Postliste http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.stortinget.no Informasjon vedrørende din søknad http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213451?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 24735/2019 | HR-seksjonen Ansettelse i stilling som Controller i IT avdelingen Stortinget http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212179?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23463/2019 | HR-seksjonen Innstilling - ledig stilling som Controller i IT avdelingen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212062?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23346/2019 | HR-seksjonen Utvidet søkerliste for stilling - Controller til IT- avdelingen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212072?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 23356/2019 | HR-seksjonen Offentlig søkerliste for stilling - Controller til IT- avdelingen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212071?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23355/2019 | HR-seksjonen Søknad på stilling - Controller til IT- avdelingen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/207098?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2019 | RegistryNumber: 18382/2019 | HR-seksjonen Deling av prosjekteringsmateriale - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/225431?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS m.fl. | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 8773/2020 | Seksjon for byggutvikling Deling av prosjekteringsmateriale - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/225430?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsbygg | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 8772/2020 | Seksjon for byggutvikling Deling av prosjekteringsmateriale - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/225429?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 8771/2020 | Seksjon for byggutvikling Deling av prosjekteringsmateriale - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/225326?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 8668/2020 | Seksjon for byggutvikling Deling av prosjekteringsmateriale - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/225325?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 8667/2020 | Seksjon for byggutvikling Deling av prosjekteringsmateriale - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/225191?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 8533/2020 | Seksjon for byggutvikling Avslag på innsynsbegjæring i 2013/320-851 med løpenr. 14933/2019 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/205464?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aftenposten | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 16748/2019 | Seksjon for byggutvikling Avslag på innsynsbegjæring i 2013/320-840 med løpenr. 14895/2019 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/205245?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aftenposten | Journaldato: 13.09.2019 | RegistryNumber: 16529/2019 | Seksjon for byggutvikling A41007 - P26 - prosjekteringsfeil vegger plan U1 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/203611?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 15.08.2019 | RegistryNumber: 14895/2019 | Seksjon for byggutvikling A41007 - P26 - 10669 - Månedsrapporter for juli 2019 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/203489?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 14773/2019 | Seksjon for byggutvikling A41007 - P26 - 10667 - Månedsrapporter for juni 2019 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/203488?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 14772/2019 | Seksjon for byggutvikling A41007 - P26 - 10666 - Månedsrapporter for mai 2019 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/203487?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 14771/2019 | Seksjon for byggutvikling A41007 - P26 - 10665 Svar på brev av 240219 - Prognose honorar http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/203484?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 13.08.2019 | RegistryNumber: 14768/2019 | Seksjon for byggutvikling Avslag på innsynsbegjæring i 2015/1123-581 med løpenr. 15005/2019 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/205467?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aftenposten | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 16751/2019 | Seksjon for byggutvikling Avslag på innsynsbegjæring i 2015/1123-554 med løpenr. 14857/2019 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/205243?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aftenposten | Journaldato: 13.09.2019 | RegistryNumber: 16527/2019 | Seksjon for byggutvikling Avslag på innsynsbegjæring i 2015/1123-555 med løpenr. 14859/2019 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/205242?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aftenposten | Journaldato: 13.09.2019 | RegistryNumber: 16526/2019 | Seksjon for byggutvikling Informasjon om endrete innkjørings- og vareleveringsrutiner for vareleveranser, håndverkere og tjenesteleverandører til Stortinget gjeldende fra 010919 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/205047?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke entreprenør | Journaldato: 10.09.2019 | RegistryNumber: 16331/2019 | Seksjon for innkjøp A41007 Månedsrapport 06-2019 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/203721?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 15005/2019 | Seksjon for byggutvikling A41007 Månedsrapport 05-2019 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/203720?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 22.08.2019 | RegistryNumber: 15004/2019 | Seksjon for byggutvikling A41007 - P26 - Svar på brev av 03.07.2019 - Skade høyspentkabel Akersgata http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/203575?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 14859/2019 | Seksjon for byggutvikling A41007 - P26 - Brev vedr. avtale omtvistede saker http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/203573?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 14857/2019 | Seksjon for byggutvikling Prop 1 S Innspill - kommunesammenslåing og eiendomsskatt http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/215978?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon | Journaldato: 12.12.2019 | RegistryNumber: 27262/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Vedtak om sum for rammeområde 19 - 20 - 21 og 22 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/215917?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Finanskomiteen | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 27201/2019 | Konstitusjonell avdeling Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/215609?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Solenergiforening | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 26893/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/215278?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Industri | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 26562/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214833?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAFS Regionråd | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 26117/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Svar på spørsmål til departementet http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214701?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 25985/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214688?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole G. Selås | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 25972/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Spørsmål til departementet http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214530?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 25814/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Debattopplegg Innst 2 S Finansinnstillingen 271119 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214508?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Stortingssekretariatet | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 25792/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214432?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sogndal kommune | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 25716/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214236?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Preem Norge AS | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 25520/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214146?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Horten kommune | Journaldato: 14.11.2019 | RegistryNumber: 25430/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Rettebrev http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214038?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 25322/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S MDG Svar på spørsmål 181 fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon - korrigert svar http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214015?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 25299/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Rettebrev http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213864?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barne- og likestillingsdepartementet Statsråden | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 25148/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213777?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bergen Næringsråd | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 25061/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213764?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stor-Elvdal Høyre | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 25048/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 863 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213559?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 24843/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 140 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213544?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 24828/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 325 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213542?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 24826/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 236 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213426?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 24710/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 480 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213403?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 24687/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 334 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213379?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 24663/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 852 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213370?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiannsdepartementet Finansministeren | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 24654/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 378 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213363?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 24647/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 115 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213361?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 24645/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 799 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213358?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 24642/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 325 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213355?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finanministeren | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 24639/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 481 - 482 og 483 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213352?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finasndepartementet Finansministeren | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 24636/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 301 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213331?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 24615/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 279 og 424 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213326?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 24610/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 65 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213325?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 24609/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 76 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213324?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 24608/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 425 - 426 - 427 - 428 - 431 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 og 447 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213323?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 24607/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 448 og 449 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213322?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 24606/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 713 og 823 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213040?