eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/47 20220111 11.01.2022 Inngående brev Gratulasjon til stortingspresidenten Tsjekkias nasjonalforsamling
2021/47 20220111 11.01.2022 Inngående brev Oversendelse av gratulasjon til stortingspresidenten Thailands ambassade Oslo
2021/3622 20220111 11.01.2022 Inngående brev Henvendelse - antall døde av korona og andre sykdommer Trond Jacobsen
2022/134 20220111 11.01.2022 Inngående brev Uttalelse - viktigheten av fortsatt satsning på utbedring og utvikling av infrastrukturen i Nord-Norge Troms og Finnmark Høyre
2021/4730 20220111 11.01.2022 Inngående brev Innspill etter møte - foreningens viktigste punkter samt kontaktinformasjon Psykologforeningen
2021/4822 20220111 11.01.2022 Inngående brev Forespørsel om møte - fengslet lærer i Iran Det kurdiske kultur forbundet i Norge
2021/5036 20220111 11.01.2022 Inngående brev Invitasjon til informasjons- og innspillsmøte - FNs kvinnekommisjon 2022 (CSW66) 200122 Kultur- og likestillingsdepartementet
2022/17 20220111 11.01.2022 Inngående brev Henvendelse - strømpriser Knut Nybakke
2022/17 20220111 11.01.2022 Inngående brev Henvendelse - strøm og støtteordning *****
2022/17 20220111 11.01.2022 Inngående brev Henvendelse - forslag til stabilisering av de Norske strømprisene Tormod Skar
2022/17 20220111 11.01.2022 Inngående brev Henvendelse - strømpriser Malin Korsmo Karlsen
2022/226 20220111 11.01.2022 Inngående brev Spørsmål om representantenes feriepenger Trond Aarsæther Rønning
2021/3007 20220111 11.01.2022 Inngående brev Meld St 40 Innspill NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
2021/2928 20220111 11.01.2022 Inngående brev Meld St 37 Avmelding til høring 110122 Nordland fylkeskommune
2022/97 20220111 11.01.2022 Inngående brev Henvendelse vedrørende NAV innkreving *****
2022/79 20220111 11.01.2022 Inngående brev Kopi av brev til KD - ønsker kompensasjon - tapt skolegang og mobbing *****
2022/77 20220111 11.01.2022 Inngående brev Kopi av brev til KD - ønsker kompensasjon - tapt skolegang og mobbing *****
2022/71 20220111 11.01.2022 Inngående brev Kopi av brev til KD - ønsker kompensasjon - tapt skolegang og mobbing *****
2022/75 20220111 11.01.2022 Inngående brev Kopi av brev til KD - ønsker kompensasjon - tapt skolegang og mobbing *****
2021/4822 20220111 11.01.2022 Inngående brev Invitasjon til digitalt informasjons- og innspillsmøte - FNs kvinnekommisjon 2022 CSW66 Kulturdepartementet
2021/2811 20220111 11.01.2022 Inngående brev Prop 214 L Søknad om å delta på høring LIGL advokater AS/LIGL AS
2021/2926 20220111 11.01.2022 Inngående brev Meld St 38 Søknad om å delta på høring Norsk Fysioterapeutforbund
2021/2811 20220111 11.01.2022 Inngående brev Prop 214 L Søknad om å delta på høring Lawbotics AS
2021/3006 20220111 11.01.2022 Inngående brev Prop 224 L Høringsnotat Norsk Journalistlag (NJ)
2021/5058 20220111 11.01.2022 Utgående brev Svar på klage på vedtak - dokumentasjon om oppfølging av urettmessig utbetaling til stortingsrepresentant Dagens Næringsliv
2022/239 20220111 11.01.2022 Inngående brev Henvendelse - klage på statsforvalteren i Oslo og Viken Bjørn Opsahl
2021/3702 20220111 11.01.2022 Inngående brev Prop 238 L Søknad om å delta på høring Krisesentersekretariatet
2022/136 20220111 11.01.2022 Inngående brev Oversendelse av gratulasjon til stortingspresidenten Polens ambassade Oslo
2021/2811 20220111 11.01.2022 Inngående brev Prop 214 L Søknad om å delta på høring Norsk Økrimforening
2021/3996 20220111 11.01.2022 Internt notat uten oppfølging Meld St 4 Uttalelse til melding om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2020-2021 Kontroll- og konstitusjonskomiteen
2021/3702 20220111 11.01.2022 Inngående brev Prop 238 L Søknad om å delta på høring Jussformidlingen
2022/74 20220110 10.01.2022 Inngående brev Kopi av brev til KDD - Kommunelovens § 23.2 Ulf Engelsen
2022/20 20220110 10.01.2022 Inngående brev Henvendelse - styrk folks immunforsvar Åshild Margrethe Julsrud
