eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/233 20190513 13.05.2019 Inngående brev Henvendelse - spørsmål om ILO konferansen 2019 - vold og trakassering på arbeidsplassen Negotia Ung EPHORTEPROD
2019/58 20190513 13.05.2019 Inngående brev Henvendelse - regler for ladepunkter for elbil og varmepumper i sameier og borettslag Ole Chr. Renskoug EPHORTEPROD
2018/1521 20190513 13.05.2019 Inngående brev Spørsmål om videre gang i komiteen arbeid etter møte med Kielland-nettverket om Alexander L. Kielland-ulykken Screen Story EPHORTEPROD
2019/258 20190513 13.05.2019 Inngående brev Dokument 12:3 Innspill Norges institusjon for menneskerettigheter EPHORTEPROD
2019/2294 20190513 13.05.2019 Inngående brev Dokument 3:11 Innspill John Berg EPHORTEPROD
2019/1936 20190513 13.05.2019 Inngående brev Prop 90 L Innspill Norske Reindriftsamers Landsforbund EPHORTEPROD
2019/1939 20190513 13.05.2019 Inngående brev Meld St 22 Innspill Stiftelsen Miljøfyrtårn EPHORTEPROD
2019/1939 20190513 13.05.2019 Inngående brev Meld St 22 Innspill NITO EPHORTEPROD
2018/1507 20190513 13.05.2019 Inngående brev Forespørsel om møte med kinesisk delegasjon - juni 2019 Amisol Travel AS EPHORTEPROD
2018/1517 20190513 13.05.2019 Inngående brev Forespørsel om møte med kinesisk delegasjon - juni 2019 Amisol Travel AS EPHORTEPROD
2017/3208 20190513 13.05.2019 Inngående brev Henvendelse - løsningen på klimaproblemet, det grønne skiftet og selvforsyningsgraden Kjellrun Marie Sonefeldt EPHORTEPROD
2019/1850 20190513 13.05.2019 Inngående brev Meld St 19 Innspill Roger Dyrøy EPHORTEPROD
2018/1520 20190513 13.05.2019 Inngående brev Invitasjon til seminaret Ett Gränslöst Norden under transportmessen ELMIA-mässan - Jönköping 091019 Nordisk Råd EPHORTEPROD
2018/1523 20190513 13.05.2019 Inngående brev Forespørsel om møte med den irakiske ambassadøren - fjerne Irak fra EUs liste over høyrisikoland for hvitvasking av penger og terrorfinansiering Iraks ambassade Oslo EPHORTEPROD
2019/233 20190513 13.05.2019 Inngående brev Henvendelse om ureglementert arbeid ***** EPHORTEPROD
2019/2385 20190513 13.05.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring - markering på Eidsvoll plass 160519 - søknadspapirer og saksbehandling - i forbindelse med kinesisk besøk til Stortinget Norsk rikskringkasting / NRK EPHORTEPROD
2019/233 20190513 13.05.2019 Inngående brev Henvendelse - hvordan redusere arbeidsledighet Hovhannes Charchyan EPHORTEPROD
2019/1328 20190513 13.05.2019 Inngående brev Søknad om arbeidsuke Vetle Haugjord Rølsåsen EPHORTEPROD
2019/342 20190513 13.05.2019 Inngående brev Oppfølging - henvendelse - tolkning av lovverk og rettspraksis - voldtekt Aslak Kvarstein EPHORTEPROD
2017/3132 20190513 13.05.2019 Inngående brev Henvendelse - russebusser og bråk på natten Anne Riise EPHORTEPROD
2019/79 20190513 13.05.2019 Inngående brev Forespørsel om informasjon til studie om fylkestings- og stortingsvalg Jacob Storbjörk EPHORTEPROD
2019/2358 20190513 13.05.2019 Inngående brev Prop 109 L Stortingets behandling av forslag til endringer i klimakvoteloven Klima- og miljødepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2017/3178 20190513 13.05.2019 Inngående brev Henvendelse - likestilling for menn og gutter Mannsforum EPHORTEPROD
2017/3196 20190513 13.05.2019 Inngående brev Henvendelse - tortur i fengselet ***** EPHORTEPROD
2017/3481 20190513 13.05.2019 Internt notat uten oppfølging A44003 DP1 - Styringsdokument for prosjekt Wessels plass - versjon 3 Terje Olsen m.fl. EPHORTEPROD
2019/1706 20190513 13.05.2019 Inngående brev Meld St 17 Innspill TV 2 EPHORTEPROD
2018/1499 20190513 13.05.2019 Inngående brev Forespørsel om møte med parlamentarikerdelegasjon fra Libanon 110619 Norges ambassade Beirut EPHORTEPROD
2019/1942 20190513 13.05.2019 Utgående brev Prop 70 L Spørsmål til departementet Samferdselsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/1557 20190513 13.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om å beholde godtgjørelse under permisjon ***** EPHORTEPROD
2019/385 20190513 13.05.2019 Internt notat uten oppfølging Oppgradering av maskinpark for trykkproduksjon av parlamentariske dokumenter - Utstyrsvalg EPHORTEPROD
