eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2022/20
:
Andreas Kerr-Wang
:
Under behandling
:
Felles journalenhet for Stortinget
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2022/20 20220809 09.08.2022 Inngående brev Henvendelse - tvungent psykisk helsevern Harry Aas
2022/20 20220808 08.08.2022 Inngående brev Henvendelse - strategi for infertilitetsprogram Arild Bodin
2022/20 20220805 05.08.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - rapport om nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft 2021 OUS Rikshospitalet
2022/20 20220803 03.08.2022 Inngående brev Henvendelse - Behov for endringer i reglene for journalføring av pårørendeopplysninger *****
2022/20 20220727 27.07.2022 Inngående brev Henvendelse - småsykehusene Sissel Moen Rådyrvegen
2022/20 20220722 22.07.2022 Inngående brev Henvendelse - salget av Babcock som driver luftambulansevirksomheten i Norge til Ancala Partners Åge Thorsen
2022/20 20220711 11.07.2022 Inngående brev Henvendelse - tiltak for å spare liv og helse ved vannledningsbrudd Roger Dyrøy
2022/20 20220711 11.07.2022 Inngående brev Henvendelse - vaksineanbefaling Jan Andersson
2022/20 20220704 04.07.2022 Inngående brev Uttalelse - Prioriteringene i Helse Nord RHF må slå ring om, ikke forringe de nordnorske spesialisthelsetjenestene Troms og Finnmark fylkeskommune
2022/20 20220701 01.07.2022 Inngående brev Henvendelse - klage på helsemyndigheter Jan B. Pettersen
2022/20 20220628 28.06.2022 Inngående brev Uttalelse - Kvinners helse i et likestillingsperspektiv - på tide med investering i kvinnehelse Oslo kvinnesaksforening
2022/20 20220622 22.06.2022 Inngående brev Oversendelse av årsrapport - Nasjonalt Kvalitetsregister for barnekreft 2021 OUS Rikshospitalet
2022/20 20220623 23.06.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - hvitt sukkers påvirkning på helse Geir Ove Eide
2022/20 20220617 17.06.2022 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - støy som helseplage og helikoptertrafikk over Straume / Sotra Roger Dyrøy
2022/20 20220620 20.06.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - medisinsk overgrep *****
2022/20 20220620 20.06.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - Arbeidsvilkår for leger og pasientsikkerhet Borghild Husby
2022/20 20220620 20.06.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - ressursbruk når ambulanse må innom fastlegen *****
2022/20 20220620 20.06.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - støy som helseplage og helikoptertrafikk over Straume / Sotra Roger Dyrøy
2022/20 20220620 20.06.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - tannhelse *****
2022/20 20220620 20.06.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - sykemelding for kvinner som har gjennomgått keisersnitt Niklas Hellum
2022/20 20220615 15.06.2022 Inngående brev Underskriftskampanje - Bevar ABC-enheten ved Ullevål sykehus - 37639 underskrifter Cathrine Trulsvik
2022/20 20220615 15.06.2022 Inngående brev Henvendelse - hvitt sukkers påvirkning på helse Geir Ove Eide
2022/20 20220613 13.06.2022 Inngående brev Årsrapport 2021 Stiftelsen Organdonasjon
2022/20 20220610 10.06.2022 Inngående brev Uttalelse - nødvendig bevilgning til helikopterlandingsplassen på Kirkenes Sykehus Øst-Finnmarkrådet
2022/20 20220610 10.06.2022 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - klage på behandling i helsevesenet *****
2022/20 20220609 09.06.2022 Inngående brev Henvendelse - redningshelikopter ved UNN Viktor Johnsen
2022/20 20220609 09.06.2022 Inngående brev Henvendelse - medisinsk overgrep *****
2022/20 20220613 13.06.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - mangel på adgang til Helsenorge for fosterforeldre June Aakre-Thunold
2022/20 20220613 13.06.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - psykisk helsehjelp til barn under 18 år *****
2022/20 20220608 08.06.2022 Inngående brev Henvendelse - representantforslag om sykemelding for kvinner som har gjennomgått keisersnitt Niklas Hellum
