eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2022/17 20220810 10.08.2022 Inngående brev Henvendelse - strømpriser og vannkrise Geir Rygg
2022/7 20220810 10.08.2022 Utgående brev Søknad om pass Utenriksdepartementet
2022/7 20220810 10.08.2022 Utgående brev Søknad om pass Utenriksdepartementet
2022/7 20220810 10.08.2022 Utgående brev Søknad om pass Utenriksdepartementet
2022/3091 20220810 10.08.2022 Utgående brev Presisering - Innsyn gitt - informasjon om stortingsrepresentanters bruk av privatfly og helikopter for perioden august 2017 til august 2022 VG
2021/4356 20220810 10.08.2022 Utgående brev Planlegging av konservering 2023 - Bronseskulpturer på Eidsvolls plass - korrespondanse Skulpturkonservator Joanna Hench AS
2018/977 20220810 10.08.2022 Inngående brev Forespørsel om deltakelse - IT applikasjonsforvaltning - dynamisk innkjøpsordning *****
2021/4983 20220810 10.08.2022 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - korrespondanse mellom Skatteetaten og Stortinget - beskatning av pendlerboliger Ernst & Young Advokatfirma AS
2021/4983 20220810 10.08.2022 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - korrespondanse mellom Skatteetaten og Stortinget - beskatning av pendlerboliger Ernst & Young Advokatfirma AS
2021/4983 20220810 10.08.2022 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - korrespondanse mellom Skatteetaten og Stortinget - beskatning av pendlerboliger Ernst & Young Advokatfirma AS
2021/4983 20220810 10.08.2022 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - korrespondanse mellom Skatteetaten og Stortinget - beskatning av pendlerboliger Ernst & Young Advokatfirma AS
2021/4983 20220810 10.08.2022 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - korrespondanse mellom Skatteetaten og Stortinget - beskatning av pendlerboliger Ernst & Young Advokatfirma AS
2022/3091 20220810 10.08.2022 Utgående brev Innsyn gitt - informasjon om stortingsrepresentanters bruk av privatfly og helikopter for perioden august 2017 til august 2022 VG
2022/76 20220810 10.08.2022 Inngående brev Kopi av brev til Sivilombudet - barneloven § 35 og barnets beste *****
2022/3062 20220810 10.08.2022 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - stortingsrepresentanter som er innvilget pendlerbolig og har registrert hjemmekontor på bostedsadresse Stein Cato Johansen
2022/2670 20220810 10.08.2022 Inngående brev Tilbud - Rammeavtale - konsulentavtale innen informasjonssikkerhet IT *****
2022/2670 20220810 10.08.2022 Inngående brev Tilbud - Rammeavtale - konsulentavtale innen informasjonssikkerhet IT *****
2022/2670 20220810 10.08.2022 Inngående brev Tilbud - Rammeavtale - konsulentavtale innen informasjonssikkerhet IT *****
2022/2670 20220810 10.08.2022 Inngående brev Tilbud - Rammeavtale - konsulentavtale innen informasjonssikkerhet IT *****
2022/2670 20220810 10.08.2022 Inngående brev Tilbud - Rammeavtale - konsulentavtale innen informasjonssikkerhet IT *****
2022/2670 20220810 10.08.2022 Inngående brev Tilbud - Rammeavtale - konsulentavtale innen informasjonssikkerhet IT *****
2022/2670 20220810 10.08.2022 Inngående brev Tilbud - Rammeavtale - konsulentavtale innen informasjonssikkerhet IT *****
2022/1654 20220810 10.08.2022 Inngående brev Klage på Sivilombudet - namsrettssak Oslo Tingrett Bjørn Otter Skaaret
2022/2 20220810 10.08.2022 Inngående brev Søknad markering 100922 Russiske venner
2022/2 20220810 10.08.2022 Utgående brev Avtale markering 100922 Russiske venner
2022/2 20220810 10.08.2022 Inngående brev Søknad markering 061022 Vi som krever billigere strøm og Strømopprøret
2022/2 20220810 10.08.2022 Utgående brev Avtale markering 061022 Vi som krever billigere strøm og Strømopprøret
2022/2 20220810 10.08.2022 Utgående brev Endringen markering 130822 240922 Foreningen til beboerne og pårørende i Ashraf
2022/2 20220810 10.08.2022 Inngående brev Søknad markering 011022 081022 151022 221022 291022 Foreningen til beboerne og pårørende i Ashraf
2022/2 20220810 10.08.2022 Utgående brev Avtale markering 011022 081022 151022 221022 291022 Foreningen til beboerne og pårørende i Ashraf
2019/1607 20220810 10.08.2022 Inngående brev Informasjon om antall beboere ***** *****