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24324/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 452 - 453 og 454 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213039?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24323/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 329 og 331 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213038?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24322/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 270 - 455 - 456 og 458 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213037?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24321/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 459 og 460 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213034?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24318/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 627 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213033?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24317/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S MDG Svar på spørsmål 164 fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213030?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24314/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Svar på spørsmål 247 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213020?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24304/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 219 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213013?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24297/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 646 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213012?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24296/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 268 og 271 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212999?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24283/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 195 og 267 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212997?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24281/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 266 - 277 - 943 - 944 - 962 og 963 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212993?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24277/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 247 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212992?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24276/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 213 - 214 og 510 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212991?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24275/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S MDG Svar på spørsmål 21 - 72 og 179 fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212989?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24273/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 95 - 96 - 98 - 99 - 122 - 151 og 190 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212988?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24272/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 332 - 344 - 352 - 463 - 464 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 og 479 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212987?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24271/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 390 - 392 - 395 - 396 - 419 - 421 og 426 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212986?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24270/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 431 - 432 - 451 - 503 - 576 - 608 - 609 - 620 - 622 - 632 - 645 - 652 - 656 - 668 og 677 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212985?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24269/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 679 - 690 - 695 - 722 - 723 - 729 - 845 - 846 - 851 - 860 - 862 - 889 - 1003 - 1004 og 1005 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212984?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24268/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 198 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 og 302 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212983?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24267/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 964 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212927?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 24211/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212919?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NHO | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 24203/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 287 og 301 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212917?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 24201/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 267 - 270 - 326 - 791 - 830 og 839 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212899?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 24183/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 268 - 269 - 271 og 803 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212874?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 24158/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 810 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212868?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 24152/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 265 og 951 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212862?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 24146/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 173 - 175 - 176 - 188 - 268 - 269 - 273 og 274 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212856?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 24140/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 32 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212827?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 24111/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 149 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212787?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 24071/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 185 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212758?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 24042/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 196 - 248 - 337 - 350 og 515 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212757?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 24041/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 84 og 101 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212756?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 24040/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 51 - 52 - 75 - 878 og 895 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212755?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 24039/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 147 - 152 og 185 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212754?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 24038/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 142 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212749?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 24033/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 173 og 461 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212745?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 24029/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 177 - 179 og 836 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212744?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 24028/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 134 - 136 - 216 - 275 og 312 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212743?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 24027/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 139 - 150 - 172 - 321 - 331 - 384 - 386 - 387 og 499 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212741?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 24025/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 40 - 42 og 292 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212739?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 24023/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 165 - 279 - 286 - 311 - 318 - 748 og 1001 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212737?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 24021/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S MDG Svar på spørsmål 185 og 186 fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212736?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 24020/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 288 og 298 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212735?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 24019/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 263 og 264 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212734?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 24018/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 322 - 813 - 821 - 827 - 828 - 835 - 837 - 938 og 952 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212729?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 24013/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 5 - 190 - 303 og 304 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212724?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 24008/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 192 og 193 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212723?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 24007/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 275 - 276 - 277 - 278 - 279 og 280 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212710?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 23994/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 112 - 933 - 934 og 937 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212701?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 23985/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 265 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212699?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementer Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 23983/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S MDG Svar på spørsmål 181 fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212697?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 23981/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 319 - 334 og 538 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212696?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 23980/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 58 - 161 - 190 - 361 - 362 - 368 - 430 og 967 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212693?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 23977/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar og spørsmål 1 - 17 - 27 - 43 - 44 - 45 - 51 - 52 - 56 - 67 - 71 - 86 og 87 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212691?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 23975/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S MDG Svar på spørsmål 17 - 18 - 49 - 52 - 53 - 54 og 73 fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212689?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 23973/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 242 - 249 - 261 - 263 - 323 - 324 - 325 - 326 - 329 og 330 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212687?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 23971/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 119 - 120 - 134 - 157 - 164 - 182 og 183 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212685?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 23969/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 15 - 42 - 80 og 81 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212683?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 23967/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 og 103 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212681?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 23965/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 341 - 349 - 354 - 377 - 378 - 433 - 434 - 435 - 438 - 462 - 466 - 467 og 469 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212680?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 23964/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 104 - 105 - 109 - 111 - 113 - 114 - 418 - 442 - 526 - 551 - 552 - 560 - 634 - 648 og 661 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212679?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 23963/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 678 - 697 - 704 - 744 - 772 - 776 - 780 - 844 - 850 - 853 - 855 - 856 - 857 - 858 og 859 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212676?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 23960/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 869 - 898 - 926 - 927 - 928 - 935 - 940 - 941 - 959 - 960 - 961 - 968 - 969 og 970 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212675?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 23959/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 272 - 276 og 301 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212674?