Postliste http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/ einnsyn.stortinget.no Prop 92 L Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Øynes | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 15073/2022 | Helse- og omsorgskomiteen Tilleggsinformasjon - Leverandørliste per 14.06.2022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289915 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 17175/2022 | Seksjon for innkjøp Godkjent forespørsel om deltakelse - IT applikasjonsforvaltning - dynamisk innkjøpsordning http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289914 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ABOVEIT AS | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 17174/2022 | Seksjon for innkjøp Forespørsel om deltakelse - IT applikasjonsforvaltning - dynamisk innkjøpsordning http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 17142/2022 | Seksjon for innkjøp Godkjent forespørsel om deltakelse - IT applikasjonsforvaltning - dynamisk innkjøpsordning http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VIVENDE REBASE AS | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 14829/2022 | Seksjon for innkjøp Godkjent forespørsel om deltakelse - IT applikasjonsforvaltning - dynamisk innkjøpsordning http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VIVENDE AS | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 14828/2022 | Seksjon for innkjøp Melding fra leverandør - Re: Ettersending av dokumentasjon ifm kvalifisering http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 14811/2022 | Seksjon for innkjøp Melding til leverandør - Ettersending av dokumentasjon ifm kvalifisering http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287524 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 14784/2022 | Seksjon for innkjøp Melding til leverandør - Ettersending av dokumentasjon ifm kvalifisering http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287504 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 14764/2022 | Seksjon for innkjøp Endring markering 250922 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292150 Type: Utgående brev | Avs/Mot: World Saving Hustle | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 19410/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avtale markering 060822 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292125 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Markering til minne om Ashurra | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 19385/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Søknad markering 060822 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Markering til minne om Ashurra | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 19384/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avtale markering 110822 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Saadane Fadel | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 19356/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Søknad markering 110822 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Saadane Fadel | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 19355/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avtale markering 250922 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292092 Type: Utgående brev | Avs/Mot: World Saving Hustle | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 19352/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Søknad markering 250922 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: World Saving Hustle | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 19351/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avtale markering 061022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292047 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidssamvirkenes Landsforening - ASVL | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 19307/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Søknad markering 061022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidssamvirkenes Landsforening - ASVL | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 19306/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Søknad markering 011022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ipar Ehet Memet | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 19305/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avtale markering 011022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ipar Ehet Memet | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 19304/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avtale markering 011022 081022 151022 221022 291022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291978 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Falun Dafa | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 19238/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Henvendelse - mindretallsregjering og maktfordelingsprinsippet http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Arvid Keilen | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 19367/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 011022 081022 151022 221022 291022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Falun Dafa | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 19237/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - mistillit http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292063 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Delbekk | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 19323/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 090822 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291966 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solidaritet med Belarus | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 19226/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - forslag til mottaker av Nobels fredspris http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292065 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mohsen Abbasnejad | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 19325/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 090822 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Solidaritet med Belarus | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 19225/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - gode råd til stortingsrepresentanter http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292064 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Reime | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 19324/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 010822 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291961 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jerzy Daniel Jarzabek Blaz | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 19221/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - tvangsbosetting / besøksforbud for ektefeller i Norge http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292062 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald M. Henningsen | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 19322/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 070822 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jerzy Daniel Jarzabek Blaz | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 19220/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - konsumprisindeks på matvarer og kraft http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steffen Espeland | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 19321/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 240822 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291938 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SmåRådina: for demokrati i Russland | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 19198/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Henvendelse - ordninger til stortingsrepresentanter som skaper politikerforakt http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tanja Berg | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 19243/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 240822 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SmåRådina: for demokrati i Russland | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 19197/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Henvendelse - forslag til mottaker av Nobels fredspris http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mohsen Abbasnejad | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 19240/2022 | Ledelsessekretariatet Endring markering 100722 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Naturvernforbundet i Groruddalen | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 19181/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avtale markering 030822 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurdisk kvinnenettverk Oslo | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 19180/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Henvendelse - gode råd til stortingsrepresentanter http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Reime | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 19190/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 030822 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurdisk kvinnenettverk Oslo | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 19179/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Henvendelse - mistillit http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Delbekk | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 19106/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 130822 220822 270822 220309 240922 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291855 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Foreningen til beboerne og pårørende i Ashraf | Journaldato: 27.07.2022 | RegistryNumber: 19115/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Henvendelse - konsumprisindeks på matvarer og kraft http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steffen Espeland | Journaldato: 22.07.2022 | RegistryNumber: 19072/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 130822 200822 270822 030922 240922 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291854 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Foreningen til beboerne og pårørende i Ashraf | Journaldato: 27.07.2022 | RegistryNumber: 19114/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Henvendelse - tvangsbosetting / besøksforbud for ektefeller i Norge http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald M. Henningsen | Journaldato: 22.07.2022 | RegistryNumber: 19070/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 210822 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Chemfriendly | Journaldato: 27.07.2022 | RegistryNumber: 19113/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på oppfølging av henvendelse - krav om riksrett - supplerende informasjon http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rodgeir Vinsrygg | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 19052/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 210822 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Chemfriendly m.fl. | Journaldato: 27.07.2022 | RegistryNumber: 19112/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på oppfølging av henvendelse - maktfordelingsprinsippet - høyesterett med underliggende domstoler http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291789 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Brattås | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 19049/2022 | Ledelsessekretariatet Svar på oppfølging av henvendelse - utgifter på strøm http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grete Iversen | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 19047/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 300922 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291765 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ipar Ehet Memet | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 