eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 100 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2024/6303 20240614 14.06.2024 Inngående brev Dokument 8:160 S Innspill Kollektivtrafikkforeningen
2024/6307 20240614 14.06.2024 Inngående brev Meld St 2 Svar på spørsmål Finansdepartementet
2023/3817 20240614 14.06.2024 Internt notat Dokument 18 Ber om uttalelse til innstilling Lovsekretariatet
2024/6296 20240614 14.06.2024 Inngående brev Dokument 8:159 S Innspill Virke
2024/5769 20240614 14.06.2024 Inngående brev Prop 60 L Lovteknisk bistand Helse- og omsorgsdepartementet
2024/6307 20240614 14.06.2024 Utgående brev Meld St 2 Spørsmål Finansdepartementet
2023/4521 20240613 13.06.2024 Inngående brev Dokument 19 innspill Tana kvenforening
2024/6308 20240612 12.06.2024 Internt notat uten oppfølging Prop 102 S Debattopplegg 140624
2024/6419 20240612 12.06.2024 Inngående brev Dokument 8:165 S Departementets vurdering av forslaget Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden
2024/5974 20240612 12.06.2024 Internt notat uten oppfølging Prop 91 L Samtykke til utsettelse
2024/6305 20240612 12.06.2024 Internt notat uten oppfølging Prop 103 LS Debattopplegg 170624
2024/6307 20240612 12.06.2024 Internt notat uten oppfølging Meld St 2 Samtykke til utsatt avgivelse Finanskomiteen
2024/6296 20240612 12.06.2024 Inngående brev Dokument 8:159 S Høringsnotat Framtiden i våre hender
2024/6296 20240611 11.06.2024 Inngående brev Dokument 8:159 S Høringsnotat Naturvernforbundet
2024/6296 20240611 11.06.2024 Inngående brev Dokument 8:159 S Høringsnotat Natur og Ungdom
2024/6420 20240611 11.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Svar på spørsmål 1-30 fra Høyres fraksjon Landbruks- og matdepartementet Statsråden
2024/6305 20240611 11.06.2024 Inngående brev Prop 103 LS Rettebrev Finansdepartementet Finansministeren
2024/6296 20240611 11.06.2024 Inngående brev Dokument 8:159 S Høringsnotat NHO Service og Handel
2024/5860 20240610 10.06.2024 Inngående brev Meld St 18 Innspill Ola Vaagan Slåtten
2024/6430 20240610 10.06.2024 Inngående brev Meld St 28 Innspill Nora Barstad
2024/6420 20240610 10.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Oppfølging etter høring 060624 Norges Bondelag
2023/2481 20240610 10.06.2024 Inngående brev Dokument 19 Svar på invitasjon til møte 140624 Kommunesektorens organisasjon
2024/5748 20240610 10.06.2024 Utgående brev Dokument 8:121 S Ber om departementets vurdering av forslaget Kommunal- og distriktsdepartementet Statsråden
2024/6430 20240610 10.06.2024 Inngående brev Meld St 28 Høringsnotat Pensjonistforbundet og SAFO
2024/6296 20240610 10.06.2024 Inngående brev Dokument 8:159 S Høringsnotat Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs
2024/6430 20240610 10.06.2024 Inngående brev Meld St 28 Høringsnotat AAP-aksjonen
2024/6424 20240610 10.06.2024 Utgående brev Dokument 8:167 S Ber om statsrådens vurdering av forslaget Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden
2024/6296 20240610 10.06.2024 Inngående brev Dokument 8:159 S Høringsnotat Forbrukerrådet
2024/6296 20240610 10.06.2024 Inngående brev Dokument 8:159 S Innspill Forbrukerrådet
2024/6417 20240610 10.06.2024 Utgående brev Dokument 8:164 S Spørsmål 1 fra Fremskrittspartiets fraksjon Nærings- og fiskeridepartementet Statsråden
2024/6420 20240610 10.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Oppfølging etter høring 060624 Tine SA
2024/6307 20240610 10.06.2024 Inngående brev Meld St 2 Innspill Norsk-ukrainsk venneforening
2024/6020 20240610 10.06.2024 Inngående brev Prop 93 LS Høringsnotat TV 2
2024/6420 20240610 10.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Høringsnotat Virke dagligvare
