eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2014/149 20200117 17.01.2020 Inngående brev Sluttrapport for forurenset grunn er behandlet - Nedre Vollgate Oslo kommune - Plan- og bygningsetaten EPHORTEPROD
2019/4876 20200117 17.01.2020 Internt notat uten oppfølging Habilitetsvurdering - innleid arkitekt EPHORTEPROD
2019/3826 20200117 17.01.2020 Inngående brev Invitasjon til Strategisk krisehåndteringskurs nr. 8 ved Forsvarets høgskole - 040520-150520 Forsvarets Høgskole EPHORTEPROD
2008/3940 20200117 17.01.2020 Utgående brev Fornyelse av avtale 2020 - korrespondanse Europower AS EPHORTEPROD
2019/2868 20200117 17.01.2020 Utgående brev Feil til ekstern katalog Itello - korrespondanse Advania AS EPHORTEPROD
2019/4905 20200117 17.01.2020 Inngående brev Dokument 8:32 S Departementets vurdering av representantforslag om unntak fra folketrygdloven § 4-10 om forlenget ventetid på dagpenger for ofre for menneskehandel og arbeidslivskriminalitet Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2011/788 20200117 17.01.2020 Utgående brev Endring i lønn ***** EPHORTEPROD
2019/4954 20200117 17.01.2020 Inngående brev Henvendelse - sykehus på Helgeland Jan-Kjetil Grøftrem EPHORTEPROD
2019/4820 20200117 17.01.2020 Inngående brev Svar på spørsmål vedrørende oversikt over regjeringsoppnevnte råd og utvalg Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon EPHORTEPROD
2019/2748 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på undersøkelse - Ledige stillinger 4. kvartal 2019 Statistisk sentralbyrå EPHORTEPROD
2019/4897 20200117 17.01.2020 Utgående brev Tilleggsinformasjon ***** EPHORTEPROD
2020/59 20200117 17.01.2020 Internt notat uten oppfølging DLM - Inkluderingsdugnaden (O-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2019/248 20200117 17.01.2020 Utgående brev Takkebrev etter komitereise til Innlandet 130120-140120 Innlandet fylkeskommune m.fl. EPHORTEPROD
2020/139 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppdrag nr. 2019331 - kartlegging av ordførers godtgjøring - korrespondanse Jondal Kommune EPHORTEPROD
2020/139 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppdrag nr. 2019331 - kartlegging av ordførers godtgjøring - korrespondanse Sogndal Kommune EPHORTEPROD
2020/139 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppdrag nr. 2019331 - kartlegging av ordførers godtgjøring - korrespondanse Eid Kommune EPHORTEPROD
2020/139 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppdrag nr. 2019331 - kartlegging av ordførers godtgjøring - korrespondanse Sogndal Kommune EPHORTEPROD
2020/139 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppdrag nr. 2019331 - kartlegging av ordførers godtgjøring - korrespondanse Lindås Kommune EPHORTEPROD
2020/139 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppdrag nr. 2019331 - kartlegging av ordførers godtgjøring - korrespondanse Os kommune EPHORTEPROD
2020/139 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppdrag nr. 2019331 - kartlegging av ordførers godtgjøring - korrespondanse Flora Kommune EPHORTEPROD
2020/139 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppdrag nr. 2019331 - kartlegging av ordførers godtgjøring - korrespondanse Fjell Kommune EPHORTEPROD
2020/139 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppdrag nr. 2019331 - kartlegging av ordførers godtgjøring - korrespondanse Fusa Kommune EPHORTEPROD
2020/139 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppdrag nr. 2019331 - kartlegging av ordførers godtgjøring - korrespondanse Granvin Herad EPHORTEPROD
