eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1811 20190915 15.09.2019 Utgående brev Kunngjøring Doffin m.fl. EPHORTEPROD
2015/1123 20190913 13.09.2019 Utgående brev Avslag på innsynsbegjæring i 2015/1123-555 med løpenr. 14859/2019 Aftenposten EPHORTEPROD
2019/1811 20190913 13.09.2019 Internt notat uten oppfølging Anskaffelsesrapport EPHORTEPROD
2019/1811 20190913 13.09.2019 Internt notat uten oppfølging Anskaffelsesprotokoll EPHORTEPROD
2019/3726 20190913 13.09.2019 Inngående brev Anmodning om riksrettssak mot høyesterettsdommer Marius Reikerås EPHORTEPROD
2015/1123 20190913 13.09.2019 Utgående brev Avslag på innsynsbegjæring i 2015/1123-554 med løpenr. 14857/2019 Aftenposten EPHORTEPROD
2018/4616 20190913 13.09.2019 Internt notat uten oppfølging DLM - Oppfølging av gjennomgangen av organiseringen av sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Stortinget (B-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2019/3705 20190913 13.09.2019 Inngående brev Stortingskvartalet - tilstandsvurdering fasader Arkitektskap AS EPHORTEPROD
2019/3705 20190913 13.09.2019 Inngående brev Stortingskvartalet - tilstandsvurdering fasader Arkitektskap AS EPHORTEPROD
2018/172 20190913 13.09.2019 Internt notat uten oppfølging Porselen - opplysninger om priser i tilbud Øverås Lisa EPHORTEPROD
2019/83 20190913 13.09.2019 Utgående brev Gratulasjonsbrev fra Island, Liechtenstein og Norge til den nye presidenten i Europaparlamentet Europaparlamentet EPHORTEPROD
2019/383 20190913 13.09.2019 Internt notat uten oppfølging Dagsorden og invitasjon til møte i Europautvalget 200919 Justiskomiteen m.fl. EPHORTEPROD
2019/383 20190913 13.09.2019 Internt notat uten oppfølging Dagsorden og invitasjon til møte i Europautvalget 200919 Næringskomiteen EPHORTEPROD
2019/3710 20190913 13.09.2019 Utgående brev ECPRD Request #4173 - Social benefits of citizens and non-citizens - oppdrag nr. 2019314 - korrespondanse ECPRD Sverige EPHORTEPROD
2019/3703 20190913 13.09.2019 Utgående brev Signert kontrakt Ernst & Young AS (Hovedenhet) EPHORTEPROD
2018/1407 20190913 13.09.2019 Inngående brev Invitasjon i anledning avskjedsfest for generalsekretæren i Norsk Fosterhjemsforening - Oslo 301019 Norsk Fosterhjemsforening EPHORTEPROD
2019/2499 20190913 13.09.2019 Utgående brev Kunngjøring Doffin m.fl. EPHORTEPROD
2019/2852 20190913 13.09.2019 Internt notat uten oppfølging Kontraktstrategi EPHORTEPROD
2019/1728 20190913 13.09.2019 Inngående brev Innspill til statsbudsjettet 2020 Flyplassalliansen EPHORTEPROD
2019/3243 20190913 13.09.2019 Inngående brev Melding fra leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/3708 20190913 13.09.2019 Utgående brev Innspill til det britiske underhuset om Stortingets arbeid med EØS-rettsakter Storbritannias parlament - Underhuset EPHORTEPROD
2019/2629 20190913 13.09.2019 Inngående brev Oppgradering av kontorer på Pikeloftet i Stortinget - korrespondanse COWI AS EPHORTEPROD
2019/2629 20190913 13.09.2019 Internt notat uten oppfølging Beslutninger EPHORTEPROD
2019/2629 20190913 13.09.2019 Internt notat uten oppfølging Møtet med eksterne angående oppstart av prosjektet på Pikeloftet EPHORTEPROD
2019/2629 20190913 13.09.2019 Internt notat uten oppfølging Kontorer Stortinget 4 etg. EPHORTEPROD