19025/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - psykologhjelp til stortingsrepresentanter http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Kjølsø | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 19046/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 300922 011022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ipar Ehet Memet | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 19024/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - psykologhjelp til stortingsrepresentanter http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ørjan Hesjedal | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 19044/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 300722 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291763 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Saadane Fadel | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 19023/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Søknad markering 300722 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Saadane Fadel | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 19022/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - prisvekst og forurensing http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291747 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Andersen | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 19007/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 230722 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: World Wide Freedom Norge | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 18999/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - avgjørelser gjort på Stortinget http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291746 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christoffer Røstgård | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 19006/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 230722 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: World Wide Freedom Norge | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 18998/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - vedrørende avstemming om tilleggsavtalen mellom Norge og USA http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291745 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Alvestad | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 19005/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering uke 35-39 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Den Ukrainske Forening i Norge | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 18997/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - justering av valgordning i Norge http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291744 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Evensen | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 19004/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering uke 35-39 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Den Ukrainske Forening i Norge | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 18996/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - avsettelse av HM Kongen http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Skau | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 19003/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 100922 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291727 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Masar Badil Association | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 18987/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - pensjon http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291742 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Ludvig Bjerke | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 19002/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 100922 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Masar Badil Association | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 18986/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Henvendelse - ordninger til stortingsrepresentanter som skaper politikerforakt http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tanja Berg | Journaldato: 15.07.2022 | RegistryNumber: 18957/2022 | Ledelsessekretariatet Henvendelse - psykologhjelp til stortingsrepresentanter http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Kjølsø | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 18944/2022 | Ledelsessekretariatet Markering 010822 kl. 1600-1700 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291640 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svarte tigere | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 18900/2022 | Sikkerhetsstab Henvendelse - psykologhjelp til stortingsrepresentanter http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ørjan Hesjedal | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 18943/2022 | Ledelsessekretariatet Markering 240722 kl. 1300-1500 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291632 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jerzy Daniel Jarzabek Blaz | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 18892/2022 | Sikkerhetsstab Henvendelse - prisvekst og forurensing http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Andersen | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 18942/2022 | Ledelsessekretariatet Markering 220922 kl. 1500-1800 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 18851/2022 | Sikkerhetsstab Henvendelse - avgjørelser gjort på Stortinget http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christoffer Røstgård | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 18940/2022 | Ledelsessekretariatet Markering 100822 kl. 1430-1630 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Antirasistisk senter | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 18850/2022 | Sikkerhetsstab Svar på henvendelse - representantordninger http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Henriksen | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 18909/2022 | Ledelsessekretariatet Markering 140822 kl. 1100-1200 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291567 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 14. augustkomiteen Norge | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 18827/2022 | Sikkerhetsstab Svar på henvendelse - manglende svar på henvendelser til politikere http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toril Berg | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 18908/2022 | Ledelsessekretariatet Markering 240922 kl. 1400-1700 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Falun Dafa | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 18821/2022 | Sikkerhetsstab Svar på henvendelse - pendlerboliger til stortingsrepresentanter http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291647 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Synnøve Hatlebakk Aronsen | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 18907/2022 | Ledelsessekretariatet Markering 090722 kl. 1800-2000 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291466 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amehara-folk massakre | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 18726/2022 | Sikkerhetsstab Svar på henvendelse - korrupsjon skal politianmeldes http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291644 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Tove Buklev | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 18904/2022 | Ledelsessekretariatet Markering 170722 kl. 1500-1600 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291436 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Chemfriendly Norge og Samfunnsengasjerte | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 18696/2022 | Sikkerhetsstab Svar på henvendelse - førerkort - krav legeattest for eldre http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291643 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Einar Tidemandsen | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 18903/2022 | Ledelsessekretariatet Markering 220922 kl. 1600-1800 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291435 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 18695/2022 | Sikkerhetsstab Svar på henvendelse - opprydding på Stortinget http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Delbekk | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 18889/2022 | Ledelsessekretariatet Markering 230722 kl. 1700-2000 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291341 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NOAH - for dyrs rettigheter | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 18601/2022 | Sikkerhetsstab Svar på henvendelse - Stopp SIAN http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291628 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sofia | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 18888/2022 | Ledelsessekretariatet Markering 140922 og 150922 kl. 1630-2030 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291340 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 18600/2022 | Sikkerhetsstab Svar på henvendelse - tolkning av islam og muslimske holdninger http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nasser Fard | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 18887/2022 | Ledelsessekretariatet Markering 100922 kl. 1100-1600 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Naturvernforbundet i Groruddalen | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 18573/2022 | Sikkerhetsstab Svar på henvendelse - flagging med sameflagget fra Stortinget http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291626 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wenche Søgaard | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 18886/2022 | Ledelsessekretariatet Markering 080922 kl. 1800-200 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Karlsen | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 18433/2022 | Sikkerhetsstab Svar på henvendelse - mistillit http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 18885/2022 | Ledelsessekretariatet Markering 030922 kl. 1200-1700 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291172 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ITAC6 | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 18432/2022 | Sikkerhetsstab Svar på henvendelse - Stortingspresidentens oppgaver og plikter http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Jacobsen | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 18883/2022 | Ledelsessekretariatet Kansellert markering 020722 kl.1230-1530 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oslo politidistrikt | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 18429/2022 | Sikkerhetsstab Svar på henvendelse - tillit til Stortinget http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291622 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Einar Tidemandsen | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 18882/2022 | Ledelsessekretariatet Kansellert markering 020722 kl. 1230-1530 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIAN | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 18418/2022 | Sikkerhetsstab Svar på henvendelse - hvorfor kan ikke EOS-rapporten om Frode Berg bli offentliggjort http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Naerland | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 18878/2022 | Ledelsessekretariatet Markering 160722 kl. 17-1830 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290967 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KFUK-KFUM Global | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18227/2022 | Sikkerhetsstab Henvendelse - opprydding på Stortinget http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Delbekk | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 18810/2022 | Ledelsessekretariatet Avlysning av markering 010722 kl. 1800-2100 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rød ungdom | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 18179/2022 | Sikkerhetsstab Svar på henvendelse - Stortinget skal flagge med regnbueflagg i forbindelse med Pride 2022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Thoresen | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 18807/2022 | Ledelsessekretariatet Markering 010722 kl. 1530-1700- korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290902 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kvinnefronten | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 18162/2022 | Sikkerhetsstab Svar på henvendelse - saksbehandling hos Politiet http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Bagge-Skarheimm | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 18806/2022 | Ledelsessekretariatet Markering 010722 kl. 1800-2100 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290860 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rød Ungdom | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 18120/2022 | Sikkerhetsstab Svar på henvendelse - søknad om økonomisk oppreisning http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291543 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 18803/2022 | Ledelsessekretariatet Markering 010722 030722 040722 050722 korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ipar | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 18119/2022 | Sikkerhetsstab Svar på henvendelse - kostnad for regjeringens feiring av prinsesse Ingrid Alexandra på Deichmanske bibliotek http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291541 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Møller | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 18801/2022 | Ledelsessekretariatet Markering 020722 kl. 1900-2100 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Den norske Uighurkomiteen | Info Senter | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 18118/2022 | Sikkerhetsstab Svar på henvendelse - stortingspresidentens omtale av prinsessens forlovelse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Pettersen | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 18799/2022 | Ledelsessekretariatet Avlyst markering 250622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290762 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bahman Hassanpour Rezayat | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 18022/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - lønn til representanter http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roy Rugland | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 18798/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markeringer uke 27-30 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk forening for Falun Dafa | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 17559/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - Stortinget skal flagge med regnbueflagg i forbindelse med Pride 2022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Olstad | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 18797/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering uke 27-30 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk forening for Falun Dafa | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 17554/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - skattekontroll av stortingsrepresentanter som har fått fri bolig http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291535 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Andreas Engen | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 18795/2022 | Ledelsessekretariatet Endring avtale markering 200722 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk forening for Falun Dafa | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 17553/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - skattesvindel http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291533 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Chr. M Thomassen | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 18793/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 030722 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jerzy Daniel Jarzabek Blaz | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17510/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - Skatteetatens tolkning skatteloven http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddgeir H | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 18792/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 070322 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jerzy Daniel Jarzabek Blaz | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17509/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - renteheving - ny sentralbanksjef http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291530 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Dahl | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 18790/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 280622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rød Ungdom - Oslo Stonewall | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17431/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - pendlerboligsaken http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291528 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grethe Bortne | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 18788/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 280622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rød Ungdom - Oslo Stonewall | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17430/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - Stortingets flagging med regnbueflagget i forbindelse med Pride http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Asbjørn Evensen | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 18787/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 200622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amnesty Norge | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 17241/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - Konverteringsterapi http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Johansen | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 18785/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 200622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amnesty Norge | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 17240/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Kopi av brev til Den Norske Nobelkomite - Forespørsel om å trekke tilbake Nobels fredsprisen til den etiopiske statsministeren Abiy Ahmed http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mohamed Elzain Mohamed | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 18765/2022 | Internasjonal avdeling Avtale markering 200622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rødt Oslo Solidaritetslag | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 17179/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Henvendelse - Stopp SIAN http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sofia | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 18640/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 200622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rødt Oslo Solidaritetslag | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 17178/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - kjøreleder Sikkerhetsseksjonen, Stortinget - st. ref. 4503566857 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289735 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 16995/2022 | HR-seksjonen Henvendelse - Konverteringsterapi http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Johansen | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 18631/2022 | Ledelsessekretariatet Avslag, stilling besatt - kjøreleder Sikkerhetsseksjonen, Stortinget - st. ref. 4503566857 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289734 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 16994/2022 | HR-seksjonen Avtale markering 200722 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289756 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk forening for Falun Dafa | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 17016/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Oppfølging av henvendelse - krav om riksrett - supplerende informasjon http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rodgeir Vinsrygg | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18512/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 200722 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk forening for Falun Dafa | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 17015/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - kjøreleder Sikkerhetsseksjonen, Stortinget - st. ref. 4503566857 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 16993/2022 | HR-seksjonen Henvendelse - tolkning av islam og muslimske holdninger http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasser Fard | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 18226/2022 | Ledelsessekretariatet Avslag, stilling besatt - kjøreleder Sikkerhetsseksjonen, Stortinget - st. ref. 4503566857 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289732 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 16992/2022 | HR-seksjonen Avtale markeringer uke 31-35 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289751 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Den Ukrainske Forening i Norge | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 17011/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Henvendelse - flagging med sameflagget fra Stortinget http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wenche Søgaard | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 18161/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markeringer uke 31-35 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Den Ukrainske Forening i Norge | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 17010/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Tilbud om ansettelse i stilling som kjøreleder http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288506 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15766/2022 | HR-seksjonen Henvendelse - Stortingets flagging med regnbueflagget i forbindelse med Pride http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erik Asbjørn Evensen | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 18160/2022 | Ledelsessekretariatet Plassering av statue på Eidsvolls plass 200622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brystkreftforeningen | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 16933/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Innstilling - stilling som kjøreleder http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287746 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 15006/2022 | HR-seksjonen Henvendelse - pengebruk http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290851 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Hansen | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 18111/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 050822 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tehreek-e-Kashmir Norway | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 16629/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Henvendelse - renteheving - ny sentralbanksjef http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Dahl | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 18038/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 050822 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tehreek-e-Kashmir Norway | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 16628/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Henvendelse - pendlerboligsaken http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grethe Bortne | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 18037/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 200622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Billedhoggerforening | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 