eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/3883 20211017 17.10.2021 Utgående brev Kunngjøring - Internrevisjonstjenester *****
2020/2647 20211015 15.10.2021 Inngående brev Invitasjon - fagsamling fangstbasert akvakultur og levende sjømat - 231121 Nofima AS
2017/3169 20211015 15.10.2021 Inngående brev Henvendelse - strømpriser Morten Willy Lerdal
2017/3178 20211015 15.10.2021 Inngående brev Henvendelse - beskytte transpersoner *****
2021/71 20211015 15.10.2021 Inngående brev Kopi av brev til Helse Sør-Øst - behandlingstilbud Dag Simonsen
2014/1182 20211015 15.10.2021 Inngående brev Innvilgelse av uførepensjon Statens pensjonskasse
2021/4058 20211015 15.10.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - korrespondanse med advokatfirma som skal bistå Stortinget i skatterevisjon av ordningene for stortingsrepresentantene Dagens Næringsliv
2021/4056 20211015 15.10.2021 Inngående brev Henvendelse - vedrørende Dokument 21 (2020-2021) kapittel 8 Trøndelag fylkeskommune
2021/4055 20211015 15.10.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser NRK TV og nett
2020/2528 20211015 15.10.2021 Inngående brev Påminnelse om invitasjon til åpningen av nye MUNCH - Oslo 231021 eller 241021 Munchmuseet
2021/73 20211015 15.10.2021 Inngående brev Kopi av brev til SMK og UD - Foreign policy - a pro-environment international leadership opportunity Lou Coatney
2017/3178 20211015 15.10.2021 Inngående brev Henvendelse - risiko ved opplæring om kjønn og kjønnsidentitet i barnehager Avi Ring
2020/4678 20211015 15.10.2021 Inngående brev Invitasjon til Zerokonferansen 2021 - 241121 Zero Emission Resource Organisation
2021/3930 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Arbeidsgiverforeningen Spekter
2021/3915 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Oppfølging av søknad om å delta på høring Det Norske Maskinistforbund
2020/2648 20211015 15.10.2021 Utgående brev Midlertidig svar på forespørsel om møte - Raftoprismottaker 2021 Human Rights Data Analysis Group - Oslo 161121 eller 171121 Raftostiftelsen
2021/3914 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Norske Reserveoffiserers Forbund
2021/3856 20211015 15.10.2021 Utgående brev Statsråder som går av Statsministerens kontor
2021/3856 20211015 15.10.2021 Utgående brev Retningslinjer for tildeling av pendlerbolig Statsministerens kontor
2021/3856 20211015 15.10.2021 Utgående brev Statsråder som går av og tildeling av pendlerbolig - korrespondanse Statsministerens kontor
2021/72 20211015 15.10.2021 Utgående brev Svar på henvendelse - forespørsel om informasjon knyttet til Statsbudsjettet 2021 Finnmarkssykehuset
2021/3930 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Sametinget
2021/3906 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Arbeidsgiverforeningen Spekter
2021/3921 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Småkraftforeninga
2021/3906 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Småkraftforeninga
2021/3914 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO)
2021/3928 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Norsk Sykepleierforbund, Student
2021/3923 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Pårørendealliansen
2021/3930 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Norske Kunsthåndverkere
2021/3923 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Livsglede for eldre
2021/3930 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring RAM galleri
2021/3914 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring CARE Norge
2021/3881 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Pårørendealliansen
2021/3914 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Norges Vel
2021/3906 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Norsk Studentorganisasjon
2021/3928 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Norsk Studentorganisasjon
2021/3930 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Pårørendealliansen
2021/3930 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Norsk jazzforum
2021/3914 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Norsk jazzforum og FolkOrg
2021/3915 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Norsk Bonde- og Småbrukarlag
2021/3914 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Veteranforbundet SIOPS - skadde i internasjonale operasjoner
2021/3928 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Forandringsfabrikken Kunnskapssenter
2021/3930 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Norske Billedkunstnere
2021/3906 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Oppfølging av søknad om å delta på høring Det Norske Maskinistforbund
2021/3914 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Regnskogfondet
2021/3915 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring TINE SA
2021/3914 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Norges Forsvarsforening
2021/3929 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Sjømat Norge
2021/3915 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund
2021/3906 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Norges Bilbransjeforbund
2021/3881 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Sametinget
2021/3923 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Apotekforeningen
2021/3879 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Finans Norge
2021/3752 20211015 15.10.2021 Inngående brev Avtale om bruk av pendlerbolig for stortingsrepresentanter *****