2019/2629 20190913 13.09.2019 Inngående brev Pristilbud - malearbeider Sandå EPHORTEPROD
2019/2629 20190913 13.09.2019 Inngående brev Oppgradering av kontorer på Pikeloftet i Stortinget - korrespondanse COWI AS EPHORTEPROD
2019/2629 20190913 13.09.2019 Inngående brev Oppgradering av pikeloftet - korrespondanse Oslo Byggentreprenør EPHORTEPROD
2019/2979 20190913 13.09.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2019/2979 20190913 13.09.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2018/1519 20190913 13.09.2019 Inngående brev Invitasjon til Digitalforum - Oslo 101019 Stiftelsen Elektronikkbransjen EPHORTEPROD
2019/2979 20190913 13.09.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2019/342 20190913 13.09.2019 Inngående brev Henvendelse om straff for terrorhandlinger Per-Arne Medhus Christensen EPHORTEPROD
2019/1042 20190913 13.09.2019 Inngående brev Innspill til statsbudsjettet 2020 Flyplassalliansen EPHORTEPROD
2019/3723 20190913 13.09.2019 Inngående brev Oppdrag nr. 2019258 - Eierskap og inntekter fra vindkraftverk / vindmøller - korrespondanse Statistisk sentralbyrå EPHORTEPROD
2018/446 20190913 13.09.2019 Inngående brev Porselen - taushetsplikt om priser og taushetserkæring - korrespondanse Porsgrunds Porselænsfabrik EPHORTEPROD
2019/87 20190913 13.09.2019 Inngående brev Rapport om integrering av flyktninger i Danmark, Finland og Frankrike Europaparlamentet EPHORTEPROD
2018/446 20190913 13.09.2019 Utgående brev Porselen - taushetsplikt om priser og taushetserkæring - korrespondanse Porsgrund Porselænsfabrik EPHORTEPROD
2018/446 20190913 13.09.2019 Inngående brev Porselen - taushetsplikt om priser og taushetserkæring Hadeland Glassverk EPHORTEPROD
2018/446 20190913 13.09.2019 Inngående brev Taushetserklæring Hadeland Glassverk EPHORTEPROD
2018/446 20190913 13.09.2019 Inngående brev Taushetserklæring Porsgrund Porselænsfabrik EPHORTEPROD
2018/446 20190913 13.09.2019 Utgående brev Porselen - taushetsplikt om priser og taushetserkæring - korrespondanse Porsgrund Porselænsfabrik EPHORTEPROD
2019/3224 20190913 13.09.2019 Internt notat uten oppfølging Steinlager Ytre Enebakk - bilder av materiell EPHORTEPROD
2019/3224 20190913 13.09.2019 Internt notat uten oppfølging Steinlager Ytre Enebakk - bilder av materiell EPHORTEPROD
2019/3224 20190913 13.09.2019 Internt notat uten oppfølging Steinlager Ytre Enebakk - bilder av materiell EPHORTEPROD
2013/320 20190913 13.09.2019 Utgående brev Avslag på innsynsbegjæring i 2013/320-840 med løpenr. 14895/2019 Aftenposten EPHORTEPROD
2018/1507 20190913 13.09.2019 Inngående brev Invitasjon til seminar om epigenetikk - cellenes hemmeligheter - Oslo 190919 Det medisinske fakultet - Universitetet i Oslo EPHORTEPROD
2018/1511 20190913 13.09.2019 Inngående brev Invitasjon til seminar om epigenetikk - cellenes hemmeligheter - Oslo 190919 Det medisinske fakultet - Universitetet i Oslo EPHORTEPROD
2019/2598 20190913 13.09.2019 Inngående brev Prop 118 L Innspill Fiskebåt EPHORTEPROD
2015/1320 20190913 13.09.2019 Internt notat uten oppfølging Vedlikeholdsavtale rørpost EPHORTEPROD
2019/2994 20190913 13.09.2019 Inngående brev Dokument 8:172 S Innspill Norsk Knivforening EPHORTEPROD
