eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/857 20190315 15.03.2019 Inngående brev Dokument 8:82 S Departementets vurdering av representantforslag om mer effektiv bruk av strøm Olje- og energidepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2018/1519 20190315 15.03.2019 Utgående brev Svar på invitasjon til Sikkerhetsdag på Vålerbanen 080519 Forhandlerforeningen Dekk & Felg EPHORTEPROD
2019/1100 20190315 15.03.2019 Utgående brev Dokument 8:90 S Ber om departementets vurdering av representantforslag om strakstiltak mot farlige vogntog på norske veier Samferdselsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2018/1519 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Samtykke til deltakelse på statsrådsmiddag - Oslo 130319 Transport- og kommunikasjonskomiteen EPHORTEPROD
2018/1519 20190315 15.03.2019 Utgående brev Svar på invitasjon til konferanse om regionreformen og trafikksikkerhet - Oslo 090419-100419 Trygg Trafikk EPHORTEPROD
2018/1519 20190315 15.03.2019 Utgående brev Svar på invitasjon til seminar og mottakelse - Fremtidens mobilitet - 250319 Norsk-Tysk Handelskammer EPHORTEPROD
2019/1165 20190315 15.03.2019 Utgående brev Dokument 8:96 S Ber om departementets vurdering av representantforslag om økte bøtesatser ved ulovlig utførsel av fisk Nærings- og fiskeridepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/1329 20190315 15.03.2019 Inngående brev Henvendelse - ulik praksis for sikkerhetsklarering av personer med tilknytning til andre stater Gruppen av militært tilsatte med klareringsutfordringer EPHORTEPROD
2018/5264 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Prop 36 L Forslag til debattopplegg Jarle Skjørestad EPHORTEPROD
2019/549 20190315 15.03.2019 Internt notat Dokument 8:73 S Søknad om utsatt avgivelse Konstitusjonell avdeling EPHORTEPROD
2018/5579 20190315 15.03.2019 Internt notat Prop 44 L Søknad om utsatt avgivelse Konstitusjonell avdeling EPHORTEPROD
2019/1323 20190315 15.03.2019 Utgående brev Kontrakt Purity IT AS EPHORTEPROD
2018/2684 20190315 15.03.2019 Inngående brev Invitasjon til interparlamentarisk konferanse - OSSE PA Silk Road Support Group - Minsk 290419-300419 Hviterusslands nasjonalforsamling EPHORTEPROD
2018/4707 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging SPR - Søknad om å beholde godtgjørelse under permisjon (B-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2018/2975 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Tilbudsevaluering - Generalentreprise Wessels plass - utvendig sikring - A44003 DP1 Terje Olsen EPHORTEPROD
2019/709 20190315 15.03.2019 Utgående brev Svar vedrørende klage på skattemyndighetene ***** EPHORTEPROD
2019/1262 20190315 15.03.2019 Utgående brev Invitation to speak at Northern Dimension Parliamentary Forum in Bodø 18-20 November 2019 Paavo Lipponen EPHORTEPROD
2019/1130 20190315 15.03.2019 Utgående brev Dokument 8:92 S Ber om departementets vurdering av representantforslag om bedre oversikt over lønns- og arbeidsvilkår Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2015/1061 20190315 15.03.2019 Inngående brev Fakturagrunnlag - Timeregistrering - Oppdragsbekreftelse - Vikar restaurant januar 2019 Manpower AS EPHORTEPROD
2015/1061 20190315 15.03.2019 Inngående brev Fakturagrunnlag - Timeregistrering - Oppdragsbekreftelse - Vikar kjøkken februar 2019 Manpower AS EPHORTEPROD
2018/1524 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Bakgrunnsmappe - komitereise til Ghana 180319 - 210319 EPHORTEPROD
2015/1814 20190315 15.03.2019 Inngående brev Oversendelse av budsjett 2019 - felleskostnader Stortingsgata 6 Newsec Basale AS EPHORTEPROD
2019/58 20190315 15.03.2019 Inngående brev Henvendelse - NSBs navnebytte Kåre Eriksen EPHORTEPROD
