Postliste RSS fra einnsyn.stortinget.no. http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.stortinget.no Filtrering: Tittel: Samtykke til deltakelse på EnergiRike i Haugesund 060819-070819 Avs/Mot: Inger Marie Vatne http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202689?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Inger Marie Vatne | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 13973/2019 | Avdeling: Konstitusjonell avdeling | Tittel: Henvendelse - regulering av bymarka i Trondheim Avs/Mot: Sander Sommerseth http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202747?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sander Sommerseth | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 14031/2019 | Avdeling: Kommunal- og forvaltningskomiteen | Tittel: Antall sultne i verden øker - lansering av rapporten The State of Food Security and Nutrition in the World Avs/Mot: World Food Programme Nordic Office http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202744?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: World Food Programme Nordic Office | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 14028/2019 | Avdeling: Utenriks- og forsvarskomiteen | Tittel: Melding fra leverandør Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202740?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 14024/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Oppklaring og korreksjon til fakturanummer 252544 - feil bestillingsnummer - korrespondanse Avs/Mot: Inventura AS http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202717?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inventura AS | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 14001/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Undersøkelse av fakturanummer 11178 - korrespondanse Avs/Mot: Moment organisasjon og ledelse AS http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202704?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Moment organisasjon og ledelse AS | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 13988/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Tilbud Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202745?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 14029/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Bestilling av fullsprinkling av stortingskvartalet i 2019 Avs/Mot: Jote Systems AS http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202721?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jote Systems AS | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 14005/2019 | Avdeling: Seksjon for byggutvikling | Tittel: Fakturagrunnlag - Timeregistrering - Oppdragsbekreftelse - Vikar Kjøkken mai og juni 2019 Avs/Mot: Manpower AS http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202742?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Manpower AS | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 14026/2019 | Avdeling: Kafeteriaseksjonen | Tittel: ECPRD request #4116 - Sentencing - Guidelines and Commissions / Finnes utvalg som gir retningslinjer om straffeutmåling? - korrespondanse / fullstendig svar Avs/Mot: ECPRD - Irland http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202746?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ECPRD - Irland | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 14030/2019 | Avdeling: Utredningsseksjonen | Tittel: ECPRD request #4116 - Sentencing - Guidelines and Commissions / Finnes utvalg som gir retningslinjer om straffeutmåling? - korrespondanse / forespørsel Avs/Mot: ECPRD - Irland http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202743?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ECPRD - Irland | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 14027/2019 | Avdeling: Utredningsseksjonen | Tittel: Kunngjøring Avs/Mot: Doffin m.fl. http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202748?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Doffin m.fl. | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 14032/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Høring - forslag til endringer i forskrift til lov om statens ansatte med videre (statsansatteloven) Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202741?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 14025/2019 | Avdeling: HR-seksjonen | Tittel: Oppdrag nr. 2019264 - Fylkeskommuner som tilbyr gratis skolemat i videregående skoler - korrespondanse Avs/Mot: Nordland fylkeskommune http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202753?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 14037/2019 | Avdeling: Utredningsseksjonen | Tittel: Arbeidsavtale - seniorrådgiver konstitusjonell avdeling - perioden 030719-010321 Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202694?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | Journalnr: 13978/2019 | Avdeling: HR-seksjonen | Tittel: Henvendelse - Klage på NAV og Trygderettens utmåling av yrkesskade Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202730?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2019 | Journalnr: 14014/2019 | Avdeling: Arbeids- og sosialkomiteen | Tittel: Henvendelse - Norges investeringer i Dubai Avs/Mot: Anne-Marie Austbø Johannessen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202725?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Marie Austbø Johannessen | Journaldato: 11.07.2019 | Journalnr: 14009/2019 | Avdeling: Utenriks- og forsvarskomiteen | Tittel: Henvendelse - jordskifteretten Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202728?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2019 | Journalnr: 14012/2019 | Avdeling: Justiskomiteen | Tittel: Beslutninger i EØS-komiteens møte 100719 Avs/Mot: Utenriksdepartementet http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202724?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utenriksdepartementet | Journaldato: 11.07.2019 | Journalnr: 14008/2019 | Avdeling: Internasjonal avdeling | Tittel: Melding fra leverandør Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202735?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2019 | Journalnr: 14019/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Takker nei til stilling - korrespondanse Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202667?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2019 | Journalnr: 13951/2019 | Avdeling: HR-seksjonen | Tittel: Henvendelse - innvandring, flyktning- og asylpolitikk Avs/Mot: Anne-Marie Austbø Johannessen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202727?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Marie Austbø Johannessen | Journaldato: 11.07.2019 | Journalnr: 14011/2019 | Avdeling: Kommunal- og forvaltningskomiteen | Tittel: Kopi av brev til FD - Forsvarets bygging på Evenes Avs/Mot: Jan-Arne Tverbak http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202726?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Arne Tverbak | Journaldato: 11.07.2019 | Journalnr: 14010/2019 | Avdeling: Utenriks- og forsvarskomiteen | Tittel: Invitasjon til konferanse - Second European Health Forum Gastein / EHFG 2019 Hackathon - Vaccine Hecitancy - Bad Hofgastein, Østerrike 011019-041019 Avs/Mot: European Health Forum Gastein / EHFG http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202722?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: European Health Forum Gastein / EHFG | Journaldato: 11.07.2019 | Journalnr: 14006/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgskomiteen | Tittel: RE: Informasjon vedrørende din søknad Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202731?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2019 | Journalnr: 14015/2019 | Avdeling: HR-seksjonen | Tittel: Informasjon vedrørende din søknad Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202729?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2019 | Journalnr: 14013/2019 | Avdeling: HR-seksjonen | Tittel: Anskaffelse av rømningsmadrasser Avs/Mot: Berit Asphjell http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202605?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Berit Asphjell | Journaldato: 11.07.2019 | Journalnr: 13889/2019 | Avdeling: Seksjon for eiendomsdrift | Tittel: Merking av faktura Avs/Mot: Canon - Case Management Norway http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202734?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Canon - Case Management Norway | Journaldato: 11.07.2019 | Journalnr: 14018/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Foreløpig svar til forespørsel om informasjon - stortingsrepresentanters flyreiser og bruk av andre transportmidler Avs/Mot: Greenpeace Norge http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202732?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Greenpeace Norge | Journaldato: 11.07.2019 | Journalnr: 14016/2019 | Avdeling: Seksjon for representantordninger | Tittel: Arbeidsavtale Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202668?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2019 | Journalnr: 13952/2019 | Avdeling: HR-seksjonen |