eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/118 20200523 23.05.2020 Utgående brev Kunngjøring Doffin m.fl. EPHORTEPROD
2019/4949 20200522 22.05.2020 Inngående brev Kopi av brev til NFD, KLMD, OED, LMD og FIN - retningslinjer for indirekte kompensasjon - ETS Norsk Industri EPHORTEPROD
2020/1068 20200522 22.05.2020 Inngående brev Innspill om nødvendige tiltak for leverandørindustrien i Trøndelag Næringsforeningen i Trondheimsregionen EPHORTEPROD
2019/4959 20200522 22.05.2020 Inngående brev Kopi av brev til KMD - uttalelse - avbrytelse av leieavtalen for bygningsmassen ved Campus Nesna Alstahaug kommune EPHORTEPROD
2020/1727 20200522 22.05.2020 Inngående brev Prop 105 S Oppfølging etter høring Oslo Kommune - Byrådsavdeling for finans EPHORTEPROD
2020/1072 20200522 22.05.2020 Inngående brev Uttalelse - finansiell status for Ruter AS Oslo Kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel EPHORTEPROD
2020/1169 20200522 22.05.2020 Inngående brev Prop 64 L Sametingsrådets notat til møtet med HOK Sametinget EPHORTEPROD
2020/1725 20200522 22.05.2020 Inngående brev Meld St 2 Innspill Frivillighet Norge EPHORTEPROD
2020/1071 20200522 22.05.2020 Inngående brev Uttalelse om krisepakke til olje- og gassnæringa Vestlandsrådet EPHORTEPROD
2020/1725 20200522 22.05.2020 Inngående brev Meld St 2 Innspill Hole Kommune EPHORTEPROD
2020/1725 20200522 22.05.2020 Inngående brev Meld St 2 Innspill Sametinget EPHORTEPROD
2020/1725 20200522 22.05.2020 Inngående brev Meld St 2 Innspill Norsk Folkehjelp EPHORTEPROD
2020/1071 20200522 22.05.2020 Inngående brev Henvendelse - finansiell status for Ruter AS Oslo Kommune - byrådsavdeling for miljø og samferdsel EPHORTEPROD
2019/1780 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om å beholde godtgjørelse under permisjon Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe EPHORTEPROD
2020/1840 20200522 22.05.2020 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2020/1840 20200522 22.05.2020 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2020/1840 20200522 22.05.2020 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2020/1908 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra drøfting - beredskapsarbeidsplan frem til sommerarbeidsplan overtar EPHORTEPROD
2020/1908 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Referat fra drøfting - lønn etter innføring av beredskapsarbeidsplaner EPHORTEPROD
2020/1725 20200522 22.05.2020 Inngående brev Meld St 2 Innspill Alstahaug kommune EPHORTEPROD
2020/1725 20200522 22.05.2020 Inngående brev Meld St 2 Innspill Næringsforeningen i Trondheimsregionen EPHORTEPROD
2020/1743 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar - innspill til revidert nasjonalbudsjett Hovedorganisasjonen Virke EPHORTEPROD
2019/4767 20200522 22.05.2020 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2020/500 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging DLM - Omorganisering av sikkerhetsseksjonen Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2020/1215 20200522 22.05.2020 Utgående brev Kontrakt Display Systems AS EPHORTEPROD
2020/1245 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Prop 65 L Samtykke til utsatt avgivelse og behandling Helse- og omsorgskomiteen EPHORTEPROD
2020/1245 20200522 22.05.2020 Internt notat Prop 65 L Søknad om utsatt avgivelse og behandling Konstitusjonell avdeling EPHORTEPROD
2010/4 20200522 22.05.2020 Utgående brev Kontrakt - stipend ***** EPHORTEPROD
2018/977 20200522 22.05.2020 Inngående brev Melding fra leverandør ***** EPHORTEPROD
2018/977 20200522 22.05.2020 Utgående brev Tildeling av kvalifikasjonsanmodning Innofactor AS EPHORTEPROD
2018/977 20200522 22.05.2020 Utgående brev Tildeling av kvalifikasjonsanmodning Glasspaper AS EPHORTEPROD
2018/977 20200522 22.05.2020 Utgående brev Tildeling av kvalifikasjonsanmodning Devoteam Fornebu Consulting AS (hovedenhet) EPHORTEPROD
2019/4843 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Prop 34 L Forslag til debattopplegg Stortingssekretariatet EPHORTEPROD
2019/4970 20200522 22.05.2020 Inngående brev Henvendelse - salg av norske verdier til Kina Stephen Olsen EPHORTEPROD
