eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2022/73 20220509 09.05.2022 Inngående brev Kopi av brev til Økokrim - vedrørende trusselvurdering 2022 Fiskebåt - Havfikseflåtens organisasjon
2021/3649 20220509 09.05.2022 Inngående brev Kopi av brev til Sør-Rogaland tingrett - Purring på svar vedrørende domstolenes praksis i forbindelse med behandling ab konkurser Jarl-Gunnar Lier
2021/4817 20220509 09.05.2022 Inngående brev Invitasjon til paneldiskusjon - Helping Refugees from Ukraine and Preventing Exploitation - 120522 Polens ambassade Oslo
2021/4817 20220509 09.05.2022 Inngående brev Påminnelse om invitasjon - Ukraine’s integration into the EU - 100522 United for Ukraine Working Group
2021/4817 20220509 09.05.2022 Inngående brev Invitasjon til forsvarspolitisk debatt - Arendalsuka - 170822 Norges Forsvarsforening
2022/1868 20220509 09.05.2022 Inngående brev Prop 89 L Innspill ICJ-Norge
2022/2077 20220509 09.05.2022 Inngående brev Prop 107 L Innspill Norsk Fosterhjemsforening
2022/1867 20220509 09.05.2022 Inngående brev Prop 90 S Innspill ICJ-Norge
2022/1891 20220509 09.05.2022 Inngående brev Prop 82 L Oppfølging etter høring 060522 IKO - Kirkelig pedagogisk senter
2022/1891 20220509 09.05.2022 Inngående brev Prop 82 L Oppfølging etter høring 060522 PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
2022/1891 20220509 09.05.2022 Inngående brev Prop 82 L Oppfølging etter høring 060522 PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
2022/1955 20220509 09.05.2022 Inngående brev Dokument 8:237 S Departementets vurdering av forslaget Samferdselsdepartementet
2022/137 20220509 09.05.2022 Inngående brev Påminnelse - Oppfølging av Stortingets Kielland-vedtak Kielland-nettverket
2022/2044 20220509 09.05.2022 Inngående brev Oppfølging av innsynsbegjæring - alle avstemmingsbilag for reiser for en stortingsrepresentant i perioden 2009 - 2021 Adresseavisen
2022/72 20220509 09.05.2022 Inngående brev Kopi av brev til SD - Klage på Telenor ASA Jarle Birger Vinje
2022/654 20220509 09.05.2022 Inngående brev Åpen søknad som behovsvikar i Sikkerhetsseksjonen Milan Røgeberg
2022/1865 20220509 09.05.2022 Inngående brev Prop 85 L Vedrørende endring i ordlyd i endringsforslag Landbruks- og matdepartementet
2020/1906 20220509 09.05.2022 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - klage på norske myndigheter eddatxt@gmail.com
2022/98 20220509 09.05.2022 Inngående brev Henvendelse - Det grønne skiftet Torild Elisabeth Myhre
2021/3649 20220509 09.05.2022 Inngående brev Henvendelse - konkursbehandling av privatpersoner Jarl-Gunnar Lier
2021/4727 20220509 09.05.2022 Inngående brev Forespørsel om å presentere rapporter fra besøk til sykehjem og boliger for mennesker med utviklingshemning Sivilombudet
2022/134 20220509 09.05.2022 Inngående brev Henvendelse - Sikkerhet på Karmsund bro Benjamin Sletteskog
2022/81 20220509 09.05.2022 Inngående brev Henvendelse - konkursbehandling av privatpersoner Jarl-Gunnar Lier
2022/76 20220509 09.05.2022 Inngående brev Kopi av brev til Øst politidistrikt - lovligheten av koronakontrollen på grensen til Sverige Thomas Hegge
2022/20 20220509 09.05.2022 Inngående brev Henvendelse - behandling av ME-syke - opprop mot Lightning Process Renate Øvreseth
2021/2815 20220509 09.05.2022 Inngående brev Meld St 36 Oppfølging etter høring 020522 Samfunnsbedriftene
2021/2815 20220509 09.05.2022 Inngående brev Meld St 36 Oppfølging etter høring 030522 Folkehelseutvalget i Motvind Norge
2021/2815 20220509 09.05.2022 Inngående brev Meld St 36 Innspill Norsk Hydrogenforum
2022/1774 20220509 09.05.2022 Inngående brev Dokument 8:189 S Innspill Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
2022/16 20220509 09.05.2022 Inngående brev Henvendelse - meget store tap av tjenestepensjon for offentlig ansatte - samordningsfellen Fagsenter for seniorer - Oslomet
2021/4779 20220509 09.05.2022 Internt notat Søknad om fravær og dekning av kostnader - ONS Stavanger 290822-010922 Kyrre Grimstad
