eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2023/4465 20231129 29.11.2023 Utgående brev Dokument 8:44 S Ber om departementets vurdering av forslaget Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsråden
2023/4223 20231129 29.11.2023 Internt notat Prop 12 L Ber om uttalelse til utkast Konstitusjonell avdeling
2023/3794 20231129 29.11.2023 Internt notat Prop 139 L Søknad om utsettelse av avgivelse og behandling av innstilling Konstitusjonell avdeling
2023/2615 20231129 29.11.2023 Inngående brev Meld St 22 Søknad om å delta på høring KS Kommunesektorens organisasjon
2023/3959 20231129 29.11.2023 Inngående brev Dokument 8:18 S Høringsnotat Faggruppen i karriereveiledning, Universitetet i Sørøst-Norge
2023/4285 20231129 29.11.2023 Inngående brev Dokument 8:36 S Høringsnotat Dyrevernalliansen
2023/4408 20231129 29.11.2023 Inngående brev Prop 14 L Rettebrev Finansdepartementet Finansministeren
2023/4285 20231129 29.11.2023 Inngående brev Dokument 8:36 S Høringsnotat Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
2023/3794 20231129 29.11.2023 Internt notat uten oppfølging Prop 139 L Samtykke til utsettelse av avgivelse og behandling av innstilling Justiskomiteen
2023/2748 20231129 29.11.2023 Internt notat uten oppfølging Prop 128 L Debattopplegg
2023/2614 20231129 29.11.2023 Internt notat uten oppfølging Prop 124 L Debattopplegg
2023/858 20231129 29.11.2023 Internt notat uten oppfølging Dokument 8:134 S Debattopplegg
2023/2701 20231129 29.11.2023 Internt notat uten oppfølging Dokument 8:258 S Debattopplegg
2023/2491 20231129 29.11.2023 Internt notat uten oppfølging Dokument 8:246 S Debattopplegg
2023/1902 20231129 29.11.2023 Internt notat uten oppfølging Dokument 8:226 S Debattopplegg
2023/2481 20231129 29.11.2023 Inngående brev Dokument 19 Innspill Norsk Finsk Forbund
2023/3870 20231129 29.11.2023 Inngående brev Prop 1 S Innspill Norskedansekunstnere m.fl.
2023/4393 20231129 29.11.2023 Utgående brev Dokument 8:40 S Ber om departementets vurdering av forslaget Utenriksdepartementet Utenriksministeren
2023/4468 20231129 29.11.2023 Utgående brev Dokument 8:47 S Ber om departementets vurdering av forslaget Utenriksdepartementet Utenriksministeren
2023/2750 20231128 28.11.2023 Inngående brev Prop 132 L Innspill Tonje Gjevjon
2023/2815 20231128 28.11.2023 Inngående brev Svar på ytterligere spørsmål om regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverk mv. Erna Solberg
2023/2739 20231128 28.11.2023 Inngående brev Dokument 8:262 S Innspill Fabian Heffermehl
2023/4408 20231128 28.11.2023 Inngående brev Prop 14 L Retting av tilråding som følge av sanksjonering av lovbestemmelser Finansdepartementet
2023/2815 20231128 28.11.2023 Inngående brev Svar vedrørende regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverk - behov for ytterligere informasjon Kultur- og likestillingsdepartementet statsråden
2023/4408 20231127 27.11.2023 Inngående brev Prop 14 L Innspill KPMG Law Advokatfirma AS
2023/3854 20231127 27.11.2023 Inngående brev Dokument 8:6 S Innspill Huseierne
2023/3888 20231127 27.11.2023 Inngående brev Prop 1 S Innspill Farsund Kommune
2023/2615 20231127 27.11.2023 Inngående brev Meld St 22 Innspill REGIFORBUNDET
2023/4456 20231127 27.11.2023 Inngående brev Dokument 8:43 S Departementets vurdering av forslaget Utenriksdepartementet Utenriksministeren
2023/3857 20231127 27.11.2023 Inngående brev Dokument 8:9 S Innspill Huseierne
2023/3888 20231127 27.11.2023 Inngående brev Prop 1 S Innspill Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
2023/4368 20231127 27.11.2023 Inngående brev Dokument 8: 37 S Departementets vurdering av forslaget Klima- og miljødepartementet Statsråden
2023/3861 20231127 27.11.2023 Inngående brev Prop 1 S Innspill Tekna
2023/4073 20231127 27.11.2023 Internt notat Prop. 4 S Ber om uttalelse til innstilling Utenriks- og forsvarskomiteen
2023/3959 20231127 27.11.2023 Inngående brev Dokument 8:18 S Høringsnotat Skolelederforbundet
2023/4270 20231127 27.11.2023 Inngående brev Dokument 8:31 S Departementets vurdering av forslaget Kommunal- og distriktsdepartementet Statsråden
2023/4458 20231127 27.11.2023 Utgående brev Dokument 8:41 S Ber om departementets vurdering av forslaget Kommunal- og distriktsdepartementet Statsråden
2023/3884 20231127 27.11.2023 Internt notat uten oppfølging Prop 3 LS Uttalelse til innstilling Trine Hagen
2023/4074 20231127 27.11.2023 Internt notat uten oppfølging Prop 5 LS Uttalelse til innstilling Berit Skovly
2023/3796 20231127 27.11.2023 Internt notat uten oppfølging Prop 140 LS Uttalelse til innstilling Transport- og kommunikasjonskomiteen
2023/4457 20231127 27.11.2023 Utgående brev Dokument 8:42 S Ber om departements vurdering av forslaget Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsråden
2023/3719 20231127 27.11.2023 Internt notat Prop 137 L Ber om uttalelse til innstilling Hilde Markhus
2023/4285 20231127 27.11.2023 Inngående brev Dokument 8:36 S Høringsnotat Forbrukerrådet
2023/4282 20231124 24.11.2023 Inngående brev Dokument 8:33 S Departementets vurdering av forslaget Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsråden
2023/3959 20231124 24.11.2023 Inngående brev Dokument 8:18 S Departementets vurdering av forslaget Kunnskapsdepartementet Statsråden
