eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/3702 20191201 01.12.2019 Inngående brev Melding fra leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/4571 20191129 29.11.2019 Utgående brev Dokument 8:16 S Ber om departementets uttalelse til representantforslag om solkraft Klima- og miljødepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/4256 20191129 29.11.2019 Utgående brev Dokument 8:9 S Ber om departementets vurdering av forslag om regulering av cruisenæringen Nærings- og fiskeridepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/3702 20191129 29.11.2019 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/4367 20191129 29.11.2019 Inngående brev Dokument 8:12 S Søknad om å delta på høring Nelfo EPHORTEPROD
2019/3056 20191129 29.11.2019 Inngående brev Prop 130 L Søknad om å delta på høring Fagforbundet EPHORTEPROD
2019/3392 20191129 29.11.2019 Inngående brev Invitasjon til åpningen av 30. Tromsø internasjonale filmfestival - Tromsø 130120 Tromsø Internasjonale Filmfestival EPHORTEPROD
2019/4209 20191129 29.11.2019 Internt notat uten oppfølging Sikkerhetsklarering vs sikkerhetssamtale - korrespondanse Lauvnes Gunn Anny EPHORTEPROD
2019/4209 20191129 29.11.2019 Internt notat uten oppfølging Vaktmestertjenester - korrespondanse Lauvnes Gunn Anny EPHORTEPROD
2019/4477 20191129 29.11.2019 Utgående brev Dokument 8:14 S Ber om departementets vurdering av forslag om å igangsette arbeidet med realisering av Nord-Norgebanen Samferdselsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/4341 20191129 29.11.2019 Utgående brev Svar på begjæring om innsyn - bilag med mer knyttet til oversikt over reiseregninger for stortingsrepresentanter Dagens Næringsliv EPHORTEPROD
2017/3910 20191129 29.11.2019 Inngående brev Lønn for Høyesteretts medlemmer for 2019 Justitiarius i Høyesterett EPHORTEPROD
2019/99 20191129 29.11.2019 Inngående brev Kopi av brev til NFD - kvotemeldingen - høring om endringer i deltakerloven og havressursloven Fiskebåt EPHORTEPROD
2019/3945 20191129 29.11.2019 Internt notat uten oppfølging Innstilling - ledig stilling som rådgiver i stortingsarkivet EPHORTEPROD
2009/947 20191129 29.11.2019 Inngående brev Søknad om stipend i erfaringsbasert masterstudie ***** EPHORTEPROD
2019/2775 20191129 29.11.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra møte i styringsgruppen 211019 EPHORTEPROD
2019/2804 20191129 29.11.2019 Utgående brev Prop 121 S Svar på henvendelse - ønske om dialog Barne- og ungdomspsykiatrisk forening EPHORTEPROD
2019/32 20191129 29.11.2019 Inngående brev Uttalelse - landskapsbevaring Hans Anton Grønskag EPHORTEPROD
2019/3054 20191129 29.11.2019 Inngående brev Meld St 32 Søknad om å delta på høring Næringskomiteen Sametinget EPHORTEPROD
2014/127 20191129 29.11.2019 Utgående brev Overføring til sikkerhetsseksjonen ***** EPHORTEPROD
2018/958 20191129 29.11.2019 Utgående brev Oppstart av krav om refusjon av ytelser fra NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet EPHORTEPROD
2018/1523 20191129 29.11.2019 Inngående brev Invitasjon til Nobel Peace Prize Forum 2019 - situasjonen i Jemen - Oslo 111219 Nobel Peace Prize Forum EPHORTEPROD
2018/2465 20191129 29.11.2019 Internt notat uten oppfølging Lønnsjustering etter 12 mnd - korrespondanse Hansen Mette Bech EPHORTEPROD
2017/3151 20191129 29.11.2019 Inngående brev Uttalelse - barnevern - fosterhjem Nina Langfeldt EPHORTEPROD
2013/1641 20191129 29.11.2019 Inngående brev Unntak fra dialogmøte 2 NAV Askim EPHORTEPROD