2019/1023 20190513 13.05.2019 Internt notat uten oppfølging DLM - Bedre produksjon, forvaltning og publisering av parlamentarisk informasjon (B-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2018/1518 20190513 13.05.2019 Utgående brev Takkebrev etter næringskomiteens reise til København 190319-200319 Norges Pelsdyralslag EPHORTEPROD
2019/749 20190513 13.05.2019 Internt notat uten oppfølging SPR - 2. utkast til innstilling - karanteneordningen ***** EPHORTEPROD
2019/79 20190513 13.05.2019 Inngående brev Spørsmål vedrørende kommersiell virksomhet på Stortinget - bunadsstunt til stortingsrepresentant 080519 Ranveig Wormstrand EPHORTEPROD
2018/1518 20190513 13.05.2019 Utgående brev Takkebrev etter næringskomiteens reise til København 190319-200319 Norges ambassade København EPHORTEPROD
2019/2344 20190513 13.05.2019 Internt notat uten oppfølging DLM - Overgang til ny leverandør av elektroniske kommunikasjonstjenester (B-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2018/4671 20190513 13.05.2019 Inngående brev Melding fra leverandør ***** EPHORTEPROD
2018/4671 20190513 13.05.2019 Utgående brev Tilleggsinformasjon ***** EPHORTEPROD
2019/1850 20190513 13.05.2019 Inngående brev Meld St 19 Innspill Frivillighetnorge EPHORTEPROD
2019/28 20190513 13.05.2019 Inngående brev Refusjon reisetilskudd - 120419 Hamarøy Sentralskole EPHORTEPROD
2019/1850 20190513 13.05.2019 Inngående brev Meld St 19 Innspill Nordland fylkeskommune EPHORTEPROD
2019/1850 20190513 13.05.2019 Inngående brev Meld St 19 Innspill Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan EPHORTEPROD
2010/951 20190513 13.05.2019 Utgående brev Overføring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTEPROD
2019/1850 20190513 13.05.2019 Inngående brev Meld St 19 Oppfølging etter høring - trygghetsboliger og investeringstilskudd Norske Boligbyggelags Landsforbund EPHORTEPROD
2019/1850 20190513 13.05.2019 Inngående brev Meld St 19 Oppfølging etter høring - ensomhet og den nasjonale TT-ordningen Norges Blindeforbund EPHORTEPROD
2018/2348 20190513 13.05.2019 Inngående brev Kvittering for bestilling av matsvinn-system uten vekt eSmiley AS EPHORTEPROD
2018/2348 20190513 13.05.2019 Inngående brev Oversendelse av avtale - matsvinnsmodul ***** EPHORTEPROD
2019/1843 20190513 13.05.2019 Inngående brev Prop 63 L Innspill Balansekunst EPHORTEPROD
2019/7 20190513 13.05.2019 Inngående brev Henvendelse - norsk støtte til The Multi-Partner Human Security Trust Fund for the Aral Sea region in Uzbekistan / MPHSTF ***** EPHORTEPROD
2012/1071 20190513 13.05.2019 Utgående brev Svar på søknad om foreldrepermisjon ***** EPHORTEPROD
2017/4154 20190513 13.05.2019 Internt notat uten oppfølging Begrunnelse for anskaffelse - Kjøp av bærenett med stemmerettslogo Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2019/1960 20190513 13.05.2019 Utgående brev Dokument 8:128 S Ber om uttalelse til representantforslag om lik tilgang til kommunikasjonstjenester i hele lander Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/1301 20190513 13.05.2019 Utgående brev Signert kontrakt Norsk sprinklerteknikk AS EPHORTEPROD
2018/4510 20190513 13.05.2019 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/58 20190513 13.05.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - regler for ladepunkter for elbil og varmepumper i sameier og borettslag Ole Chr. Renskoug EPHORTEPROD
2019/1224 20190513 13.05.2019 Inngående brev Kvalifikasjonsanmodning ***** EPHORTEPROD
2018/1502 20190513 13.05.2019 Inngående brev Invitasjon til Arthur Svenssons pris for faglige rettigheter 2019 - Oslo 120619 Industri Energi EPHORTEPROD
2019/454 20190513 13.05.2019 Internt notat uten oppfølging SPR - Oppnevning av nye medlemmer til EOS-utvalget (B-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2018/4723 20190513 13.05.2019 Inngående brev Oppfølging av henvendelse om den politiske prosessen rundt Nasjonalgalleriet Erling Sigvard Skaug EPHORTEPROD
2019/1939 20190513 13.05.2019 Utgående brev Meld St 22 Program for høring 140519 Høringsinstansene EPHORTEPROD
2019/84 20190513 13.05.2019 Inngående brev Henvendelse - sårbare ungdommer ***** EPHORTEPROD
2019/1212 20190513 13.05.2019 Internt notat uten oppfølging Anskaffelsesrapport EPHORTEPROD
2019/1212 20190513 13.05.2019 Internt notat uten oppfølging Anskaffelsesprotokoll EPHORTEPROD
