eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2017/3180 20190618 18.06.2019 Inngående brev Henvendelse - kornsilo som kunstmuseum i Kristiansand Inger Anne Amundsen EPHORTEPROD
2019/2455 20190618 18.06.2019 Inngående brev Underskriftskampanje - Stopp forskjellsbehandling av barn i barnehager Lars Erik Nordfjeld EPHORTEPROD
2019/2941 20190618 18.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til LMD og Mattilsynet - Mattilsynet vil avlive og destruere 350 friske dyr Dyrenes Rett EPHORTEPROD
2019/87 20190618 18.06.2019 Inngående brev Henvendelse - norsk flyktning- og asylpolitikk Anne-Marie Austbø Johannessen EPHORTEPROD
2019/96 20190618 18.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til HOD - Klage over helseministeren sitt vedtak om tilgang til Helse-Norge via bank på mobilen ***** EPHORTEPROD
2019/96 20190618 18.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til HOD - Uttalelse vedrørende lovfestet responstid for ambulanse Salten Regionråd EPHORTEPROD
2019/208 20190618 18.06.2019 Inngående brev Henvendelse - skattetrekk for alderspensjonister med lav eller ingen arbeidsinntekt ***** EPHORTEPROD
2018/4671 20190618 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging Anskaffelsesrapport EPHORTEPROD
2018/4671 20190618 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging Anskaffelsesprotokoll EPHORTEPROD
2018/5464 20190618 18.06.2019 Utgående brev Bekreftelse uavhengig stortingsrepresentant Ulf Leirstein EPHORTEPROD
2018/4671 20190618 18.06.2019 Utgående brev Tildeling Trallefabrikken AS EPHORTEPROD
2019/2421 20190618 18.06.2019 Inngående brev Dokument 8:152 S Departementets vurdering av representantforslag om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/1186 20190618 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging Innstilling ledig stilling som rådgiver / seniorrådgiver i stortingsbiblioteket EPHORTEPROD
2019/192 20190618 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging Referat samarbeidsmøte 300419 EPHORTEPROD
2019/728 20190618 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging SPR - oppfølging av henvendelser fra stortingsrepresentantene Petter Eide og Guri Melby Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2019/2901 20190618 18.06.2019 Inngående brev Oppdrag nr. 2019201 - Statistisk sentralbyrå / SSB-statistikk om sosialhjelpsmottakere - korrespondanse Statistisk sentralbyrå EPHORTEPROD
2019/2736 20190618 18.06.2019 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/28 20190618 18.06.2019 Inngående brev Refusjon reisetilskudd - 210519 - ref. 10723 Sand skole EPHORTEPROD
2019/2951 20190618 18.06.2019 Utgående brev Kontrakt Trallefabrikken AS EPHORTEPROD
2019/101 20190618 18.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til FD med flere - Referat fra møte 060619 i Arbeidsutvalget til Landsrådet for Heimevernet Landsrådet for Heimevernet EPHORTEPROD
2019/2960 20190618 18.06.2019 Inngående brev Dok8:167 S Forslag om å sikre behandlingstilbud for transpersoner Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe EPHORTEPROD
2019/888 20190618 18.06.2019 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/888 20190618 18.06.2019 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/888 20190618 18.06.2019 Utgående brev Meddelelse om tildeling - kurs- og konferansetjenester ***** EPHORTEPROD
2019/2369 20190618 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging Anskaffelsesrapport EPHORTEPROD
2019/2369 20190618 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging Anskaffelsesprotokoll EPHORTEPROD
2019/233 20190618 18.06.2019 Inngående brev Orientering - arbeidsvilkår for seniorene Senter for seniorpolitikk EPHORTEPROD
2019/58 20190618 18.06.2019 Inngående brev Henvendelse - anbud om transportoppdrag på togstrekninger Inger Anne Amundsen EPHORTEPROD
2019/466 20190618 18.06.2019 Inngående brev Nabovarsel - Fysisk stenging av Christiania torv- sykkeltilrettelegging i sentrum Oslo kommune - Bymiljøetaten EPHORTEPROD
2019/2952 20190618 18.06.2019 Inngående brev Dok8:170 S Forslag om en bærekraftig læreplan for klima og grønn omstilling Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe EPHORTEPROD
2019/2690 20190618 18.06.2019 Utgående brev Forslag til presseprogram i anledning besøk fra formannen i Folkekongressen i Kina 150519-180519 - korrespondanse Kinas ambassade Oslo EPHORTEPROD
