eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/4320 20190617 17.06.2019 Inngående brev Innsynsbegjæring i årsregnskaper for stortingsgruppene 2018 Aftenposten EPHORTEPROD
2018/4320 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring i årsregnskaper for stortingsgruppene 2018 Aftenposten EPHORTEPROD
2019/264 20190617 17.06.2019 Inngående brev Invitasjon fra nasjonalforsamlingen i Republikken Korea Rebublikken Koreas ambassade Oslo EPHORTEPROD
2019/2736 20190617 17.06.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2019/2750 20190617 17.06.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2019/2750 20190617 17.06.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2019/2736 20190617 17.06.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2019/2736 20190617 17.06.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2019/2750 20190617 17.06.2019 Inngående brev Tilbud ***** EPHORTEPROD
2019/79 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - fusk med reiseregninger Kristof Wuthrich EPHORTEPROD
2019/79 20190617 17.06.2019 Inngående brev Spørsmål om stevning for riksrett Norsk Folkeparti EPHORTEPROD
2016/162 20190617 17.06.2019 Inngående brev Søknad på stilling - engasjement / vikariat som betjent ***** EPHORTEPROD
2019/2759 20190617 17.06.2019 Inngående brev Svar på spørsmål om kostnader knyttet til kampflyanskaffelsen i brev av 040619 Forsvarsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/2942 20190617 17.06.2019 Inngående brev Begjæring om granskning av barneverntjenesten i Halden ***** EPHORTEPROD
2019/2284 20190617 17.06.2019 Utgående brev Tildeling Revisjonsselskapet AS EPHORTEPROD
2019/2884 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar vedrørende vakthold på Stortinget og hjemler for fysisk maktbruk Samuel Rostøl EPHORTEPROD
2019/2935 20190617 17.06.2019 Inngående brev Henvendelse om omsetning av sterkøl Aleksander Aaser EPHORTEPROD
2019/62 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar vedrørende lovfestet rett til gratis leirskole Line Bjørnson-Holm EPHORTEPROD
2019/62 20190617 17.06.2019 Inngående brev Henvendelse om gratis skolemat John Kenneth Faapaa-Olsen EPHORTEPROD
2015/1814 20190617 17.06.2019 Inngående brev Henvendelse - befaring 280619 kl 12:30 - 13:30 Newsec Basale AS EPHORTEPROD
2015/1814 20190617 17.06.2019 Inngående brev Korrespondanse - Stortingsgata 6 Newsec Basale AS EPHORTEPROD
2019/62 20190617 17.06.2019 Inngående brev Henvendelse om endring og utvikling av det norske språk Torr Large EPHORTEPROD
2019/888 20190617 17.06.2019 Utgående brev Tildeling Berg-Hansen Reisebureau AS EPHORTEPROD
2014/149 20190617 17.06.2019 Inngående brev Driftstillatelse - løfteplattform for varetransport - Nedre Vollgate 18 - kopi av brev til Heta AS Oslo kommune - Plan- og bygningsetaten EPHORTEPROD
2014/149 20190617 17.06.2019 Inngående brev Driftstillatelse - løfteplattform for varetransport - Nedre Vollgate 18 - kopi av brev til Heta AS Oslo kommune - Plan- og bygningsetaten EPHORTEPROD
2019/2690 20190617 17.06.2019 Inngående brev Oversendelse av program for besøk fra Kina til Vikingskipmuseet 150519 Vikingskipmuseet EPHORTEPROD
2014/149 20190617 17.06.2019 Inngående brev Lukking av varsel etter tilsyn på gravearbeidet i Rådhusgata Arbeidstilsynet EPHORTEPROD
2019/96 20190617 17.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til HOD - Uttalelser fra storbykonferansen for eldreråd 2019 Tromsø kommune EPHORTEPROD
2019/2940 20190617 17.06.2019 Inngående brev Henvendelse om endring av arveloven ***** EPHORTEPROD
2015/1952 20190617 17.06.2019 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTEPROD
2018/4009 20190617 17.06.2019 Utgående brev Svar på invitasjon til Regjeringens mottakelse i anledning Oslo Pride 190619 Kulturdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/2933 20190617 17.06.2019 Inngående brev Melding fra leverandør Østlie Møbel-service AS EPHORTEPROD
2019/2933 20190617 17.06.2019 Utgående brev Melding til leverandør Østlie Møbel-service AS EPHORTEPROD
2019/2933 20190617 17.06.2019 Inngående brev Melding fra leverandør Østlie Møbel-service AS EPHORTEPROD
2019/2933 20190617 17.06.2019 Inngående brev Melding fra leverandør Østlie Møbel-service AS EPHORTEPROD
2019/2933 20190617 17.06.2019 Utgående brev Kontrakt Østlie Møbel-service AS EPHORTEPROD
2019/2455 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskriftskampanje - Stopp forskjellsbehandling av barn i barnehager - 2 underskrifter Malgorzata Sundberg m.fl. EPHORTEPROD
2019/359 20190617 17.06.2019 Inngående brev Oppfølging - vindkraftverk på Frøya Hans Anton Grønskag EPHORTEPROD
2019/2235 20190617 17.06.2019 Inngående brev Prop 106 L Innspill Jenny Holmberg EPHORTEPROD