2019/4625 20191129 29.11.2019 Internt notat uten oppfølging DLM - Presselosjen 100 år (B-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2019/4361 20191129 29.11.2019 Inngående brev Tilleggsinformasjon - WHO-møte - vold mot barn - Tallinn 140120–150120 WHO - Verdens helseorganisasjon EPHORTEPROD
2017/3151 20191129 29.11.2019 Inngående brev Uttalelse - barnevernet - medvirkning Landsforeningen for barnevernsbarn EPHORTEPROD
2018/2465 20191129 29.11.2019 Utgående brev Regulering av lønn ***** EPHORTEPROD
2019/3891 20191129 29.11.2019 Utgående brev Dokument 8:1 S Ber om departementets vurdering av forslag om full erstatning for de som er rammet av forbudet mot pelsdyrhold Landbruks- og matdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/3946 20191129 29.11.2019 Internt notat uten oppfølging Innstilling - ledig stilling som seniorrådgiver i stortingsarkivet EPHORTEPROD
2019/3212 20191129 29.11.2019 Internt notat uten oppfølging Regulering av lønn - 12 mnd - korrespondanse Hansen Mette Bech EPHORTEPROD
2019/4633 20191129 29.11.2019 Inngående brev Arbeidsavtale EPHORTEPROD
2015/302 20191129 29.11.2019 Internt notat Anmodning om midlertidig ansettelse Grete Solem EPHORTEPROD
2019/4558 20191129 29.11.2019 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - klage på fylkesmannen Innlandet ***** EPHORTEPROD
2018/426 20191129 29.11.2019 Internt notat uten oppfølging Innkalling - Fellesmøte mellom DUUFK og justiskomiteen ***** ***** EPHORTEPROD
2019/4258 20191129 29.11.2019 Utgående brev Dokument 8:10 S Ber om departementets vurdering av forslag om styrket dyrevelferd Landbruks- og matdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/4637 20191129 29.11.2019 Internt notat uten oppfølging Kunngjøring av ledig stilling - Har du erfaring fra SAP og arbeid med reiseregninger? ved Stortinget EPHORTEPROD
2019/4623 20191129 29.11.2019 Inngående brev Tap av stortingsverv på grunn av straffbare forhold Hareideutvalget EPHORTEPROD
2019/28 20191129 29.11.2019 Inngående brev Refusjon reisetilskudd - 211119 - ref. 11346 Amalie Skram videregående skole EPHORTEPROD
2019/4608 20191129 29.11.2019 Utgående brev Svar på søknad om praksisplass ***** EPHORTEPROD
2018/4569 20191129 29.11.2019 Internt notat uten oppfølging DLM - Statsbudsjettet 2020 Kap 41 Stortingets budsjett EPHORTEPROD
2018/2054 20191129 29.11.2019 Internt notat uten oppfølging DLM - Halvårlig rapport om personvernombudets arbeid pr høsten 2019 (D-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2019/342 20191129 29.11.2019 Inngående brev Vedtak fattet av formannskapet - Søre Sunnmøre Tingrett - Domstolgrenser Sande kommune EPHORTEPROD
2019/3916 20191129 29.11.2019 Inngående brev Svar på spørsmål i brev av 201119 Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/342 20191129 29.11.2019 Inngående brev Henvendelse - arbeidstillatelse for ureturnerbar asylsøker Hovard Widding EPHORTEPROD
2019/342 20191129 29.11.2019 Inngående brev Henvendelse - arbeidstillatelse for ureturnerbar asylsøker Jan Michaelsen EPHORTEPROD
2019/3114 20191129 29.11.2019 Inngående brev Invitasjon til Samarbeidskonferansen UHR og FFA - kunnskaps-Norge i støpeskjeen - Oslo 110220 Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA EPHORTEPROD
2018/1054 20191129 29.11.2019 Inngående brev Anmodning om å få gi en redegjørelse om status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle sektorer Kulturdepartementet EPHORTEPROD
2019/100 20191129 29.11.2019 Inngående brev Kopi av brev til SD - underfinansiering av ferjetilbudet i distriktene NFKK Nettverk fjord- og kystkommuner EPHORTEPROD