2017/3486 20190618 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging Tale-til-tekst-teknologi i Stortinget - statusorientering per mai 2019 Bodil Kvamme Erlandsen EPHORTEPROD
2016/2831 20190618 18.06.2019 Inngående brev Ny prisliste pr 010719 Nortura AS EPHORTEPROD
2019/2854 20190618 18.06.2019 Utgående brev Melding til leverandør Amrop Delphi AS m.fl. EPHORTEPROD
2019/2883 20190618 18.06.2019 Inngående brev ECPRD request #4094 - Lovbestemmelser som beskytter varslere - oppdrag nr 2019219 ECPRD - Tyskland EPHORTEPROD
2019/2368 20190618 18.06.2019 Inngående brev Begrunnelse for avlysning første konkurranse Heisconsult AS EPHORTEPROD
2019/2933 20190618 18.06.2019 Utgående brev Signert kontrakt Østlie Møbel-service AS EPHORTEPROD
2019/2719 20190618 18.06.2019 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - fakturaer for utbetalinger i 2018 til tre selskap Norsk Rikskringkasting / NRK EPHORTEPROD
2018/1509 20190618 18.06.2019 Inngående brev Forespørsel om møte med finsk parlamentarikerdelegasjon - Oslo september 2019 Finland Riksdagen - Justiskomiteen EPHORTEPROD
2019/2955 20190618 18.06.2019 Utgående brev Kontrakt Revisjonsselskapet AS EPHORTEPROD
2019/2882 20190618 18.06.2019 Utgående brev Oppdrag nr 2019235 - Arealnormer nye boliger Kristiansand kommune EPHORTEPROD
2019/2882 20190618 18.06.2019 Utgående brev Oppdrag nr 2019235 - Arealnormer nye boliger Stavanger kommune EPHORTEPROD
2019/2882 20190618 18.06.2019 Inngående brev Oppdrag nr 2019235 - Arealnormer nye boliger - korrespondanse Kristiansand Kommune EPHORTEPROD
2019/2882 20190618 18.06.2019 Inngående brev Oppdrag nr 2019235 - Arealnormer nye boliger - korrespondanse Fredrikstad Kommune EPHORTEPROD
2019/2882 20190618 18.06.2019 Utgående brev Oppdrag nr 2019235 - Arealnormer nye boliger Sandnes kommune EPHORTEPROD
2019/2882 20190618 18.06.2019 Utgående brev Oppdrag nr 2019235 - Arealnormer nye boliger Bergen Kommune EPHORTEPROD
2019/2882 20190618 18.06.2019 Utgående brev Oppdrag nr 2019235 - Arealnormer nye boliger Trondheim kommune EPHORTEPROD
2019/2882 20190618 18.06.2019 Utgående brev Oppdrag nr 2019235 - Arealnormer nye boliger Tromsø Kommune EPHORTEPROD
2019/2882 20190618 18.06.2019 Utgående brev Oppdrag nr 2019235 - Arealnormer nye boliger Fredrikstad kommune EPHORTEPROD
2019/2955 20190618 18.06.2019 Utgående brev Endringsbilag Revisjonsselskapet AS EPHORTEPROD
2017/2477 20190618 18.06.2019 Utgående brev Forlengelse av rammeavtale for frakt av kunst DHL Global Forwarding AS EPHORTEPROD
2019/2882 20190618 18.06.2019 Utgående brev Oppdrag nr 2019235 - Arealnormer nye boliger Bærum kommune EPHORTEPROD
2019/2882 20190618 18.06.2019 Utgående brev Oppdrag nr 2019235 - Arealnormer nye boliger Oslo kommune - Plan- og bygningsetaten EPHORTEPROD
2019/2882 20190618 18.06.2019 Utgående brev Oppdrag nr 2019235 - Arealnormer nye boliger Drammen kommune EPHORTEPROD
2019/2961 20190618 18.06.2019 Inngående brev Dok8:169 S Forslag om arbeidsvilkår foran anbudsregimer Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe EPHORTEPROD
2019/201 20190618 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging SPR - Foreløpige funn ved gjennomgang av gruppetilskudd (D-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2019/2877 20190618 18.06.2019 Internt notat uten oppfølging Kunngjøring av ledig stilling - Sivilombudsmannen ved Stortinget EPHORTEPROD
2019/2295 20190618 18.06.2019 Utgående brev Kunngjøring Doffin m.fl. EPHORTEPROD
2019/2617 20190618 18.06.2019 Utgående brev Kontrakt Porsgrund Porselensfabrikk AS EPHORTEPROD
2018/4320 20190617 17.06.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring i årsregnskaper for stortingsgruppene 2018 Aftenposten EPHORTEPROD
2018/4320 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring i årsregnskaper for stortingsgruppene 2018 Aftenposten EPHORTEPROD
2019/264 20190617 17.06.2019 Inngående brev Invitasjon fra nasjonalforsamlingen i Republikken Korea Rebublikken Koreas ambassade Oslo EPHORTEPROD
2019/2750 20190617 17.06.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2019/2736 20190617 17.06.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2019/2750 20190617 17.06.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2019/2750 20190617 17.06.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2019/2736 20190617 17.06.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2019/2736 20190617 17.06.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2016/162 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - engasjement / vikariat som betjent ***** EPHORTEPROD