2022/2 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad markering 020622 Aksjon mot baseavtale med USA
2022/2 20220509 09.05.2022 Utgående brev Avtale markering 020622 Aksjon mot baseavtale med USA
2022/1735 20220509 09.05.2022 Inngående brev Forsikringsattest FINSTAD & JØRGENSEN AS
2018/2727 20220509 09.05.2022 Utgående brev Opphør av rammeavtale Interflora Norge AS
2021/4983 20220509 09.05.2022 Utgående brev Svar på forespørsel om informasjon Skatteetaten
2021/4983 20220509 09.05.2022 Inngående brev Bekreftelse mottak svar på forespørsel om informasjon Skatteetaten
2021/4779 20220509 09.05.2022 Internt notat uten oppfølging Samtykke til komitereise - ONS Stavanger 290822-010922 Energi- og miljøkomiteen
2021/4779 20220509 09.05.2022 Internt notat Søknad om komitéreise - Møre og Romsdal 230822-240822 Kyrre Grimstad
2022/2147 20220509 09.05.2022 Utgående brev Komiteplassering for møtende vararepresentant Arbeiderpartiets stortingsgruppe
2021/4779 20220509 09.05.2022 Internt notat uten oppfølging Samtykke til komitéreise - Møre og Romsdal 230822-240822 Energi- og miljøkomiteen
2022/1936 20220509 09.05.2022 Utgående brev Oppsummering av PACE-sesjonen 250422-280422 Utenriksdepartementet
2022/1110 20220509 09.05.2022 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd for 2022 Stortingets pensjonistforening
2017/3882 20220509 09.05.2022 Utgående brev Kjøp av verk fra Ask Bjørlos utstilling på SOFT galleri - korrespondanse SOFT galleri
2022/2 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad markering 150522 Saadane Fadel
2022/2 20220509 09.05.2022 Utgående brev Avtale markering 150522 Saadane Fadel
2015/1956 20220509 09.05.2022 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse *****
2022/1288 20220509 09.05.2022 Utgående brev Melding til leverandør - Re: Tildeling *****
2019/1778 20220509 09.05.2022 Inngående brev Bekreftelse og lønnsslipp april 2022 *****
2021/4487 20220509 09.05.2022 Internt notat uten oppfølging Informasjon til samarbeidsmøtet
2019/2276 20220509 09.05.2022 Utgående brev Endringsbilag - Forlengelse endret Evry Card Services AS
2021/4821 20220509 09.05.2022 Internt notat Invitasjon til temakonferanse i Vestnordisk råd - Qaqortoq - Grønland 150622-160622 Familie- og kulturkomiteen
2022/1884 20220509 09.05.2022 Utgående brev Prop 88 LS Program for høring 100522 Høringsinstansene
2022/119 20220509 09.05.2022 Inngående brev Henvendelse - skjult abonnementsavtale mellom E24 og ICE Renming Cheng
2022/1835 20220509 09.05.2022 Inngående brev Dokument 8:233 S Departementets vurdering av forslaget Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden
2022/2077 20220509 09.05.2022 Inngående brev Prop 107 L Høringsnotat KS - Kommunesektorens organisasjon
2022/2079 20220509 09.05.2022 Inngående brev Prop 105 LS Høringsnotat Fellesforbundet
2022/1884 20220509 09.05.2022 Inngående brev Prop 88 LS Høringsnotat Norsk olje og gass
2022/2077 20220509 09.05.2022 Inngående brev Prop 107 L Høringsnotat Universitets- og høgskolerådet (UHR)
2022/2077 20220509 09.05.2022 Inngående brev Prop 107 L Høringsnotat SOS-barnebyer
2022/1809 20220509 09.05.2022 Utgående brev Dokument 8:205 S Spørsmål fra Rødt Kommunal- og distriktsdepartementet Statsråden
2022/97 20220509 09.05.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - Trygdeoppgjør 2022 Daniel Salim-Iqbal
2022/1811 20220509 09.05.2022 Inngående brev Dokument 8:206 L Høringsnotat Befalets Fellesorganisasjon
2022/1808 20220509 09.05.2022 Inngående brev Dokument 8:199 S Høringsnotat Unge funksjonshemmede
2022/1774 20220509 09.05.2022 Inngående brev Dokument 8:189 S Høringsnotat Norsk Sykepleierforbund
2017/3002 20220509 09.05.2022 Inngående brev Protokoll fra ordinært årsmøte *****
2022/2077 20220509 09.05.2022 Inngående brev Prop 107 L Høringsnotat Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)
2022/1808 20220509 09.05.2022 Inngående brev Dokument 8:199 S Høringsnotat Foreningen Norges Døvblinde m.fl.
