eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2022/17 20221128 28.11.2022 Inngående brev Henvendelse - planer om avvikling av Gruve 7 i Longyearbyen Gruveklubben Store Norske
2022/69 20221128 28.11.2022 Inngående brev Henvendelse - misfornøyd med regjeringens politikk Baard Nilsen
2022/3137 20221128 28.11.2022 Inngående brev Oppfølging av forespørsel om møte med Nettverksgruppa for voksenopplæring i Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet
2022/3738 20221128 28.11.2022 Inngående brev Prop 1 LS Svar på spørsmål i forbindelse med behandling Finansdepartementet Finansministeren
2022/3457 20221128 28.11.2022 Inngående brev Invitasjon til stortingspresident til Tynset 100623 FjellFri
2022/134 20221128 28.11.2022 Inngående brev Henvendelse - parkeringsgebyr for el-biler i Kinn kommune Martin Hauge
2022/21 20221128 28.11.2022 Inngående brev Referat fra møte i Landsrådet for Heimevernet - 171122-181122 Landsrådet for Heimevernet
2022/86 20221128 28.11.2022 Inngående brev Henvendelse - politisk og institusjonell vold Trine Åse Lysell Nilsen
2022/121 20221128 28.11.2022 Inngående brev Henvendelse - Frykter at grunnrentesaken skremmer investorer Jens Emil Rynning
2022/99 20221128 28.11.2022 Inngående brev Behov for tilskudd for å sikre forvaltning av villaksbestanden i Reisaelva Nordreisa kommune
2022/3740 20221128 28.11.2022 Inngående brev Prop 1 S Oppfølging etter høring Fairtrade Norge
2022/3733 20221128 28.11.2022 Inngående brev Prop 1 S Rettebrev Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden
2022/4279 20221128 28.11.2022 Inngående brev Dokument 8:37 S Departementets vurdering av forslaget Samferdselsdepartementet Statsråden
2022/4035 20221128 28.11.2022 Inngående brev Prop 4 LS Innspill Fellesforbundet
2021/4830 20221128 28.11.2022 Inngående brev Forespørsel om møte Norsk Hydro ASA
2022/2854 20221128 28.11.2022 Inngående brev Prop 135 L Innspill Stiftelsesforeningen
2022/3742 20221128 28.11.2022 Inngående brev Prop 1 S Innspill - Klage til ESA om diskriminerende foreslått vektkomponent i engangsavgiften Amcar
2022/3756 20221128 28.11.2022 Inngående brev Prop 1 S Innspill - Samferdselsminister feilinformerte Stortinget vedrørende Ringeriksbanen Ringerike Næringsforening
2022/21 20221128 28.11.2022 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - humanitær hjelp til lokale tidligere ansatte hos den norske ambassaden i Kabul *****
2022/3733 20221128 28.11.2022 Inngående brev Prop 1 S Innspill Parat domstolene
2022/97 20221128 28.11.2022 Inngående brev Henvendelse - økonomisk bistand *****
2022/104 20221128 28.11.2022 Inngående brev Henvendelse - klage på barnevernet *****
2022/17 20221128 28.11.2022 Inngående brev Henvendelse - forhindret fra å være deltaker under COP27 NN
2022/17 20221128 28.11.2022 Inngående brev Henvendelse - forslag om å gjeninnføre bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming Lars Harald Heggen
2022/79 20221128 28.11.2022 Inngående brev Kopi av brev til Riksrevisjonen og Helsedirektoratet - Oppfølging av klagesak hos NAV Jacob Mutabazi
2022/2570 20221128 28.11.2022 Inngående brev Dokument 8:262 S Innspill Grønn Byggallianse m.fl.
2022/3996 20221128 28.11.2022 Inngående brev Dokument 8:22 S Søknad om å delta på høring Kirkens Bymisjon, Ung rettshjelp
2018/5080 20221128 28.11.2022 Utgående brev Endringsbilag - Forlengelse endret Sem & Stenersen Prokom AS
2018/5080 20221128 28.11.2022 Utgående brev Melding til leverandør - Prolongering av avtale Sem & Stenersen Prokom AS
2022/3747 20221128 28.11.2022 Inngående brev Prop 1 S Innspill - Det stengte Ibsenmuseet Helge Rønning m.fl.