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 23958/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 239 - 284 - 285 - 286 - 288 - 289 - 290 - 297 - 298 og 299 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212673?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 23957/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 353 - 379 og 380 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212672?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 23956/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 391 - 918 - 929 og 973 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212656?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 23940/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Rettelser http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212617?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 23901/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 381 og 528 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212588?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23872/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 974 - 975 og 976 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212587?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23871/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 319 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212586?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23870/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S MDG Svar på spørsmål 94 og 105 fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212584?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23868/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 117 - 977 - 979 og 991 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212583?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23867/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 65 - 67 - 290 - 291 - 529 - 540 og 543 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212582?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23866/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 126 - 130 - 133 - 789 - 917 og 993 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212581?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23865/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 233 - 236 og 237 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212574?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23858/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 135 - 136 - 138 - 139 - 140 - 141 og 142 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212573?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23857/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 7 - 271 og 272 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212572?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23856/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 20 - 76 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 150 - 151 - 152 - 154 - 156 - 157 og 158 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212571?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23855/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 159 - 160 - 162 - 163 - 164 - 167 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 176 - 181 - 182 og 183 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212570?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23854/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 186 - 187 - 188 - 189 - 191 - 192 - 195 - 329 - 653 - 654 - 663 - 694 og 720 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212569?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23853/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 291 - 294 - 295 - 296 - 300 - 309 - 318 og 322 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212568?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansddepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23852/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S MDG Svar på spørsmål 180 fra Miljøpartiet De Grønnes Fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212558?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23842/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 189 og 335 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212557?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23841/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 197 og 201 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212556?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23840/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S H Svar på spørsmål 2 fra Høyres fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212555?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23839/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 216 - 328 - 385 - 388 - 396 - 399 - 400 - 410 - 414 - 417 - 418 og 489 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212552?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23836/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 501 - 504 - 505 - 506 - 509 og 537 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212551?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23835/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 82 - 84 - 209 - 216 - 217 - 218 - 220 - 224 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 og 293 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212550?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23834/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 105 - 172 - 189 - 191 og 270 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212549?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23833/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 294 - 295 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 312 - 313 - 314 og 315 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212548?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23832/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 316 - 317 - 342 - 401 - 483 - 896 - 901 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 920 og 978 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212547?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23831/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S KRF Spørsmål fra Kristelig Folkepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212546?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23830/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsmappe http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212526?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23810/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 900 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212501?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23785/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 213 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212500?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23784/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 199 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212498?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23782/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 921 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212496?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23780/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 323 og 324 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212495?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23779/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 374 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212494?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23778/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 94 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212493?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23777/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S MDG Svar på spørsmål 177 fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212492?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23776/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 303 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212491?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23775/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 185 og 264 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212490?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23774/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 246 og 327 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212488?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23772/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 343 - 345 - 347 - 348 - 349 - 350 - 353 og 354 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212487?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23771/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 246 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212486?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23770/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 359 - 360 - 363 - 364 - 366 - 367 - 369 - 370 - 809 - 814 - 815 og 816 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212485?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23769/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 817 - 818 - 819 - 820 - 822 - 824 - 825 - 826 - 829 - 831 - 832 - 833 - 834 - 838 og 840 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212484?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23768/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 285 - 286 - 287 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 og 297 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212481?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23765/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 259 - 260 - 261 og 262 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212480?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23764/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 378 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212479?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23763/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 321 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212478?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23762/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 327 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212477?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23761/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 317 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212476?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23760/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 439 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212475?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23759/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S MDG Svar på spørsmål 140 fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212474?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23758/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 72 - 75 - 82 - 256 - 258 og 259 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212471?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23755/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 155 og 248 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212437?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23721/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 178 - 199 - 200 - 202 - 203 - 204 - 328 - 715 - 984 - 985 - 988 og 999 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212436?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23720/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 318 og 320 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212435?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23719/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 207 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212434?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23718/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 30 - 57 - 155 - 162 - 164 - 165 - 166 - 168 - 171 - 175 - 277 - 278 - 301 - 313 og 322 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212433?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23717/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 239 - 254 - 255 og 257 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212430?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23714/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 427 - 643 - 657 - 659 - 666 - 667 - 842 og 843 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212429?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23713/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S MDG Svar på spørsmål 136 - 141 - 143 - 150 - 159 - 160 - 161 - 165 - 169 og 171 fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212428?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23712/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S MDG Svar på spørsmål 187 fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212427?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23711/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Debattopplegg 101219 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/215317?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Stortingssekretariatet | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 26601/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 69 og 161 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212426?