eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/7 20190712 12.07.2019 Inngående brev Antall sultne i verden øker - lansering av rapporten The State of Food Security and Nutrition in the World World Food Programme Nordic Office EPHORTEPROD
2019/3221 20190712 12.07.2019 Inngående brev Oppdrag nr. 2019264 - Fylkeskommuner som tilbyr gratis skolemat i videregående skoler - korrespondanse Nordland fylkeskommune EPHORTEPROD
2019/1149 20190712 12.07.2019 Inngående brev Fakturagrunnlag - Timeregistrering - Oppdragsbekreftelse - Vikar Kjøkken mai og juni 2019 Manpower AS EPHORTEPROD
2019/3216 20190712 12.07.2019 Inngående brev Arbeidsavtale - seniorrådgiver konstitusjonell avdeling - perioden 030719-010321 ***** EPHORTEPROD
2018/1499 20190712 12.07.2019 Internt notat uten oppfølging Samtykke til deltakelse på EnergiRike i Haugesund 060819-070819 Inger Marie Vatne EPHORTEPROD
2019/3152 20190712 12.07.2019 Utgående brev Kunngjøring Doffin m.fl. EPHORTEPROD
2017/3201 20190712 12.07.2019 Inngående brev Henvendelse - regulering av bymarka i Trondheim Sander Sommerseth EPHORTEPROD
2019/3218 20190712 12.07.2019 Inngående brev ECPRD request #4116 - Sentencing - Guidelines and Commissions / Finnes utvalg som gir retningslinjer om straffeutmåling? - korrespondanse / forespørsel ECPRD - Irland EPHORTEPROD
2019/3218 20190712 12.07.2019 Utgående brev ECPRD request #4116 - Sentencing - Guidelines and Commissions / Finnes utvalg som gir retningslinjer om straffeutmåling? - korrespondanse / fullstendig svar ECPRD - Irland EPHORTEPROD
2019/3219 20190712 12.07.2019 Inngående brev Høring - forslag til endringer i forskrift til lov om statens ansatte med videre (statsansatteloven) Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEPROD
2017/1922 20190712 12.07.2019 Inngående brev Undersøkelse av fakturanummer 11178 - korrespondanse Moment organisasjon og ledelse AS EPHORTEPROD
2019/2481 20190712 12.07.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2019/2499 20190712 12.07.2019 Inngående brev Melding fra leverandør ***** EPHORTEPROD
2017/2091 20190712 12.07.2019 Inngående brev Oppklaring og korreksjon til fakturanummer 252544 - feil bestillingsnummer - korrespondanse Inventura AS EPHORTEPROD
2017/521 20190712 12.07.2019 Utgående brev Bestilling av fullsprinkling av stortingskvartalet i 2019 Jote Systems AS EPHORTEPROD
2019/3209 20190711 11.07.2019 Internt notat uten oppfølging Anskaffelse av rømningsmadrasser Berit Asphjell EPHORTEPROD
2019/2499 20190711 11.07.2019 Inngående brev Melding fra leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190711 11.07.2019 Inngående brev Henvendelse - Klage på NAV og Trygderettens utmåling av yrkesskade ***** EPHORTEPROD
2017/65 20190711 11.07.2019 Inngående brev Merking av faktura Canon - Case Management Norway EPHORTEPROD
2019/3210 20190711 11.07.2019 Internt notat uten oppfølging Sikkerhetsklarering Solem Grete EPHORTEPROD
2019/383 20190711 11.07.2019 Inngående brev Beslutninger i EØS-komiteens møte 100719 Utenriksdepartementet EPHORTEPROD
2018/1508 20190711 11.07.2019 Inngående brev Invitasjon til konferanse - Second European Health Forum Gastein / EHFG 2019 Hackathon - Vaccine Hecitancy - Bad Hofgastein, Østerrike 011019-041019 European Health Forum Gastein / EHFG EPHORTEPROD
2019/3190 20190711 11.07.2019 Inngående brev Arbeidsavtale ***** EPHORTEPROD
2019/101 20190711 11.07.2019 Inngående brev Kopi av brev til FD - Forsvarets bygging på Evenes Jan-Arne Tverbak EPHORTEPROD
2018/4826 20190711 11.07.2019 Utgående brev Takker nei til stilling - korrespondanse ***** EPHORTEPROD
2019/87 20190711 11.07.2019 Inngående brev Henvendelse - innvandring, flyktning- og asylpolitikk Anne-Marie Austbø Johannessen EPHORTEPROD
2019/342 20190711 11.07.2019 Inngående brev Henvendelse - jordskifteretten ***** EPHORTEPROD
2019/2479 20190711 11.07.2019 Utgående brev RE: Informasjon vedrørende din søknad ***** EPHORTEPROD
2019/7 20190711 11.07.2019 Inngående brev Henvendelse - Norges investeringer i Dubai Anne-Marie Austbø Johannessen EPHORTEPROD
2019/2479 20190711 11.07.2019 Utgående brev Informasjon vedrørende din søknad ***** EPHORTEPROD
2019/3201 20190711 11.07.2019 Utgående brev Foreløpig svar til forespørsel om informasjon - stortingsrepresentanters flyreiser og bruk av andre transportmidler Greenpeace Norge EPHORTEPROD
2017/3189 20190710 10.07.2019 Inngående brev Henvendelse - kritikkverdig behandling av eldre fra sosialen ved akutt sykdom ***** EPHORTEPROD
