eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2024/6307 20240516 16.05.2024 Inngående brev Meld St 2 Innspill Medarbeiderne ved Ringerike, Asker og Bærum tingrett m.fl.
2024/6133 20240516 16.05.2024 Inngående brev Meld St 23 Innspill Verdipapirforetakenes Forbund VPFF
2024/5773 20240516 16.05.2024 Inngående brev Prop 61 L Svar på spørsmål om endringer i advokatloven Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden
2024/5760 20240516 16.05.2024 Inngående brev Meld St 14 Svar på spørsmål 75 og 129 Nærings- og fiskeridepartementet Statsråden
2024/5760 20240516 16.05.2024 Inngående brev Meld St 14 Nasjonal transportplan 2025–2036: Svar på spørsmål 76, 80, 97, 99, 116, 118, 122, 130, 133, 139, 148, 153, 155 og 157 Samferdselsdepartementet Statsråden
2024/5919 20240516 16.05.2024 Inngående brev Prop 85 LS Departementets vurdering av forslaget Barne- og familiedepartementet Statsråden
2024/6308 20240516 16.05.2024 Inngående brev Prop 102 S Søknad om å delta på høring Ordføreroppropet for et likeverdig inntektssystem
2024/6308 20240516 16.05.2024 Inngående brev Prop 102 S Søknad om å delta på høring Østfold fylkeskommune
2024/6308 20240516 16.05.2024 Inngående brev Prop 102 S Søknad om å delta på høring Huseierne
2024/6308 20240516 16.05.2024 Inngående brev Prop 102 S Søknad om å delta på høring Storebrand ASA
2024/6308 20240516 16.05.2024 Inngående brev Prop 102 S Søknad om å delta på høring Pensjonistforbundet
2024/5760 20240516 16.05.2024 Inngående brev Meld St 14 Innspill Vestland fylkeskommune
2024/5976 20240516 16.05.2024 Inngående brev Prop 90 L Innspill NGI
2024/6308 20240516 16.05.2024 Inngående brev Prop 102 S Søknad om å delta på høring Kragerø kommune
2024/5492 20240516 16.05.2024 Internt notat uten oppfølging Dokument 8:99 S Debattopplegg 040624 Kommunal- og forvaltningskomiteen
2024/5747 20240516 16.05.2024 Internt notat uten oppfølging Dokument 8:120 S Debattopplegg 040624 Kommunal- og forvaltningskomiteen
2024/5687 20240516 16.05.2024 Internt notat uten oppfølging Meld St 13 Debattopplegg 280524 Ole Jakob Totland
2024/5760 20240516 16.05.2024 Inngående brev Meld St 14 Svar på spørsmål 159 og 160 fra Høyres fraksjon Nærings- og fiskeridepartementet Statsråden
2024/6308 20240516 16.05.2024 Inngående brev Prop 102 S Søknad om å delta på høring Troms fylkeskommune
2024/5909 20240516 16.05.2024 Inngående brev Dokument 8:135 S Svar på spørsmål 1 fra Høyres fraksjon Finansdepartementet Finansministeren
2024/6308 20240516 16.05.2024 Inngående brev Prop 102 S Søknad om å delta på høring KS Storbynettverk
2024/6308 20240516 16.05.2024 Inngående brev Prop 102 S Søknad om å delta på høring Møre og Romsdal fylkeskommune
2024/6308 20240516 16.05.2024 Inngående brev Prop 102 S Søknad om å delta på høring Hovedorganisasjonen KA (arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige og ideelle virksomheter)
2024/6133 20240515 15.05.2024 Inngående brev Meld St 23 Høringsnotat Intrum
2024/6307 20240515 15.05.2024 Inngående brev Meld St 2 Innspill Oslo tingrett m.fl.