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23710/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214730?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 26014/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 45 - 61 - 62 og 176 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212425?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23709/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Rettebrev http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213859?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barne- og familiedepartementet Statsråden | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 25143/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S MDG Svar på spørsmål 128 - 132 - 133 - 134 - 135 og 158 fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212422?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23706/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213827?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NyMusikk m.fl. | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 25111/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 133 - 135 - 143 - 144 - 150 - 153 - 158 - 228 og 238 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212421?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23705/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212792?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utenlandsadoptertes politiske utvalg | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 24076/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 15 - 18 - 49 - 53 - 113 - 154 - 166 - 167 og 168 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212420?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23704/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Oppfølging etter høring http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212730?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Arkivråd | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 24014/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 177 - 180 - 182 - 186 - 190 - 315 og 419 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212419?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23703/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsmappe http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212525?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23809/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 1 - 10 - 12 - 13 - 18 - 21 - 22 - 23 - 34 - 35 - 40 - 41 - 44 - 55 - 62 - 63 og 66 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212418?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23702/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 194 - 229 - 230 og 231 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212416?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23700/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Oppfølging etter høring http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212391?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Musikk i skolen | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23675/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 421 - 423 - 429 - 430 - 432 og 436 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212415?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23699/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat - tillegg http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212331?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finans Norge | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23615/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 636 og 737 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212414?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23698/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212155?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landslaget for lokalaviser LLA | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 23439/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 105 og 195 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212413?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23697/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212154?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Skuespillerforbund | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 23438/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 437 - 450 - 451 - 457 - 465 - 468 - 470 - 471 - 477 - 478 - 519 og 527 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212412?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23696/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212152?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Redaktørforening | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 23436/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 273 - 278 - 320 - 321 - 323 - 330 - 331 - 332 - 333 - 335 - 336 - 337 - 804 - 805 og 807 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212411?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23695/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat - oppdatert http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212150?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk teater - og orkesterforening NTO | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 23434/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 338 - 339 - 340 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 393 - 394 - 398 - 399 - 402 - 403 og 754 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212410?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23694/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212105?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Bygdekvinnelag | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 23389/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 407 - 408 - 414 - 420 - 422 - 423 - 424 - 425 - 429 - 433 - 434 - 435 - 437 - 747 og 750 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212397?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23681/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212099?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 23383/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 405 - 406 - 438 - 440 - 441 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 453 - 454 og 455 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212396?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23680/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill - tillegg http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212078?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsskogan Sanitetsforening | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 23362/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 456 - 457 - 468 - 469 - 470 - 471 - 474 - 475 - 477 - 478 - 484 - 486 - 488 - 784 og 785 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212395?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23679/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Oppfølging etter høring http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211950?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Den Norske Turistforening DNT | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 23234/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 786 - 787 - 788 - 790 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 798 - 800 - 801 - 802 - 806 og 811 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212394?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23678/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Oppfølging etter høring 211019 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211905?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner / LNU | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 23189/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 266 - 277 - 305 og 320 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212393?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23677/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill og forespørsel om møte - tema etteradopsjon og oppfølging av utenlandsadopterte http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211903?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utenlandsadoptertes politiske utvalg / UAPU | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 23187/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 504 - 505 og 797 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212392?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23676/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211875?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Den norske Forfatterforening | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 23159/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 506 - 507 - 508 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 607 - 808 - 919 - 923 - 924 og 1007 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212385?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23669/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211846?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bono | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 23130/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 231 - 232 - 329 - 330 - 331 og 332 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212384?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23668/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Oppfølging etter høring http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211646?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Museumsforbund | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 22930/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 522 - 523 - 525 - 527 - 528 - 530 - 531 - 535 - 538 og 542 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212382?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23666/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill - tillegg http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211597?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsskogan Sanitetsforening | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 22881/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 549 - 550 - 554 - 555 og 556 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212381?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23665/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211596?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Namsskogan Sanitetsforening | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 22880/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 557 - 558 - 559 - 561 - 564 - 565 - 566 - 568 - 569 - 570 - 573 - 574 - 575 og 577 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212380?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23664/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211571?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Voss Kommune | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 22855/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 83 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212379?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23663/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211570?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stiftinga Ekstreme Voss | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 22854/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 578 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 og 599 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212377?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23661/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211535?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bokmålsforbundet | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 22819/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 600 - 604 - 613 - 614 - 616 og 674 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212376?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23660/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211521?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grafill | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 22805/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 321 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212375?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23659/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211507?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kunsthall Bergen | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 22791/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 617 - 618 - 623 og 624 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212374?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23658/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211442?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FilmReg | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 22726/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 263 og 665 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212373?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23657/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211407?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sør-Troms Museum | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 22691/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 243 - 255 og 261 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212372?