eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2022/101 20220921 21.09.2022 Inngående brev Henvendelse - villedende informasjon fra ledere i SINTEF og NTNU angående Ocean Space Centre (OSC) Tor Kværnø
2021/4811 20220921 21.09.2022 Inngående brev Invitasjon til seminar om Statens pensjonsfond utland 260922 Finansdepartementet
2022/17 20220921 21.09.2022 Inngående brev Uttale om strømstøtte fra Tvedestrand kommunestyre Tvedestrand kommune
2020/1906 20220921 21.09.2022 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - klage på norske myndigheter Kristin Strandenes
2022/100 20220921 21.09.2022 Inngående brev Innspill - reaksjoner på NBIMs klimahandlingsplan Framtiden i våre hender
2022/29 20220921 21.09.2022 Inngående brev Henvendelse - opptakssystemet 2023 Naim Ainy
2022/3587 20220921 21.09.2022 Inngående brev Henvendelse om henlagt sak - underretning om saksavgjørelse Oslo politidistrikt
2022/16 20220921 21.09.2022 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - hjelp med pensjon Ernst Jensen
2022/97 20220921 21.09.2022 Inngående brev Henvendelse - omskolering ved yrkesskade *****
2022/121 20220921 21.09.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - formueskatt på erstatningsmidler Nelly Landsverk
2021/4824 20220921 21.09.2022 Inngående brev Invitasjon til seminar om Statens pensjonsfond utland - SPU - 260922 Finansdepartementet
2022/96 20220921 21.09.2022 Inngående brev Henvendelse - forslag til lønn i byggebransjen Martins Hlomovs
2022/2670 20220921 21.09.2022 Inngående brev Melding fra leverandør - Ytterlig begrunnelse *****
2021/4815 20220921 21.09.2022 Utgående brev Svar på henvendelse om NORMASH og NMC i forbindelse med komitereise til Sør-Korea 170922-230922 Lucie Paus Falck
2022/2115 20220921 21.09.2022 Inngående brev Dokument 8:240 S Høringsnotat Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
2022/2119 20220921 21.09.2022 Inngående brev Dokument 8:241 S Høringsnotat Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
2022/164 20220921 21.09.2022 Inngående brev Innspill til statsbudsjettet 2023 Jernbanepensjonistenes Forbund i Norge
2022/121 20220921 21.09.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - skatteregler for pensjonister og uføretrygdede i utlandet Mette Jonsløkken
2022/2303 20220921 21.09.2022 Inngående brev Dokument 8:250 S Høringsnotat Rogaland fylkeskommune
2022/76 20220921 21.09.2022 Inngående brev Kopi av brev til Riksadvokaten - henvendelse skolesak *****
2022/134 20220921 21.09.2022 Inngående brev Henvendelse - om prioriteringer i NTP for Møre og Romsdal - Eksportveien og Møreaksen Rasmus Rasmussen
2022/2670 20220921 21.09.2022 Utgående brev Melding til leverandør - Re: Re: Re: Leverandør ønsker debrief *****
2022/2 20220921 21.09.2022 Inngående brev Søknad markering 260922 Sex og politikk
2022/2 20220921 21.09.2022 Utgående brev Avtale markering 260922 Sex og politikk
2022/3550 20220921 21.09.2022 Inngående brev Utfylt habilitetsskjema Tefre Produksjoner AS
2022/2 20220921 21.09.2022 Utgående brev Endring markering 271109 Support to the People of Ukraine
2022/2391 20220921 21.09.2022 Utgående brev Dokument 8:256 S Vedrørende frist for statsrådens vurdering av forslaget Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden
2022/2593 20220921 21.09.2022 Utgående brev Dokument 8:263 S Vedrørende frist for statsrådens vurdering av forslaget Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden
2022/2611 20220921 21.09.2022 Utgående brev Dokument 8:264 S Vedrørende frist for statsrådens vurdering av forslaget Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden
2021/3903 20220921 21.09.2022 Inngående brev Bekreftelse på flytting av hjemsted *****
2021/3903 20220921 21.09.2022 Utgående brev Vedrørende flytting av hjemsted *****
2021/4737 20220921 21.09.2022 Utgående brev Midlertidig svar på anmodning om møte NorSea Group
2022/20 20220921 21.09.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - Behov for endringer i reglene for journalføring av pårørendeopplysninger *****