2024/6020 20240610 10.06.2024 Inngående brev Prop 93 LS Høringsnotat Telenor
2024/6020 20240610 10.06.2024 Inngående brev Prop 93 LS Høringsnotat Norsk Journalistlag (NJ)
2024/6420 20240610 10.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Høringsnotat Spire
2024/6020 20240610 10.06.2024 Inngående brev Prop 93 LS Høringsnotat RiksTV AS
2024/6020 20240610 10.06.2024 Inngående brev Prop 93 LS Høringsnotat Norsk Redaktørforening
2024/6420 20240610 10.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Høringsnotat Norsk Bonde- og Småbrukarlag
2024/6020 20240610 10.06.2024 Inngående brev Prop 93 LS Høringsnotat Fiberforening.no
2024/6420 20240610 10.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Høringsnotat Alliansen ny landbrukspolitikk
2024/6020 20240610 10.06.2024 Inngående brev Prop 93 LS Høringsnotat Mediebedriftenes Landsforening
2024/6420 20240610 10.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Høringsnotat Natur og Ungdom
2024/6183 20240610 10.06.2024 Utgående brev Dokument 8:155 S Ber om departementets vurdering av forslaget Kunnskapsdepartementet Statsråden
2024/6420 20240607 07.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Innspill Jordanes
2024/6417 20240607 07.06.2024 Inngående brev Dokument 8:164 S Svar på spørsmål 1 fra Fremskrittspartiets fraksjon Nærings- og fiskeridepartementet Statsråden
2024/5856 20240607 07.06.2024 Internt notat uten oppfølging Prop 72 L Debattopplegg 140624
2024/6309 20240607 07.06.2024 Internt notat uten oppfølging Prop 101 L Debattopplegg 140624
2024/6308 20240607 07.06.2024 Inngående brev Prop 102 S Svar på spørsmål 1-9 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon Kommunal- og distriktsdepartementet Statsråden
2024/6308 20240607 07.06.2024 Inngående brev Prop 102 S Innspill Larvik Kommune
2023/3817 20240606 06.06.2024 Inngående brev Dokument 18 Innspill Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden
2024/6129 20240606 06.06.2024 Internt notat uten oppfølging Prop 96 S Uttalelse til innstilling Næringskomiteen
2024/6296 20240606 06.06.2024 Utgående brev Dokument 8:159 S Ber om departementets vurdering av forslaget Finansdepartementet Finansministeren
2024/5977 20240606 06.06.2024 Internt notat uten oppfølging Prop 89 LS Uttalelse til innstilling Transport- og kommunikasjonskomiteen
2024/6420 20240606 06.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Høringsnotat Norsvin
2024/6308 20240606 06.06.2024 Utgående brev Prop 102 S Oppfølgingsspørsmål 2 fra Høyres fraksjon Kommunal- og distriktsdepartementet Statsråden
2023/3817 20240606 06.06.2024 Inngående brev Dokument 18 Høringsnotat Justis- og beredskapsdepartementet
2024/6020 20240606 06.06.2024 Inngående brev Prop 93 LS Høringsnotat EL og IT Forbundet
2024/5760 20240606 06.06.2024 Inngående brev Meld St 14 Innspill Jan Jæger
2024/6020 20240606 06.06.2024 Inngående brev Prop 93 LS Høringsnotat NHO Elektro
2024/6020 20240606 06.06.2024 Inngående brev Prop 93 LS Høringsnotat IKT NORGE
2024/6296 20240606 06.06.2024 Inngående brev Dokument 8:159 S Høringsnotat Tone Skårdal Tobiasson
2024/6020 20240606 06.06.2024 Inngående brev Prop 93 LS Høringsnotat NRK
2024/6020 20240606 06.06.2024 Inngående brev Prop 93 LS Høringsnotat Telia Norge AS
2024/6308 20240606 06.06.2024 Inngående brev Prop 102 S Svar på oppfølgingsspørsmål frå Høyres fraksjon Kommunal- og distriktsdepartementet Statsråden
2024/6020 20240606 06.06.2024 Inngående brev Prop 93 LS Høringsnotat Kabel Norge
2024/6308 20240606 06.06.2024 Inngående brev Prop 102 S Svar på oppfølgingsspørsmål 1-3 fra Høyres fraksjon Kommunal- og distriktsdepartementet Statsråden
2024/6184 20240606 06.06.2024 Utgående brev Dokument 8:156 S Ber om departementets vurdering av forslaget Kunnskapsdepartementet Statsråden
