eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/334 20200215 15.02.2020 Inngående brev Dokument 8:51 S Søknad om å delta på høring Kliniske ernæringsfysiologers forening tilsluttet Forskerforbundet (KEFF) EPHORTEPROD
2019/3700 20200215 15.02.2020 Inngående brev Melding fra leverandør Ernst & Young AS (Hovedenhet) EPHORTEPROD
2019/3700 20200215 15.02.2020 Utgående brev Melding til leverandør Ernst & Young AS (Hovedenhet) m.fl. EPHORTEPROD
2019/3700 20200215 15.02.2020 Utgående brev Endringsbilag Ernst & Young AS (Hovedenhet) EPHORTEPROD
2020/558 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Offentlig søkerliste - ledig stilling som gruppeleder seksjon for eiendomsdrift EPHORTEPROD
2018/5523 20200214 14.02.2020 Inngående brev Oppdatert EHF-katalog - korrespondanse Kaffebryggeriet AS EPHORTEPROD
2020/490 20200214 14.02.2020 Inngående brev Refusjon reisetilskudd 230120 - ref. 11437 Langnes skole EPHORTEPROD
2019/4943 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar vedrørende regler for alders- og minstepensjon i privat- og offentlig sektorer ***** EPHORTEPROD
2019/4938 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Prop 38 S Samtykke til endret debattdato Transport- og kommunikasjonskomiteen EPHORTEPROD
2019/4938 20200214 14.02.2020 Utgående brev Prop 38 S Spørsmål 9 fra Arbeiderpartiets fraksjon Samferdselsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/58 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar vedrørende eurobonus ved flyreiser Therese Skjærvik Djupos EPHORTEPROD
2020/558 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste - ledig stilling som gruppeleder seksjon for eiendomsdrift EPHORTEPROD
2020/558 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Utlysningstekst - ledig stilling som gruppeleder seksjon for eiendomsdrift EPHORTEPROD
2016/2842 20200214 14.02.2020 Utgående brev Ansettelse i stilling som seniorrådgiver ***** EPHORTEPROD
2020/630 20200214 14.02.2020 Inngående brev Klage på saksbehandling ved Stavanger tingrett ***** EPHORTEPROD
2020/557 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Konstituering av valgkomiteen 060220 Tone Wilhelmsen Trøen EPHORTEPROD
2020/350 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Kjøp av KNX-overføring fra P26 Berit Asphjell EPHORTEPROD
2019/4074 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Meld St 5 Samtykke til endret avgivelsesfrist Kommunal- og forvaltningskomiteen EPHORTEPROD
2020/614 20200214 14.02.2020 Utgående brev Kunngjøring Agenda Kaupang AS m.fl. EPHORTEPROD
2019/2127 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om merinntektsfullmakt for budsjettåret 2020 Riksrevisjonen EPHORTEPROD
2019/4875 20200214 14.02.2020 Inngående brev Dokument 8:30 S Søknad om å delta på høring Stiftelsen Norsk Luftambulanse EPHORTEPROD
2019/4956 20200214 14.02.2020 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - klage på saksbehandling - vergemålsloven ***** EPHORTEPROD
2017/3005 20200214 14.02.2020 Utgående brev ***** ***** Tildeling av garasjeplass - korrespondanse ***** EPHORTEPROD
2019/4956 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar vedrørende klage på saksbehandling - vergemålsloven ***** EPHORTEPROD
2019/4608 20200214 14.02.2020 Inngående brev Forespørsel om praksisplass våren 2020 Jørgen Emil Killerud Søderberg EPHORTEPROD
2019/4958 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar vedrørende nynorsk i skolen Ukjent EPHORTEPROD