16559/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Henvendelse - Skatteetatens tolkning skatteloven http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddgeir H | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 17964/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 200622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Billedhoggerforening | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 16558/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Oppfølging av henvendelse - krav om riksrett - supplerende informasjon http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rodgeir Vinsrygg | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 17948/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 060822 130822 200822 270822 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289286 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk forening for Falun Dafa | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 16546/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Henvendelse - mistillit http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 17937/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 060822 130822 200822 270822 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk forening for Falun Dafa | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 16545/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Henvendelse - skattesvindel http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Chr. M Thomassen | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 17936/2022 | Ledelsessekretariatet Stengt for markeringer - Oslo Maraton 170922 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289278 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BMW Oslo Maraton | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 16538/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Henvendelse - straff og moral i norsk politikk http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christian Magnus Thomassen | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 17840/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 310822 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288521 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidsgruppen for overdosestrategien i Oslo | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15781/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Henvendelse - sladdet rapport etter skattekontroll av stortingsrepresentanter som har fått fri bolig http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Hermansen | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 17781/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 310822 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidsgruppen for overdosestrategien i Oslo | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15780/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Henvendelse - skattekontroll av stortingsrepresentanter som har fått fri bolig http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Andreas Engen | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 17780/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 120622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jerzy Daniel Jarzabek Blaz | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15779/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Henvendelse - Stortinget skal flagge med regnbueflagg i forbindelse med Pride 2022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Ruud | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17575/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 120622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jerzy Daniel Jarzabek Blaz | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15778/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Henvendelse - norsk samarbeid med Iran http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leila Ebrahimian | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17573/2022 | Internasjonal avdeling Avtale markering 010622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288505 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Council of iranian in Norway | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15765/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Henvendelse - Stortinget skal flagge med regnbueflagg i forbindelse med Pride 2022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Olstad | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17571/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 010622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Council of iranian in Norway | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15764/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Henvendelse - lønn til representanter http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Rugland | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17567/2022 | Ledelsessekretariatet Endring markering 020622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Den Ukrainske Forening i Norge | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15686/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291311 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18571/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - pensjonsalderen må økes http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Dahl | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 17550/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 070622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15685/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291310 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18570/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - Stortinget skal flagge med regnbueflagg i forbindelse med Pride 2022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Nissen-Meyer | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 17549/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 190622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288424 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Totlandsdal | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15684/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291309 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18569/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - Stortinget og flagg http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Aase | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 17548/2022 | Ledelsessekretariatet Informasjon markering 010722, 030722, 040722 og 050722 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Markering om Urumqi-massakren | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15683/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291308 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18568/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - Stortinget skal flagge med regnbueflagg i forbindelse med Pride 2022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Rosenvinge | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 17547/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 010722, 030722, 040722 og 050722 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288422 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Markering om Urumqi-massakren | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15682/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291307 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18567/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - Stortinget skal flagge med regnbueflagg i forbindelse med Pride 2022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Barmala | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17545/2022 | Ledelsessekretariatet Avsalg markering 240922 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: World Saving Hustle i Oslo | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15681/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18566/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - helsehjelp til ukrainske flyktninger http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17544/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 040622, 020722 og 090722 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Foreningen til beboerne og pårørende i Ashraf | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15680/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18565/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - vedrørende situasjonen i Ekvatorial-Guinea http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ERIA IPOLA | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17543/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 260622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dmitriy Rybakov | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15679/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291304 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18564/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - Stortinget skal flagge med regnbueflagg i forbindelse med Pride 2022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290282 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Merete Håstø Albertsen | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17542/2022 | Ledelsessekretariatet Avtale markering 140622 og 210622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288418 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christ Gospel For All Nations | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15678/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291302 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18562/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - spørsmål om klager på et forvaltningsorgans praksis http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290116 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Strøm | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17376/2022 | Lovsekretariatet Avtale markering 010622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288417 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Personskadeforbundet LTN Oslo fylkeslag | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15677/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Svar på henvendelse - overgang mellom dagpenger og sykepenger http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/269222 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 30198/2021 | Arbeids- og sosialkomiteen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18561/2022 | Komitesekretariatet Henvendelse - pensjonsalderen må økes http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Dahl | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 17408/2022 | Ledelsessekretariatet Informasjon markering 270522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Den norske Uighurkomiteen | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15676/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18560/2022 | Komitesekretariatet Henvendelse - stortingspresidentens omtale av prinsessens forlovelse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunnar Pettersen | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 17368/2022 | Ledelsessekretariatet Informasjon markering 270522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288415 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Uigurisk Ungdoms Union | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15675/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18559/2022 | Komitesekretariatet Henvendelse - Stortinget skal flagge med regnbueflagg i forbindelse med Pride 2022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Nissen-Meyer | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 17367/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 040622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Foreningen til beboerne og pårørende i Ashraf | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15674/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18558/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - boikott av Israel