2024/6020 20240606 06.06.2024 Inngående brev Prop 93 LS Høringsnotat Næringslivets Hovedorganisasjon
2024/6420 20240606 06.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Innspill Uavhengige meieriers Landsforbund
2024/6020 20240606 06.06.2024 Inngående brev Prop 93 LS Høringsnotat Hørselshemmedes Landsforbund
2024/6296 20240606 06.06.2024 Inngående brev Dokument 8:159 S Høringsnotat Klesforskning, SIFO OsloMet
2024/6420 20240605 05.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Søknad om å delta på høring Norges Bygdeungdomslag
2024/6420 20240605 05.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Høringsnotat NOAH - for dyrs rettigheter
2024/6420 20240605 05.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Søknad om å delta på høring Norsk Bonde- og Småbrukarlag
2024/6420 20240605 05.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Høringsnotat TYR
2024/6420 20240605 05.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Søknad om å delta på høring Uavhengige Meieriers Landsforbund
2024/6420 20240605 05.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Søknad om å delta på høring TINE SA
2024/6420 20240605 05.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Søknad om å delta på høring Spire
2024/6420 20240605 05.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Søknad om å delta på høring Gartnerhallen SA
2024/6420 20240605 05.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Søknad om å delta på høring Kornbøndenes Interesseorganisasjon
2024/6420 20240605 05.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Søknad om å delta på høring Økologisk Norge
2024/6420 20240605 05.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Søknad om å delta på høring Norsk Bonde- og Småbrukarlag - Ungdomsutvalg
2024/6420 20240605 05.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Søknad om å delta på høring Alliansen ny landbrukspolitikk
2024/6420 20240605 05.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Søknad om å delta på høring Virke Dagligvare
2024/6420 20240605 05.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Søknad om å delta på høring Framtiden i våre hender
2024/6420 20240605 05.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Søknad om å delta på høring Natur og Ungdom
2024/6420 20240605 05.06.2024 Utgående brev Prop 105 S Spørsmål 1-30 fra Høyres fraksjon Landbruks- og matdepartementet Statsråden
2024/6307 20240605 05.06.2024 Inngående brev Meld St 2 Innspill Visit Svalbard - Svalbard Reiselivsråd
2024/6419 20240605 05.06.2024 Utgående brev Dokument 8:165 S Anmodning om statsrådens vurdering Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden
2024/6020 20240605 05.06.2024 Inngående brev Prop 93 LS Høringsnotat Skygard
2024/6308 20240605 05.06.2024 Inngående brev Prop 102 S Rettebrev Kommunal- og distriktsdepartementet Statsråden
2024/6420 20240605 05.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Søknad om å delta på høring Norsvin SA
2024/6417 20240605 05.06.2024 Utgående brev Dokument 8:164 S Ber om departementets vurdering av forslaget Nærings- og fiskeridepartementet Statsråden
2024/6417 20240605 05.06.2024 Inngående brev Dokument 8:164 S Innspill Norsk Sjømannsforbund
2024/6419 20240605 05.06.2024 Inngående brev Dokument 8:165 S Innspill LNT - Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
2023/3817 20240605 05.06.2024 Inngående brev Dokument 18 Oppfølging etter høring 040624 NiM Norges institusjon for menneskerettigheter
2023/2481 20240605 05.06.2024 Utgående brev Dokument 19 Invitasjon til møte 140624 Kommunesektorens organisasjon
2024/6420 20240605 05.06.2024 Inngående brev Prop 105 S Høringsnotat Kornbøndenes Interesseorganisasjon