2022/20 20220607 07.06.2022 Inngående brev Henvendelse - småsykehusene Sissel Moen
2022/20 20220607 07.06.2022 Inngående brev Henvendelse - tannhelse *****
2022/20 20220607 07.06.2022 Inngående brev Henvendelse - støy som helseplage og helikoptertrafikk over Straume / Sotra Roger Dyrøy
2022/20 20220607 07.06.2022 Inngående brev Henvendelse - ressursbruk når ambulanse må innom fastlegen *****
2022/20 20220603 03.06.2022 Inngående brev Henvendelse - Arbeidsvilkår for leger og pasientsikkerhet Borghild Husby
2022/20 20220603 03.06.2022 Inngående brev Henvendelse - ambulanse for psykiske syke pasienter Henry Gatzweiler
2022/20 20220601 01.06.2022 Inngående brev Henvendelse - psykisk helsehjelp til barn under 18 år *****
2022/20 20220601 01.06.2022 Inngående brev Henvendelse - mangel på adgang til Helsenorge for fosterforeldre June Aakre-Thunold
2022/20 20220601 01.06.2022 Utgående brev Svar på uttalelse - vedtak om å bevare Ullevål sykehus LHL Hjerneslag Oslo og Akershus
2022/20 20220524 24.05.2022 Inngående brev Oversendelse av vedtak fra styremøte om å bevare Ullevål sykehus LHL Hjerneslag Oslo og Akershus
2022/20 20220524 24.05.2022 Inngående brev Oppfølging av svar på henvendelse - utlevering av journal *****
2022/20 20220525 25.05.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - legemiddelmangel *****
2022/20 20220525 25.05.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - avgift på muskelterapi *****
2022/20 20220525 25.05.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - småsykehusene gir omtanke og trygghet Sissel Moen
2022/20 20220525 25.05.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - hjemmehjelp *****
2022/20 20220525 25.05.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - utlevering av journal *****
2022/20 20220523 23.05.2022 Inngående brev Henvendelse - legemiddelmangel *****
2022/20 20220520 20.05.2022 Inngående brev Henvendelse - småsykehusene gir omtanke og trygghet Sissel Moen
2022/20 20220523 23.05.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - akupunktur på studentbudsjett Arko Ayobh
2022/20 20220518 18.05.2022 Inngående brev Henvendelse - helsemessig oppfølging av barn over 13 år *****
2022/20 20220520 20.05.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - bevilgning av penger til dyre medisiner Tore Fürst
2022/20 20220520 20.05.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - helsevesenet i Norge Solfrid Veseth
2022/20 20220518 18.05.2022 Inngående brev Henvendelse - konsekvenser av kutt i spesialisttjenesten i Alta Alta kommune - ordføreren
2022/20 20220518 18.05.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - ALS og fravær av håp og behandlingstilbud Cathrine Nordstrand
2022/20 20220518 18.05.2022 Inngående brev Henvendelse - utlevering av journal *****
2022/20 20220516 16.05.2022 Inngående brev Henvendelse - Konsekvenser av kutt i spesialisttjenesten i Alta Alta kommune
2022/20 20220516 16.05.2022 Inngående brev Henvendelse - hjemmehjelp *****
2022/20 20220516 16.05.2022 Inngående brev Henvendelse - verdighet for eldre i Norge Tommy Fernandes
2022/20 20220516 16.05.2022 Inngående brev Henvendelse - når politikk fører til undertrykkelse, oppløsning av samfunn, tyranni og folkemord Arild Bodi
2022/20 20220512 12.05.2022 Inngående brev Henvendelse - Avgift muskelterapi *****
2022/20 20220512 12.05.2022 Inngående brev Uttalelser - medisinforsendelser, psykisk helse og fødetilbud Nordland fylkeskommune
2022/20 20220518 18.05.2022 Inngående brev Henvendelse - virksomheten til Norsk pasientskadeerstatning og Nasjonalt klageorgan for helsetjenester *****
2022/20 20220511 11.05.2022 Inngående brev Henvendelse - helsevesenet i Norge Solfrid Veseth
2022/20 20220511 11.05.2022 Inngående brev Oppfølging henvendelse - regler for røyking i sameier og borettslag Ole Kristian Odden
2022/20 20220510 10.05.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - Ikke steng ned behandling på HKS *****
2022/20 20220510 10.05.2022 Inngående brev Henvendelse - Akupunktur på studentbudsjett Arko Ayobh