2023/4100 20231124 24.11.2023 Inngående brev Prop 2 LS Korrigering av feil / unøyaktigheter Finansdepartementet Finansministeren
2023/3873 20231124 24.11.2023 Utgående brev Prop 1 S Svar på innspill til statsbudsjettet 2024 Hustadvika kommune
2023/3959 20231124 24.11.2023 Inngående brev Dokument 8:18 S Høringsnotat Næringslivets hovedorganisasjon
2023/2761 20231124 24.11.2023 Utgående brev Spørsmål om avgradering av referater fra lukkede kontrollhøringer Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden
2023/4100 20231124 24.11.2023 Inngående brev Prop 2 LS Korrigering av feil / unøyaktigheter Finansdepartementet Finansministeren
2023/2761 20231124 24.11.2023 Utgående brev Spørsmål om avgradering av referater fra lukkede kontrollhøringer Forsvarsdepartementet Statsråden
2023/3857 20231124 24.11.2023 Inngående brev Dokument 8:9 S Høringsnotat Huseierne
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Statsministerens kontor
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Lektorlaget - Akademikerne
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Kommunesektorens organisasjon - KS
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Lærernes yrkesforbund - Delta
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Skolelederforbundet - YS
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Landsorganisasjonen i Norge - LO
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Skolenes landsforbund
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Likestillings- og diskrimineringsombudet
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Utdanningsforbundet
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Samisk Høgskole
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Skogfinske interesser i Norge
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Den Norske Kirke
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Kvensk Finsk Riksforbund
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen UIT - Norges arktiske universitet
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Skogfinneforeningen
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Samisk kirkeråd
2023/3854 20231124 24.11.2023 Inngående brev Dokument 8:6 S Høringsnotat Huseierne
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Sivilombudet
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Sametinget
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Barneombudet
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Norske kveners forbund
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Noregs institusjon for menneskerettigheter
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Norsk Finsk Forbund
2023/4108 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 8:23 S Ber om departementets vurdering av forslaget Kunnskapsdepartementet Statsråden
2023/4456 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 8:43 S Anmodning om departementets vurdering av forslaget Utenriksdepartementet Utenriksministeren
2023/4117 20231124 24.11.2023 Inngående brev Dokument 8:25 Departementets vurdering av forslaget Kunnskapsdepartementet kunnskapsministeren
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Norsk Målungdom
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Noregs Mållag
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Nynorsk forum
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Kulturrådet
2023/2481 20231124 24.11.2023 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til å levere skriftlige innspill - Rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjonen Språkrådet
2023/4075 20231124 24.11.2023 Inngående brev Prop 6 L Søknad om å delta på høring Norsk Tipping AS
2023/3820 20231123 23.11.2023 Inngående brev Prop 1 S Innspill - CO2-kompnesasjon og grønt skifte Eyde Cluster
2023/4222 20231123 23.11.2023 Inngående brev Prop 11 L Svar på spørsmål til departementet Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden
2023/3820 20231123 23.11.2023 Inngående brev Prop 1 S Innspill - manglende tilskudd til Runde Miljøsenter Sunnmøre Regionråd
2023/3860 20231123 23.11.2023 Inngående brev Prop 1 S Innspill Novartis Norge
2023/3888 20231123 23.11.2023 Inngående brev Prop 1 S Innspill Eyde cluster
2023/3821 20231123 23.11.2023 Inngående brev Prop 1 S Innspill Sunnmøre Regionråd
2023/4132 20231123 23.11.2023 Inngående brev Dokument 8:28 S Departementets vurdering av forslaget Samferdselsdepartementet Statsråden
2023/3874 20231123 23.11.2023 Inngående brev Prop 1 S Innspill Vestnes Kommune
2023/3874 20231123 23.11.2023 Inngående brev Prop 1 S Innspill Vestnes Senterparti
2023/3860 20231123 23.11.2023 Inngående brev Prop 1 S Innspill Vestnes Kommune
2023/3870 20231123 23.11.2023 Inngående brev Prop 1 S Innspill Romantisert Innvandring
2023/3819 20231123 23.11.2023 Internt notat uten oppfølging Prop 1 S Samtykke til adgang for politiske rådgivere til lukket høring Utenriks- og forsvarskomiteen
2023/2751 20231123 23.11.2023 Inngående brev Prop 126 L Høringsnotat Samskipnadsrådet
2023/4075 20231123 23.11.2023 Inngående brev Prop 6 L Søknad om å delta på høring Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan
2023/3819 20231123 23.11.2023 Internt notat Prop 1 S Søknad om adgang for politiske rådgivere til lukket høring Konstitusjonell avdeling