http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torvald Tjåland | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17284/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 190622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Totlandsdal | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15673/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18556/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - lønn til representanter http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Even Mælingen | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17283/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 010722 - 050722 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Markering om Urumqi-massakren | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15672/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291295 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18555/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - søksmål mot staten http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17282/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 240922 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: World Saving Hustle | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15671/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18553/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - lønn til representanter http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Møller | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17281/2022 | Ledelsessekretariatet Avlyst markering 300522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unio | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15670/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291292 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18552/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - mistillit til regjeringen http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290020 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Riseth | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17280/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 020722 og 090722 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Foreningen til beboerne og pårørende i Ashraf | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15666/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18551/2022 | Komitesekretariatet Henvendelse - Stortinget og flagg http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Aase | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 17220/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 260622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dmitriy Rybakov | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15665/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18550/2022 | Komitesekretariatet Henvendelse - boikott av Israel http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torvald Tjåland | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 17209/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 140622 og 210622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christ Gospel For All Nations | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15664/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18549/2022 | Komitesekretariatet Henvendelse - lønn til representanter http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Even Mælingen | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 17191/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 270522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Den norske Uighurkomiteen | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15663/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18548/2022 | Komitesekretariatet Henvendelse - søksmål mot staten http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 17190/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 270522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uigurisk Ungdoms Union | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 15662/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18547/2022 | Komitesekretariatet Henvendelse - lønn til representanter http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Møller | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 17189/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markering 010622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Personskadeforbundet LTN Oslo FL | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 15571/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen A21 BT2 - Avvik teknisk plate/ sprinklerhoder nr. 31 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291894 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 19154/2022 | Seksjon for byggutvikling Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291286 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18546/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - Stortinget skal flagge med regnbueflagg i forbindelse med Pride 2022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17126/2022 | Ledelsessekretariatet Endring markering 300522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288310 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Christian Kolstø | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 15570/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen A21 BT2 - Gulvoppbygning WC plan 2 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291893 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 19153/2022 | Seksjon for byggutvikling Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18545/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - grunnlovsstridig koronapass http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289864 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Brunstad | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17124/2022 | Ledelsessekretariatet Markering 27052022 kl. 1300-1430 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288270 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norwégiye Uyghur Yashlar Uyushmisi | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 15530/2022 | Sikkerhetsstab Kassasjonsprotokoll 2022-06 Dør http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291892 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 19152/2022 | Seksjon for byggutvikling Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18544/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - forslag til endringer i valgloven http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289862 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christoffer Røstgård | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17122/2022 | Ledelsessekretariatet Markering 270522 kl.1500-1700 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288267 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Den norske Uighurkomiteen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 15527/2022 | Sikkerhetsstab Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18543/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - korrupte politikere http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Johansen | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17121/2022 | Ledelsessekretariatet A21 BT2 - Vernerundereferat nr 22 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289313 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 16573/2022 | Seksjon for byggutvikling Avtale markering 230722 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NOAH - for dyrs rettigheter | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 15486/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291282 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18542/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - høye bensinpriser http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ronny Lie | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17119/2022 | Ledelsessekretariatet A21 BT2 - Vernerundereferat nr 17 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289312 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 16572/2022 | Seksjon for byggutvikling Søknad markering 230722 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOAH - for dyrs rettigheter | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 15485/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18541/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - dagens pengesystem http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tormod Hvidsten Gjedrem | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17118/2022 | Ledelsessekretariatet A21 BT2 - Vernerundereferat 040522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289311 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 16571/2022 | Seksjon for byggutvikling Avtale markering 270522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Motvind Oslo og Viken | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 15275/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291280 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18540/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - tillit til stortingsrepresentantene http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289857 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Andreassen Busk | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17117/2022 | Ledelsessekretariatet A21 BT2 - Månedsrapport september 2021 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289310 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 16570/2022 | Seksjon for byggutvikling Søknad markering 270522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288014 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Motvind Oslo og Viken | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 15274/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18539/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - kutt i pensjonen til politikerne http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289855 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Liknes | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17115/2022 | Ledelsessekretariatet A21 BT2 - Månedsrapport Oktober 2021 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289309 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 16569/2022 | Seksjon for byggutvikling Avtale markering 280522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288011 Type: Utgående brev | Avs/Mot: WDI Norge | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 15271/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291278 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18538/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - politikervervet http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Viktor Johnsen | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17114/2022 | Ledelsessekretariatet A21 BT2 - månedsrapport november 2021 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289308 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 16568/2022 | Seksjon for byggutvikling Søknad markering på Eidsvolls plass 280522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: WDI Norge | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 15270/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291277 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18537/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - Verdens helseorganisasjon og pandemiavtale http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289853 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvinn Lossius | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17113/2022 | Ledelsessekretariatet A21 BT2 - Månedsrapport januar 2022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289307 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 16567/2022 | Seksjon for byggutvikling Avtale markering 240622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tigrayhjelpen | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 15267/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291276 