2022/20 20220110 10.01.2022 Inngående brev Henvendelse - koronapass Ingunn Trøen
2022/218 20220110 10.01.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring - registeret over økonomiske interesser for representanter fra perioden 2005-2009 Dagens næringsliv
2022/119 20220110 10.01.2022 Inngående brev Henvendelse - gjeldsregister Synnøve Søndergaard
2022/216 20220110 10.01.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring - erklæring om høy dagpengesats og/eller disponering av pendlerbolig og erklæringer / skjemaer i forbindelse med innberetning av fri bolig i arbeidsforholdet til stortingsrepresentant VG
2022/213 20220110 10.01.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring - erklæring om høy dagpengesats og/eller disponering av pendlerbolig og erklæringer / skjemaer i forbindelse med innberetning av fri bolig i arbeidsforholdet til stortingsrepresentant VG
2022/211 20220110 10.01.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring - oversikt over alle tilbakebetalingssaker når det gjelder Stortingets etterlønnsordning tilbake til 2009 Dagens næringsliv
2022/86 20220110 10.01.2022 Inngående brev Henvendelse - offentlig trekk i pensjon - namsmannen Steinar Mjelde
2021/4000 20220110 10.01.2022 Inngående brev Endringer blant statssekretærene Statsministerens kontor
2021/3007 20220110 10.01.2022 Inngående brev Meld St 40 Innspill Redd barna
2022/210 20220110 10.01.2022 Inngående brev Invitasjon til informasjonsmøte med Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg Forsvarsbygg
2021/3007 20220110 10.01.2022 Inngående brev Meld St 40 Innspill FORUT
2022/21 20220110 10.01.2022 Inngående brev Henvendelse - Russland og Ukraina Åshild Julsrud
2022/81 20220110 10.01.2022 Inngående brev Kopi av brev til regjeringen - klage - straffbar embetsførsel av påtalemyndigheten Hans Skau
2021/4963 20220110 10.01.2022 Inngående brev Dokument 8: 40 S Departementets vurdering av representantforslag Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden
2021/4092 20220110 10.01.2022 Inngående brev Henvendelse - oppløsing av Viken fylkeskommune NN
2022/17 20220110 10.01.2022 Inngående brev Henvendelse - strømpriser Grethe Bøe
2022/17 20220110 10.01.2022 Inngående brev Henvendelse - regjeringens håndtering av strømprisene Trond Jacobsen
2022/81 20220110 10.01.2022 Inngående brev Oversendelse av Høyesteretts årsmelding 2021 Norges Høyesterett
2021/5077 20220110 10.01.2022 Inngående brev Dokument 8:48 S Departementets vurdering av representantforslaget Arbeids- og inkluderingsdepartementet
2022/97 20220110 10.01.2022 Inngående brev Henvendelse - uføretrygd *****
2022/17 20220110 10.01.2022 Inngående brev Henvendelse - strøm Ivar Rune Steen
2022/204 20220110 10.01.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring - informasjon om pendlerbolig til stortingsrepresentant i perioden 2017-2021 VG
2022/99 20220110 10.01.2022 Inngående brev Henvendelse - norsk rovdyrpolitikk - holdninger Torhild Einardotter Floberg
2022/20 20220110 10.01.2022 Inngående brev Uttalelse om mitokondriedonasjon Bioteknologirådet
2021/3007 20220110 10.01.2022 Inngående brev Meldt St 40 Innspill Dyrevernalliansen
2022/81 20220110 10.01.2022 Inngående brev Henvendelse - bruk av provokasjon i politiet Bjørn Martinsen
2022/133 20220110 10.01.2022 Inngående brev Henvendelse - befolkningsnedgang i Nord-Norge - rettigheter for den samiske befolkningen Ingrid Nordmark
2022/204 20220110 10.01.2022 Inngående brev Innsynsbegjæring - all skriftlig kommunikasjon mellom stortingsrepresentant og Stortinget om pendlerbolig VG
2021/5218 20220110 10.01.2022 Inngående brev Svar på spørsmål vedrørende varslingsrutinene og oppfølgingen av alvorlige hendelser i helseforvaltningen Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden
2021/4969 20220110 10.01.2022 Inngående brev Dokument 8:43 S Departementets vurdering av representantforslaget Utenriksdepartementet Utenriksministeren
2021/4967 20220110 10.01.2022 Inngående brev Dokument 8:42 S Departementets vurdering av representantforslaget Utenriksdepartementet Utenriksministeren