2019/3001 20190710 10.07.2019 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2018/5420 20190710 10.07.2019 Inngående brev Arbeidsavtale for forlenget midlertidig ansettelse i perioden 010819-181219 ***** EPHORTEPROD
2016/2834 20190710 10.07.2019 Inngående brev Ny prisliste 010719 - 311219 TINE SA EPHORTEPROD
2018/1519 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Samtykke til å endre dato på fylkesreise til Rogaland - ny dato 131119-151119 Inger Marie Vatne EPHORTEPROD
2019/3208 20190710 10.07.2019 Utgående brev Oppsummering fra sesjon 240619-280619 i Europarådets parlamentarikerforsamling PACE Utenriksdepartementet m.fl. EPHORTEPROD
2018/1519 20190710 10.07.2019 Inngående brev Invitasjon til konferansen Kystens framtid i nye Vestland - Kalvåg i Bremanger kommune 170919-180919 Sogn og Fjordane Fiskarlag EPHORTEPROD
2019/2479 20190710 10.07.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse som spesialrådgiver - ledig stilling for midlertidig ansettelse som utvalgssekretær i konstitusjonell avdeling ***** EPHORTEPROD
2011/1069 20190710 10.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om foreldrepermisjon ***** EPHORTEPROD
2019/2479 20190710 10.07.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse som seniorrådgiver - ledig stilling for midlertidig ansettelse som utvalgssekretær i konstitusjonell avdeling ***** EPHORTEPROD
2018/2133 20190710 10.07.2019 Inngående brev Arbeidsavtale for perioden 010819-280819 ***** EPHORTEPROD
2017/3098 20190710 10.07.2019 Utgående brev Godkjent illustrasjon buet vegg - korrespondanse Hyper AS EPHORTEPROD
2017/3098 20190710 10.07.2019 Utgående brev Valg av underlag til podiet og rampe - korrespondanse SixSides AS EPHORTEPROD
2019/1072 20190710 10.07.2019 Utgående brev P26 - Varsel 3888 Veidekke Entreprenør AS EPHORTEPROD
2017/3898 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Kravspesifikasjon Besøk og formidling februar 2016 Marit Eline Bergum EPHORTEPROD
2017/3898 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging DLM - prosjektforslag koordinerende informasjonspunkt Marit Eline Bergum m.fl. EPHORTEPROD
2017/2590 20190710 10.07.2019 Utgående brev Oppsigelse av avtale Eniro Proff Forvalt EPHORTEPROD
2018/2133 20190710 10.07.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse som timevikar i perioden 010819-280819 ***** EPHORTEPROD
2018/1499 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Samtykke til dekning av kostnader for overnatting på Håheim gård - Tysnes 241019 Inger Marie Vatne EPHORTEPROD
2018/1499 20190710 10.07.2019 Internt notat Søknad om deltakelse på EnergiRike 2019 - Haugesund 060819-070819 Konstitusjonell avdeling EPHORTEPROD
2015/1954 20190710 10.07.2019 Utgående brev Svar på søknad om stipend for 2019-2020 ***** EPHORTEPROD
2017/936 20190710 10.07.2019 Utgående brev Tilbud om vikariat som kommunikasjonsrådgiver ***** EPHORTEPROD
2019/2496 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Resolusjoner vedtatt i Europarådets parlamentarikerforsamling med mulig interesse for komitéen Kjus Anita Helland EPHORTEPROD
2019/2496 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Resolusjoner vedtatt i Europarådets parlamentarikerforsamling med mulig interesse for komitéen Kjus Anita Helland EPHORTEPROD
2019/2496 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Resolusjoner vedtatt i Europarådets parlamentarikerforsamling med mulig interesse for komitéen Kjus Anita Helland EPHORTEPROD
2019/2496 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Resolusjoner vedtatt i Europarådets parlamentarikerforsamling med mulig interesse for komitéen Kjus Anita Helland EPHORTEPROD
2019/2496 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Resolusjoner vedtatt i Europarådets parlamentarikerforsamling med mulig interesse for komitéen Kjus Anita Helland EPHORTEPROD
2017/3201 20190710 10.07.2019 Inngående brev Henvendelse - gallupundersøkelser og kommune- og fylkestingsvalg Oddvar Maack EPHORTEPROD
2019/2194 20190710 10.07.2019 Utgående brev P26 - Varsel 3931 Veidekke Entreprenør AS EPHORTEPROD
2019/2934 20190710 10.07.2019 Inngående brev Oppdrag nr. 2019252 - Lønnsutvikling for statssekretærer og politiske rådgivere - Korrespondanse Statsministerens kontor EPHORTEPROD
2018/1507 20190710 10.07.2019 Inngående brev Invitasjon til Oslo universitetssykehus Rusakuttmottakets 10-årsjubileum - Oslo 291119 Rusakuttmottaket - Oslo universitetssykehus EPHORTEPROD
2018/1524 20190710 10.07.2019 Utgående brev Anmodning om bakgrunnsmateriale for besøk til Etiopia og Malawi Forsvarsdepartementet EPHORTEPROD