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18536/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - hvem styrer Norge http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torild Elisabeth Myhre | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17111/2022 | Ledelsessekretariatet A21 BT2 - Månedsrapport august 2021 inkludert fremdriftsplan og besluningsplan http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289306 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 16566/2022 | Seksjon for byggutvikling Søknad markering 240622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tigrayhjelpen | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 15266/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18535/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - folkeavstemning http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Hermansen | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17110/2022 | Ledelsessekretariatet A21 BT2 - Månedsrapport april 2022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289305 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 16565/2022 | Seksjon for byggutvikling Avtale markering 250522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Redd Barna m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 15010/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291274 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18534/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - urettferdig behandling av søknad om statsborgerskap http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Milad Zaina | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17109/2022 | Ledelsessekretariatet A21-BT2 Månedsrapport januar 2022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289304 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 16564/2022 | Seksjon for byggutvikling Søknad markering 250522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Redd Barna m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 15009/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291273 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18533/2022 | Komitesekretariatet Svar på henvendelse - Stortingsrepresentants oppførsel http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald M. Henningsen | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17108/2022 | Ledelsessekretariatet A21-BT2 Månedsrapport for februar og vedlegg faktura 43260 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289303 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 16563/2022 | Seksjon for byggutvikling Avlyst markering 210522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287747 Type: Utgående brev | Avs/Mot: World Wide Rally For Freedom Norge | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 15007/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291272 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18532/2022 | Komitesekretariatet Henvendelse - helseministerens mandat http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Løvås | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 17052/2022 | Ledelsessekretariatet A21-BT2 Månedsrapport for mars http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289302 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 16562/2022 | Seksjon for byggutvikling Avtale markering 120622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287592 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SmåRådina - for demokrati i Russland | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 14852/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291271 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18531/2022 | Komitesekretariatet Henvendelse - kostnad for regjeringens feiring av prinsesse Ingrid Alexandra på Deichmanske bibliotek http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Møller | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 17051/2022 | Ledelsessekretariatet A21-BT2 Månedsrapport for april http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289301 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 16561/2022 | Seksjon for byggutvikling Søknad markering 120622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SmåRådina - for demokrati i Russland | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 14850/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291270 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18530/2022 | Komitesekretariatet Henvendelse - mistillit til regjeringen http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Riseth | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 17048/2022 | Ledelsessekretariatet A21 BT2 - Taktmøte http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289296 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 16556/2022 | Seksjon for byggutvikling Avlyst markering 190522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk PEN | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 14787/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291269 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18529/2022 | Komitesekretariatet Henvendelse - Stortinget skal flagge med regnbueflagg i forbindelse med Pride 2022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Rosenvinge | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 17044/2022 | Ledelsessekretariatet A21 BT2 - Tilbud UE systemvegger, glassfelt og dører http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289295 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 16555/2022 | Seksjon for byggutvikling Avtale markering 240522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NOAH - for dyrs rettigheter | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 14782/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291268 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18528/2022 | Komitesekretariatet Henvendelse - helsehjelp til ukrainske flyktninger http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 17040/2022 | Ledelsessekretariatet A21 BT2 - Tavlemøtereferat 24 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289294 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 16554/2022 | Seksjon for byggutvikling Søknad markering 240522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOAH - for dyrs rettigheter | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 14781/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291267 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18527/2022 | Komitesekretariatet Henvendelse - Stortinget skal flagge med regnbueflagg i forbindelse med Pride 2022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Barmala | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 17039/2022 | Ledelsessekretariatet A21 BT2 - Tavlemøtereferat 24 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289293 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 16553/2022 | Seksjon for byggutvikling Endring avtale markering 200522 til 030622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287408 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Memoona Saleem | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 14668/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291266 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18526/2022 | Komitesekretariatet Henvendelse - Stortinget skal flagge med regnbueflagg i forbindelse med Pride 2022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Thoresen | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 17038/2022 | Ledelsessekretariatet A21 BT2 - Tykkavsetningsvifte http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289290 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 16550/2022 | Seksjon for byggutvikling Avtale markering 070622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Press - Redd Barna Ungdom | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 14661/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18525/2022 | Komitesekretariatet Henvendelse - Stortinget skal flagge med regnbueflagg i forbindelse med Pride 2022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 17037/2022 | Ledelsessekretariatet A21 BT2 - EM22 Manglende avklaring rundt kjølebafler http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289288 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 16548/2022 | Seksjon for byggutvikling Søknad markering 070622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Press - Redd Barna Ungdom | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 14660/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291264 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18524/2022 | Komitesekretariatet Henvendelse - Stortinget skal flagge med regnbueflagg i forbindelse med Pride 2022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 16913/2022 | Ledelsessekretariatet A21 BT2 - EM21 rev A - Utsparinger mot mesanin http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289287 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 16547/2022 | Seksjon for byggutvikling Avtale markering uke 26-30 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287394 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Den Ukrainske Forening i Norge | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 14654/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18523/2022 | Komitesekretariatet Avslag, stilling besatt - seniorrådgiver/rådgiver Seksjon for besøk og formidling, Stortinget - st. ref. 4506731404 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18475/2022 | HR-seksjonen A21 BT2 Tavlemøtereferat 25 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289284 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 16544/2022 | Seksjon for byggutvikling Henvendelse - Stortinget skal flagge med regnbueflagg i forbindelse med Pride 2022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Merete Håstø Albertsen | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 16724/2022 | Ledelsessekretariatet Søknad markeringer uke 26-39 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Den Ukrainske Forening i Norge | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 14653/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18522/2022 | Komitesekretariatet Avslag, stilling besatt - seniorrådgiver/rådgiver Seksjon for besøk og formidling, Stortinget - st. ref. 4506731404 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291214 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18474/2022 | HR-seksjonen A21-BT2 Motorventil til kjølebaffel http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289283 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 16543/2022 | Seksjon for byggutvikling Henvendelse vedrørende sak - krav om riksrett - innsigelse mot habilitet http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Nilsen | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 16388/2022 | Ledelsessekretariatet Avlyse markering 240522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287391 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norges bondelag | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 14651/2022 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18521/2022 | Komitesekretariatet Innstilling - rådgiver/seniorrådgiver seksjon for besøk og formidling http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290296 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 17556/2022 | HR-seksjonen A21-BT2 - Avklaringsmøte med oppdragsgiver og ARK, IARK, Rambøll 310522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289282 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 16542/2022 | Seksjon for byggutvikling Henvendelse - grunnlovsstridig koronapass http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Brunstad | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 16380/2022 | Ledelsessekretariatet Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18520/2022 | Komitesekretariatet Tilbud om ansettelse i stilling som rådgiver http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 18101/2022 | HR-seksjonen A21-BT2 - Plan 5 - Himlingkartlegging