eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1170 20191013 13.10.2019 Utgående brev Kunngjøring Doffin m.fl. EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Cerebral parese-foreningen EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Den norske Tannlegeforening EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Oslo legeforening EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Norsk forening mot støy EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Fagforbundet EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Stiftelsen Norsk Luftambulanse EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Norsk Kiropraktorforening EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Helsepartiet Viken EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Norges Blindeforbund EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Mental Helse EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Den norske Legeforening EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Forbundet Mot Rusgift EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Nasjonalt kompetansetjeneste for traumatologi EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Utgående brev Prop 1 S - Avslag på søknad om å delta på høring Høringsinstansene EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Oslo Legeforening EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Stiftelsen Amathea EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Stiftelsen KRAFT EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Norsk Pasientforening EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Elevorganisasjonen EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Helsepartiet EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Psoriasis- og eksemforbundet EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Hovedorganisasjonen Virke EPHORTEPROD
2018/1507 20191011 11.10.2019 Inngående brev Invitasjon - Frokostmøte Kreft, sosiale ulikheter, innvandring og statistikk - Oslo 231019 Kreftregisteret EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Apotekforeningen EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF) EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Utgående brev Prop 1 S Svar på anmodning om møte med Sametingsrådet Sametinget EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens / PKI EPHORTEPROD
2019/3921 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Innspill Novartis EPHORTEPROD
2019/3917 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Norsk jazzforum og FolkOrg EPHORTEPROD
2019/3917 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Unicefkomiteen i Norge EPHORTEPROD
2019/3917 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring SOS-barnebyer EPHORTEPROD
2019/4010 20191011 11.10.2019 Inngående brev Invitasjon til høynivåmøte for en trygg digital hverdag for barn og unge - Oslo 120220 Barneombudet EPHORTEPROD
2019/3917 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring LHLs Internasjonale Tuberkulosestiftelse (LHL Internasjonal) EPHORTEPROD
2019/3917 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Norsk Tjenestemannslag EPHORTEPROD
2019/3917 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Digni EPHORTEPROD
2018/2775 20191011 11.10.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTEPROD
2019/3917 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Landsrådet for Heimevernet EPHORTEPROD
2019/3968 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svar på anmodning om å få gi en muntlig redegjørelse om bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/3896 20191011 11.10.2019 Internt notat uten oppfølging ESSLM - Retningslinje for flytteprosesser Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen EPHORTEPROD
2019/84 20191011 11.10.2019 Inngående brev Uttalelse - tvangsmedisineringspraksis - 120 underskrifter oversendt ICJ Norge - Den internasjonale juristkommisjonen EPHORTEPROD
2019/84 20191011 11.10.2019 Inngående brev Kopi av brev til Bivirkningsgruppen - oppfølging vedrørende MetDetox-konfernasen i Berlin 100619-130619 Amalgamskaddes Støttegruppe EPHORTEPROD
2019/4011 20191011 11.10.2019 Inngående brev Melding om tildeling av Nobels fredspris for 2019 - Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali Det Norske Nobelinstitutt EPHORTEPROD
2019/84 20191011 11.10.2019 Inngående brev Henvendelse - sykehusene Innlandet Helsepartiet Innlandet EPHORTEPROD
2019/3944 20191011 11.10.2019 Utgående brev Prop 1 S SP Spørsmål 247 - 262 fra Senterpartiets fraksjon Finansdepartementet Finansministeren EPHORTEPROD
2019/3944 20191011 11.10.2019 Utgående brev Prop 1 S SV Spørsmål 312 - 373 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon Finansdepartementet Finansministeren EPHORTEPROD
2019/3944 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Innspill Syklistenes Landsforening EPHORTEPROD
2019/3944 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Innspill Creokultur EPHORTEPROD
2019/970 20191011 11.10.2019 Internt notat uten oppfølging Porteføljestyring i Stortingets administrasjon Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2019/3944 20191011 11.10.2019 Utgående brev Prop 1 S R Spørsmål 116 - 153 fra Rødts fraksjon Finansdepartementet Finansministeren EPHORTEPROD
2019/3923 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring TSF - Trafikksikkerhetsforeningen EPHORTEPROD
2019/3923 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Sjømat Norge EPHORTEPROD
2019/3923 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Norges Automobil-Forbund EPHORTEPROD