2022/3733 20221128 28.11.2022 Inngående brev Prop 1 S Innspill - Statsbudsjettet og Norges domstoler Førstelagmenn, sorenskrivere og jordskifterettsledere i norske domstoler
2022/3339 20221128 28.11.2022 Utgående brev Kontrakt - Anskaffelse rammeavtale uniformer og arbeidstøy Sverre W. Monsen AS
2021/2577 20221128 28.11.2022 Utgående brev Endringsbilag - Forlengelse endret Skinnassistanse
2022/3741 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Prop 1 S 2022-2023 Debattopplegg 011222
2022/4464 20221128 28.11.2022 Utgående brev Melding til leverandør - Re: Dynamisk innkjøp av konsulenter - uten intervjurunde? *****
2021/5155 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Representantordningutvalget - dagsorden og dokumenter til møtet tirsdag 221122
2021/5155 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Representantordningutvalget - ettersendelse av sakspapirer til møte 221122
2022/131 20221128 28.11.2022 Utgående brev Svar på spørsmål om oppholdstillatelse Mohammad Salem Tahiri
2022/3863 20221128 28.11.2022 Utgående brev Melding til leverandør - Smakstest *****
2022/3892 20221128 28.11.2022 Inngående brev Dokument 8:18 S Høringsnotat Norsk Sykepleierforbund
2020/1466 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Skjema for prøvetidsregler HR-seksjonen
2015/302 20221128 28.11.2022 Inngående brev Arbeidsavtale for perioden 101020-311220 *****
2022/3960 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 161122 – møte nr 7
2021/2224 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Skjema for prøvetidsregler og taushetserklæring HR-seksjonen
2020/1466 20221128 28.11.2022 Inngående brev Arbeidsavtale *****
2020/1612 20221128 28.11.2022 Inngående brev Arbeidsavtale *****
2015/353 20221128 28.11.2022 Inngående brev Arbeidsavtale *****
2020/1612 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Skjema for prøvetidsregler og taushetserklæring HR-seksjonen
2022/2149 20221128 28.11.2022 Inngående brev Arbeidsavtale med vedlegg *****
2020/2644 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Skjema for prøvetidsregler og taushetserklæring HR-seksjonen
2018/977 20221128 28.11.2022 Utgående brev Melding til leverandør - Re: Re: Manglende dokumentasjon *****
2022/4211 20221128 28.11.2022 Internt notat Meld St 8 Søknad om omfordeling av saksbehandlingen fra arbeids- og sosialkomiteen til familie- og kulturkomiteen Malin Nossum
2022/3738 20221128 28.11.2022 Utgående brev Prop 1 LS Spørsmål i forbindelse med behandling Finansdepartementet
2018/2046 20221128 28.11.2022 Utgående brev Vedrørende fratredelsesytelse og eventuell avkortning - ber om spesifikasjon på styrehonorar *****
2022/3959 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 171122 - møte nr 7 Kontroll- og konstitusjonskomiteen
2009/948 20221128 28.11.2022 Utgående brev Svar på søknad om permisjon *****
2022/97 20221128 28.11.2022 Utgående brev Svar på oppfølging av henvendelse - forvaltningens behandling av syke mennesker og deres økonomi *****
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 100622 – møte nr 30 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 261021 – møte nr 2 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 161121 – møte nr 3 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 310522 – møte nr 28 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 080622 – møte nr 29 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 240522– møte nr 27 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 200522 – møte nr 26 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 190522 – møte nr 25 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 160522 – møte nr 24 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 301121 – møte nr 5 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 061221 – møte nr 6 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 211221 – møte nr 8 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 180122 – møte nr 9 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 010222 – møte nr 10 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 080222 – møte nr 11 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 100522 – møte nr 23 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 050522 – møte nr 22 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 260422 – møte nr 21 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 190422 – møte nr 20 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 050422 – møte nr 19 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 290322 – møte nr 18 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 170322 – møte nr 16 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 220322 – møte nr 17 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 080322 – møte nr 15 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 010322 – møte nr 14 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 150222 – møte nr 13 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 100222 – møte nr 12 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 101221 – møte nr 7 Ida Hammervold Midtbø
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 231121 – møte nr 4 Ida Hammervold Midtbø
2022/3863 20221128 28.11.2022 Utgående brev Melding til leverandør - Diverse avklaringer *****
2022/3948 20221128 28.11.2022 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra komitémøte 211021 – møte nr 1 Næringskomiteen
2022/3346 20221128 28.11.2022 Inngående brev Arbeidsavtale *****
2022/1323 20221128 28.11.2022 Inngående brev Refusjon reisetilskudd Tryggheim ungdomsskole 031122 - ref.13764 Tryggheim ungdomsskole
2022/1323 20221128 28.11.2022 Inngående brev Refusjon reisetilskudd Knut Hamsun videregående skole 071122 - ref. 13648 Knut Hamsun videregående skole
2022/104 20221128 28.11.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - utregning av barnebidrag Atle Gaarder
2022/2493 20221128 28.11.2022 Utgående brev Besøk til Innlandet fylke 130223-140223 - ber om bistand Innlandet fylkeskommune m.fl.
2022/2 20221128 28.11.2022 Inngående brev Søknad markering 041222 111222 181222 241222 Homan Mousavi
2022/2 20221128 28.11.2022 Utgående brev Avtale markering 041222 111222 181222 241222 Homan Mousavi
2022/3850 20221128 28.11.2022 Utgående brev Melding til leverandør - Re: MTBF *****
2022/3850 20221128 28.11.2022 Utgående brev Melding til leverandør - Vedr. krav 2.3.13 *****
2022/3863 20221128 28.11.2022 Utgående brev Melding til leverandør - Re: Re: Diverse avklaringer *****
2022/3863 20221128 28.11.2022 Utgående brev Melding til leverandør - Informasjon om smakstesting *****
2022/69 20221128 28.11.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - representantenes strømregning Trond Martin Skjerpe