2018/1507 20190513 13.05.2019 Inngående brev Invitasjon til Produksjonsdagen 2019 - Oslo 050619 Farmaceutene EPHORTEPROD
2019/2284 20190513 13.05.2019 Utgående brev Kunngjøring ***** EPHORTEPROD
2019/2117 20190513 13.05.2019 Internt notat uten oppfølging Konsept for skypemøter mellom stortingspresident og skoleklasser Marianne Andreassen EPHORTEPROD
2019/2284 20190513 13.05.2019 Inngående brev Melding fra leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/1931 20190513 13.05.2019 Inngående brev Meld St 21 Innspill Morfeus AS EPHORTEPROD
2017/3184 20190513 13.05.2019 Inngående brev Henvendelse - spørsmål vedrørende ABE reformen - nominelt eller reelt? Øivind Johnsen Bogen EPHORTEPROD
2019/2356 20190513 13.05.2019 Utgående brev Kunngjøring Agenda Kaupang AS m.fl. EPHORTEPROD
2019/1601 20190513 13.05.2019 Inngående brev Dokument 8:106 S Deltakelse på høring - høringsnotat Norges Bygdeungdomslag EPHORTEPROD
2018/977 20190513 13.05.2019 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/592 20190513 13.05.2019 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/222 20190513 13.05.2019 Utgående brev Dokument 3:6 Invitasjon til kontrollhøring 130519 Norsk olje og gass EPHORTEPROD
2018/977 20190513 13.05.2019 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/2235 20190513 13.05.2019 Inngående brev Prop 106 L Høringsnotat Norsk Kvinnesaksforening m.fl. EPHORTEPROD
2018/977 20190513 13.05.2019 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/1601 20190513 13.05.2019 Inngående brev Dokument 8:106 S Deltakelse på høring - høringsnotat DNT-Ung EPHORTEPROD
2019/2235 20190513 13.05.2019 Inngående brev Prop 106 L Søknad om å delta på høring Norsk Kvinnesaksforening m.fl. EPHORTEPROD
2019/2235 20190513 13.05.2019 Utgående brev Prop 106 L Avslag på søknad om å delta på høring Aline Håkenstad EPHORTEPROD
2019/835 20190513 13.05.2019 Inngående brev Bekrefter deltakelse i kontrollhøring 200519 i sak om fisket i Tanavassdraget Vidar Helgesen EPHORTEPROD
2019/1601 20190513 13.05.2019 Inngående brev Dokument 8:106 S Deltakelse på høring KFUK-KFUM Global EPHORTEPROD
2019/1962 20190513 13.05.2019 Inngående brev Dokument 8:117 S Deltakelse på høring - høringsnotat Changemaker EPHORTEPROD
2019/1962 20190513 13.05.2019 Inngående brev Dokument 8:117 S Deltakelse på høring - høringsnotat DNT-Ung EPHORTEPROD
2019/1962 20190513 13.05.2019 Inngående brev Dokument 8:117 S Høringsnotat Spire EPHORTEPROD
2018/977 20190513 13.05.2019 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2018/977 20190513 13.05.2019 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2018/977 20190513 13.05.2019 Utgående brev Melding til leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/2235 20190513 13.05.2019 Inngående brev Prop 106 L Høringsnotat Menneskeverd EPHORTEPROD
2019/1601 20190513 13.05.2019 Inngående brev Dokument 8:106 S Deltakelse på høring - høringsnotat Changemaker EPHORTEPROD
2019/2235 20190513 13.05.2019 Inngående brev Prop 106 L Søknad om å delta på høring Den norske legeforening EPHORTEPROD
2019/222 20190513 13.05.2019 Internt notat uten oppfølging Dokument 3:6 Program for åpen høring 130519 EPHORTEPROD
2019/2235 20190513 13.05.2019 Inngående brev Prop 106 L Søknad om å delta på høring Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold / FRI EPHORTEPROD
2019/2235 20190513 13.05.2019 Inngående brev Prop 106 L Høringsnotat Sex og samfunn EPHORTEPROD
2019/2235 20190513 13.05.2019 Inngående brev Prop 106 L Høringsnotat Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold / FRI EPHORTEPROD
2019/1601 20190513 13.05.2019 Inngående brev Dokument 8:106 S Høringsnotat Spire EPHORTEPROD
2019/1962 20190513 13.05.2019 Inngående brev Dokument 8:117 S Deltakelse på høring - høringsnotat Norges Bygdeungdomslag EPHORTEPROD
2019/1962 20190513 13.05.2019 Inngående brev Dokument 8:117 S Deltakelse på høring KFUK-KFUM Global EPHORTEPROD
2017/3169 20190513 13.05.2019 Inngående brev Henvendelse - vindkraft Trond Godtland EPHORTEPROD
2019/222 20190513 13.05.2019 Inngående brev Dokument 3:6 Innspill Tekna - teknisk- naturvitenskapelig forening EPHORTEPROD
Postadresse: Stortinget, 0026 Oslo
postmottak@stortinget.no
Sentralbord: 23 31 30 50
Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
web@stortinget.no