2024/6307 20240515 15.05.2024 Inngående brev Meld St 2 Innspill Det norske maskinistforbund
2024/5665 20240515 15.05.2024 Inngående brev Dokument 8:110 S Departementets vurdering av forslaget Nærings- og fiskeridepartementet Statsråden
2024/5760 20240515 15.05.2024 Inngående brev Meld St 14 Svar på spørsmål 83, 89-94, 103, 107, 111, 117, 123, 137, 138, 142, 143 og 158 Samferdselsdepartementet Statsråden
2024/6169 20240515 15.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Statsrådens vurdering av forslaget Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsråden
2024/5977 20240515 15.05.2024 Inngående brev Prop 89 LS Departementets vurdering av forslaget Samferdselsdepartementet Statsråden
2024/5856 20240515 15.05.2024 Inngående brev Prop 72 L Rettebrev Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsråden
2024/5760 20240515 15.05.2024 Inngående brev Meld St 14 Innspill Lindesnes Kommune
2024/6307 20240515 15.05.2024 Inngående brev Meld St 2 Innspill og forespørsel om møte Friskolenes Kontaktforum
2024/6308 20240515 15.05.2024 Inngående brev Prop 102 S Søknad om å delta på høring Unio
2024/6218 20240515 15.05.2024 Inngående brev Prop 99 L Høringsnotat LIM - Likestilling, integrering og mangfold
2024/5974 20240515 15.05.2024 Inngående brev Prop 91 L Høringsnotat Troms fylkeskommune
2024/6169 20240515 15.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat BrainBase AS
2024/6169 20240515 15.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat Næringslivets hovedorganisasjon
2024/6169 20240515 15.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat Eldhug AS/Gunn Kristin Breien Johansen
2024/6169 20240515 15.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat Abelia
2024/6169 20240515 15.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat KLS Konsulent AS
2024/6169 20240515 15.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat Fivla AS / Kjartan Aanestad
2024/6130 20240515 15.05.2024 Inngående brev Prop 97 S Rettebrev Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsråden
2024/5830 20240515 15.05.2024 Inngående brev Dokument 8:129 S Departementets svar på spørsmål 1 og 2 fra Sosialistisk Venstreparti Energidepartementet
2024/6308 20240515 15.05.2024 Inngående brev Prop 102 S Søknad om å delta på høring Fagforbundet
2024/5760 20240515 15.05.2024 Utgående brev Meld St 14 Spørsmål 180 fra Høyres fraksjon - korrigering Samferdselsdepartementet Statsråden
2024/6169 20240515 15.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat Christian Skrøvseth
2024/6169 20240515 15.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat Anne Lene Øysæd
2024/6169 20240515 15.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat Dark Mode AS
2024/6169 20240515 15.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat Privatperson
2024/6308 20240515 15.05.2024 Inngående brev Prop 102 S Søknad om å delta på høring Skolelederforbundet
2024/6308 20240515 15.05.2024 Inngående brev Prop 102 S Søknad om å delta på høring Delta
2024/5679 20240514 14.05.2024 Inngående brev Dokument 8:112 S Innspill WWF Verdens naturfond
2024/5857 20240514 14.05.2024 Inngående brev Prop 81 L Innspill NRK
2024/5857 20240514 14.05.2024 Inngående brev Prop 81 L Innspill Norsk Presseforbund
2023/4444 20240514 14.05.2024 Inngående brev Svar på spørsmål vedrørende varsel til Forsvarssjefens internrevisjon Forsvarsdepartementet Statsråden
2024/5811 20240514 14.05.2024 Inngående brev Dokument 14 Innspill Kari Ronge
2024/5867 20240514 14.05.2024 Inngående brev Prop 87 S Supplering til høringsnotat UiT Norges arktiske universitet
2024/5582 20240514 14.05.2024 Inngående brev Dokument 8:107 S Innspill Oslo kommune
2024/5760 20240514 14.05.2024 Inngående brev Meld St 14 Svar på spørsmål 77-79, 81, 85, 88, 100, 101, 102(A), 106, 108, 110, 112, 120, 121, 124-128, 135, 140, 141, 145, 154 og 156 Samferdselsdepartementet
2024/6169 20240514 14.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat Hanne Mette Janson
2024/5858 20240514 14.05.2024 Inngående brev Meld St 21 Innspill Viking
2024/5858 20240514 14.05.2024 Inngående brev Meld St 21 Innspill Pelagisk Servicekontor AS
2024/6169 20240514 14.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Innspill Tony Hesjevik
2024/5767 20240514 14.05.2024 Inngående brev Prop 67 L Svar på spørsmål om lovteknikk / korrektur Barne- og familiedepartementet
2024/5858 20240514 14.05.2024 Inngående brev Meld St 21 Innspill Næringsforeningen
2024/6307 20240514 14.05.2024 Inngående brev Meld St 2 Innspill Telemark tingrett m.fl.