2021/3928 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Pårørendealliansen
2020/2528 20211015 15.10.2021 Inngående brev Invitasjon til middag på det kongelige slott 281021 Det kongelige hoff
2021/47 20211015 15.10.2021 Inngående brev Oversendelse av gratulasjon - valg av ny stortingspresident Kinas ambassade Oslo
2021/8 20211015 15.10.2021 Inngående brev Oversendelse av resolusjoner fra Norges Forsvarsforenings Landsmøte Norges Forsvarsforening - NFF
2021/3923 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Nasjonalforeningen for folkehelsen
2021/3930 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Fortidsminneforeningen
2021/3879 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Stiftelsen Rettferd
2021/3913 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Stiftelsen Rettferd
2021/3921 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Fortidsminneforeningen
2021/3694 20211015 15.10.2021 Utgående brev Svar på klage - delvis gitt innsyn - rapporteringsskjema / disponeringsskjema for pendlerboliger mottatt i 2020 Aftenposten
2021/3928 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Nasjonalforeningen for folkehelsen
2021/1170 20211015 15.10.2021 Utgående brev Melding til leverandør - Forlengelse av vedståelsesfristen *****
2021/1170 20211015 15.10.2021 Utgående brev Melding til leverandør - Forlengelse av vedståelsesfrist - delkontrakt 2 *****
2021/3906 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
2021/3928 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Virke ideell og frivillighet
2021/3928 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Friskolenes Kontaktforum
2021/3914 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Norges Forsvarsforening
2021/4 20211015 15.10.2021 Utgående brev Svar på oppfølging av henvendelse - klage på saksbehandling i NAV og Bærum kommune *****
2021/4 20211015 15.10.2021 Utgående brev Svar på henvendelse - juridisk spørsmål - etterlevendepensjon Ole Johnny Gjøen
2021/3914 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Landsorganisasjonen i Norge (LO)
2021/3913 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Pårørendealliansen
2021/3913 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Krisesentersekretariatet
2021/3930 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Arkivforbundet
2021/3906 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Norsk Bioenergiforening
2021/3928 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Prosjekt Røros folkehøgskole
2021/3930 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring FilmReg
2021/3923 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring RIO - en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
2021/3928 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
2021/3841 20211015 15.10.2021 Utgående brev Delvis gitt innsyn - all korrespondanse mellom Stortingets administrasjon og representant om pendlerboliger Aftenposten
2021/3906 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Virke Handel
2021/3921 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Norsk Bioenergiforening
2021/3879 20211015 15.10.2021 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Stiftelsen Kirkens Familievern
2021/4058 20211015 15.10.2021 Utgående brev Delvis gitt innsyn - korrespondanse med advokatfirma som skal bistå Stortinget i skatterevisjon av ordningene for stortingsrepresentantene Dagens Næringsliv
2021/3862 20211015 15.10.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - leder utviklingsstab Stortingets direktør, Stortinget - st. ref. 4433713667 *****
2021/3862 20211015 15.10.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - leder utviklingsstab Stortingets direktør, Stortinget - st. ref. 4433713667 *****
2021/3862 20211015 15.10.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - leder utviklingsstab Stortingets direktør, Stortinget - st. ref. 4433713667 *****
2021/3862 20211015 15.10.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - leder utviklingsstab Stortingets direktør, Stortinget - st. ref. 4433713667 *****
2021/3862 20211015 15.10.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - leder utviklingsstab Stortingets direktør, Stortinget - st. ref. 4433713667 *****
2021/3862 20211015 15.10.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - leder utviklingsstab Stortingets direktør, Stortinget - st. ref. 4433713667 *****
2021/3862 20211015 15.10.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - leder utviklingsstab Stortingets direktør, Stortinget - st. ref. 4433713667 *****
2021/3862 20211015 15.10.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - leder utviklingsstab Stortingets direktør, Stortinget - st. ref. 4433713667 *****
2021/3862 20211015 15.10.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - leder utviklingsstab Stortingets direktør, Stortinget - st. ref. 4433713667 *****
2021/3862 20211015 15.10.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - leder utviklingsstab Stortingets direktør, Stortinget - st. ref. 4433713667 *****
2021/3862 20211015 15.10.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - leder utviklingsstab Stortingets direktør, Stortinget - st. ref. 4433713667 *****
2021/3862 20211015 15.10.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - leder utviklingsstab Stortingets direktør, Stortinget - st. ref. 4433713667 *****
2021/3862 20211015 15.10.2021 Utgående brev Informasjon om rekrutteringsprosessen - leder utviklingsstab Stortingets direktør, Stortinget - st. ref. 4433713667 *****