2020/139 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppdrag nr. 2019331 - kartlegging av ordførers godtgjøring - korrespondanse Voss Kommune EPHORTEPROD
2020/139 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppdrag nr. 2019331 - kartlegging av ordførers godtgjøring - korrespondanse Ullensvang Kommune EPHORTEPROD
2020/139 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppdrag nr. 2019331 - kartlegging av ordførers godtgjøring - korrespondanse Ullensvang Kommune EPHORTEPROD
2020/139 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppdrag nr. 2019331 - kartlegging av ordførers godtgjøring - korrespondanse Balestrand Kommune EPHORTEPROD
2020/139 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppdrag nr. 2019331 - kartlegging av ordførers godtgjøring - korrespondanse Sogn og Fjordane fylkeskommune EPHORTEPROD
2020/139 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppdrag nr. 2019331 - kartlegging av ordførers godtgjøring - korrespondanse Eid Kommune EPHORTEPROD
2020/139 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppdrag nr. 2019331 - kartlegging av ordførers godtgjøring - korrespondanse Førde Kommune EPHORTEPROD
2019/248 20200117 17.01.2020 Utgående brev Anmodning om bistand - komitereise til Troms og Finnmark 220320–240320 Troms og Finnmark fylkeskommune EPHORTEPROD
2019/3839 20200117 17.01.2020 Internt notat uten oppfølging Innstilling - ledig stilling som sikkerhetssjef EPHORTEPROD
2019/3839 20200117 17.01.2020 Internt notat uten oppfølging Fornyet kunngjøring - utlysningstekst sikkerhetssjef EPHORTEPROD
2019/1213 20200117 17.01.2020 Utgående brev Forlengelse av avtale Sprinklerpartner AS EPHORTEPROD
2019/3839 20200117 17.01.2020 Utgående brev Ansettelse i stilling som sikkerhetssjef ***** EPHORTEPROD
2019/1213 20200117 17.01.2020 Utgående brev Opsjonsutløsning kontrakt inertluftanlegg Stortinget Sprinklerpartner AS EPHORTEPROD
2020/185 20200117 17.01.2020 Inngående brev Henvendelse - klage på kommunale myndigheter - grunnbokshjemmel ***** EPHORTEPROD
2020/186 20200117 17.01.2020 Internt notat uten oppfølging Foreløpig liste med omtale av rettsakter for EØS-komiteens møte 070220 EPHORTEPROD
2019/4975 20200117 17.01.2020 Internt notat uten oppfølging Prosess for Prop 1 S (2020-2021) for Stortingets tilknyttede organer EPHORTEPROD
2020/181 20200117 17.01.2020 Inngående brev Interpellasjon til justis- og innvandringsministeren fra stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl om oppfølging av Stortingets vedtak om styrking av alle gjenværende lensmannskontorer Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/4477 20200117 17.01.2020 Inngående brev Dokument 8:14 S Søknad om å delta på høring Norsk Arbeidsmandsforbund EPHORTEPROD
2019/4477 20200117 17.01.2020 Inngående brev Dokument 8:14 S Søknad om å delta på høring Norsk Arbeidsmandsforbund EPHORTEPROD
2018/4708 20200117 17.01.2020 Inngående brev Dokument 8:41 S Kopi av brev til NFD - oversender komiteens henvendelse til viderebehandling - representantforslag om lov mot moderne slaveri Justis- og beredskapsdepartementet EPHORTEPROD
2019/4544 20200117 17.01.2020 Internt notat uten oppfølging Evaluering EPHORTEPROD
2019/4508 20200117 17.01.2020 Inngående brev Meld St 7 Høringsnotat KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon EPHORTEPROD
2019/3701 20200117 17.01.2020 Inngående brev Forespørsel om møte - framtidig medisinutdanning ved NTNU Gjøvik Gjøvik kommune EPHORTEPROD
2019/4508 20200117 17.01.2020 Inngående brev Meld St 7 Høringsnotat Stiftelsen Norsk Luftambulanse EPHORTEPROD