2020/1194 20200522 22.05.2020 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2020/1194 20200522 22.05.2020 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2020/1194 20200522 22.05.2020 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2020/766 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Dokument 8:74 S Uttalelse til innstiling Transport- og kommunikasjonskomiteen EPHORTEPROD
2020/1545 20200522 22.05.2020 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2016/1931 20200522 22.05.2020 Utgående brev Utløsing av opsjon - forlengelse av varighet på kontrakt Bokstaven K AS EPHORTEPROD
2016/1931 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Bekreftelse på opsjon - korrespondanse Brottveit Hilde EPHORTEPROD
2020/1438 20200522 22.05.2020 Inngående brev Meld St 20 Svar på spørsmål i brev av 180520 Klima- og miljødepartementet EPHORTEPROD
2020/1438 20200522 22.05.2020 Utgående brev Meld St 20 Spørsmål fra Fremskrittspartiets fraksjon Klima- og miljødepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2020/1438 20200522 22.05.2020 Utgående brev Meld St 20 Spørsmål 1-2 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon Klima- og miljødepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2018/5339 20200522 22.05.2020 Utgående brev Lønnsregulering ***** EPHORTEPROD
2019/3825 20200522 22.05.2020 Internt notat Søknad om fylkesreise til Buskerud, Vestfold og Telemark Konstitusjonell avdeling EPHORTEPROD
2019/3825 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Samtykke til fylkesreise til Buskerud, Vestfold og Telemark Inger Marie Vatne EPHORTEPROD
2019/4961 20200522 22.05.2020 Inngående brev Kopi av brev til NFD, KLMD, OED, LMD og FIN - retningslinjer for indirekte kompensasjon - ETS Norsk Industri EPHORTEPROD
2020/1101 20200522 22.05.2020 Utgående brev Samtykke til å innhente faktura Digitaliseringsdirektoratet EPHORTEPROD
2020/1101 20200522 22.05.2020 Utgående brev Samtykke til å innhente faktura og regnskapsinformasjon Digitaliseringsdirektoratet EPHORTEPROD
2020/1410 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Prop 80 L Samtykke til utsatt frist for avgivelse Kristin Sommer Bjørnson EPHORTEPROD
2020/1410 20200522 22.05.2020 Utgående brev Prop 80 L Avslag på søknad om deltakelse på høring Rødt Målselv EPHORTEPROD
2020/1810 20200522 22.05.2020 Utgående brev Dokument 8:110 S Anmodning om departementets vurdering av representantforslag om å opprette Nye Baner AS Samferdselsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/4633 20200522 22.05.2020 Utgående brev Innvilget søknad om foreldrepermisjon ***** EPHORTEPROD
2019/4633 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om foreldrepermisjon ***** EPHORTEPROD
2020/359 20200522 22.05.2020 Inngående brev Dokument 8:54 S Henvendelse - sammenslåing av tingrettene Moss, Sarpsborg, Halden og Fredrikstad Moss kommune EPHORTEPROD
2020/944 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging DLM - Justering av posttjenesten (O-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2020/1429 20200522 22.05.2020 Inngående brev Prop 89 L Høringsnotat Bergen kommune - Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling EPHORTEPROD
2020/1433 20200522 22.05.2020 Internt notat Prop 85 LS Anmodning om uttalelse til innstilling Kristin Sommer Bjørnson EPHORTEPROD
2020/1935 20200522 22.05.2020 Utgående brev Kontrakt Ascom (Norway) AS EPHORTEPROD
2016/198 20200522 22.05.2020 Inngående brev Abonnementsavtale med betingelser Tradeshift og ehandelsplattformen - korrespondanse Direktoratet for økonomistyring EPHORTEPROD
2018/3235 20200522 22.05.2020 Utgående brev Oppsummering statusmøte 200520 Haive AS EPHORTEPROD
2019/651 20200522 22.05.2020 Utgående brev Avrop A21 Bravida AS EPHORTEPROD
2020/1133 20200522 22.05.2020 Inngående brev Melding fra leverandør ***** EPHORTEPROD
2020/1133 20200522 22.05.2020 Inngående brev Melding fra leverandør ***** EPHORTEPROD
2020/1133 20200522 22.05.2020 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
Ingen tilgang 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Avklaring om eierskap til avtalen - korrespondanse Øverås Lisa EPHORTEPROD
2018/3656 20200522 22.05.2020 Inngående brev Informasjon om levering og priser Sverre W. Monsen AS EPHORTEPROD
2018/5107 20200522 22.05.2020 Utgående brev System og rutiner for bestilling og oppfølging av stortingsrepresentantenes flyreiser i Norge Riksrevisjonen EPHORTEPROD