2022/20 20220921 21.09.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - salg av Babcock til Ancala Partners Åge Thorsen
2022/20 20220921 21.09.2022 Utgående brev Svar på henvendelse - tiltak for å spare liv og helse ved vannledningsbrudd Roger Dyrøy
2022/1779 20220921 21.09.2022 Utgående brev Melding til leverandør - Re: BDO har bred kompetanse innen prosesstyring *****
2021/4730 20220921 21.09.2022 Utgående brev Svar på invitasjon - mini-seminar om gatelagene og landskampen Norge-Serbia 270922 Fotballstiftelsen
2022/888 20220921 21.09.2022 Internt notat uten oppfølging Møtereferat - flytting til nye lokaler - drøfting
2022/2750 20220921 21.09.2022 Utgående brev Dokument 8:279 S Ber om departementets vurdering av forslaget Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsråden
2022/20 20220921 21.09.2022 Inngående brev Henvendelse - behandling og oppfølging av pasienter innenfor rus og psykisk helse Stiftelsen Guts
2021/3911 20220921 21.09.2022 Internt notat uten oppfølging Vedrørende Akersgata - utforming av gateløp Seksjon for eiendomsforvaltning
2021/3911 20220921 21.09.2022 Utgående brev Vedrørende Akersgata - utforming av gateløp - korrespondanse Storebrand Asset Management AS
2022/2744 20220921 21.09.2022 Utgående brev Dokument 8:271 S Ber om departementets vurdering av forslaget Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsråden
2022/2749 20220921 21.09.2022 Utgående brev Dokument 8:278 S Ber om departementets vurdering av forslaget Arbeids- og inkluderingsdepartementet Statsråden
2022/2670 20220921 21.09.2022 Utgående brev Melding til leverandør - Re: Utdypende info om evalueringen av vårt tilbud? *****
2022/3550 20220921 21.09.2022 Internt notat uten oppfølging Vedrørende behovsskjema for innkjøp av konsulenttjenester Seksjon for innkjøp
2021/1268 20220921 21.09.2022 Internt notat Prosjekt 34421 Akersgata 21 - justering av styringsramme Kyrre Grimstad
Ingen tilgang 20220921 21.09.2022 Inngående brev Oppsigelse av vedlikeholdsavtale - korrespondanse Nynodata AS
2022/241 20220921 21.09.2022 Internt notat uten oppfølging Referat samarbeidsmøte 070622
2022/100 20220920 20.09.2022 Inngående brev Henvendelse - varsling om fortsatt favorisering av visse finansielle forretningsmodeller til skade for realøkonomien og jobbskaping Sverre T. Evensen
2022/75 20220920 20.09.2022 Inngående brev Kopi av brev til KD - Slik får Regjeringen slutt på lærerstreiken Tore Stenbråten Andreassen
2022/18 20220920 20.09.2022 Inngående brev Kopi av brev til OED, KLD og NFD - Innspill til strømtiltak for næringslivet Norsk Varmepumpeforening
2022/3207 20220920 20.09.2022 Internt notat uten oppfølging Offentlig søkerliste
2022/3207 20220920 20.09.2022 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste
2020/1261 20220920 20.09.2022 Utgående brev Kontrakt - Vedlikeholdsavtale "Demo" HYPER KOMMUNIKASJON AS
2020/1261 20220920 20.09.2022 Utgående brev Signert kontrakt - HYPER KOMMUNIKASJON AS signing HYPER KOMMUNIKASJON AS
2022/3280 20220920 20.09.2022 Inngående brev Høytidelig åpning av det 167. Storting Samediggi - Sametinget
2022/69 20220920 20.09.2022 Inngående brev Henvendelse - TV2 og avtaler mellom Telenor og Altibox Åse - Toril Braathe
2022/705 20220920 20.09.2022 Utgående brev Tildeling - 2022 Rammeavtale renovasjonstjenester Franzefoss Gjenvinning AS
2022/705 20220920 20.09.2022 Utgående brev Tildeling - 2022 Rammeavtale renovasjonstjenester Norsk Gjenvinning AS (Hovedenhet)
2022/705 20220920 20.09.2022 Utgående brev Tildeling - 2022 Rammeavtale renovasjonstjenester Stena Recycling AS
2022/705 20220920 20.09.2022 Utgående brev Tildeling - 2022 Rammeavtale renovasjonstjenester Ragn Sells AS
2022/705 20220920 20.09.2022 Inngående brev Melding fra leverandør - Innsyns i konkurransen. *****
2022/3577 20220920 20.09.2022 Inngående brev Redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker Utenriksdepartementet Utenriksministeren