2024/6218 20240514 14.05.2024 Inngående brev Prop 99 L Innspill Likestilling, integrering og mangfold
2024/6116 20240513 13.05.2024 Inngående brev Dokument 8:153 S Departementets vurdering av forslaget Klima- og miljødepartementet Statsråden
2024/6035 20240513 13.05.2024 Inngående brev Dokument 8:_152 S Overlevering av underskrifter NOAH - for dyrs rettigheter
2024/5512 20240513 13.05.2024 Inngående brev Meld St 9 Innspill Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
2024/5952 20240513 13.05.2024 Inngående brev Dokument 8:151 S Norske Torv- og Jordprodusenters bransjeforbund
2024/4978 20240513 13.05.2024 Inngående brev Svar på spørsmål vedrørende NSM-lån Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden
Ingen tilgang 20240513 13.05.2024 Utgående brev Ad forsterket åpenhet om representanters økonomiske disposisjoner Miljøpartiet De Grønnes stortingsgruppe
2024/5919 20240513 13.05.2024 Utgående brev Prop 85 LS Ber om departementets vurdering av forslaget Barne- og familiedepartementet Statsråden
2023/3617 20240513 13.05.2024 Inngående brev Forespørsel fra Stortingets utredningsseksjon om statistikk på antall som får avkortet ytelsen ved institusjonsopphold - korrespondanse Nav - Lindbøl, Marianne N
2024/5765 20240513 13.05.2024 Inngående brev Prop 62 L Svar på spørsmål 1 og 2 fra komiteen Kunnskapsdepartementet Statsråden
2019/2580 20240513 13.05.2024 Internt notat uten oppfølging Skiltløsning U2 - priser og test Tove Finnebråten-Anderssen
2024/6169 20240513 13.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat Norway Consulting AS
2024/5852 20240513 13.05.2024 Inngående brev Meld St 20 Svar på spørsmål 1 fra komiteen Kunnskapsdepartementet Statsråden
2024/6169 20240513 13.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat Employ Morselskap v/Karl-Dag Kjosavik og Monica Rundhaug
2024/6169 20240513 13.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat Ework Group Norway AS
2024/6169 20240513 13.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat Folq AS
2024/5760 20240513 13.05.2024 Inngående brev Meld St 14 Kopi av brev til Nordland fylkeskommune - uttalelse - grønn luftfart Samferdselsdepartementet
2024/6169 20240513 13.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat Mask Consulting AS
2024/6169 20240513 13.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat Ekornspett AS
2024/6169 20240513 13.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat Skjærset Consulting AS
2024/6169 20240513 13.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat Christoffer Almankaas Consulting AS
2024/6169 20240513 13.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat Sverre Hundeide
2024/6169 20240513 13.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat SBHT Consulting AS
2023/3596 20240513 13.05.2024 Utgående brev Svar på forslag om å be samferdselsministeren redegjøre for Stortinget om planene for gjenoppbyggingen av Randklev bro og gjenåpning av Dovrebanen Miljøpartiet De Grønnes stortingsgruppe
2024/6169 20240513 13.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat Consulted AS
2024/6169 20240513 13.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat Landsorganisasjonen i Norge
2024/6169 20240513 13.05.2024 Inngående brev Dokument 8:154 S Høringsnotat DW Consulting AS
2024/5760 20240510 10.05.2024 Inngående brev Meld St 14 Svar på spørsmål 66, 104, 132, 134 og 149 Samferdselsdepartementet Statsråden
2024/5911 20240510 10.05.2024 Inngående brev Dokument 8:137 S Innspill NSFs faggruppe innen psykisk helse og rus
2024/5679 20240510 10.05.2024 Inngående brev Dokument 8:112 S Innspill Dnt m.fl.
2024/5868 20240510 10.05.2024 Inngående brev Prop 83 L Svar på spørsmål fra Rødts fraksjon Energidepartementet Statsråden
2024/5688 20240510 10.05.2024 Utgående brev Meld St 12 Bekreftelse på mottatt innspill Innlandet fylkeskommune
2024/6133 20240510 10.05.2024 Utgående brev Meld St 23 Høringsprogram 070524 Høringsinstansene