2015/384 20190912 12.09.2019 Internt notat uten oppfølging Avklaring forlengelse Kathrine Gabrielsen Høvik EPHORTEPROD
2018/1511 20190912 12.09.2019 Inngående brev Invitasjon til forskningskonferansen 2019 - Oslo 011119 Senter for seniorpolitikk EPHORTEPROD
2019/1467 20190912 12.09.2019 Utgående brev Oppfølging - møte mellom finanskomiteen og Norges Banks representantskap - Oslo 140120 Norges Bank EPHORTEPROD
2019/1467 20190912 12.09.2019 Utgående brev Invitasjon fra komitéleder til møte mellom Norges Banks representantskap og finanskomiteen - Oslo 140120 Norges Banks representantskap m.fl. EPHORTEPROD
2018/1502 20190912 12.09.2019 Inngående brev Invitasjon til forskningskonferansen 2019 - Oslo 011119 Senter for seniorpolitikk EPHORTEPROD
2019/97 20190912 12.09.2019 Inngående brev Kopi av brev til SMK, BFD og JD med flere - dom i sak i den europeiske menneskerettighetsdomstolen / EMD Odd S. Beverfjord EPHORTEPROD
2019/1467 20190912 12.09.2019 Inngående brev Bekreftelse av møtetidspunkt - møte mellom finanskomiteen og Norges Banks representantskap - Oslo 140120 Norges Bank EPHORTEPROD
2018/1511 20190912 12.09.2019 Inngående brev Invitasjon til seminar - Land Use and Forestry in the European Climate and Energy Framework - Oslo 250919 The European Union Delegation in Norway EPHORTEPROD
2019/3152 20190912 12.09.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2019/3152 20190912 12.09.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2019/3152 20190912 12.09.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2019/3152 20190912 12.09.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2019/3152 20190912 12.09.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2019/3152 20190912 12.09.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2018/1507 20190912 12.09.2019 Inngående brev Invitasjon til forskningskonferansen 2019 - Oslo 011119 Senter for seniorpolitikk EPHORTEPROD
2019/466 20190912 12.09.2019 Inngående brev Nabovarsel - Karl Johans gate 23 B - bruksendring til bevertning ABM arkitekter AS EPHORTEPROD
2018/1503 20190912 12.09.2019 Inngående brev Invitasjon til matchmaking-seminar for frivillige organisasjoner - Bucuresti, Romania 091019-111019 Frivillighet Norge EPHORTEPROD
2019/1170 20190912 12.09.2019 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/1170 20190912 12.09.2019 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2018/1499 20190912 12.09.2019 Inngående brev Invitasjon til forskningskonferansen 2019 - Oslo 011119 Senter for seniorpolitikk EPHORTEPROD
2019/1170 20190912 12.09.2019 Inngående brev Melding fra leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/87 20190912 12.09.2019 Inngående brev Henvendelse - omgjøring av utvisningsvedtak etter arrestasjon i Tyrkia ***** EPHORTEPROD
2019/100 20190912 12.09.2019 Inngående brev Kopi av brev til SMK og SD med flere - Ny riksveg 9 Skomedal Johan Edward Sundt EPHORTEPROD
2019/1170 20190912 12.09.2019 Utgående brev Tildeling Norsk Gjenvinning AS (Hovedenhet) EPHORTEPROD
2019/1170 20190912 12.09.2019 Utgående brev Tildeling Franzefoss Gjenvinning AS EPHORTEPROD
2019/1170 20190912 12.09.2019 Inngående brev Melding fra leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/351 20190912 12.09.2019 Internt notat uten oppfølging Etterbestilling fra Bruynzeel - og begrensninger for dette - korrespondanse Hommerstad Marthe EPHORTEPROD