2019/867 20190315 15.03.2019 Inngående brev Dokument 8:84 S Søknad om å delta på høring Heierna / #heierna EPHORTEPROD
2019/867 20190315 15.03.2019 Inngående brev Dokument 8:84 S Søknad om å delta på høring Landsforeningen for barnevernsbarn EPHORTEPROD
2019/867 20190315 15.03.2019 Inngående brev Dokument 8:84 S Søknad om å delta på høring Landsforeningen for barnevernsbarn EPHORTEPROD
2019/58 20190315 15.03.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - prikkbelastning og prøvetid UNITECH Subsea m.fl. EPHORTEPROD
2019/58 20190315 15.03.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - høyhastighetstog - korrespondanse Bertil Burström EPHORTEPROD
2019/58 20190315 15.03.2019 Inngående brev Henvendelse - grensekryssende jernbane Norge-Sverige For Jernbane EPHORTEPROD
2019/1169 20190315 15.03.2019 Utgående brev Dokument 8:95 S Ber om departementets vurdering av representantforslag om straffeforfølgning av de som tjener penger på idrettsprestasjoner som følge av doping og krav til endringer i internasjonal idrett Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2018/5459 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Prop 41 S Høringsprogram for åpen høring 140219 EPHORTEPROD
2019/84 20190315 15.03.2019 Inngående brev Henvendelse - helsevesenet og diabetikere Leif Tore Wahlberg Apeland EPHORTEPROD
2019/101 20190315 15.03.2019 Inngående brev Kopi av brev til UD - 2018 Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights Inter-American Court of Human Rights EPHORTEPROD
2017/3014 20190315 15.03.2019 Utgående brev Avfallsskap Parkveien 17 - korrespondanse Bjørn Stolz m.fl. EPHORTEPROD
2019/1161 20190315 15.03.2019 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring - reiseregninger fra utdannings- og forskningskomiteen - perioden 010117-070319 Universitas EPHORTEPROD
2018/4009 20190315 15.03.2019 Inngående brev Invitasjon til minnehøytydelighet ved krigsseilermonumentet - Bygdøynes 080319 Norsk Maritimt Museum EPHORTEPROD
2018/1773 20190315 15.03.2019 Inngående brev Kopi av brev - Svar på spørsmål vedrørende periodisering av utgifter i regnskap Riksrevisjonen EPHORTEPROD
2018/1523 20190315 15.03.2019 Inngående brev Invitasjon til Norges Forsvarsforenings landsmøte - Stavanger 140619-160619 Norges Forsvarsforening EPHORTEPROD
2019/1296 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Avtale om leie av areagrunn av 310115 med vedlegg EPHORTEPROD
2018/5217 20190315 15.03.2019 Inngående brev Prop 25 S Innspill Lufthavndrift AS EPHORTEPROD
2015/1344 20190315 15.03.2019 Utgående brev Avslutning av avtaleforhold - fra 011019 Telia Norge AS EPHORTEPROD
2019/846 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging S-rapport 201902 EPHORTEPROD
2019/1096 20190315 15.03.2019 Inngående brev Dokument 8:89 S Departementets vurdering av representantforslag om å gi staten plikt til å dekke økonomisk tap som vergen har påført personer under vergemål Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/1096 20190315 15.03.2019 Utgående brev Dokument 8:89 S Ber om departementets vurdering av representantforslag om å gi staten plikt til å dekke økonomisk tap som vergen har påført personer under vergemål Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/1246 20190315 15.03.2019 Inngående brev P26 - Varsel 3895 Veidekke Entreprenør AS EPHORTEPROD
2018/5539 20190315 15.03.2019 Utgående brev Begjæring om innsyn i dokumenter vedrørende anbudsrunden for Sørlandsbanen Samferdselsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/1040 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging ESSLM - Vurdering av fremskyndet åpning av post- og varemottak Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen EPHORTEPROD