http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289281 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 16541/2022 | Seksjon for byggutvikling Henvendelse - forslag til endringer i valgloven http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christoffer Røstgård | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 16372/2022 | Ledelsessekretariatet Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291259 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18519/2022 | Komitesekretariatet A21-BT2 - Automatikklister http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289280 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 16540/2022 | Seksjon for byggutvikling Oppfølging av henvendelse - The Fifty Billion Dollar Innovative US Economy Document http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aliasghar Lashgary | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 16366/2022 | Internasjonal avdeling Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18518/2022 | Komitesekretariatet A21-BT2 - Tegninger til automasjon http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289279 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 16539/2022 | Seksjon for byggutvikling Henvendelse - forespørsel om å redde ukrainske krigsfanger http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Øien | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 16360/2022 | Internasjonal avdeling Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18504/2022 | Komitesekretariatet A21-BT2-Tegninger til automasjon http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289175 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 16435/2022 | Seksjon for byggutvikling Henvendelse - spørsmål om klager på et forvaltningsorgans praksis http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Strøm | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 16232/2022 | Lovsekretariatet Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18503/2022 | Komitesekretariatet A21 BT2 - Beslutning 10 Gulvoppbyging plan 2 - Beslutningsfrsit 100622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289173 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 16433/2022 | Seksjon for byggutvikling Henvendelse - vedrørende situasjonen i Ekvatorial-Guinea http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ERIA IPOLA | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 16223/2022 | Ledelsessekretariatet Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18502/2022 | Komitesekretariatet A21-BT2 - Kollisjon himling / ventilasjon http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289172 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 16432/2022 | Seksjon for byggutvikling Henvendelse - dagens pengesystem http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tormod Hvidsten Gjedrem | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 16215/2022 | Ledelsessekretariatet Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291241 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18501/2022 | Komitesekretariatet A21 BT2 - Tilbud på byggrenhold - Beslutningsfrist 100622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289171 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 16431/2022 | Seksjon for byggutvikling Henvendelse - høye bensinpriser http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Lie | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 16211/2022 | Ledelsessekretariatet Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18500/2022 | Komitesekretariatet A21 BT2 - Tilbud UE systemvegger, glassfelt og dører - Beslutningsfrist 190522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289170 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 16430/2022 | Seksjon for byggutvikling Henvendelse - korrupte politikere http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Johansen | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 16110/2022 | Ledelsessekretariatet Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18499/2022 | Komitesekretariatet A21 BT2 - Tilbud UE kaffestasjon - Beslutningsfrist 190522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289169 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 16429/2022 | Seksjon for byggutvikling Oppfølging av henvendelse - krav om riksrett - innsigelse mot habilitet http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rodgeir Vinsrygg | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 16079/2022 | Ledelsessekretariatet Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18498/2022 | Komitesekretariatet A21-BT2 Vaskekar og dursjkran http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289168 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 16428/2022 | Seksjon for byggutvikling Henvendelse - ulovlig skattlegging - tilleggsinformasjon http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Odden | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 16076/2022 | Ledelsessekretariatet Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18497/2022 | Komitesekretariatet A21-BT2 motorventil til kjølebaffel http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289167 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 16427/2022 | Seksjon for byggutvikling Henvendelse - ulovlig skattlegging http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Odden | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 16066/2022 | Ledelsessekretariatet Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18496/2022 | Komitesekretariatet A21-BT2 - Automatikklister http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289163 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 16423/2022 | Seksjon for byggutvikling Henvendelse - nasjonalforsamlingen - 3. purring http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sverre Runar Lauvstad | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 16065/2022 | Ledelsessekretariatet Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18495/2022 | Komitesekretariatet A21-BT2 - Automatikklister http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289162 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 16422/2022 | Seksjon for byggutvikling Henvendelse - tillit til stortingsrepresentantene http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Andreassen Busk | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 15808/2022 | Ledelsessekretariatet Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291234 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18494/2022 | Komitesekretariatet A21-BT2 - Kollisjon himling / ventilasjon http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289113 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 16373/2022 | Seksjon for byggutvikling Henvendelse - krav om riksrett - innsigelse mot habilitet http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rodgeir Vinsrygg | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 15806/2022 | Lovsekretariatet Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18493/2022 | Komitesekretariatet A21 BT2 - Månedsrapport mai 2022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289111 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 16371/2022 | Seksjon for byggutvikling Henvendelse - Stortingspresidentens oppgaver og plikter http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Jacobsen | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 15712/2022 | Ledelsessekretariatet Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18492/2022 | Komitesekretariatet A21 BT2 - Beslutningsplan 310522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289110 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 16370/2022 | Seksjon for byggutvikling Henvendelse - vedrørende avstemming om tilleggsavtalen mellom Norge og USA http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Alvestad | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 15629/2022 | Ledelsessekretariatet Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291231 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18491/2022 | Komitesekretariatet A21-BT2 - Avklaringsmøte med oppdragsgiver og ARK - IARK - Rambøll 310522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289109 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 16369/2022 | Seksjon for byggutvikling Henvendelse - vedrørende fengsling i Australia http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 15628/2022 | Internasjonal avdeling Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18490/2022 | Komitesekretariatet Innstilling - rådgiver HR http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289955 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 17215/2022 | HR-seksjonen A21 BT2 - Fremdriftsplan 2-5 etg http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289107 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 16367/2022 | Seksjon for byggutvikling Oppfølging av henvendelse - forskjellsbehandling av fattige og rike gjeldsofre http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell K. Nilsen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 15617/2022 | Ledelsessekretariatet Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18489/2022 | Komitesekretariatet Ansettelse som rådgiver http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 17433/2022 | HR-seksjonen A21 BT2 - Tilbud på byggrenhold - Beslutningsfrist 100622 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289098 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 16358/2022 | Seksjon for byggutvikling Henvendelse - politikervervet http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Viktor Johnsen | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 15548/2022 | Ledelsessekretariatet Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291228 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18488/2022 | Komitesekretariatet A21-BT2 - Kollisjon himling / Ventilasjon http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289097 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 16357/2022 | Seksjon for byggutvikling Henvendelse - kutt i pensjonen til politikerne http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Liknes | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 15546/2022 | Ledelsessekretariatet Utvidet søkerliste http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288247 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2022 | RegistryNumber: 15507/2022 | HR-seksjonen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18487/2022 | Komitesekretariatet A21 BT2 - Bestilling av midlertidig alarm på vegg ved messanin http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289095 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 16355/2022 | Seksjon for byggutvikling Henvendelse - Norge en frisone for despoter og maktmisbrukere? http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Odden | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 15542/2022 | Ledelsessekretariatet Offentlig søkerliste http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288246 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.05.2022 | RegistryNumber: 15506/2022 | HR-seksjonen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18486/2022 | Komitesekretariatet A21 BT2 Tavlemøtereferat 25 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289094 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 16354/2022 | Seksjon for byggutvikling Utvidet søkerliste tilgjengelig - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2022 | RegistryNumber: 15505/2022 | HR-seksjonen Henvendelse - Verdens helseorganisasjon og pandemiavtale http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvinn Lossius | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 15378/2022 | Ledelsessekretariatet Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291225 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18485/2022 | Komitesekretariatet A21 BT2 - Betongsøyle plan 4 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289093 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 16353/2022 | Seksjon for byggutvikling