2022/138 20220110 10.01.2022 Inngående brev Henvendelse - strømpriser Lasse Mathisen
2021/4795 20220110 10.01.2022 Inngående brev Dokument 8:35 S Departementets vurdering av representantforslaget Utenriksdepartementet Utenriksministeren
2022/21 20220110 10.01.2022 Inngående brev Henvendelse - dokumenterte fakta om F-35 John Berg
2022/101 20220110 10.01.2022 Inngående brev Henvendelse - dokumenterte fakta om F-35 John Berg
2021/4737 20220110 10.01.2022 Inngående brev Anmodning om møte - Leirskole i ny opplæringslov Norsk Leirskoleforening
2021/3993 20220110 10.01.2022 Inngående brev Dokument 8:14 S Innspill Fagforbundet
2021/2988 20220110 10.01.2022 Inngående brev Dokument 3:14 Svar på spørsmål til helse- og omsorgsministeren Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden
2021/4103 20220110 10.01.2022 Inngående brev Melding fra leverandør - Re: Re: spørsmål knyttet til minimumskrav kompetanse og estimert årlig verdi *****
2022/2 20220110 10.01.2022 Utgående brev Markering 020422 kl. 1400-1700 - korrespondanse Norsk forening for Falun Dafa
2022/2 20220110 10.01.2022 Utgående brev Markering 160122 kl. 1400-1600 - korrespondanse Jerzy Daniel Jarzabek Blaz
2021/4 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - trygdebil *****
2021/4 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - bidrag til bedre og nytt regelverk for briller til barn - amblyopi Norske Ortoptisters Forening (NOF)
2021/3993 20220110 10.01.2022 Inngående brev Dokument 8:14 S Høringsnotat Fagforbundet
2021/4727 20220110 10.01.2022 Inngående brev Anmodning om møte - Leirskole i ny opplæringslov Norsk Leirskoleforening
2022/204 20220110 10.01.2022 Utgående brev Informasjon om behandlingstid VG
2022/100 20220110 10.01.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - overtredelser begått av DNB Bank George Wakileh
2022/207 20220110 10.01.2022 Internt notat Søknad om utsatt juleavslutning for komiteene 2022 Konstitusjonell avdeling
2022/207 20220110 10.01.2022 Internt notat uten oppfølging Svar på søknad om utsatt juleavslutning for komiteene 2022
2020/3587 20220110 10.01.2022 Inngående brev Melding fra leverandør - Spørsmål til konkurransegrunnlaget *****
2021/3006 20220110 10.01.2022 Inngående brev Prop 224 L Høringsnotat Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
2021/4103 20220110 10.01.2022 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Spørsmål og svar - nr. 1 *****
2019/1041 20220110 10.01.2022 Inngående brev Melding fra leverandør - Re: Prolongering av avtale Gartner Norge AS
2021/3988 20220110 10.01.2022 Inngående brev Dokument 8:9 S Høringsnotat Grasrota
2021/3988 20220110 10.01.2022 Inngående brev Dokument 8:9 S Høringsnotat Gaustadtunet boligsameie
2021/4397 20220110 10.01.2022 Inngående brev Prop 1 S Tillegg 1 Høringsnotat Eplekarten Steinerbarnehage
2021/4397 20220110 10.01.2022 Inngående brev Prop 1 S Tillegg 1 Høringsnotat Eplekarten Steinerbarnehage
2021/4660 20220110 10.01.2022 Utgående brev Underretning om vedtak i ansettelsesrådet Øyvind Havn
2019/1522 20220110 10.01.2022 Inngående brev Dokumentasjon styreverv *****
2018/654 20220110 10.01.2022 Inngående brev Bekreftelse studier *****
2022/182 20220110 10.01.2022 Internt notat uten oppfølging A21 BT2 - EM13 Utsatt oppstart plan 2
2022/183 20220110 10.01.2022 Internt notat uten oppfølging A21 BT2 - EM14 - Endringsarbeider Administrasjonsarbeider
2022/183 20220110 10.01.2022 Internt notat uten oppfølging A21 BT2 - EM14 - Endringsarbeider Administrasjonsarbeider
2021/4103 20220110 10.01.2022 Utgående brev Melding til leverandør - Re: spørsmål knyttet til minimumskrav kompetanse og estimert årlig verdi *****
2021/4103 20220110 10.01.2022 Utgående brev Melding til leverandør - Re: Kostnad knyttet til parkering *****
2021/3007 20220110 10.01.2022 Inngående brev Meld St 40 Høringsnotat Norges Bondelag
2021/3702 20220110 10.01.2022 Inngående brev Prop 238 L Søknad om å delta på høring Stine Sofies Stiftelse