2019/4508 20200117 17.01.2020 Inngående brev Meld St 7 Høringsnotat Norsk Pasientforening EPHORTEPROD
2020/48 20200117 17.01.2020 Internt notat uten oppfølging DLM - Strategisk øvingsplan 2020 (B-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2018/169 20200117 17.01.2020 Inngående brev Forlengelse av rammeavtale - korrespondanse Mester rammer AS EPHORTEPROD
2020/69 20200117 17.01.2020 Inngående brev ECPRD request #4261 - MDGs skolepolitkk - oppdrag nr. 2019459 ECPRD Sverige EPHORTEPROD
2019/28 20200117 17.01.2020 Inngående brev Refusjon reisetilskudd - 100519 - ref. 10676 Kirkenes videregående skole EPHORTEPROD
2020/133 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppdrag nr. 2019361 - oversikt foreldrepenger og engangsstønad - korrespondanse Statistisk sentralbyrå EPHORTEPROD
2020/133 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppdrag nr. 2019361 - oversikt foreldrepenger og engangsstønad - korrespondanse Statistisk sentralbyrå EPHORTEPROD
2020/133 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppdrag nr. 2019361 - oversikt foreldrepenger og engangsstønad - korrespondanse Statistisk sentralbyrå EPHORTEPROD
2019/28 20200117 17.01.2020 Inngående brev Refusjon reisetilskudd - 070619 - ref. 10708 Berg Montessoriskole EPHORTEPROD
2020/133 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppdrag nr. 2019361 - oversikt foreldrepenger og engangsstønad - korrespondanse Statistisk sentralbyrå EPHORTEPROD
2020/134 20200117 17.01.2020 Inngående brev Oppdrag nr. 2019354 - informasjon om håndteringen av verdensarven - korrespondanse Klima- og miljødepartementet EPHORTEPROD
2019/79 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på henvendelse - masteroppgave - lovgivning vedrørende menneskerettigheter Francesca Corcella EPHORTEPROD
2019/4316 20200117 17.01.2020 Utgående brev Meld St 6 Avslag på søknad om høring Den Norske Turistforening EPHORTEPROD
2019/4316 20200117 17.01.2020 Inngående brev Meld St 6 Høringsnotat Fellesorganisasjonen EPHORTEPROD
2019/4316 20200117 17.01.2020 Inngående brev Meld St 6 Høringsnotat Norges Røde Kors EPHORTEPROD
2019/4752 20200117 17.01.2020 Inngående brev Svar på anmodning om bistand - mulig komitereise til Stockholm 120520-130520 Norges ambassade Stockholm EPHORTEPROD
2019/4316 20200117 17.01.2020 Utgående brev Meld St 6 Avslag på søknad om høring Carolina Caggiano EPHORTEPROD
2019/3123 20200117 17.01.2020 Internt notat uten oppfølging DLM - Anskaffelse av bedriftshelsetjeneste (B-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2019/3478 20200117 17.01.2020 Internt notat uten oppfølging Konkurransestrategi - service kjølemaskiner EPHORTEPROD
2019/1472 20200117 17.01.2020 Inngående brev Invitasjon til Space Dinner 2020 og Seminar om Norske romkapasiteter - Oslo 040220-050220 Norsk industriforum for romvirksomhet NIFRO EPHORTEPROD
2019/1972 20200117 17.01.2020 Inngående brev Dokument 8:127 S Søknad om å delta på høring Fellesforbundet EPHORTEPROD
2019/4950 20200117 17.01.2020 Inngående brev Henvendelse - CO2-utslipp - dieselbiler Einar Foss EPHORTEPROD
2019/4914 20200117 17.01.2020 Inngående brev Ettersendelse av informasjon til leverandørregister Nova Consulting Group AS EPHORTEPROD
2019/4365 20200117 17.01.2020 Utgående brev Kunngjøring Doffin m.fl. EPHORTEPROD
2019/3478 20200117 17.01.2020 Utgående brev Kunngjøring Doffin m.fl. EPHORTEPROD
2019/4665 20200117 17.01.2020 Internt notat uten oppfølging SPR - Stortingets framtidige transporttjeneste (D-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2019/4965 20200117 17.01.2020 Inngående brev Henvendelse - politiske fanger i Etiopia Getnet Woubishet EPHORTEPROD