Utvidet søkerliste tilgjengelig - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2022 | RegistryNumber: 15504/2022 | HR-seksjonen Henvendelse - søknad om økonomisk oppreisning http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 15373/2022 | Ledelsessekretariatet Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18484/2022 | Komitesekretariatet A21 BT2 - Solavskjerming http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289092 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 16352/2022 | Seksjon for byggutvikling Svar på henvendelse - om politikeres deltagelse i underholdningsprogram og lignende http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288051 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnus Sefland | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 15311/2022 | Ledelsessekretariatet Utvidet søkerliste tilgjengelig - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2022 | RegistryNumber: 15503/2022 | HR-seksjonen Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18483/2022 | Komitesekretariatet A21 BT2 - betongsøyle plan 4 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Moderne Byggfornyelse AS | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 16351/2022 | Seksjon for byggutvikling Utvidet søkerliste tilgjengelig - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2022 | RegistryNumber: 15502/2022 | HR-seksjonen Henvendelse - forskjellsbehandling av fattige og rike gjeldsofre http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell K. Nilsen | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 15268/2022 | Ledelsessekretariatet Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291222 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18482/2022 | Komitesekretariatet A21 BT2 - Tilbud UE systemvegger, glassfelt og dører - beslutningsfrist 190522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289005 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 16265/2022 | Seksjon for byggutvikling Utvidet søkerliste tilgjengelig - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288241 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2022 | RegistryNumber: 15501/2022 | HR-seksjonen Oppfølging av henvendelse - maktfordelingsprinsippet - høyesterett med underliggende domstoler http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Brattås | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 15247/2022 | Ledelsessekretariatet Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18481/2022 | Komitesekretariatet A21 BT2 - Tilbud UE systemvegger, glassfelt og dører - Beslutningsfrist 190522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289004 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 16264/2022 | Seksjon for byggutvikling Invitasjon til intervju - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 15477/2022 | HR-seksjonen Kopi av brev til Borgarting lagmannsrett - nektet behandlet sak grunnet manglende betaling av rettsgebyr http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente E. E. Svendsen | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 15210/2022 | Konstitusjonell avdeling Avslag, stilling besatt - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/291220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 18480/2022 | Komitesekretariatet A21-BT2 Møte vedrørende tilbud UE systemvegger http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289003 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 16263/2022 | Seksjon for byggutvikling Avslag, ikke nådd opp - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 15476/2022 | HR-seksjonen Oppfølging av henvendelse - utgifter på strøm http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grete Iversen | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 15108/2022 | Ledelsessekretariatet Innstilling rådgiver komitesekretariatet http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290601 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 17861/2022 | HR-seksjonen A21 BT2 - Tavlemøtereferat 26 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289002 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 16262/2022 | Seksjon for byggutvikling Avslag, ikke nådd opp - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 15475/2022 | HR-seksjonen Henvendelse - legalisert korrupsjon http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Watne | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 15102/2022 | Ledelsessekretariatet Tilbud om ansettelse som rådgiver http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/290856 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 18116/2022 | HR-seksjonen A21 BT2 - Tavlemøtereferat 27 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289001 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 16261/2022 | Seksjon for byggutvikling Avslag, ikke nådd opp - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288214 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 15474/2022 | HR-seksjonen Henvendelse - hvem styrer Norge http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torild Elisabeth Myhre | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 15099/2022 | Ledelsessekretariatet Utvidet søkerliste tilgjengelig - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289706 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.06.2022 | RegistryNumber: 16966/2022 | Komitesekretariatet A21 BT2 - Månedsrapport mai 2022 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289000 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 16260/2022 | Seksjon for byggutvikling Avslag, ikke nådd opp - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 15473/2022 | HR-seksjonen Henvendelse - folkeavstemning http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/287815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Hermansen | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 15075/2022 | Ledelsessekretariatet Utvidet søkerliste tilgjengelig - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.06.2022 | RegistryNumber: 16965/2022 | Komitesekretariatet A21 BT2 - Tilbud UE systemvegger, glassfelt og dører - beslutningsfrist 190522 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288999 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 16259/2022 | Seksjon for byggutvikling Avslag, ikke nådd opp - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288212 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 15472/2022 | HR-seksjonen Utvidet søkerliste tilgjengelig - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.06.2022 | RegistryNumber: 16964/2022 | Komitesekretariatet A21 BT2 - Vernerundereferat nr 44 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288998 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 16258/2022 | Seksjon for byggutvikling Invitasjon til intervju - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 15471/2022 | HR-seksjonen Utvidet søkerliste tilgjengelig - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289703 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.06.2022 | RegistryNumber: 16963/2022 | Komitesekretariatet A21-BT2 Sprinkelventil i 3-5 etasje http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288814 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 16074/2022 | Seksjon for byggutvikling Avslag, ikke nådd opp - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 15470/2022 | HR-seksjonen Utvidet søkerliste http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289702 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.06.2022 | RegistryNumber: 16962/2022 | Komitesekretariatet A21 BT2 - Bestilling av midlertidig alarm på vegg ved messanin http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288813 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 16073/2022 | Seksjon for byggutvikling Avslag, ikke nådd opp - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 15469/2022 | HR-seksjonen Offentlig søkerliste http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/289701 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.06.2022 | RegistryNumber: 16961/2022 | Komitesekretariatet Avslag, ikke nådd opp - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 15468/2022 | HR-seksjonen Informasjon om rekrutteringsprosessen - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 16192/2022 | Komitesekretariatet Avslag, ikke nådd opp - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 15467/2022 | HR-seksjonen Informasjon om rekrutteringsprosessen - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288931 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 16191/2022 | Komitesekretariatet Avslag, ikke nådd opp - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288206 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 15466/2022 | HR-seksjonen Informasjon om rekrutteringsprosessen - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 16190/2022 | Komitesekretariatet Avslag, ikke nådd opp - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 15465/2022 | HR-seksjonen Henvendelse - historikken bak høye strømpriser http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Theodor Barth | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 19493/2022 | Energi- og miljøkomiteen Informasjon om rekrutteringsprosessen - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 16189/2022 | Komitesekretariatet Avslag, ikke nådd opp - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288204 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 15464/2022 | HR-seksjonen Henvendelse - hensynet til transportbransjen når det nå lages energistøtte til næringslivet http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arild Sand | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 19477/2022 | Energi- og miljøkomiteen Informasjon om rekrutteringsprosessen - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 16188/2022 | Komitesekretariatet Avslag, ikke nådd opp - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288203 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 15463/2022 | HR-seksjonen Henvendelse - eksport av strøm til Tyskland http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Martin Mobeck | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 19458/2022 | Energi- og miljøkomiteen Informasjon om rekrutteringsprosessen - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 16187/2022 | Komitesekretariatet Avslag, ikke nådd opp - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 15462/2022 | HR-seksjonen Henvendelse - endringer for forvaltning av vannkraft i Norge http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Liknes | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 19457/2022 | Energi- og miljøkomiteen Informasjon om rekrutteringsprosessen - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 16186/2022 | Komitesekretariatet Avslag, ikke nådd opp - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288201 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 15461/2022 | HR-seksjonen Henvendelse - strømstøtte http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tommy | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 19456/2022 | Energi- og miljøkomiteen Informasjon om rekrutteringsprosessen - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 16185/2022 | Komitesekretariatet Avslag, ikke nådd opp - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 15460/2022 | HR-seksjonen Henvendelse - spørsmål om behov for økt strømproduksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/292188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 19448/2022 | Energi- og miljøkomiteen Informasjon om rekrutteringsprosessen - Rådgiver Komitesekretariatet, Stortinget - st. ref. 4521795940 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288924 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 16184/2022 | Komitesekretariatet Avslag, ikke nådd opp - rådgiver HR - st. ref. 4512685111 http://einnsyn.stortinget.no:80/Innsyn/RegistryEntry/Details/288199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 15459/2022 | HR-seksjonen