2019/14 20220810 10.08.2022 Utgående brev Søknad og tildeling garasjeplass i ***** *****
2022/2543 20220810 10.08.2022 Inngående brev Meld St 14 Søknad om å delta på høring Redd Barna
2022/7 20220810 10.08.2022 Utgående brev Søknad om pass Utenriksdepartementet
2022/17 20220809 09.08.2022 Inngående brev Henvendelse - historikken bak høye strømpriser Theodor Barth
2020/1906 20220809 09.08.2022 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - klage på norske myndigheter Kristin Strandenes
2022/134 20220809 09.08.2022 Inngående brev Henvendelse - bygging av nye flyplasser og grønn tankegang Trond Christiansen
2022/17 20220809 09.08.2022 Inngående brev Henvendelse - hensynet til transportbransjen når det nå lages energistøtte til næringslivet Arild Sand
2022/1654 20220809 09.08.2022 Inngående brev Henvendelse - klage på saksbehandling hos NAV *****
2020/1906 20220809 09.08.2022 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - klage på norske myndigheter Kristin Strandenes
2021/3562 20220809 09.08.2022 Inngående brev Kopi av brev til SMK - henvendelse om behandling av pasienter - psykisk helsevern *****
2022/100 20220809 09.08.2022 Inngående brev Underskriftskampanje - opprop mot Oljefondets tilrettelegging for investering i selskaper som bidrar til brudd på folkeretten og menneskerettigheter på okkupert palestinsk område Maryam Bibi Ibrahim
2021/4118 20220809 09.08.2022 Inngående brev Klage over avslag på krav om dokumentinnsyn Odin advokat AS
2022/1654 20220809 09.08.2022 Inngående brev Henvendelse - purring - varsling og krav om gransking av Riksadvokatens kontor og Spesialenheten for politisaker Per A. Sørlie
2022/134 20220809 09.08.2022 Inngående brev Henvendelse om trafikkforholdene i Olav V. gate i Bodø Bent Andreassen
2022/81 20220809 09.08.2022 Inngående brev Klage på inkasso - purring Kabir Kargar
2022/17 20220809 09.08.2022 Inngående brev Henvendelse - eksport av strøm til Tyskland Ole Martin Mobeck
2022/17 20220809 09.08.2022 Inngående brev Henvendelse - endringer for forvaltning av vannkraft i Norge Kjetil Liknes
2022/17 20220809 09.08.2022 Inngående brev Henvendelse - strømstøtte Tommy
2022/134 20220809 09.08.2022 Inngående brev Henvendelse - farlig trafikksituasjon blant eldre Hilde Sveinsborg
2022/3091 20220809 09.08.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring - informasjon om stortingsrepresentanters bruk av privatfly og helikopter for perioden august 2017 til august 2022 VG
2022/3024 20220809 09.08.2022 Utgående brev Signert kontrakt - Agaia AS signing Agaia AS
2021/3649 20220809 09.08.2022 Inngående brev Kopi av brev til Sør-Rogaland tingrett med flere - klage på saksbehandlingsprosessen Jarl-Gunnar Lier
2021/3649 20220809 09.08.2022 Inngående brev Kopi av brev til Sør-Rogaland tingrett - oppfølging av klage på saksbehandlingsprosessen Jarl-Gunnar Lier
2018/2217 20220809 09.08.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring - detaljerte reiseregninger for september 2018 til januar 2020 og reiseregninger fra januar 2020 til juli 2021 NRK
2018/2217 20220809 09.08.2022 Utgående brev Informasjon om saksbehandlingstid NRK
2022/100 20220809 09.08.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - økte utgifter og privatøkonomien Geir Titland
2021/4826 20220809 09.08.2022 Inngående brev Forespørsel om møte med OSSEs spesialrepresentant for bekjempelse av menneskehandel - september 2022 Justis- og beredskapsdepartementet
2021/3649 20220809 09.08.2022 Inngående brev Kopi av brev til Sør-Rogaland tingrett - oppfølging av klage på saksbehandlingsprosessen Jarl-Gunnar Lier
2022/1779 20220809 09.08.2022 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Svar på spørsmål til konkurransegrunnlaget - nr 1 *****
2022/1654 20220809 09.08.2022 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - klage vedrørende innføringen av piggdekkavgift i Kristiansand Frank Salvesen
Ingen tilgang 20220809 09.08.2022 Utgående brev Endringsbilag - Forlengelse endret Bico bygg og innredning AS
2022/20 20220809 09.08.2022 Inngående brev Henvendelse - tvungent psykisk helsevern Harry Aas
2021/5036 20220809 09.08.2022 Inngående brev Invitasjon til å markere Fridtjof Nansens fødselsdag med Nansen minneforelesning og middag - Oslo 101022 Det Norske Videnskaps-Akademi