2019/1170 20190912 12.09.2019 Inngående brev Melding fra leverandør ***** EPHORTEPROD
2018/1518 20190912 12.09.2019 Inngående brev Invitasjon til komitéleder - Session of the Crans Montana African Women's Forum - Brüssel 151119-161119 Crans Montana Forum EPHORTEPROD
2019/7 20190912 12.09.2019 Inngående brev Henvendelse - omgjøring av utvisningsvedtak etter arrestasjon i Tyrkia ***** EPHORTEPROD
2018/1519 20190912 12.09.2019 Inngående brev Invitasjon til Trafikklærerdagen 2019 - Oslo 181019-191019 Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund / ATL EPHORTEPROD
2019/93 20190912 12.09.2019 Inngående brev Kopi av brev til SMK, FIN med flere - vindkraftsaken og valganalyser Hans Anton Grønskag EPHORTEPROD
2018/3989 20190912 12.09.2019 Utgående brev Endringsbilag Konsulentselskapet Enso AS EPHORTEPROD
2018/1517 20190912 12.09.2019 Inngående brev Invitasjon til forskningskonferansen 2019 - Oslo 011119 Senter for seniorpolitikk EPHORTEPROD
2018/1517 20190912 12.09.2019 Inngående brev Invitasjon til seminar - Land Use and Forestry in the European Climate and Energy Framework - Oslo 250919 The European Union Delegation in Norway EPHORTEPROD
2019/1222 20190912 12.09.2019 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2017/3008 20190912 12.09.2019 Utgående brev Delvis gitt innsyn i dokument 2017/3008-41 med løpenr. 15806/2019 Dagens Næringsliv EPHORTEPROD
2018/1504 20190912 12.09.2019 Inngående brev Invitasjon til forskningskonferansen 2019 - Oslo 011119 Senter for seniorpolitikk EPHORTEPROD
2018/977 20190912 12.09.2019 Utgående brev Tildeling av kvalifikasjonsanmodning Skråstrek AS EPHORTEPROD
2018/977 20190912 12.09.2019 Utgående brev Tildeling av kvalifikasjonsanmodning Netlab AS EPHORTEPROD
2018/5589 20190912 12.09.2019 Inngående brev Invitasjon til seminar 301019 med tema opplæring, trening og øvelse - Kriseressurssamarbeid for kulturinstitusjoner i Oslo og Akershus Oslo kommune - Brann- og redningsetaten EPHORTEPROD
2019/2839 20190912 12.09.2019 Utgående brev Påmelding til Sjefskurs nr. 24/2020 ved Forsvarets høgskole Forsvarets høgskole EPHORTEPROD
2018/1513 20190912 12.09.2019 Inngående brev Invitasjon til forskningskonferansen 2019 - Oslo 011119 Senter for seniorpolitikk EPHORTEPROD
2018/977 20190912 12.09.2019 Inngående brev Melding fra leverandør ***** EPHORTEPROD
2018/2683 20190912 12.09.2019 Utgående brev Endringsbilag Dfind AS EPHORTEPROD
2019/99 20190912 12.09.2019 Inngående brev Kopi av brev til NFD, Sjøfartsdirektoratet med flere - anmodning om ny granskning av Bourbon Dolphins kantring 2007 Safety Management AS EPHORTEPROD
2019/3034 20190912 12.09.2019 Utgående brev Klarering av EOS-medlemmer Nasjonal sikkerhetsmyndighet EPHORTEPROD
2018/1407 20190912 12.09.2019 Inngående brev Invitasjon til åpning av Oslo arkitekturtriennale 2019 - Oslo 260919 Oslo Arkitekturtriennale EPHORTEPROD
2018/1407 20190912 12.09.2019 Inngående brev Invitasjon til forskningskonferansen 2019 - Oslo 011119 Senter for seniorpolitikk EPHORTEPROD
Postadresse: Stortinget, 0026 Oslo
postmottak@stortinget.no
Sentralbord: 23 31 30 50
Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
web@stortinget.no