eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2023/236 20230120 20.01.2023 Inngående brev Innspill til Statsbudsjettet 2024 Treindustrien
2022/129 20230120 20.01.2023 Inngående brev Uttalelser fra Nordland fylkesting - Positive omstillingsmidler kan bidra til vekst Nordland fylkeskommune
2023/230 20230120 20.01.2023 Inngående brev Innspill til Statsbudsjettet 2024 Treindustrien
2023/225 20230120 20.01.2023 Inngående brev Innspill til Statsbudsjettet 2024 Treindustrien
2023/22 20230120 20.01.2023 Inngående brev Innspill til Statsbudsjettet 2024 Treindustrien
2023/385 20230120 20.01.2023 Inngående brev Innspill til Statsbudsjettet 2024 Treindustrien
2022/116 20230120 20.01.2023 Inngående brev Uttalelse fra landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge om støtte til Hålogaland Amatørteaterselskap - HATS Nordland fylkeskommune
2022/116 20230120 20.01.2023 Inngående brev Uttalelse fra landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge om støtte til Nordnorsk kunstnersenter og statlig finansiering Nordland fylkeskommune
2022/101 20230120 20.01.2023 Inngående brev Uttalelser fra Nordland fylkesting om globale geoparker og hindringer for sirkulær bioøkonomi i Nordland Nordland fylkeskommune
2023/19 20230120 20.01.2023 Inngående brev Uttalelser fra Nordland fylkesting - E6 Megården - Mørsvikbotn og E6 i Sørfold Nordland fylkeskommune
2022/3137 20230120 20.01.2023 Inngående brev Invitasjon til å besøke Rønningen Folkehøgskole i Oslo Rønningen Folkehøgskole
2023/376 20230120 20.01.2023 Inngående brev Innspill til statsbudsjett 2024 Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG)
2022/121 20230120 20.01.2023 Inngående brev Henvendelse - Skatteflukt i næringsvirksomhet Jens Emil Rynning
2023/21 20230120 20.01.2023 Inngående brev Henvendelse - Kritikk til norsk helsevesenet André Santander Kristiansen
2023/80 20230120 20.01.2023 Inngående brev Uttalelser fra Nordland fylkesting - Hindringer for sirkulær i bioøkonomi i Nordland Nordland fylkeskommune
2022/3128 20230120 20.01.2023 Inngående brev Invitasjon til Samfunnsøkonomenes valutaseminar - Oslo 020223 Samfunnsøkonomene
2023/276 20230120 20.01.2023 Inngående brev Kopi av brev til FIN og HOD - Innsparinger i norsk helsevesen Bjørg Sandbæk
2022/3457 20230120 20.01.2023 Inngående brev Invitasjon til årskonferansen – en bedre stat nærmer seg - Oslo 070223 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
2023/20 20230120 20.01.2023 Inngående brev Henvendelse - forespørsel om behandling av sak - krenkelse av menneskerettigheter Yoseph G. Mekonnen
2023/11 20230120 20.01.2023 Inngående brev Henvendelse - hvordan etablere små bedrift når det er høy skatt og store strømutgifter Sølvi Anne Bergum
2021/4487 20230120 20.01.2023 Internt notat uten oppfølging Prosess for utvikling av styringen i SA Ledelsessekretariatet
2022/3135 20230120 20.01.2023 Internt notat uten oppfølging Samtykke til fravær og dekning av utgifter - komitéreise til Innlandet 170423-180423 Justiskomiteen
2023/21 20230120 20.01.2023 Inngående brev Uttalelser fra Nordland fylkesting om akuttberedskap og fødetilbud og regional utviklingsplan for Helse Nord Nordland fylkeskommune
2022/4357 20230120 20.01.2023 Utgående brev Innkalling til møte om grunnslovsforslag 240123 Utvalgets medlemmer
2022/4357 20230120 20.01.2023 Utgående brev Innkalling til møte 240123 og møte med representanter fra mediene Utvalgets medlemmer
2023/373 20230120 20.01.2023 Inngående brev Innsynsbegjæring - register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser for perioden 2013-2017 Svein Magne Abrahamsen