2019/1472 20191129 29.11.2019 Internt notat Søknad om deltakelse på Oljeindustripolitisk seminar - Sandefjord 140120-150120 Konstitusjonell avdeling EPHORTEPROD
2017/3132 20191129 29.11.2019 Inngående brev Opprop mot kulturpolitisk dødsdans Aksjonsgruppa for dansekunstfeltet EPHORTEPROD
2019/4049 20191129 29.11.2019 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/4628 20191129 29.11.2019 Utgående brev Oppdrag nr. 2019429 - norske regler om d-nummer og opprettelse av foretak - korrespondanse Sveriges Riksdags utredningstjeneste - RUT EPHORTEPROD
2019/4049 20191129 29.11.2019 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/4049 20191129 29.11.2019 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/3006 20191129 29.11.2019 Internt notat Dokument 8:176 S Oversendelse av utkast til innstilling til uttalelse Kommunal- og forvaltningskomiteen EPHORTEPROD
2019/3006 20191129 29.11.2019 Internt notat Dokument 8:176 S Oversendelse av utkast til innstilling til uttalelse Finanskomiteen EPHORTEPROD
2018/3847 20191129 29.11.2019 Internt notat uten oppfølging Lønnsjustering etter tariffavtalen punkt 3.4 nr 3 Hansen Mette Bech EPHORTEPROD
2019/2917 20191129 29.11.2019 Inngående brev Dokument 8:167 S Spørsmål vedrørende behandlingen NRK Dokumentar og samfunn EPHORTEPROD
2019/2917 20191129 29.11.2019 Utgående brev Dokument 8:167 S Svar på spørsmål vedrørende behandlingen NRK Dokumentar og samfunn EPHORTEPROD
2018/3847 20191129 29.11.2019 Utgående brev Regulering av lønn ***** EPHORTEPROD
2018/1507 20191129 29.11.2019 Inngående brev Forespørsel om deltakelse på møte med Søvnforeningen - ofre etter svineinfluensavaksine - 021219 NevSom - Oslo universitetssykehus EPHORTEPROD
2019/4202 20191129 29.11.2019 Inngående brev Svar på spørsmål i brev av 211119 vedrørende praktisering av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/4202 20191129 29.11.2019 Inngående brev Svar på spørsmål fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon i brev av 211119 vedrørende praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/4202 20191129 29.11.2019 Inngående brev Svar på spørsmål fra Arbeiderpartiets fraksjon i brev av 211119 vedrørende praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/4636 20191129 29.11.2019 Inngående brev Anmodning om midlertidig visepresident i forbindelse med permisjon Senterpartiets stortingsgruppe EPHORTEPROD
2018/268 20191129 29.11.2019 Inngående brev Oppfølging av henvendelser - samer som urfolk Børre og Ingrid Nordmark EPHORTEPROD
2019/84 20191129 29.11.2019 Utgående brev Svar på innspill - innsendt masteroppgave Ida Kristin Schjesvold EPHORTEPROD
2019/4598 20191128 28.11.2019 Inngående brev Dok8:18 S Forslag om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel Arbeiderpartiets stortingsgruppe EPHORTEPROD
2019/4202 20191128 28.11.2019 Utgående brev Redegjørelse nr. 5 Spørsmål vedrørende praktiseringen av EUs trygdeforordning 883/2004 artikkel 21 Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/58 20191128 28.11.2019 Inngående brev Anmodning om utarbeiding av samlet plan for trafikk i Østfold samt utredning av alternative InterCity-konsepter Sarpsborg kommune EPHORTEPROD
2019/4568 20191128 28.11.2019 Utgående brev Bestilling - 3. partskontroll P26 / Prinsensgate 26 Dr. techn. Olav Olsen EPHORTEPROD
2019/1092 20191128 28.11.2019 Utgående brev Renhold i pendlerboliger Rentofix EPHORTEPROD
2019/233 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om arbeidslivet ***** EPHORTEPROD