2019/4665 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging DLM - Forslag til konsept for Stortingets biltjeneste Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2019/4814 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Innstilling valg av leverandør EPHORTEPROD
2019/4814 20200522 22.05.2020 Inngående brev Svar på klage i konkurranse om rammeavtale for AV-utstyr Advokatfirmaet Grette AS EPHORTEPROD
2020/1063 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar på henvendelse - lønnsvekst - pensjonister Pensjonistforbundet EPHORTEPROD
2020/1063 20200522 22.05.2020 Utgående brev Henvendelse - bekymring for de mest sårbare gruppene FØL Norge For Økt Levestandard EPHORTEPROD
2020/1899 20200522 22.05.2020 Utgående brev ECPRD Request #4408 - Medical use of cannabis - oppdrag nr 2020117 ECPRD - Albania EPHORTEPROD
2020/1727 20200522 22.05.2020 Inngående brev Prop 105 S Høringsnotat Viken fylkeskommune EPHORTEPROD
2020/1727 20200522 22.05.2020 Inngående brev Prop 105 S Høringsnotat Utdanningsforbundet EPHORTEPROD
2020/1727 20200522 22.05.2020 Inngående brev Prop 105 S Høringsnotat Norsk Sykepleierforbund NSF EPHORTEPROD
2020/1727 20200522 22.05.2020 Inngående brev Prop 105 S Høringsnotat KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter EPHORTEPROD
2020/1884 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Søknad om å øke IT-avdelingens stillingshjemler innenfor budsjett Marianne Andreassen EPHORTEPROD
2014/631 20200522 22.05.2020 Utgående brev Orientering om lønnsrettigheter under sykdom ***** EPHORTEPROD
2020/770 20200522 22.05.2020 Internt notat Dokument 8:77 S Anmodning om innspill til innstilling Hilde Markhus EPHORTEPROD
2020/1905 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging DLM - Bruk av historisk flagg over stortingsbygningen 7. juni 2020 (B-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2020/1906 20200522 22.05.2020 Inngående brev Henvendelse - klage på norske myndigheter, helsevesen og universiteter - vedlegg og tilleggsopplysninger ***** EPHORTEPROD
2020/668 20200522 22.05.2020 Internt notat uten oppfølging Konkurransegrunnlag ***** EPHORTEPROD
2012/166 20200522 22.05.2020 Utgående brev Svar på søknad om endring av stillingsprosent for sommeren 2020 ***** EPHORTEPROD
2012/166 20200522 22.05.2020 Inngående brev Søknad om endring av stillingprosent for sommeren 2020 ***** EPHORTEPROD
2020/1068 20200522 22.05.2020 Inngående brev Henvendelse - koronakrisen - sats på primærnæringene Norsk Bonde- og Småbrukarlag EPHORTEPROD
2020/1382 20200521 21.05.2020 Utgående brev Tildeling Hans Haugerud AS EPHORTEPROD
2020/1382 20200521 21.05.2020 Utgående brev Tildeling C M Mathiesen & Co AS EPHORTEPROD
2020/1382 20200521 21.05.2020 Utgående brev Tildeling Bravida Norge AS EPHORTEPROD
2020/1866 20200520 20.05.2020 Inngående brev Underskriftskampanje - krav om 3 års gjennomsnittsberegning for selvstendig næringsdrivende - 1467 underskrifter Lillian Drøsshaug Sæverud m.fl. EPHORTEPROD
2020/1866 20200520 20.05.2020 Inngående brev Spørsmål om effekt av e-postaksjon - korrespondanse Nina Strand EPHORTEPROD
2020/1118 20200520 20.05.2020 Inngående brev Uttalelse - kompensasjon under COVID-19 NEMAA Norwegian Entertainment Managers & Agents Association EPHORTEPROD
2020/1424 20200520 20.05.2020 Inngående brev Prop 93 L Innspill KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon EPHORTEPROD
2019/4960 20200520 20.05.2020 Inngående brev Uttalelse - Evakuer barna fra Moria nå Vega Kommune EPHORTEPROD
2020/1438 20200520 20.05.2020 Inngående brev Meld St 20 Svar på spørsmål fra komiteen i brev av 140520 Klima- og miljødepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2020/1334 20200520 20.05.2020 Inngående brev Prop 62 S Svar på spørsmål fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet Forsvarsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2020/1665 20200520 20.05.2020 Inngående brev Klage - avslag på innsynsbegjæring i 2020/1665-1 med løpenr. 8137/2020 Dagens Næringsliv EPHORTEPROD
2020/1727 20200520 20.05.2020 Inngående brev Prop 105 S Oppfølging etter høring Fagforbundet EPHORTEPROD
Postadresse: Stortinget, 0026 Oslo
postmottak@stortinget.no
Sentralbord: 23 31 30 50
Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
web@stortinget.no