2019/876 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra prosjektstyremøte 280219 EPHORTEPROD
2018/5224 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Innstilling - valg av leverandør - rammeavtale skilt og strips EPHORTEPROD
2019/68 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Handlingsplan - Forvaltningsavdelingen EPHORTEPROD
2019/966 20190315 15.03.2019 Utgående brev Svar - Oppfølging av innsynsbegjæring - reiseutgifter til stortingsrepresentanter - valutakurser Nettavisen EPHORTEPROD
2019/966 20190315 15.03.2019 Inngående brev Oppfølging av innsynsbegjæring - reiseutgifter til stortingsrepresentanter Nettavisen EPHORTEPROD
2017/3195 20190315 15.03.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - klage på politiets arbeid og oppfølging etter overfall ***** EPHORTEPROD
2018/2882 20190315 15.03.2019 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTEPROD
2019/44 20190315 15.03.2019 Utgående brev Søknad om visum ***** ***** ***** ***** ***** ***** Utenriksdepartementet EPHORTEPROD
2019/835 20190315 15.03.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget Tanavassdragets fiskeforvaltning EPHORTEPROD
2019/835 20190315 15.03.2019 Utgående brev Spørsmål vedrørende avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget Klima- og miljødepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2017/3208 20190315 15.03.2019 Inngående brev Henvendelse - transport av kunstgjødsel Mathias Skogseth EPHORTEPROD
2019/1328 20190315 15.03.2019 Inngående brev Søknad om arbeidsuke Ingrid Wik Risøy m.fl. EPHORTEPROD
2019/222 20190315 15.03.2019 Utgående brev Dokument 3:6 Ber om bistand til gjennomføring av besøk til Mongstad Equinor ASA EPHORTEPROD
2019/222 20190315 15.03.2019 Utgående brev Dokument 3:6 Anmodning om bistand til befaring ved olje- og gassfeltet Goliat Arbeids- og sosialdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2018/1513 20190315 15.03.2019 Internt notat uten oppfølging Samtykke til møte med Statsbygg og befaring i det nye nasjonalmuseet 140319 Kommunal- og forvaltningskomiteen EPHORTEPROD
2018/1513 20190315 15.03.2019 Internt notat Søknad om møte med Statsbygg og befaring i det nye nasjonalmuseet 140319 Konstitusjonell avdeling EPHORTEPROD
2019/1290 20190315 15.03.2019 Utgående brev Kunngjøring Oslo Byggentreprenør AS m.fl. EPHORTEPROD
2019/1290 20190315 15.03.2019 Utgående brev Kunngjøring Oslo Byggentreprenør AS m.fl. EPHORTEPROD
2018/1517 20190315 15.03.2019 Inngående brev Invitasjon til seminar - Ren biodiesel i norsk landbruk - Oslo 220319 Ruralis EPHORTEPROD
2019/1290 20190315 15.03.2019 Inngående brev Melding fra leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/1290 20190315 15.03.2019 Inngående brev Melding fra leverandør ***** EPHORTEPROD
2018/4942 20190315 15.03.2019 Utgående brev Meld St 8 Svar på henvendelse av 010319 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon EPHORTEPROD
2018/5153 20190314 14.03.2019 Inngående brev Meld St 9 Innspill Virke Hovedorganisasjon EPHORTEPROD
2019/58 20190314 14.03.2019 Inngående brev Henvendelse - prikkbelastning og prøvetid Sigurd Kristiansen EPHORTEPROD
2019/100 20190314 14.03.2019 Inngående brev Kopi av brev til SD og SMK - NSBs navnebytte Brynhild Trosterud EPHORTEPROD
2017/3207 20190314 14.03.2019 Inngående brev Henvendelse - Vy og NSB - produktnavn versus selskapsnavn Jens Petter Rotnes EPHORTEPROD
2019/97 20190314 14.03.2019 Inngående brev Kopi av brev til JD - Prosessvarsel mot Justis- og beredskapsdepartementet Advokat Arvid Sjødin ENK m.fl. EPHORTEPROD
2018/1521 20190314 14.03.2019 Inngående brev Invitasjons til Sivilombudsmannens lanseringsseminar 280319 Sivilombudsmannen EPHORTEPROD
2019/92 20190314 14.03.2019 Inngående brev Kopi av brev til ASD og KD - uførhet og utdanning ***** EPHORTEPROD