2019/3701 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Samtykke til fravær og komitereiser for 2020 Helse- og omsorgskomiteen EPHORTEPROD
2019/4351 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Behandling av prosjektforslag for prosjektene «Tale-til-tekst i stortingsreferatet» og «Kompetanse- og samhandlingsplan for parlamentarisk saksbehandling». Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2018/4569 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Prognose Stortingets byggeprosjekt EPHORTEPROD
2018/1820 20200214 14.02.2020 Inngående brev Forlengelse av avtale - korrespondanse Retriever Norge AS EPHORTEPROD
2019/4316 20200214 14.02.2020 Inngående brev Meld St 6 Svar på spørsmål 1-6 i brev av 310120 Kunnskapsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2020/104 20200214 14.02.2020 Inngående brev Søknad om arbeidsuke Alina Jahreie Chishti m.fl. EPHORTEPROD
2020/478 20200214 14.02.2020 Utgående brev Dokument 8 63 S Anmodning om uttalelse til representantforslag om ratifikasjon av tillegg til Roma-vedtektene om straffeforfølgelse av folkerettsstridig angrepskrig og kriminalisering av folkerettsstridig angrepskrig i norsk straffelov Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2010/1043 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på søknad om permisjon ***** EPHORTEPROD
2018/3656 20200214 14.02.2020 Inngående brev Varsel om prisjustering fra 010320 Sverre W. Monsen AS EPHORTEPROD
2020/530 20200214 14.02.2020 Inngående brev Signert kontrakt Rettsinfo.no AS EPHORTEPROD
2015/294 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Endring av foretaksnavn til F24 Nordics AS EPHORTEPROD
2020/623 20200214 14.02.2020 Inngående brev Billighetserstatning Tor Kristian Gaard EPHORTEPROD
2020/616 20200214 14.02.2020 Inngående brev Oppfølging om Nigeria-svindel og andre forhold ***** EPHORTEPROD
2020/437 20200214 14.02.2020 Utgående brev Dokument 8:57 S Anmodning om uttalelse av representantforslag om investeringer i en norsk industriell satsing på flytende havvind Olje- og energidepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2020/451 20200214 14.02.2020 Utgående brev Dokument 8:62 S Ber om departementets vurdering av representantforslag om virkemidler for å ta i bruk Norges viktigste klimabidrag - skogen Landbruks- og matdepartementet EPHORTEPROD
2020/352 20200214 14.02.2020 Inngående brev Redegjørelse, nr. 6 Søknad om å delta på høring Stiftelsen Norsk Luftambulanse EPHORTEPROD
2020/287 20200214 14.02.2020 Utgående brev Signert kontrakt Haandverkerne AS EPHORTEPROD
2020/387 20200214 14.02.2020 Inngående brev Oversendelse av referatprotokoll for perioden 010719-311219 Forsvarsdepartementet EPHORTEPROD
2019/3705 20200214 14.02.2020 Inngående brev Tilstandsvurdering Arkitektskap AS EPHORTEPROD
2019/4954 20200214 14.02.2020 Inngående brev Uttalelse fra KS Storbynettverk om økt press på kommunale helse- og omsorgstjenester KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon EPHORTEPROD
2019/3825 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på anmodning om møte med komiteen - korrespondanse Tormod Overland EPHORTEPROD
2019/4963 20200214 14.02.2020 Inngående brev Oppfølging vedrørende eurobonus ved flyreiser Therese Djupos EPHORTEPROD
2019/4963 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar vedrørende eurobonus ved flyreiser Therese Djupos EPHORTEPROD
2020/631 20200214 14.02.2020 Inngående brev Klage på saksbehandling ved Stavanger tingrett ***** EPHORTEPROD