2009/1365 20200117 17.01.2020 Utgående brev Forlenget midlertidig ansettelse ***** EPHORTEPROD
2019/4114 20200117 17.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding til verneplanen for tilbygget til stortingsbygningen Riksantikvaren EPHORTEPROD
2019/4678 20200117 17.01.2020 Inngående brev Dokument 8:20 S Søknad om å delta på høring NHO Reiseliv EPHORTEPROD
2019/4517 20200117 17.01.2020 Inngående brev Meld St 8 Søknad om å delta på høring Fellesforbundet EPHORTEPROD
2019/4678 20200117 17.01.2020 Inngående brev Dokument 8:20 S Søknad om å delta på høring Norsk Reiseliv EPHORTEPROD
2019/4678 20200117 17.01.2020 Inngående brev Dokument 8:20 S Søknad om å delta på høring Lofotrådet EPHORTEPROD
2019/4074 20200117 17.01.2020 Inngående brev Meld St 5 Søknad om å delta på høring Norsk Arbeidsmandsforbund EPHORTEPROD
2018/5586 20200117 17.01.2020 Utgående brev Oppsigelse av servicekontrakt skadedyr Skadedyrvakta AS EPHORTEPROD
2018/5186 20200117 17.01.2020 Internt notat uten oppfølging DLM - Evaluering av øvelse 051219 (O-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2019/4956 20200117 17.01.2020 Inngående brev Henvendelse - norsk lovgivning vedrørende sårbare vitner / barn som vitner Charlotte Little EPHORTEPROD
2019/4956 20200117 17.01.2020 Inngående brev Henvendelse - klage på rettsvesen og politi ***** EPHORTEPROD
2019/4956 20200117 17.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til Inntrøndelag tingrett - innsynssak ***** EPHORTEPROD
2020/136 20200117 17.01.2020 Internt notat uten oppfølging Bestilling av glass og annet service til Stortingets julelunsj 161219 - korrespondanse Holberg Per Anders EPHORTEPROD
2019/4143 20200117 17.01.2020 Inngående brev Dokument 8:8 S Søknad om å delta på høring Universitetet i Oslo EPHORTEPROD
2019/1224 20200117 17.01.2020 Utgående brev Tildeling av kvalifikasjonsanmodning MAKING BLUE AS EPHORTEPROD
2019/4943 20200117 17.01.2020 Inngående brev Henvendelse - pensjonstap ved kombinasjon med arbeid Olav Gjelsvik EPHORTEPROD
2019/4964 20200117 17.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til SMK - anbud på transport av rein Børre og Ingrid Nordmark EPHORTEPROD
2020/175 20200117 17.01.2020 Inngående brev Henvendelse - innsyn i politiets registreringer ***** EPHORTEPROD
2019/4964 20200117 17.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til Oslo kommune Plan- og bygningsetaten - supplering av klage på vedtak om igangsettingstillatelse – riving av Y- blokka Caroline Hatlen Støvring EPHORTEPROD
2020/60 20200117 17.01.2020 Utgående brev Svar på søknad om at vararepresentant får møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomité Arbeiderpartiets stortingsgruppe EPHORTEPROD
2020/60 20200117 17.01.2020 Internt notat uten oppfølging SPR - Søknad om at vararepresentant får møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomité Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2019/3479 20200117 17.01.2020 Inngående brev Melding fra leverandør ***** EPHORTEPROD
2015/1954 20200117 17.01.2020 Internt notat uten oppfølging Kontrakt stipend 2020 HR-seksjonen EPHORTEPROD
2019/3479 20200116 16.01.2020 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2014/1641 20200116 16.01.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTEPROD
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Inngående brev Søknad om foreldrepermisjon ***** EPHORTEPROD
Postadresse: Stortinget, 0026 Oslo
postmottak@stortinget.no
Sentralbord: 23 31 30 50
Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
web@stortinget.no