2023/373 20230120 20.01.2023 Utgående brev Innsyn gitt - register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser for perioden 2013-2017 Svein Magne Abrahamsen
2022/4037 20230120 20.01.2023 Inngående brev Meld St 6 Svar på spørsmål fra Venstres fraksjon Nærings- og fiskeridepartementet Statsrådet
2022/3595 20230120 20.01.2023 Inngående brev Melding fra leverandør - Re: Foreslått tidspunkt presentasjon *****
2023/1 20230120 20.01.2023 Utgående brev Informasjon om behandlingstid Aftenposten
2022/3595 20230120 20.01.2023 Inngående brev Tilbud - Strategisk partner IT - rammeavtale *****
2022/3595 20230120 20.01.2023 Inngående brev Tilbud - Strategisk partner IT - rammeavtale *****
2022/3595 20230120 20.01.2023 Inngående brev Tilbud - Strategisk partner IT - rammeavtale *****
2022/3595 20230120 20.01.2023 Inngående brev Tilbud - (Ikke operativt) Strategisk partner IT - rammeavtale *****
2022/3595 20230120 20.01.2023 Inngående brev Tilbud - Strategisk partner IT - rammeavtale *****
2022/3595 20230120 20.01.2023 Inngående brev Tilbud - Strategisk partner IT - rammeavtale *****
2022/3595 20230120 20.01.2023 Inngående brev Tilbud - Strategisk partner IT - rammeavtale *****
2022/3595 20230120 20.01.2023 Inngående brev Tilbud - (Ikke operativt) Strategisk partner IT - rammeavtale *****
2022/3595 20230120 20.01.2023 Inngående brev Tilbud - Strategisk partner IT - rammeavtale *****
2022/3595 20230120 20.01.2023 Inngående brev Tilbud - Strategisk partner IT - rammeavtale *****
2022/3595 20230120 20.01.2023 Inngående brev Tilbud - Strategisk partner IT - rammeavtale *****
2022/3595 20230120 20.01.2023 Inngående brev Tilbud - (Ikke operativt) Strategisk partner IT - rammeavtale *****
2022/3595 20230120 20.01.2023 Inngående brev Melding fra leverandør - Re: Re: Re: Foreslått tidspunkt presentasjon *****
2023/146 20230120 20.01.2023 Inngående brev Oversendelsesbrev fra Armenias ambassade - Konflikten i Armenia og Aserbajdsjan Armenias ambassade Stockholm
2023/37 20230120 20.01.2023 Inngående brev Kopi av brev til FIN og jernbanedirektoratet - Hvor stor er egentlig BaneNORskandalen på Østfoldbanen Jonathan Parker
2022/3595 20230120 20.01.2023 Inngående brev Melding fra leverandør - Re: Re: Re: Re: Re: Foreslått tidspunkt presentasjon *****
2022/121 20230120 20.01.2023 Utgående brev Svar på henvendelse - høyere skatt for pensjonister Elisabeth Dahl
2022/1898 20230120 20.01.2023 Inngående brev Henvendelse om avlyst møte med Avital Shpira - Shabirow 170123 Eigil Jespersen
2022/3595 20230120 20.01.2023 Inngående brev Melding fra leverandør - Re: Forslag tidspunkt presentasjon *****
2022/3139 20230120 20.01.2023 Inngående brev Invitasjon til Sjefskurs nr. 29 ved Forsvarets høgskole - Akershus festing i Oslo 210823-101123 Forsvarets høgskole
2023/23 20230120 20.01.2023 Inngående brev Innspill til statsbudsjettet 2024 Treindustrien
2022/2147 20230120 20.01.2023 Inngående brev Søknad om komitéplassering for møtende vararepresentant Arbeiderpartiets stortingsgruppe
2023/387 20230120 20.01.2023 Inngående brev Innspill til Statsbudsjettet 2024 Treindustrien
2022/3595 20230120 20.01.2023 Inngående brev Melding fra leverandør - Re: Forslag til presentasjonstidspunkt *****
2023/250 20230120 20.01.2023 Internt notat uten oppfølging DLM - Statsbudsjettet 2024 Føringer og prioriteringer, og plan for arbeidet med Prop.1 S (2023-2024) (B-sak) Ledelsessekretariatet
2023/326 20230120 20.01.2023 Utgående brev Svar på søknad om foreldrepermisjon *****
2023/326 20230120 20.01.2023 Inngående brev Arbeidsavtale *****
2021/2566 20230120 20.01.2023 Utgående brev Innhenting av skatteopplysninger i forbindelse med kontroll av fratredelsesytelse etterlønn Skatteetaten m.fl.