2019/2020 20190710 10.07.2019 Utgående brev Tilbud om ansettelse i stilling som seniorrådgiver ***** EPHORTEPROD
2019/3197 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Valg av leverandør - korrespondanse Høvik Kathrine Gabrielsen EPHORTEPROD
2019/32 20190710 10.07.2019 Inngående brev Henvendelse - manglende renseteknologi for forurenset svovelsyre hos Kronos Titan AS Knut Schüller EPHORTEPROD
2009/2194 20190710 10.07.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse som seksjonsleder ***** EPHORTEPROD
2009/2194 20190710 10.07.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse som seksjonsleder - nytt tilbud ***** EPHORTEPROD
2019/89 20190710 10.07.2019 Inngående brev Henvendelse - erklæring om aktiva for ansatte i offentlige embeter og politikere Stop Corruption Foundation / Nadácia Zastavme korupciu EPHORTEPROD
2019/32 20190710 10.07.2019 Inngående brev Henvendelse - manglende renseteknologi for forurenset svovelsyre hos Kronos Titan AS Anne-Lise Anthonisen EPHORTEPROD
2019/3197 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Anskaffelse - kredittvurdering Bente Thori-Aamot EPHORTEPROD
2019/383 20190710 10.07.2019 Utgående brev Tilbakemelding - beslutninger i EØS-komiteens møte 100719 Utenriksdepartementet EPHORTEPROD
2019/2355 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Innstilling - ledig vikariat som kommunikasjonsrådgiver - kommunikasjonsavdelingen EPHORTEPROD
2019/1074 20190710 10.07.2019 Utgående brev P26 - Varsel 3886 Veidekke Entreprenør AS EPHORTEPROD
2019/3189 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Henvendelse om teateroppsetning - oppsummering Marianne Andreassen m.fl. EPHORTEPROD
2019/3189 20190710 10.07.2019 Utgående brev Henvendelse om teateroppsetning - korrespondanse Kiden Teater og Konserthus EPHORTEPROD
2018/2537 20190710 10.07.2019 Utgående brev Avrop - voteringsprosjektet - søk på stortinget.no Kobler AS EPHORTEPROD
2018/2537 20190710 10.07.2019 Utgående brev Avrop 2. halvår 2019 Kobler AS EPHORTEPROD
2019/2499 20190710 10.07.2019 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/3209 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Anskaffelsesnotat Asphjell Berit m.fl. EPHORTEPROD
2019/771 20190710 10.07.2019 Utgående brev P26 - Varsel 3867 Veidekke Entreprenør AS EPHORTEPROD
2019/3209 20190710 10.07.2019 Inngående brev Pristilbud ***** EPHORTEPROD
2019/3209 20190710 10.07.2019 Inngående brev Produktbeskrivelser ***** EPHORTEPROD
2019/3209 20190710 10.07.2019 Inngående brev Pristilbud ***** EPHORTEPROD
Ingen tilgang 20190710 10.07.2019 Utgående brev Midlertidig ansettelse som avdelingssjef ***** EPHORTEPROD
2019/3196 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra samtale ***** ***** ***** ***** EPHORTEPROD
2019/3196 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra samtale ***** ***** ***** ***** EPHORTEPROD
2019/3196 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra samtale ***** ***** ***** EPHORTEPROD
2019/3196 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Samarbeidsflater innad i avdelingen og på tvers av organisasjonen EPHORTEPROD
2017/3067 20190710 10.07.2019 Utgående brev Gjenstående arbeid - Halvorsens Conditori Halvorsens Conditori AS EPHORTEPROD
2019/3196 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Overordnet tidsplan for analyse og beslutningsfasen kommunikasjonsavdelingen Cilje Alexandersen EPHORTEPROD
2017/3178 20190710 10.07.2019 Inngående brev Henvendelse om uføre og handikappedes muligheter til et verdig liv ***** EPHORTEPROD
2019/3196 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra samtale med seksjon for digital kommunikasjon EPHORTEPROD
2019/3196 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra samtale med seksjon for besøk og formidling EPHORTEPROD
2019/3196 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra samtale med seksjon for grafisk seksjon EPHORTEPROD
2019/3196 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra samtale med seksjon for presse- og samfunnskontakt EPHORTEPROD
2019/3196 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra samtale ***** ***** ***** EPHORTEPROD
2019/3196 20190710 10.07.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra samtale ***** ***** ***** ***** EPHORTEPROD
2019/2499 20190709 09.07.2019 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/2499 20190709 09.07.2019 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
Postadresse: Stortinget, 0026 Oslo
postmottak@stortinget.no
Sentralbord: 23 31 30 50
Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
web@stortinget.no