2019/3923 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Det norske maskinistforbund EPHORTEPROD
2019/3916 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Innspill NOAH - for dyrs rettigheter EPHORTEPROD
2019/3916 20191011 11.10.2019 Utgående brev Prop 1 S Program for høring 161019 Høringsinstansene EPHORTEPROD
2019/3916 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Politiets Fellesforbund EPHORTEPROD
2019/3916 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Politiets Fellesforbund EPHORTEPROD
2018/426 20191011 11.10.2019 Internt notat uten oppfølging Revidert dagsorden ***** EPHORTEPROD
2019/3922 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Norges Blindeforbund EPHORTEPROD
2019/3922 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Norges Blindeforbund EPHORTEPROD
2019/3922 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Unio EPHORTEPROD
2019/3922 20191011 11.10.2019 Utgående brev Prop 1 S Avslag på søknad om å delta på høring Høringsinstansene EPHORTEPROD
2019/3922 20191011 11.10.2019 Utgående brev Prop 1 S Program for høring 141019 Høringsinstansene EPHORTEPROD
2019/3922 20191011 11.10.2019 Utgående brev Prop 1 S Program for høring 171019 Høringsinstansene EPHORTEPROD
2019/3922 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Norsk Kiropraktorforening EPHORTEPROD
2019/3922 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Ungt Entreprenørskap Norge/ JA Norway EPHORTEPROD
2019/578 20191011 11.10.2019 Inngående brev Åpen jobbsøknad Roar Bakken EPHORTEPROD
2019/3922 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Byggenæringens Landsforening EPHORTEPROD
2019/3922 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Hovedorganisasjonen Virke EPHORTEPROD
2019/3926 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat MiRA-Senteret EPHORTEPROD
2019/3926 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Norges Automobil-Forbund EPHORTEPROD
2019/32 20191011 11.10.2019 Inngående brev Henvendelse - Etablering av infrastrukturtiltak i nasjonalparkene - ressurser til drift Langsua nasjonalparkstyre EPHORTEPROD
2019/3926 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Møre og Romsdal fylkeskommune EPHORTEPROD
2019/3926 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat Vellenes Fellesorganisasjon EPHORTEPROD
2019/2311 20191011 11.10.2019 Inngående brev Dokument 8:146 S Innspill Freyr AS EPHORTEPROD
2019/3926 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring KS EPHORTEPROD
2019/3926 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Norsk Vann EPHORTEPROD
2019/3926 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Rogaland fylkeskommune på vegne av Sauda og Strand vidaregåande skular EPHORTEPROD
2019/3926 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Høringsnotat - tillegg MiRA-Senteret EPHORTEPROD
2019/89 20191011 11.10.2019 Inngående brev Henvendelse - tvangsmedisineringspraksis - 120 underskrifter oversendt ICJ Norge - Den internasjonale juristkommisjon EPHORTEPROD
2019/3926 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Seniornett EPHORTEPROD
2019/3926 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring MiRA-Senteret EPHORTEPROD
2019/3919 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring NBBL EPHORTEPROD
2019/3919 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring WWF- Verdens naturfond EPHORTEPROD
2019/3919 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring IKT-Norge EPHORTEPROD
2019/3919 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring NAF - Norges Automobil-Forbund EPHORTEPROD
2019/3919 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Den Norske Turistforening EPHORTEPROD
2018/1523 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om møte med Raftoprismottaker 2019 Rouba Mhaissen Rafto Foundation for Human Rights EPHORTEPROD
2019/3969 20191011 11.10.2019 Internt notat uten oppfølging DLM - Kompetanse- og samhandlingsplan - (B-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2018/1523 20191011 11.10.2019 Inngående brev Forespørsel om møte med Raftoprismottaker 2019 Rouba Mhaissen Rafto Foundation for Human Rights EPHORTEPROD
2018/1523 20191011 11.10.2019 Utgående brev Oppfølging - utenriks- og forsvarskomiteen besøk til FSAN og Cyfor - Sessvollmoen og Jørstadmoen 101019 - deltakerliste Forsvaret EPHORTEPROD
2018/1523 20191011 11.10.2019 Utgående brev Svar på anmodning om informasjon i forbindelse med komitebesøk til Forsvarsmateriell - Oslo 151019 Forsvarsmateriell EPHORTEPROD
2017/3171 20191011 11.10.2019 Inngående brev Uttalelse - felling av ulvefamilier Ole Pedersen EPHORTEPROD
2017/3171 20191011 11.10.2019 Inngående brev Uttalelse - felling av ulvefamilier Klaus Sandbjerg EPHORTEPROD
2019/3919 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Norsk Tindesenter AS EPHORTEPROD
2019/3919 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Norsk Vann EPHORTEPROD
2019/3919 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Fortidsminneforeningen EPHORTEPROD
2018/1509 20191011 11.10.2019 Inngående brev Planlegging av seminar om frivillige ressurser i redningstjenesten - 191119 - korrespondanse FORF - Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum EPHORTEPROD
2019/3925 20191011 11.10.2019 Inngående brev Prop 1 S Søknad om å delta på høring Personskadeforbundet LTN EPHORTEPROD
Postadresse: Stortinget, 0026 Oslo
postmottak@stortinget.no
Sentralbord: 23 31 30 50
Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
web@stortinget.no