2022/20 20220509 09.05.2022 Inngående brev Henvendelse - behandling av ME-syke - opprop mot Lightning Process Renate Øvreseth
2022/20 20220506 06.05.2022 Inngående brev Henvendelse - bevilgning av penger til dyre medisiner Tore Fürst
2022/20 20220506 06.05.2022 Inngående brev Henvendelse - sykehusstruktur i Innlandet Innlandet fylke
2022/20 20220506 06.05.2022 Inngående brev Henvendelse - tanker om dagens helsevesen *****
2022/20 20220506 06.05.2022 Utgående brev Henvendelse - Lovisenberg Åpen Dør prosjektet *****
2022/20 20220506 06.05.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - morfinbehandling *****
2022/20 20220506 06.05.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - forbud mot bålpanner på norske campingplasser Knut A Johansen
2022/20 20220506 06.05.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - helseadvarsler på alkohol Kreftforeningen
2022/20 20220506 06.05.2022 Inngående brev Henvendelse - ALS og fravær av håp og behandlingstilbud Cathrine Nordstrand
2022/20 20220506 06.05.2022 Inngående brev Henvendelse - Lovisenberg Åpen Dør prosjektet *****
2022/20 20220502 02.05.2022 Inngående brev Henvendelse - morfinbehandling *****
2022/20 20220502 02.05.2022 Inngående brev Henvendelse - helseadvarsler på alkohol Kreftforeningen
2022/20 20220502 02.05.2022 Inngående brev Henvendelse - forbud mot bålpanner på norske campingplasser Knut A Johansen
2022/20 20220429 29.04.2022 Inngående brev Henvendelse - den internasjonale ME-dagen 12 mai - politisk ansvar kan hjelpe ME-pasienter og pårørende Agnete Skrede
2022/20 20220426 26.04.2022 Inngående brev Oversendelse av Snusrapporten 2021 Snusrapporten
2022/20 20220426 26.04.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - åpent brev mot nedleggelse av psykiatriske sykehus Mari Espelund
2022/20 20220426 26.04.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - Underskriftskampanje - JA til et autismevennlig samfunn og JA til sensorisk-vennlige boliger (til alle), enten leid eller eid Charlotte Dier
2022/20 20220426 26.04.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - helsehjelp til transpersoner *****
2022/20 20220425 25.04.2022 Inngående brev Henvendelse - appell til reform i behandlingstilbudet for kjønnsinkongruens for voksne Sara Rambjør
2022/20 20220425 25.04.2022 Inngående brev Henvendelse - dyr helsebehandling i utlandet *****
2022/20 20220422 22.04.2022 Inngående brev Henvendelse - ikke steng ned behandling på HKS *****
2022/20 20220421 21.04.2022 Inngående brev Henvendelse - åpent brev mot nedleggelse av psykiatriske sykehus Mari Espelund
2022/20 20220421 21.04.2022 Inngående brev Henvendelse - helsehjelp til transpersoner *****
2022/20 20220421 21.04.2022 Inngående brev Underskriftskampanje - JA til et autismevennlig samfunn og JA til sensorisk-vennlige boliger (til alle), enten leid eller eid Charlotte Dier
2022/20 20220420 20.04.2022 Inngående brev Henvendelse - nedleggelse av Ullevål sykehus Redd Ullevål sykehus
2022/20 20220408 08.04.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - klage på helsevesenet Karina Fehdi
2022/20 20220406 06.04.2022 Inngående brev Henvendelse - klage på helsevesenet *****
2022/20 20220405 05.04.2022 Inngående brev Henvendelse - den økonomiske situasjonen for UNN og Helse Nord Støtteforeningen for Harstad Sykehus
2022/20 20220404 04.04.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - Åslundmarka bo og service senter Sissel Moen
2022/20 20220404 04.04.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - medisin mot migrene *****
2022/20 20220331 31.03.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - Ønske om nasjonalt handlingsprogram for palliasjon innen ALS omsorg ALS foreningen Alltid Litt Sterkere
2022/20 20220331 31.03.2022 Inngående brev Henvendelse - statement on the administrative fines against doctors Standing Committee of European Doctors - CPME
2022/20 20220331 31.03.2022 Inngående brev Henvendelse - ME-pasienter og helsevesenet NN
2022/20 20220330 30.03.2022 Inngående brev Henvendelse - Åslundmarka bo- og service senter Sissel Moen