2019/4006 20191128 28.11.2019 Internt notat uten oppfølging Prop 2 L Debattopplegg 051219 Stortingssekretariatet EPHORTEPROD
2017/3006 20191128 28.11.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** Reklamasjon på mangel Viking Entreprenør AS EPHORTEPROD
2019/4521 20191128 28.11.2019 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - utvalg av en stortingsrepresentants reiseregninger Aftenposten EPHORTEPROD
2019/3921 20191128 28.11.2019 Inngående brev Prop 1 S Innspill Den norske tannlegeforening EPHORTEPROD
2019/62 20191128 28.11.2019 Inngående brev Henvendelse - ipad og skjerm i barneskolen Gunhild Sophie Thaulow-Landmark EPHORTEPROD
2013/1481 20191128 28.11.2019 Utgående brev Avklaring av maksdato for sykepenger NAV Ski EPHORTEPROD
2019/4603 20191128 28.11.2019 Inngående brev Dok8:19 S Forslag om eierskap og skattlegging av vindkraft i Norge Senterpartiets stortingsgruppe EPHORTEPROD
2017/3184 20191128 28.11.2019 Inngående brev Henvendelse - bankkonto International Open Human Rights Forening Save a Life EPHORTEPROD
2019/1777 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad om å beholde godtgjørelse under permisjon Arbeiderpartiets stortingsgruppe EPHORTEPROD
2019/1484 20191128 28.11.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring i utgifter for FNs høynivåuke i New York 220919-280919 Nettavisen EPHORTEPROD
2019/4049 20191128 28.11.2019 Inngående brev Melding fra leverandør ***** EPHORTEPROD
2017/3196 20191128 28.11.2019 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - nedleggelse av avdeling Kleivgrend John Øystein Smerud EPHORTEPROD
2017/3132 20191128 28.11.2019 Inngående brev Uttalelse - offisiell nasjonalsang Ole Kristian Grønneng EPHORTEPROD
2019/4559 20191128 28.11.2019 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - klage på saksbehandling - vergemålsloven ***** EPHORTEPROD
2019/4608 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad om praksisplass våren 2020 ***** EPHORTEPROD
2019/4608 20191128 28.11.2019 Inngående brev Svar på søknad om praksisplass våren 2020 - korrespondanse ***** EPHORTEPROD
2019/3922 20191128 28.11.2019 Internt notat uten oppfølging Prop 1 S Forslag til debattopplegg Stortingssekretariatet EPHORTEPROD
2019/4222 20191128 28.11.2019 Internt notat uten oppfølging Prop 9 L Forslag til debattopplegg Stortingssekretariatet EPHORTEPROD
2019/3922 20191128 28.11.2019 Internt notat uten oppfølging Prop 1 S Vedtak om sum for rammeområde 16 Utdannings- og forskningskomiteen EPHORTEPROD
2019/4608 20191128 28.11.2019 Inngående brev Søknad om praksisplass våren 2020 ***** EPHORTEPROD
2018/426 20191128 28.11.2019 Internt notat uten oppfølging Dagsorden ***** EPHORTEPROD
2018/3834 20191128 28.11.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring i alle dokumenter tilhørende Stortingets granskningskommisjon for brannen på Scandinavian Star avgitt til Stortingets presidentskap 010617 - Dokument 18 (2016-2017) NRK EPHORTEPROD
2019/7 20191128 28.11.2019 Inngående brev Henvendelse - situasjonen i Algerie - HIRAK - markering 301119 Nassim Achache EPHORTEPROD
2019/7 20191128 28.11.2019 Inngående brev Henvendelse - situasjonen i Albania etter jordskjelv Selma Arslani EPHORTEPROD
2019/4499 20191128 28.11.2019 Internt notat uten oppfølging Saksliste til presidentskapsmøte 281119 EPHORTEPROD
Postadresse: Stortinget, 0026 Oslo
postmottak@stortinget.no
Sentralbord: 23 31 30 50
Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
web@stortinget.no