2019/79 20190617 17.06.2019 Inngående brev Spørsmål om stevning for riksrett Norsk Folkeparti EPHORTEPROD
2019/79 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - fusk med reiseregninger Kristof Wuthrich EPHORTEPROD
2019/2942 20190617 17.06.2019 Inngående brev Begjæring om granskning av barneverntjenesten i Halden ***** EPHORTEPROD
2019/2759 20190617 17.06.2019 Inngående brev Svar på spørsmål om kostnader knyttet til kampflyanskaffelsen i brev av 040619 Forsvarsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/62 20190617 17.06.2019 Inngående brev Henvendelse om endring og utvikling av det norske språk Torr Large EPHORTEPROD
2019/2284 20190617 17.06.2019 Utgående brev Tildeling Revisjonsselskapet AS EPHORTEPROD
2019/2884 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar vedrørende vakthold på Stortinget og hjemler for fysisk maktbruk Samuel Rostøl EPHORTEPROD
2019/2935 20190617 17.06.2019 Inngående brev Henvendelse om omsetning av sterkøl Aleksander Aaser EPHORTEPROD
2019/62 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar vedrørende lovfestet rett til gratis leirskole Line Bjørnson-Holm EPHORTEPROD
2019/62 20190617 17.06.2019 Inngående brev Henvendelse om gratis skolemat John Kenneth Faapaa-Olsen EPHORTEPROD
2015/1814 20190617 17.06.2019 Inngående brev Henvendelse - befaring 280619 kl 12:30 - 13:30 Newsec Basale AS EPHORTEPROD
2015/1814 20190617 17.06.2019 Inngående brev Korrespondanse - Stortingsgata 6 Newsec Basale AS EPHORTEPROD
2019/888 20190617 17.06.2019 Utgående brev Tildeling Berg-Hansen Reisebureau AS EPHORTEPROD
2019/359 20190617 17.06.2019 Inngående brev Oppfølging - vindkraftverk på Frøya Hans Anton Grønskag EPHORTEPROD
2018/4708 20190617 17.06.2019 Inngående brev Dokument 8:41 S Innspill Factlines EPHORTEPROD
2019/2941 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskriftskampanje - nei til tvangsavvikling av storfehold ved Kjølen gård i Solør Dyrenes Rett EPHORTEPROD
2019/2941 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskriftskampanje - nei til tvangsavvikling av storfehold ved Kjølen gård i Solør - 3 underskrifter Trine Ekenes med flere EPHORTEPROD
2019/99 20190617 17.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til NFD - konsekvenser og tiltak etter algeangrep i Lødingen Lødingen kommune EPHORTEPROD
2019/2941 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskriftskampanje - nei til tvangsavvikling av storfehold ved Kjølen gård i Solør - 10 underskrifter Mari Anette Uverud med flere EPHORTEPROD
2019/2235 20190617 17.06.2019 Inngående brev Prop 106 L Innspill Jenny Holmberg EPHORTEPROD
2019/2235 20190617 17.06.2019 Inngående brev Prop 106 L Innspill Linnea Fandrem Fauskanger EPHORTEPROD
2018/4955 20190617 17.06.2019 Inngående brev Takkebrev til direktøren i anledning besøk av delegasjon fra nasjonalforsamlingen i Ungarn Ungarn Nasjonalforsamlingen EPHORTEPROD
2019/1928 20190617 17.06.2019 Inngående brev Prop 98 L Innspill Norsk Øko-Forum EPHORTEPROD
2019/2455 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskriftskampanje - Stopp forskjellsbehandling av barn i barnehager - 2 underskrifter Malgorzata Sundberg m.fl. EPHORTEPROD
2019/2933 20190617 17.06.2019 Inngående brev Melding fra leverandør Østlie Møbel-service AS EPHORTEPROD
2019/2933 20190617 17.06.2019 Utgående brev Kontrakt Østlie Møbel-service AS EPHORTEPROD
2019/2933 20190617 17.06.2019 Inngående brev Melding fra leverandør Østlie Møbel-service AS EPHORTEPROD
2019/2933 20190617 17.06.2019 Inngående brev Melding fra leverandør Østlie Møbel-service AS EPHORTEPROD
2019/2933 20190617 17.06.2019 Utgående brev Melding til leverandør Østlie Møbel-service AS EPHORTEPROD
2018/4009 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar på invitasjon til Regjeringens mottakelse i anledning Oslo Pride 190619 Kulturdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2014/149 20190617 17.06.2019 Inngående brev Lukking av varsel etter tilsyn på gravearbeidet i Rådhusgata Arbeidstilsynet EPHORTEPROD
Postadresse: Stortinget, 0026 Oslo
postmottak@stortinget.no
Sentralbord: 23 31 30 50
Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
web@stortinget.no