2022/86 20220808 08.08.2022 Inngående brev Henvendelse - døgnrasteplasser ved Snåsakroa café Olav Trana
2022/134 20220808 08.08.2022 Inngående brev Henvendelse - Stopp avledende oppmerksomhet ved bilkjøring Werner Unhjem
2022/20 20220808 08.08.2022 Inngående brev Henvendelse - strategi for infertilitetsprogram Arild Bodin
2022/100 20220808 08.08.2022 Inngående brev Henvendelse - ønsker endret investeringsportefølje i oljefondet Fagforbundet
2022/3090 20220808 08.08.2022 Inngående brev Henvendelse - spørsmål om vedtak om lovlig bruk NRK
2022/17 20220808 08.08.2022 Inngående brev Henvendelse - spørsmål om behov for økt strømproduksjon NN
2022/17 20220808 08.08.2022 Inngående brev Henvendelse - spørsmål om eventuell strømrasjonering Anne Moen
2022/17 20220808 08.08.2022 Inngående brev Henvendelse - kraftmarkedet fungerer ikke Bjarte Sangolt
2022/17 20220808 08.08.2022 Inngående brev Kopi av brev til AP, SP, KrF, Rødt - endret styring i regjeringen Jan Thomassen
2021/4817 20220808 08.08.2022 Inngående brev Bekreftelse på mottatt avslag - invitasjon til Rundebordskonferanse Luftmilitært Samfund
2021/4983 20220808 08.08.2022 Inngående brev Oppfølging av innsynsbegjæring - korrespondanse mellom Skatteetaten og Stortinget - beskatning av pendlerboliger Ernst & Young Advokatfirma AS
2019/4590 20220808 08.08.2022 Internt notat uten oppfølging Tillegg 5 - Tillegg til disponeringsskriv 2021 Rebekka Gudnadottir Gundhus m.fl.
2022/2381 20220808 08.08.2022 Inngående brev Melding fra leverandør - Re: Vedrørende signering av kontrakt - ber om opplysninger/tilbakemelding *****
2020/2312 20220808 08.08.2022 Utgående brev Inngåelse av kontrakt i august KORO Kunst i Offentlige Rom
2018/2217 20220808 08.08.2022 Utgående brev Delvis innsyn gitt - stortingsrepresentantens reiseregninger september 2018 til januar 2020 NRK
2021/3622 20220808 08.08.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - koronapandemien mm Arild Bodin
2022/1779 20220808 08.08.2022 Utgående brev Melding til leverandør - Re: Spørsmål til konkurransegrunnlaget *****
2022/2 20220808 08.08.2022 Utgående brev Endring markering 250922 World Saving Hustle
2022/536 20220808 08.08.2022 Utgående brev Svar på forespørsel om ytterligere dokumentasjon fratredelsesytelse og etterlønn Riksrevisjonen
2022/2487 20220808 08.08.2022 Internt notat uten oppfølging Kjøp av reparasjonstjenester ytre port Berit Asphjell
2022/166 20220805 05.08.2022 Inngående brev Innspill til statsbudsjettet 2023 - tilskudd til drift av velferdstilbud på Oppetveiten gård Elisabeth Berg
2022/17 20220805 05.08.2022 Inngående brev Henvendelse - prisregulering for levering av fjernvarme - energilovens § 5-5 Geir Hoff Johannessen
2022/134 20220805 05.08.2022 Inngående brev Henvendelse - anbud på storflyplassen Hauan på Mo i Rana Trond Christiansen
2021/3649 20220805 05.08.2022 Inngående brev Henvendelse - Brudd på straffebestemmelsene i Den europeiske menneskerettskonvensjon Jarl-Gunnar Lier
2021/5237 20220805 05.08.2022 Inngående brev Henvendelse - domstolenes systematiske dokumentforfalskning Hans Skau
2022/17 20220805 05.08.2022 Inngående brev Henvendelse - strømpriser Geir
2022/17 20220805 05.08.2022 Inngående brev Henvendelse - strømavtale mellom Tyskland, Storbritannia og Norge Kjetil Liknes
2018/2217 20220805 05.08.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring - stortingsrepresentantens reiseregninger september 2018 til januar 2020 NRK
2022/3018 20220805 05.08.2022 Inngående brev Stortingsmøter i møtefri periode i forbindelse med høye strømpriser Høyres stortingsgruppe
2022/1779 20220805 05.08.2022 Inngående brev Melding fra leverandør - Re: Re: Spørsmål til konkurransegrunnlaget *****
2022/1779 20220805 05.08.2022 Inngående brev Melding fra leverandør - Spørsmål til konkurransegrunnlaget *****
2022/3059 20220805 05.08.2022 Inngående brev Tilbud *****
2022/3059 20220805 05.08.2022 Internt notat uten oppfølging Notat anskaffelse - Brannteknisk utstyr *****
2022/3059 20220805 05.08.2022 Inngående brev Tilbud *****
2022/3059 20220805 05.08.2022 Inngående brev Tilbud *****
2021/3761 20220805 05.08.2022 Inngående brev Skjema disponering av pendlerbolig - endring av folkeregistrert adresse *****