2019/243 20190314 14.03.2019 Inngående brev Dokument 8:69 S Innspill Røde Kors EPHORTEPROD
2019/93 20190314 14.03.2019 Inngående brev Kopi av brev til KLD - støttesatser for utskifting av oljefyr Norsk Varmepumpeforening / NOVAP EPHORTEPROD
2019/7 20190314 14.03.2019 Inngående brev Henvendelse - thorium som energikilde og mulig fredsbidrag Aksel Steinsvåg EPHORTEPROD
2019/1286 20190314 14.03.2019 Inngående brev Dok8:104 S Forslag om å sikre at bedrifter, eksempelvis busselskap, hjemmehørende i utlandet må betale merverdiavgift fra første krone omsatt i Norge Senterpartiets stortingsgruppe EPHORTEPROD
2018/426 20190314 14.03.2019 Internt notat uten oppfølging Møteinnkalling ***** EPHORTEPROD
2018/1519 20190314 14.03.2019 Inngående brev Invitasjon til trafikksikkerhetskonferanse om regionreformen og trafikksikkerhet - Oslo 090419-100419 Trygg Trafikk EPHORTEPROD
2019/351 20190314 14.03.2019 Utgående brev Signert kontrakt Bruynzeel Storage Systems AS EPHORTEPROD
2019/1285 20190314 14.03.2019 Inngående brev Dok8:102 S Forslag om nødvendige endringer i husleieloven for å sikre at sosiale boliger har leiepriser vanskeligstilte kan betale og andre forsterkinger av den sosiale boligpolitikken Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe EPHORTEPROD
2018/3753 20190314 14.03.2019 Inngående brev Planlagte proposisjoner for vårsesjonen 2019 Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEPROD
2018/1502 20190314 14.03.2019 Utgående brev Tilbakemelding etter møte med Arbeidsinstituttet Ringerike Ung Invest 190219 Arbeidsinstituttet Ringerike Ung Invest EPHORTEPROD
2018/1502 20190314 14.03.2019 Utgående brev Tilbakemelding etter møte med Arbeidsinstituttet Ringerike Ung Invest 190219 Buskerud fylkeskommune EPHORTEPROD
2018/1502 20190314 14.03.2019 Utgående brev Oppfølging med Arbeidsinstituttet Ringerike Ung Invest - mulig nytt møte - Oslo 140519 Buskerud fylkeskommune - Ung Invest AiB, avdeling Ringerike EPHORTEPROD
2018/1511 20190314 14.03.2019 Utgående brev Svar på henvendelse i brev av 270119 - ber om møte med komiteen for orientering om krevende situasjon for nukleær virksomhet og forskningen ved IFE Institutt for energiteknikk / IFE EPHORTEPROD
2018/5153 20190314 14.03.2019 Inngående brev Meld St 9 Høringsnotat Norges Bondelag EPHORTEPROD
2018/5153 20190314 14.03.2019 Inngående brev Meld St 9 Høringsnotat Kolonial.no EPHORTEPROD
2018/3753 20190314 14.03.2019 Inngående brev Melding fra statsråd - sanksjon av Stortingets vedtak 190219 - lov om endringer i plan- og bygningsloven mm. - håndtering av overvann i arealplanleggingen mv. Statsministerens kontor EPHORTEPROD
2018/5153 20190314 14.03.2019 Inngående brev Meld St 9 Høringsnotat Næringslivets Hovedorganisasjon EPHORTEPROD
2018/5153 20190314 14.03.2019 Inngående brev Meld St 9 Høringsnotat Initiativ for etisk handel EPHORTEPROD
2018/3753 20190314 14.03.2019 Inngående brev Oversendelse av Meld. St. 14 (2018-2019) - Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland Statsministerens kontor EPHORTEPROD
2018/1502 20190314 14.03.2019 Utgående brev Tilbakemelding vedrørende arbeids- og sosialkomiteens besøk hos CRUX Hokksund Øvre Eiker kommune EPHORTEPROD
2018/5153 20190314 14.03.2019 Inngående brev Meld St 9 Høringsnotat Dagligvareleverandørenes Forening EPHORTEPROD
2018/5153 20190314 14.03.2019 Inngående brev Meld St 9 Høringsnotat Forbrukerrådet EPHORTEPROD
2018/5153 20190314 14.03.2019 Inngående brev Meld St 9 Høringsnotat Norsk Landbrukssamvirke EPHORTEPROD
2018/5153 20190314 14.03.2019 Inngående brev Meld St 9 Høringsnotat NHO Mat og Drikke EPHORTEPROD
Postadresse: Stortinget, 0026 Oslo
postmottak@stortinget.no
Sentralbord: 23 31 30 50
Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
web@stortinget.no