2017/3151 20200214 14.02.2020 Inngående brev Henvendelse om barnevernssak og andre forhold ***** EPHORTEPROD
2019/4963 20200214 14.02.2020 Inngående brev Henvendelse om E8 Ramfjorden Eli Storli EPHORTEPROD
2017/3349 20200214 14.02.2020 Utgående brev Tildeling av pendlerbolig - ***** ***** ***** EPHORTEPROD
2018/278 20200214 14.02.2020 Inngående brev Angående skilting i Rådhusgata Oslo kommune, Bymiljøetaten EPHORTEPROD
2017/3215 20200214 14.02.2020 Inngående brev Fakturagrunnlag - Ordrebekreftelse - kortskriver med installasjon Buysec AS EPHORTEPROD
2019/4897 20200214 14.02.2020 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2018/278 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar angående skilting i Rådhusgata Oslo kommune, Bymiljøetaten m.fl. EPHORTEPROD
2019/4763 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Samtykke til fravær og dekning av utgifter 110520 Kontroll- og konstitusjonskomiteen EPHORTEPROD
2019/4763 20200214 14.02.2020 Internt notat Søknad om fravær og dekning av utgifter 110520 Konstitusjonell avdeling EPHORTEPROD
2020/295 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - bilag til regnskap til granskningskommisjonen for Scandinavian Star Bergens Tidende EPHORTEPROD
2018/181 20200214 14.02.2020 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2019/4817 20200214 14.02.2020 Inngående brev Dokument 8:28 S Søknad om å delta på høring Norsk Sykepleierforbund EPHORTEPROD
2020/632 20200214 14.02.2020 Inngående brev Henvendelse om sak vedrørende tvangssalg og utkastelse ***** EPHORTEPROD
2017/3302 20200214 14.02.2020 Inngående brev Lærlingeordning - rapportering Edvardsson Entreprenør AS EPHORTEPROD
2019/4846 20200214 14.02.2020 Inngående brev Meld St 10 Søknad om å delta på høring Norges Miljøvernforbund EPHORTEPROD
2019/4846 20200214 14.02.2020 Inngående brev Meld St 10 Søknad om å delta på høring NIFRO - Norsk industriforum for romvirksomhet EPHORTEPROD
2020/114 20200214 14.02.2020 Inngående brev Dokument 8:39 S Supplerende innspill etter høring KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon EPHORTEPROD
2019/4817 20200214 14.02.2020 Inngående brev Dokument 8:28 S Søknad om å delta på høring Stiftelsen Norsk Luftambulanse EPHORTEPROD
2020/118 20200214 14.02.2020 Inngående brev Melding fra leverandør ***** EPHORTEPROD
2020/615 20200214 14.02.2020 Utgående brev ECPRD #4304 - Black Spots on Roads - ulykkespunkt - oppdrag nr. 2020040 ECPRD - Georgia EPHORTEPROD
2020/526 20200214 14.02.2020 Internt notat uten oppfølging Samhandling i husøkonomseksjonen Terje Olsen EPHORTEPROD
2020/428 20200214 14.02.2020 Inngående brev Dokument 8:56 S Søknad om å delta på høring AAP-aksjonen EPHORTEPROD
2019/3111 20200213 13.02.2020 Utgående brev Takkebrev etter komitereise til Singapore 190120-240120 Norges ambassade Singapore EPHORTEPROD
2017/3012 20200213 13.02.2020 Inngående brev Varsel om innkalling til ordinær generalforsamling 260320 ***** EPHORTEPROD
2017/3012 20200213 13.02.2020 Inngående brev Varsel om endring av garasjeleie ***** EPHORTEPROD
2020/594 20200213 13.02.2020 Utgående brev Svar vedrørende valg av forstanderskapet til Cultura Sparebank - korrespondanse Cultura Sparebank EPHORTEPROD
2019/4843 20200213 13.02.2020 Internt notat uten oppfølging Prop 34 L Samtykke til utsatt behandling og avgivelse Helse- og omsorgskomiteen EPHORTEPROD
2019/2962 20200213 13.02.2020 Internt notat Dokument 4:3 Ber om uttalelse til innstilling Justiskomiteen EPHORTEPROD