2022/2077 20220509 09.05.2022 Inngående brev Prop 107 L Høringsnotat Vestland Fylkeskommune
2022/1808 20220509 09.05.2022 Inngående brev Dokument 8:199 S Høringsnotat Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner - SAFO
2022/1670 20220509 09.05.2022 Inngående brev Dokument 8:175 S Høringsnotat Arbeidsgiverforeningen Spekter
2022/1774 20220509 09.05.2022 Inngående brev Dokument 8:189 S Høringsnotat Rettspolitisk forening
2022/2077 20220509 09.05.2022 Inngående brev Prop 107 L Høringsnotat Barneombudet
2022/1774 20220509 09.05.2022 Inngående brev Dokument 8:189 S Høringsnotat OFUR - De uføres rettigheter
2022/2077 20220509 09.05.2022 Inngående brev Prop 107 L Høringsnotat Universitetet i Oslo
2021/5117 20220509 09.05.2022 Utgående brev Melding til leverandør - Re: Re: Vedrørende begjæring om innsyn *****
2022/2129 20220509 09.05.2022 Inngående brev Melding fra leverandør - Re: Vedr signering av avtale, skatte- og forsikringsattester Datelco AS
2022/232 20220509 09.05.2022 Inngående brev Svar på anmodning om norsk støtte til Estlands kandidat til CEDAW Utenriksdepartementet Utenriksministeren
2022/1884 20220509 09.05.2022 Inngående brev Prop 88 LS Høringsnotat WWF Verdens naturfond
2022/2077 20220509 09.05.2022 Inngående brev Prop 107 L Høringsnotat Utdanningsforbundet
2022/1783 20220509 09.05.2022 Inngående brev Henvendelse - inhabile dommere Jan Thomassen
2022/2044 20220509 09.05.2022 Utgående brev Forespørsel om presisering av innsynsbegjæring Adresseavisen
2022/1872 20220509 09.05.2022 Utgående brev Meld St 11 Tilleggsmelding til Meld St 36 Spørsmål 32-37 fra Kristelig Folkepartis fraksjon Olje- og energidepartementet Statsråden
2022/1872 20220509 09.05.2022 Utgående brev Meld St 11 Tilleggsmelding til Meld St 36 Spørsmål 38-59 fra Fremskrittspartiets fraksjon Olje- og energidepartementet Statsråden
2022/1774 20220509 09.05.2022 Inngående brev Dokument 8:189 S Høringsnotat YS
2022/2 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad sending på Eidsvolls plass 250622 NRK
2022/2 20220509 09.05.2022 Utgående brev Avslag tillatelse sending Eidsvolls plass 250622 Postmottak Stortinget
2022/125 20220509 09.05.2022 Inngående brev Henvendelse - pasientrettigheter og pasientskadeerstatning *****
2021/758 20220509 09.05.2022 Inngående brev Forespørsel om deltakelse - "Virksomhetsutvikling" - dynamisk innkjøpsordning (DPS) *****
2022/1184 20220509 09.05.2022 Inngående brev Melding fra leverandør - Bilag 1 - Kravspek. og priser *****
2022/2164 20220509 09.05.2022 Utgående brev Innsyn gitt - oversikt over hvilke komitemøter som stortingsrepresentant har vært innkalt til i inneværende periode Dagbladet
2022/1696 20220509 09.05.2022 Inngående brev Prop 71 L Høringsnotat UD-partnerne
2022/2156 20220509 09.05.2022 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - innsyn gitt - oversikt over fravær for representant Dagbladet
2021/758 20220509 09.05.2022 Inngående brev Melding fra leverandør - Tilbakemelding på kvalifikasjonsanmodning *****
2022/1030 20220509 09.05.2022 Internt notat uten oppfølging ESSLM - Tilrettelegging av areal i Komitèhuset 2 etasje for overgang til porselen og glass Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen
2022/1184 20220507 07.05.2022 Utgående brev Kunngjøring - Drift og skjøtsel av uteområder Doffin m.fl.
2022/21 20220506 06.05.2022 Inngående brev Henvendelse - situasjonen for fagbevegelsen i Hviterussland NITO
2021/4817 20220506 06.05.2022 Inngående brev Invitasjon til lansering av nøkkeltall for bistand og bærekraft 2021- Oslo 100522 Norad
2022/1872 20220506 06.05.2022 Inngående brev Meld St 11 Tilleggsmelding til Meld St 36 oppfølging etter høring 020522 Horisont Energi
Ingen tilgang 20220506 06.05.2022 Inngående brev Innsyn i personalmappe Advokatfirmaet Rogstad