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23656/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Avslag på søknad om å delta på høring http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211386?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk Reiseliv | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 22670/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 310 - 389 - 526 og 544 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212371?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23655/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Reviderte program for høring 211019 og 241019 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211385?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Høringsinstansene | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 22669/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 211 - 212 - 213 - 306 og 307 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212370?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23654/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 626 - 628 - 629 - 630 - 635 - 637 - 638 - 639 - 641 - 642 - 644 og 647 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212369?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23653/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211163?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landsforeningen for barnevernsbarn | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 22447/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 649 - 650 - 655 - 658 - 660 - 662 - 664 - 669 - 670 og 671 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212368?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23652/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211156?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norske Filmregissører | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 22440/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 672 - 673 - 676 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 688 - 689 - 691 - 696 og 699 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212367?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23651/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211150?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mediebedriftenes Landsforening | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 22434/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 700 - 701 - 702 - 703 - 705 - 706 - 709 - 710 - 711 - 712 - 716 - 717 - 718 - 719 og 724 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212366?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23650/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211101?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FONO | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22385/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 725 - 726 - 727 - 728 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 738 - 739 - 740 og 741 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212365?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23649/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211100?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkeakademienes Landsforbund | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22384/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 742 - 743 - 745 - 749 - 751 - 752 - 753 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 og 762 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212364?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23648/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211076?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Murbyen Oslo | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22360/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 848 - 849 - 854 - 861 - 864 - 865 - 866 - 867 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 876 og 1000 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212363?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23647/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat - korrigert versjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211074?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Litteraturhuset Fredrikstad | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22358/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 194 - 196 - 197 - 206 - 208 - 209 - 251 og 283 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212362?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23646/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211073?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Scenekunstbruket | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22357/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 47 - 48 - 58 - 145 - 151 - 152 - 154 - 156 - 157 - 160 - 163 - 215 - 484 - 485 - 486 - 487 og 503 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212360?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23644/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211068?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KFUK - KFUM | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22352/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 41 - 43 - 44 - 46 - 50 - 76 og 102 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212359?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23643/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211057?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Skiforbund | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22341/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S MDG Svar på spørsmål 107 - 129 - 130 - 182 fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212358?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23642/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211056?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Artistorganisasjonen GramArt | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22340/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 59 - 244 - 248 - 249 - 260 - 264 - 274 - 371 - 372 - 373 - 374 - 400 - 450 - 452 - 458 - 459 - 460 - 461 og 462 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212355?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23639/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211047?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pårørendealliansen | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22331/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 466 - 675 - 707 - 708 - 763 - 767 - 768 - 769 - 770 - 777 - 778 - 812 - 841 - 875 og 877 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212354?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23638/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211036?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FONO | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22320/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 890 - 891 - 942 - 945 - 946 - 947 - 948 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 965 og 966 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212353?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23637/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211030?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forskerforbundet | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22314/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 73 - 74 - 107 - 138 - 139 - 146 - 149 - 157 - 214 - 219 - 263 - 267 - 269 og 273 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212352?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23636/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211029?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Blå Kors Norge | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22313/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 274 - 278 - 280 - 281 - 283 - 299 - 306 - 308 - 309 - 311 - 315 - 318 - 325 - 326 og 332 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212351?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23635/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211028?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOKUS-Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22312/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 300 og 302 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212349?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23633/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211027?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk tidsskriftforening | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22311/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S MDG Svar på spørsmål 20 - 26 - 64 - 82 - 89 - 97 og 98 fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212347?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23631/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211026?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTO Norsk teater- og orkesterforening | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22310/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 249 - 254 og 258 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212344?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23628/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211025?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stiftelsen Nordisk Bibelmuseum | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22309/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 54 - 56 - 228 - 247 - 250 - 251 - 375 - 893 - 894 - 950 - 1012 - 1013 og 1014 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212342?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23626/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211024?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Koralliansen | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22308/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 19 - 20 - 34 - 47 - 53 - 54 - 55 - 97- 104 og 322 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212340?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23624/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211023?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Filmkommisjonene i Norge | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22307/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 180 - 187 - 282 og 304 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212338?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiannsdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23622/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211022?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Lokalradioforbund | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22306/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 513 - 514 - 539 og 541 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212337?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23621/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211021?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22305/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 86 - 88 - 228 og 317 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212336?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23620/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211020?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Office for Contemporary Art Norway (OCA) | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22304/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212240?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms fylkeskommune | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 23524/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211018?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barneombudet | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22302/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 87 - 148 - 240 - 241 - 314 - 317 - 319 og 320 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212239?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 23523/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211017?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norske Konsertarrangører | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22301/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 31 - 35 - 77 - 83 - 85 - 116 og 194 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212238?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 23522/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211016?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Døveforbund | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22300/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 191 - 193 - 206 - 252 og 367 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212237?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 23521/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211015?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landslaget for lokalhistorie | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22299/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S MDG Svar på spørsmål 34 - 35 - 62 - 77 - 83 - 87 - 88 - 90 - 91 - 96 - 108 - 109 - 114 - 115 - 118 og 119 fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212236?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 23520/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211014?