2023/333 20230120 20.01.2023 Internt notat uten oppfølging Melding om nestenulykke komitehuset 090822
2021/3741 20230120 20.01.2023 Inngående brev Disponering av pendlerbolig 2022 *****
2023/333 20230120 20.01.2023 Internt notat uten oppfølging Melding om nestenulykke stortingsrestauranten 011122
2023/333 20230120 20.01.2023 Internt notat uten oppfølging Melding om nestenulykke / mindre skade husøkonomseksjonen 111122
2023/333 20230120 20.01.2023 Internt notat uten oppfølging Melding om nestenulykke kafeteriaseksjon avfallsrom 231222
2019/2478 20230120 20.01.2023 Inngående brev Løsning for sikker autentisering Documaster
2022/4734 20230120 20.01.2023 Utgående brev Melding til leverandør - Forsinkelse revidert kravspek T31 *****
2022/4734 20230120 20.01.2023 Utgående brev Melding til leverandør - Forsinkelse revidert krav.spek T31 *****
2022/3400 20230120 20.01.2023 Internt notat uten oppfølging Samtykke til politiske rådgiveres tilgang til informasjon Kontroll- og konstitusjonskomiteen
2021/3362 20230120 20.01.2023 Utgående brev Bekreftelse på endret fratredelsesdato i forbindelse med oppsigelse av stilling *****
2017/3010 20230120 20.01.2023 Utgående brev Vannlekkasje i ***** ***** ***** Styret Vulkan Nordre
2017/3010 20230120 20.01.2023 Inngående brev Vannlekkasje i ***** ***** ***** Styret Vulkan Nordre
2019/2478 20230120 20.01.2023 Internt notat uten oppfølging Referat Prosjektstyremøte 14 - 171122
2019/2478 20230120 20.01.2023 Internt notat uten oppfølging Referat Prosjektstyremøte 15 - 201222
2022/2874 20230120 20.01.2023 Internt notat uten oppfølging DLM - Oppfølging av modenhetsmåling knyttet til NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet (O-sak) Ledelsessekretariatet
2021/4487 20230120 20.01.2023 Internt notat uten oppfølging DLM - Endelig budsjettbehandling 2023 (B) Ledelsessekretariatet
2023/205 20230120 20.01.2023 Utgående brev Regulering av lønn *****
2022/285 20230120 20.01.2023 Internt notat uten oppfølging Delegering av attestasjonsfullmakt - Utviklingsstaben Harald Romundset
2023/143 20230119 19.01.2023 Inngående brev Uttalelse fra Nordland fylkesting - Styrk samisk språkopplæring i Nordland Nordland fylkeskommune
2023/143 20230119 19.01.2023 Inngående brev Uttalelser fra Nordland fylkesting om Sjunkhatten folkehøgskole må prioriteres Nordland fylkeskommune
2023/45 20230119 19.01.2023 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - situasjonen i Afghanistan Qayoum Abrahimi
2023/22 20230119 19.01.2023 Inngående brev Innspill til statsbudsjettet 2024 Den Norske Turistforening
2023/230 20230119 19.01.2023 Inngående brev Innspill til statsbudsjettet 2024 Den Norske Turistforening
2022/2516 20230119 19.01.2023 Inngående brev Forespørsel om møte i forkant av komiteens studiereise til Japan 250223-040323 Japans ambassade Oslo
2022/4505 20230119 19.01.2023 Inngående brev Dokument 8:49 S Innspill Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
2022/3130 20230119 19.01.2023 Inngående brev Invitasjon til å nominere kandidater til UiOs menneskerettighetspris 2023 Universitetet i Oslo
2022/100 20230119 19.01.2023 Inngående brev Rapport om store statsinntekter i Desember 2022 Direktoratet for økonomistyring
2022/3137 20230119 19.01.2023 Inngående brev Invitasjon til å nominere kandidater til UiOs menneskerettighetspris 2023 Universitetet i Oslo
2022/3139 20230119 19.01.2023 Inngående brev Invitasjon til å nominere kandidater til UiOs menneskerettighetspris 2023 Universitetet i Oslo
2023/179 20230119 19.01.2023 Inngående brev Kopi av brev til KLD - Behov for avklaringer knyttet til museene og tilskudd fra post 71 MUHO - Museumssenteret i Hordaland
2022/3139 20230119 19.01.2023 Inngående brev Forespørsel - Lederen for det franske senatets utenriks- og forsvarskomité ønsker å besøke Oslo Norges ambassade i Paris
2022/17 20230119 19.01.2023 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - prisøkning på nettleie Per E. Karlsen
2021/3800 20230119 19.01.2023 Inngående brev Oppfølgingsspørsmål - innsynsbegjæring - korrespondanse knyttet til pendlerbolig i perioden fra og med januar 2021 til og med dagens dato Aftenposten
2023/163 20230119 19.01.2023 Inngående brev Dokument 8:83 S Innspill Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon - FFO
2023/342 20230119 19.01.2023 Inngående brev Kopi av brev til næringsministeren - Invitasjon til bedriftsbesøk hos ABB i Skien Skien kommune
2022/3130 20230119 19.01.2023 Inngående brev Invitasjon - Lederkonferansen 2023 - Oslo 240123 NSH - Norsk sykehus- og helsetjenesteforening
2022/4828 20230119 19.01.2023 Inngående brev Dokument 8:66 S Innspill Finans Norge
2023/40 20230119 19.01.2023 Inngående brev Dokument 8:80 S Innspill Riksrevisjonen
2023/58 20230119 19.01.2023 Inngående brev Kopi av brev til OED - Henvendelse vedrørende forslag om individualisering av strømstøtte Anders Hundere
2023/58 20230119 19.01.2023 Inngående brev Kopi av brev til næringsministeren - Invitasjon til bedriftsbesøk hos ABB i Skien Skien kommune
2023/6 20230119 19.01.2023 Inngående brev Henvendelse - kronikk - legeerklæring ved arbeidsuførhet - skjema til besvær Jacob Mutabazi
2022/4211 20230119 19.01.2023 Inngående brev Meld St 8 Søknad om å delta på høring Likestillings- og diskrimineringsombudet