2019/2235 20190617 17.06.2019 Inngående brev Prop 106 L Innspill Linnea Fandrem Fauskanger EPHORTEPROD
2018/4955 20190617 17.06.2019 Inngående brev Takkebrev til direktøren i anledning besøk av delegasjon fra nasjonalforsamlingen i Ungarn Ungarn Nasjonalforsamlingen EPHORTEPROD
2019/1928 20190617 17.06.2019 Inngående brev Prop 98 L Innspill Norsk Øko-Forum EPHORTEPROD
2019/2941 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskriftskampanje - nei til tvangsavvikling av storfehold ved Kjølen gård i Solør Dyrenes Rett EPHORTEPROD
2019/2941 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskriftskampanje - nei til tvangsavvikling av storfehold ved Kjølen gård i Solør - 3 underskrifter Trine Ekenes med flere EPHORTEPROD
2019/99 20190617 17.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til NFD - konsekvenser og tiltak etter algeangrep i Lødingen Lødingen kommune EPHORTEPROD
2019/2941 20190617 17.06.2019 Inngående brev Underskriftskampanje - nei til tvangsavvikling av storfehold ved Kjølen gård i Solør - 10 underskrifter Mari Anette Uverud med flere EPHORTEPROD
2018/4708 20190617 17.06.2019 Inngående brev Dokument 8:41 S Innspill Factlines EPHORTEPROD
2018/5147 20190616 16.06.2019 Utgående brev Kunngjøring Doffin m.fl. EPHORTEPROD
2019/1855 20190614 14.06.2019 Inngående brev Meld St 18 Høringsnotat Hovedorganisasjonen Virke EPHORTEPROD
2018/1507 20190614 14.06.2019 Inngående brev Presseinvitasjon - Tvangslovutvalget legger fram innstilling 180619 Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEPROD
2018/1523 20190614 14.06.2019 Inngående brev Invitasjon til seminar Hvordan bekjempe ekskludering av LHBTI barn og ungdom - Oslo 190619 Redd Barna EPHORTEPROD
2018/1507 20190614 14.06.2019 Inngående brev Invitasjon til seminar Hvordan bekjempe ekskludering av LHBTI barn og ungdom - Oslo 190619 Redd Barna EPHORTEPROD
2018/1407 20190614 14.06.2019 Inngående brev Invitasjon til seminar Hvordan bekjempe ekskludering av LHBTI barn og ungdom - Oslo 190619 Redd Barna EPHORTEPROD
2018/1511 20190614 14.06.2019 Inngående brev Invitasjon - Perspektivkonferansen 2019 Spesifikke språkvansker - Oslo 090919 Dysleksi Norge EPHORTEPROD
2019/84 20190614 14.06.2019 Inngående brev Ulikheter i helse øker i de nordiske landene tross velfungerende samarbeid mellom instanser Nordicwelfare - Nordens välfärdscenter EPHORTEPROD
2019/32 20190614 14.06.2019 Inngående brev Oversendelse - Bangkok Communiqué - The Joint Statement of the 2019 Asia-Pacific Regional High-Level Forum on Green Economy - 120619 United Nations Office for South-South Cooperation - UNOSSC EPHORTEPROD
2017/3151 20190614 14.06.2019 Inngående brev Henvendelse - barnevernssak og rettssikkerhet ***** EPHORTEPROD
2019/1855 20190614 14.06.2019 Inngående brev Meld St 18 Høringsnotat Den norske legeforening EPHORTEPROD
2019/2690 20190614 14.06.2019 Utgående brev Takkebrev etter offisielt besøk Universitetet i Oslo EPHORTEPROD
2019/2690 20190614 14.06.2019 Utgående brev Takkebrev etter offisielt besøk Norges idrettsforbund EPHORTEPROD
2019/2904 20190614 14.06.2019 Inngående brev Dok8:168 S Forslag om å styrke krisesentertilbudet for voldsutsatte Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe EPHORTEPROD
2018/4009 20190614 14.06.2019 Inngående brev Invitasjon til Regjeringens mottakelse i anledning Oslo Pride 190619 Kulturdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2018/4009 20190614 14.06.2019 Inngående brev Invitasjon til mottakelse i forbindelse med konføderasjonen Sveits sitt 728. jubileum - Oslo 040719 Sveitsiske ambassade Oslo EPHORTEPROD
2019/2690 20190614 14.06.2019 Utgående brev Takkebrev etter offisielt besøk Ordfører i Stavanger EPHORTEPROD
2019/2690 20190614 14.06.2019 Utgående brev Takkebrev etter offisielt besøk Gardermoen Militære flystasjon EPHORTEPROD
2019/2690 20190614 14.06.2019 Utgående brev Takkebrev etter offisielt besøk Næringslivets Hovedorganisasjon EPHORTEPROD
2019/2690 20190614 14.06.2019 Utgående brev Takkebrev etter offisielt besøk Fylkesmannen i Rogaland EPHORTEPROD
2019/2690 20190614 14.06.2019 Utgående brev Takkebrev etter offisielt besøk Fylkesordfører i Rogaland EPHORTEPROD
2019/2690 20190614 14.06.2019 Utgående brev Takkebrev etter offisielt besøk Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2019/2690 20190614 14.06.2019 Utgående brev Takkebrev etter offisielt besøk Sola Lufthavn direktør Anette Sigmundstad EPHORTEPROD
2019/2690 20190614 14.06.2019 Utgående brev Takkebrev etter offisielt besøk Frammuseet EPHORTEPROD
2019/2719 20190614 14.06.2019 Utgående brev Foreløpig svar til innsynsbegjæring - fakturaer knyttet til Stortingets utbetalinger i 2018 til tre selskap Norsk Rikskringkasting / NRK EPHORTEPROD