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Virke Kultur og Virke Produsentforeningen | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22298/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 79 - 252 - 253 - 254 - 256 - 257 - 319 - 382 - 383 - 887 - 888 - 897 - 899 - 971 - 986 og 987 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212234?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 23518/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211013?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UKM Norge | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22297/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 92 - 103 - 150 - 174 - 177 - 178 - 179 - 181 - 210 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 og 328 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212233?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 23517/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211011?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norske kulturhus | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22295/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 26 - 100 og 101 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212232?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 23516/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211010?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner / LNU | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22294/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 15 - 42 - 58 - 61 - 93 og 103 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212231?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 23515/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211009?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unge funksjonshemmede | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22293/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 22 - 245 - 247 - 267 - 335 - 342 - 357 - 382 - 383 - 512 - 534 og, 536 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212230?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 23514/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S MDG Svar på spørsmål 22 - 23 - 24 - 25 - 28 - 47 - 48 - 66 - 67 - 68 - 69 - 74 - 75 - 84 - 85 - 86 - 111 - 183 og 184 fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212229?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 23513/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211008?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Arkivråd | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22292/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 118 - 128 - 129 - 130 - 132 - 136 - 137 - 140 - 142 - 144 og 145 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212228?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 23512/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211007?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frivillighet Norge | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22291/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 275 - 640 - 782 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 og 892 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212227?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 23511/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211006?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Komponistforening | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22290/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 922 - 939 - 990 - 992 og 998 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212226?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 23510/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211005?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Blindeforbund | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22289/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 317 - 324 - 327 - 328 - 330 - 333 og 334 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212225?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 23509/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211004?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tverga | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22288/2019 | Familie- og kulturkomiteen Tildeling av kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/226032?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Devoteam Fornebu Consulting AS (hovedenhet) | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 9374/2020 | Seksjon for innkjøp Prop 1 S R Svar på spørsmål 226 - 238 - 242 - 265 - 266 - 281 - 326 og 333 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212224?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 23508/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211003?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fellesorganisasjonen / FO | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22287/2019 | Familie- og kulturkomiteen Tildeling av kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/226031?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Glasspaper AS | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 9373/2020 | Seksjon for innkjøp Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212185?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Næringsalliansen for Trøndelag | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 23469/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211002?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reform - ressurssenter for menn | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22286/2019 | Familie- og kulturkomiteen Tildeling av kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/226030?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Innofactor AS | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 9372/2020 | Seksjon for innkjøp Prop 1 S AP Svar på spørsmål 324 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212161?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 23445/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211001?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: For Fangers Pårørende / FFP | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22285/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 264 - 500 og 502 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212160?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 23444/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211000?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stiftelsen Dam | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22284/2019 | Familie- og kulturkomiteen Melding fra leverandør http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/226028?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.05.2020 | RegistryNumber: 9370/2020 | Seksjon for innkjøp Prop 1 S Forslag til debattopplegg http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/215213?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Stortingssekretariatet | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 26497/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 327 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212159?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 23443/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210998?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges museumsforbund | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22282/2019 | Familie- og kulturkomiteen Melding fra leverandør http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/225780?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 9122/2020 | Seksjon for innkjøp Takkebrev etter Nobelprisvinners møte med komiteen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/217049?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges ambassade Addis Abeba | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 391/2020 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214999?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Den norske tannlegeforening | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 26283/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 191 - 192 - 196 og 323 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212158?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 23442/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210996?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22280/2019 | Familie- og kulturkomiteen Kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/225632?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 8974/2020 | Seksjon for innkjøp Bakgrunnsmappe - møte med årets fredsprisvinner 111219 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/215794?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 27078/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214824?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: RTVS Øst | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 26108/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212156?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fiskebåt | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 23440/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210995?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Artistorganisasjonen GramArt | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22279/2019 | Familie- og kulturkomiteen Kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/223964?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 7306/2020 | Seksjon for innkjøp Bakgrunn til møte med Rederiforbundet 051219 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/215348?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 26632/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S Innspill - sykehusutbygging på Gaustad http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214700?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Henry Christiansen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 25984/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212141?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASKO Norge AS | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 23425/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210993?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Journalistlag | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22277/2019 | Familie- og kulturkomiteen Kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/223645?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 6987/2020 | Seksjon for innkjøp Invitasjon til Nobel Peace Prize Forum 2019 - situasjonen i Jemen - Oslo 111219 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/215109?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nobel Peace Prize Forum | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 26393/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214009?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Virke ehandel | Journaldato: 12.11.2019 | RegistryNumber: 25293/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 31 - 65 - 66 - 71 - 79 og 80 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212136?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 23420/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210992?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk musikkråd | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22276/2019 | Familie- og kulturkomiteen Tildeling av kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/223489?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Seeds Consulting AS | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 6831/2020 | Seksjon for innkjøp Svar på anmodning om bakgrunnsinformasjon - besøk av årets fredsprisvinner 111219 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214900?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utenriksdepartementet | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 26184/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213808?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Universitetet i Oslo m.fl. | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 25092/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 110 - 114 - 127 - 130 - 132 - 251 og 284 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212135?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 23419/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210991?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22275/2019 | Familie- og kulturkomiteen Tildeling av kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/223488?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Techfolk AS | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 6830/2020 | Seksjon for innkjøp Bakgrunnsmappe - møte med Kypros' utenriksminister 271119 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214779?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 26063/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213492?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 24776/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 1 - 13 - 32 - 33 - 37 - 39 - 87 - 88 - 89 og 90 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212133?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 23417/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210990?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Psoriasis- og eksemforbundet | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22274/2019 | Familie- og kulturkomiteen Kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/223481?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 6823/2020 | Seksjon for innkjøp Bakgrunnsmappe - møte med leder for FNs nedrustningsarbeid 251119 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214674?