2019/4600 20200213 13.02.2020 Utgående brev Dokument 8:18 S Bekreftelse og program for høring 130220 Norsk olje og gass m.fl. EPHORTEPROD
2019/4600 20200213 13.02.2020 Utgående brev Dokument 8:18 S Oppdatert program for høring 130220 Norsk olje og gass m.fl. EPHORTEPROD
2017/3067 20200213 13.02.2020 Inngående brev Invitasjon til åpning av Halvorsens Conditori kl 1200 den 130220 Halvorsens Conditori AS EPHORTEPROD
2019/2962 20200213 13.02.2020 Internt notat Dokument 4:3 Ber om uttalelse til innstilling Helse- og omsorgskomiteen EPHORTEPROD
2017/3067 20200213 13.02.2020 Inngående brev Retur av begjæring om fravikelse Namsfogden i Oslo EPHORTEPROD
2020/585 20200213 13.02.2020 Inngående brev Dok8:73 S Forslag om å leggje til rette for auka grunnbemanning og lågare vikarbruk i den kommunale helse- og omsorgstentesta Senterpartiets stortingsgruppe EPHORTEPROD
2019/3792 20200213 13.02.2020 Internt notat uten oppfølging Samtykke til dekning av representasjonsmiddag - Kirkenes 090320 Energi- og miljøkomiteen EPHORTEPROD
2017/3195 20200213 13.02.2020 Inngående brev Henvendelse om Seljord lensmannskontor etter innføringa av nærpolitireformen Seljord kommune EPHORTEPROD
2019/3392 20200213 13.02.2020 Inngående brev Invitasjon til besøk hos Røde Kors sitt ungdomshus Fellesverket Norges Røde Kors EPHORTEPROD
2019/3392 20200213 13.02.2020 Utgående brev Midlertidig svar vedrørende redegjørelse om det norske barnevernet Norges institusjon for menneskerettigheter EPHORTEPROD
2019/3056 20200213 13.02.2020 Utgående brev Prop 130 L Spørsmål og anmodning om lovteknisk bistand fra Fremskrittspartiets fraksjon Barne- og familiedepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/3792 20200213 13.02.2020 Inngående brev Invitasjon - German-Norwegian Energy Dialogue 2020 - Oslo 290420 Norsk-Tysk Handelskammer EPHORTEPROD
2019/3792 20200213 13.02.2020 Internt notat Søknad om deltakelse på Nordisk sjefskurs - København 200420-230420 Konstitusjonell avdeling EPHORTEPROD
2019/3792 20200213 13.02.2020 Internt notat uten oppfølging Samtykke til deltakelse på Nordisk sjefskurs - København 200420-230420 Energi- og miljøkomiteen EPHORTEPROD
2019/3792 20200213 13.02.2020 Internt notat Søknad om dekning av representasjonsmiddag - Kirkenes 090320 Konstitusjonell avdeling EPHORTEPROD
2019/4763 20200213 13.02.2020 Inngående brev Henvendelse vedrørende komirereisen til Finnmark 100220-110220 Norges institusjon for menneskerettigheter EPHORTEPROD
2020/595 20200213 13.02.2020 Inngående brev Henvendelse om parlamentarisk nettverk om kontraterrorisme IPU - Den interparlamentariske union EPHORTEPROD
2020/593 20200213 13.02.2020 Inngående brev Kopi av brev til KLD - Innspill til Statsbudsjettet 2021 Hardanger fartøyvernsenter EPHORTEPROD
2020/359 20200213 13.02.2020 Inngående brev Dokument 8:54 S Departementets vurdering av representantforslag om at prosessen med sammenslåing av domstoler i Østfold stilles i bero og settes i sammenheng med Domstolkommisjonens arbeid Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/4963 20200213 13.02.2020 Inngående brev Kopi av svar vedrørende fylkesvei 1328 Viken fylkeskommune EPHORTEPROD
2019/4963 20200213 13.02.2020 Inngående brev Oppfølging vedrørende fylkesvei 1328 Ketil Hembre EPHORTEPROD
2019/4963 20200213 13.02.2020 Inngående brev Etterlyser svar på brev sendt 131219 - saksordfører for vegloven - bompenger Jairo Tobon EPHORTEPROD
Postadresse: Stortinget, 0026 Oslo
postmottak@stortinget.no
Sentralbord: 23 31 30 50
Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
web@stortinget.no