2018/1523 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om foredrag for komiteen - krigsveteraners helseproblemer Jarle Olvar Nygård m.fl. EPHORTEPROD
2019/2768 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Dagsorden til direktørens ledermøte 050619 EPHORTEPROD
2019/2768 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra direktørens ledermøte 050619 EPHORTEPROD
2019/2682 20190614 14.06.2019 Utgående brev Dokument 8:160 S Ber om departementets vurdering av representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap Finansdepartementet Finansministeren EPHORTEPROD
2019/2902 20190614 14.06.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om betingelser for lovendringer Malena Nedrejord Krossli EPHORTEPROD
2019/2652 20190614 14.06.2019 Inngående brev Dokument 8:157 S Innspill Marquart Nielsen Consulting AS EPHORTEPROD
2019/2767 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Dagsorden til direktørens ledermøte 290519 EPHORTEPROD
2019/2767 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra direktørens ledermøte 290519 EPHORTEPROD
2017/4110 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging SPR - Innstilling om endringer i Stortingets forretningsorden for å legge til rette for faste voteringstidspunkter Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2018/4622 20190614 14.06.2019 Utgående brev Avlyst markering 120619 - kl 1900 til 2000 Jon Tore Knoff EPHORTEPROD
2019/2813 20190614 14.06.2019 Utgående brev Dokument 8:165 S Ber om departementets vurdering av representantforslag om at regjeringen må legge fram konkrete forslag og en tidsplan for at alle norske skoler blir dysleksi- og dyskalkulivennlige Kunnskapsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2018/492 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Uttalelse til innstilling om endringer i forretningsorden - Stortinget og ny lov om nasjonal sikkerhet Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2019/2295 20190614 14.06.2019 Inngående brev Melding fra leverandør ***** EPHORTEPROD
2019/2770 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Saksliste til presidentskapsmøte 060619 EPHORTEPROD
2019/2770 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Protokoll fra presidentskapsmøte 060619 EPHORTEPROD
2018/492 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging SPR - 2. utkast til innstilling om endringer i Stortingets forretningsorden - behandling av gradert informasjon mv. Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2019/2170 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging SPR - Statsbudsjettet 2020 Kap 45 - Norges institusjon for menneskerettigheter (B-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2019/1209 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging SPR - Oppnevning av styre i NIM - Norges institusjon for menneskerettigheter for perioden 2019-2023 (B-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2018/342 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging SPR - Oppnevning av medlemmer til utvalg for å utrede Stortingets kontrollfunksjon (D-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2019/486 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Meld St 2 Debattopplegg 210619 EPHORTEPROD
2018/981 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging DLM - Informasjon om komitereiser på stortinget.no (B-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2018/407 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Avfallsrapporter for 2017 og 2018 Fredriksen Mona EPHORTEPROD
2018/407 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Sluttrapport for anskaffelse og innføring av FDVU system Mona Fredriksen EPHORTEPROD
2018/407 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Referat fra styringsgruppen for FDVU anskaffelse og implementering Tyvold Monika m.fl. EPHORTEPROD
2019/1928 20190614 14.06.2019 Utgående brev Prop 98 L Spørsmål til finansministeren om endringer i skatteloven og merverdiavgiftsloven Finansdepartementet Finansministeren EPHORTEPROD
2017/3067 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Leieavtale konditori P26 EPHORTEPROD
2019/2494 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging Saksliste til presidentskapsmøte 230519 EPHORTEPROD
2019/454 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging SPR - Oppnevning av nye medlemmer til EOS-utvalget (B-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
Postadresse: Stortinget, 0026 Oslo
postmottak@stortinget.no
Sentralbord: 23 31 30 50
Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
web@stortinget.no