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 25958/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S Sametingets budsjettbehov for 2020 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213490?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sametinget | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 24774/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 og 102 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212132?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 23416/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210989?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Den norske Forleggerforening | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22273/2019 | Familie- og kulturkomiteen Kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/223377?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 6719/2020 | Seksjon for innkjøp Bakgrunn til møte med leder for FNs nedrustningsarbeid http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214671?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utenriksdepartementet | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 25955/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S Høringsmappe http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212527?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23811/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 103 - 104 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 135 - 138 - 280 - 364 - 365 og 530 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212118?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 23402/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210988?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Viken filmsenter | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22272/2019 | Familie- og kulturkomiteen Melding fra leverandør http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/222202?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 5544/2020 | Seksjon for innkjøp Notat til møte med Andøya kommune og Andøya Test Center 261119 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214624?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andøya Test Center | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 25908/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S Oppfølging etter høring http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212261?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cerebral Parese-foreningen | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23545/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 11 - 242 - 377 - 379 - 601 - 621 - 930 og 931 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212116?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 23400/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210987?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kulturalliansen | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22271/2019 | Familie- og kulturkomiteen Tildeling av kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/222200?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORWAY CONSULTING AS | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 5542/2020 | Seksjon for innkjøp Svar på forespørsel om møte - situasjonen i Irak http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214622?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Den Irakiske Demokratiske Samlingen i Norge m.fl. | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 25906/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 224 - 227 - 229 - 230 - 234 - 250 - 252 - 253 - 255 - 305 - 308 - 310 - 315 og 316 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212115?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 23399/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Oppfølging etter høring http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211602?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsepartiet | Journaldato: 21.10.2019 | RegistryNumber: 22886/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210986?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: SOS-barnebyer Norge | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22270/2019 | Familie- og kulturkomiteen Tildeling av kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/222199?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cloudberries AS | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 5541/2020 | Seksjon for innkjøp Anmodning om bakgrunnsinformasjon til møte med leder for FNs nedrustningsarbeid 251119 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214540?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utenriksdepartementet | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 25824/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 281 - 282 - 283 - 284 og 285 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212068?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 23352/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Oppfølging etter høring http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211559?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Virke KBS - Kiosk, bensin og servicehandel | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 22843/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210985?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finans Norge | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22269/2019 | Familie- og kulturkomiteen Tildeling av kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/222198?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cognitec AS | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 5540/2020 | Seksjon for innkjøp Invitasjon til møte med Julian Assanges far - Oslo 211119 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214289?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk PEN | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 25573/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 410 - 411 - 412 - 413 - 415 - 495 - 541 og 631 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212066?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 23350/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211271?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: MS-forbundet | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 22555/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210984?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fortidsminneforeningen | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22268/2019 | Familie- og kulturkomiteen Tildeling av kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/222197?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: TEAKS AS | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 5539/2020 | Seksjon for innkjøp Forespørsel om møte - situasjonen i Irak http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214248?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Den Irakiske Demokratiske Samlingen i Norge m.fl. | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 25532/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S SP Svar på spørsmål 8 - 21 - 22 - 33 - 39 og 78 fra Senterpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212064?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 23348/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211270?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NHO Mat og Drikke | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 22554/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210981?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: FolkOrg | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22265/2019 | Familie- og kulturkomiteen Melding til leverandør http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/222193?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 5535/2020 | Seksjon for innkjøp Svar på invitasjon til hjemkomstparade -191119 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214189?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Forsvarets fellestjenester | Journaldato: 15.11.2019 | RegistryNumber: 25473/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 286 - 287 - 288 - 289 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 308 og 309 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212060?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 23344/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210980?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Kvinnelobby | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22264/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S Oppfølging etter høring http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211111?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ammehjelpen | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22395/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Melding fra leverandør http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/222192?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 5534/2020 | Seksjon for innkjøp Svar på forespørsel om møte - Andøya Test Center - 261119 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214082?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andøy kommune | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 25366/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S MDG Svar på spørsmål 15 - 92 - 151 - 152 - 153 - 155 og 157 fra Miljøpartiet De Grønnes fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212057?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 23341/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Oppfølging etter høring http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211109?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stiftelsen Organdonasjon | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22393/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210979?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Noregs Ungdomslag | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22263/2019 | Familie- og kulturkomiteen Kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/221574?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2020 | RegistryNumber: 4916/2020 | Seksjon for innkjøp Anmodning om bakgrunnsinformasjon i forbindelse med besøk av årets fredsprisvinner 111219 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/214079?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utenriksdepartementet | Journaldato: 13.11.2019 | RegistryNumber: 25363/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 56 - 121 - 143 - 149 og 153 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212055?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 23339/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210977?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Litteraturhuset | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22261/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S Oppfølging etter høring http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211108?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NBBL | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22392/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/221240?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 4582/2020 | Seksjon for innkjøp Anmodning om bakgrunnsinformasjon i forbindelse med møte med Kypros' utenriksminister 271119 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213841?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utenriksdepartementet | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 25125/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 355 - 356 - 372 - 373 - 375 - 511 - 516 - 517 - 518 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 og 525 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212054?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 23338/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210976?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ungdom og Fritid - Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22260/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S Oppfølging etter høring http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210717?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Studentorganisasjon | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 22001/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/221219?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 4561/2020 | Seksjon for innkjøp Invitasjon til komiteleder, nestleder og komitesekretær til hjemkomstparade - Hellerudsletta 191119 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213733?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvarets Fellestjenester | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 25017/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S Oppfølging etter høring http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212053?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Drivkraft Norge | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 23337/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210975?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidsgiverforeningen Spekter | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22259/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210713?