2022/96 20220919 19.09.2022 Inngående brev Henvendelse - Utafor Boksen foreningen Helle Rødahl
2021/4817 20220919 19.09.2022 Inngående brev Forespørsel om høflighetsmøte med leder for utenriks- og forsvarskomiteen i forbindelse med ankomsten av Tysklands nye ambassadør til Norge Tysklands ambassade Oslo
2022/21 20220919 19.09.2022 Inngående brev Henvendelse - hvordan beskytte verden mot atomvåpen Sigmund Bårdvik
2022/29 20220919 19.09.2022 Inngående brev Henvendelse - nærskoleprinsippet Rahela-Roxana Rodinciuc
2022/3400 20220919 19.09.2022 Inngående brev Oversendelse av statsrådsprotokoller fra fiskeri- og havministerens ansvarsområde 010122-300622 Nærings- og fiskeridepartementet
2022/1313 20220919 19.09.2022 Inngående brev Dokument 8:144 S Innspill KS - Kommunesektorens organisasjon
2022/3137 20220919 19.09.2022 Inngående brev Invitasjon til et besøk hos OsloMet-storbyuniversitetet - vårsesjonen 2023 OsloMet – storbyuniversitetet
2022/134 20220919 19.09.2022 Inngående brev Uttalelse fra kommunestyret i Hareid - Stad skipstunel må ligge fast Hareid kommune
2022/1654 20220919 19.09.2022 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - klage på Høyesterett Hans Skau
2022/134 20220919 19.09.2022 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - Tunnel mellom Oslo og Hønefoss i stedet for å kjøre via Drammen Martins Hlomovs
2022/134 20220919 19.09.2022 Inngående brev Henvendelse - Tunnel mellom Oslo og Hønefoss i stedet for å kjøre via Drammen Martins Hlomovs
2021/4730 20220919 19.09.2022 Inngående brev Invitasjon til webinar - Betalingsvansker - en pasientsikkerhetsrisiko - 220922 Ukom
2022/99 20220919 19.09.2022 Inngående brev Spørsmål angående rovdyr Maja Storli
2022/99 20220919 19.09.2022 Inngående brev Spørsmål angående rovdyr Martin johansen
2022/80 20220919 19.09.2022 Inngående brev Kopi av brev til KLD - Innspill til høring - nytt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi Frank Skjønberg
2022/99 20220919 19.09.2022 Inngående brev Spørsmål angående rovdyr Emilie Mosling
2022/99 20220919 19.09.2022 Inngående brev Spørsmål angående rovdyr Adrian Sundal Mæhla
2022/99 20220919 19.09.2022 Inngående brev Spørsmål angående rovdyr Edna Langås Nesgård.
2022/99 20220919 19.09.2022 Inngående brev Spørsmål angående rovdyr Petter Lundsvoll
2022/99 20220919 19.09.2022 Inngående brev Spørsmål angående rovdyr Mathias Kvam Nordal
2022/99 20220919 19.09.2022 Inngående brev Spørsmål angående rovdyr Hedda Sofie Hansen
2022/99 20220919 19.09.2022 Inngående brev Spørsmål angående rovdyr Frøya Aag Storsve
2022/99 20220919 19.09.2022 Inngående brev Spørsmål angående rovdyr Christian Oheim
2022/99 20220919 19.09.2022 Inngående brev Spørsmål angående rovdyr Ruben Émil Pettersen
2022/99 20220919 19.09.2022 Inngående brev Spørsmål angående rovdyr Emrik Hokstad
2022/99 20220919 19.09.2022 Inngående brev Spørsmål angående rovdyr Sondre Norstad
2022/99 20220919 19.09.2022 Inngående brev Spørsmål angående rovdyr Leon Alexander Kristensen Dahl
2022/99 20220919 19.09.2022 Inngående brev Spørsmål angående rovdyr Nora Emilie Helde Brauten
2022/99 20220919 19.09.2022 Inngående brev Spørsmål angående rovdyr Sofia Matre
2022/99 20220919 19.09.2022 Inngående brev Spørsmål angående rovdyr Emilian Berg
2022/97 20220919 19.09.2022 Inngående brev Henvendelse - levestandard og lave ytelser fra NAV Johnny Jevne
2022/134 20220919 19.09.2022 Inngående brev Henvendelse - tiltak for bedre trafikksikkerhet i Bodø Bent Andreassen
2022/3454 20220919 19.09.2022 Inngående brev Svar på spørsmål vedrørende russiske fiskefartøyer Utenriksdepartementet Utenriksministeren
2022/3457 20220919 19.09.2022 Inngående brev Forespørsel om mulighet for å holde en tale ved et minnearrangement i Finnemarka - 120323 Harald J. Bjerke
2022/842 20220919 19.09.2022 Inngående brev Søknad - arbeidsuke Thomas Green Baadsvik
2022/121 20220919 19.09.2022 Inngående brev Henvendelse - skatteregler for pensjonister og uføretrygdede i utlandet Mette Jonsløkken