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Blå Kors | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 21997/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Melding fra leverandør http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/219224?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 2566/2020 | Seksjon for innkjøp Svar på forespørsel om møte - Andøya Test Center http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213726?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andøy kommune | Journaldato: 07.11.2019 | RegistryNumber: 25010/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 376 - 436 - 651 - 764 - 771 - 773 - 779 - 972 - 982 - 983 - 989 - 1009 - 1010 og 1011 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212052?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 23336/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210974?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NTL - Norsk Tjenestemannslag | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22258/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210711?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Voksne for Barn | Journaldato: 15.10.2019 | RegistryNumber: 21995/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/219220?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 2562/2020 | Seksjon for innkjøp Forespørsel om møte - dronesenter Andøya Test Center http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213443?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andøy kommune | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 24727/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S SV Svar på spørsmål 531 - 532 og 533 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212051?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 23335/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210972?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Husflidslag | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22256/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210408?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, NBHP - Klinikk for psykisk helse og avhengighet - Oslo universitetssykehus HF | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 21692/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Tildeling av kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/218709?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Computas AS | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 2051/2020 | Seksjon for innkjøp Bakgrunnsinformasjon til møte med Raftoprismottaker 2019 Rouba Mhaissen - 051119 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/213345?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 24629/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S R Svar på spørsmål 223 - 225 - 256 - 257 og 313 fra Rødts fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212050?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 23334/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210971?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: likestillingssenteret KUN | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22255/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210404?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Christine Kroepelien m.fl. | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 21688/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Tildeling av kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/218708?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Systemintegrasjon AS | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 2050/2020 | Seksjon for innkjøp Korrespondanse - forespørsel om møte - Oslo 121119 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212994?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 24278/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S H Svar på spørsmål 1 fra Høyres fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212049?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 23333/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210969?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Press - Redd Barna Ungdom | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22253/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210401?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turner Syndromforeningen Norge | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 21685/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Tildeling av kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/218707?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elate AS | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 2049/2020 | Seksjon for innkjøp Invitasjon til Forsvarets minnedag 2019 - Oslo 031119 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212721?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvaret - Forsvarets fellestjenenster | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 24005/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212013?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trøndelag fylkeskommune | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 23297/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210968?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Redd Barna | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22252/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210343?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aker sykehus venner | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 21627/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Tildeling av kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/218706?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: A Society AS | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 2048/2020 | Seksjon for innkjøp Invitasjon til komiteleder til jubileumslunsj ved 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Øst-Finnmark - Kirkenes 251019 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212566?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utenriksdepartementet | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 23850/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 232 - 233 - 234 - 235 og 236 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211988?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 23272/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210967?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Press - Redd Barna Ungdom | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22251/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210342?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsepartiet Sør-Odal | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 21626/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Tildeling av kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/218705?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: MAKING BLUE AS | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 2047/2020 | Seksjon for innkjøp Svar på invitasjon til komiteleder til DV-dag - Rygge 061119 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/212390?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Forsvarsdepartementet | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 23674/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S AP Svar på spørsmål 237 - 238 og 240 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211987?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 23271/2019 | Finanskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210966?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges idrettsforbund | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22250/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210341?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Ingolf Winsnes | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 21625/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Markering 041119 kl. 1600-2000 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/220268?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Natur og Ungdom | Journaldato: 16.09.2019 | RegistryNumber: 3610/2020 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Markering 281219 kl. 1000-1400 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/219961?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Foreningen for beboere og pårørende i Ashraf | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 3303/2020 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Melding fra leverandør http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/217989?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 1331/2020 | Seksjon for innkjøp Prop 1 S SV Svar på spørsmål 297 og 420 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211983?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 23267/2019 | Finanskomiteen Invitasjon til seminar om autonome våpen - Oslo 051119 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211528?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Folkehjelp | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 22812/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210965?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk kulturforum | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22249/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210332?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 21616/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Markering 161219 kl. 1000-1500 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/219957?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Politiets Fellesforbund | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 3299/2020 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/217914?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 1256/2020 | Seksjon for innkjøp Prop 1 S AP Svar på spørsmål 16 - 17 - 57 - 73 - 245 - 258 og 259 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211981?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 23265/2019 | Finanskomiteen Invitasjon til lansering av veikart for et mer bærekraftig reiseliv - Oslo 201119 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211527?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Virke Reiseliv | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 22811/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210964?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: WWF Verdens naturfond | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22248/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210330?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 21614/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Markering 151219 kl. 1430-1800 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/219955?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Natur og Ungdom | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 3297/2020 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/217436?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 778/2020 | Seksjon for innkjøp Prop 1 S AP Svar på spørsmål 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 14 - 404 - 473 og 496 fra Arbeiderpartiets fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211967?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 23251/2019 | Finanskomiteen Henvendelse - Analyse Western Balkans 2019 - Does the EU push the Western Balkans countries to the Russian hug http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211325?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: International Institute of Middle East and Balkan Studies / IFIMES | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 22609/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210963?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norske Festivaler | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22247/2019 | Familie- og kulturkomiteen Prop 1 S Innspill http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210326?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Akershus legeforening. | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 21610/2019 | Helse- og omsorgskomiteen Markering 081219 kl. 1230-1400 - korrespondanse http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/219951?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solidaritetsmarkering for Irak og Iran | Journaldato: 26.02.2020 | RegistryNumber: 3293/2020 | Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Kvalifikasjonsanmodning http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/216997?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 339/2020 | Seksjon for innkjøp Prop 1 S SV Svar på spørsmål 298 og 299 fra Sosialistisk Venstrepartis fraksjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211966?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finansdepartementet Finansministeren | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 23250/2019 | Finanskomiteen Invitasjon til DV-dag i forbindelse med F-35 deployeringsøvelse i anledning verifisering av IOC - Rygge 061119 http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/211319?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forsvarsdepartementet | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 22603/2019 | Utenriks- og forsvarskomiteen Prop 1 S Høringsnotat http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/Details/210962?sourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ridderrennet | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 22246/2019 | Familie- og kulturkomiteen