Postliste RSS fra einnsyn.stortinget.no. http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.stortinget.no Filtrering: Tittel: Kunngjøring Avs/Mot: Doffin m.fl. http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215645?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Doffin m.fl. | Journaldato: 08.12.2019 | Journalnr: 26929/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Kunngjøring Avs/Mot: Doffin m.fl. http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215641?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Doffin m.fl. | Journaldato: 08.12.2019 | Journalnr: 26925/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Oppfølging - innsynsbegjæring i utgifter for FNs høynivåuke i New York 220919-280919 Avs/Mot: Nettavisen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215531?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nettavisen | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26815/2019 | Avdeling: Seksjon for representantordninger | Tittel: Prop 1 S Innspill Avs/Mot: Norsk Solenergiforening http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215609?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Solenergiforening | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26893/2019 | Avdeling: Finanskomiteen | Tittel: Uttalelse - lovfesting av Beslutningsforum for nye metoder Avs/Mot: Pål Nyseth Yttergård http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215568?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Nyseth Yttergård | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26852/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgskomiteen | Tittel: Henvendelse - svinekjøtt ved julefeiring Avs/Mot: Jubii http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215536?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jubii | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26820/2019 | Avdeling: Ledelsessekretariatet | Tittel: Svar på henvendelse - støtte til Palestina - pensum i palestinske skolebøker Avs/Mot: The Algemeiner http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215631?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: The Algemeiner | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26915/2019 | Avdeling: Utenriks- og forsvarskomiteen | Tittel: Invitasjon til deltakelse - OECD Report on Monitoring the Implementation of the Recommendation on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying Avs/Mot: OECD http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215565?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: OECD | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26849/2019 | Avdeling: Utenriks- og forsvarskomiteen | Tittel: Henvendelse - støtte til Palestina - pensum i palestinske skolebøker Avs/Mot: The Algemeiner http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215563?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: The Algemeiner | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26847/2019 | Avdeling: Utenriks- og forsvarskomiteen | Tittel: Henvendelse - gebyr og dagsbøter uforsikret kjøretøy - Trafikkforsikringsforeningen Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215601?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26885/2019 | Avdeling: Justiskomiteen | Tittel: Henvendelse - dommere i NAV-sakene Avs/Mot: Bernt Ohna http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215599?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Ohna | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26883/2019 | Avdeling: Justiskomiteen | Tittel: Henvendelse - folketrygdloven - arbeidsavklaringspenger og karenstid Avs/Mot: AAP-Aksjonen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215596?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: AAP-Aksjonen | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26880/2019 | Avdeling: Justiskomiteen | Tittel: Henvendelse - barnevernet Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215530?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26814/2019 | Avdeling: Familie- og kulturkomiteen | Tittel: Henvendelse - klage på Spesialenheten for politisaker Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215602?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26886/2019 | Avdeling: Justiskomiteen | Tittel: Henvendelse - gjeldsordning Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215622?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26906/2019 | Avdeling: Finanskomiteen | Tittel: Regnskap og årsavslutning 2019 for Stortingets administrasjon Avs/Mot: Riksrevisjonen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215556?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Riksrevisjonen | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26840/2019 | Avdeling: Seksjon for økonomi og styring | Tittel: Svar vedrørende etterlønn - Stortingets administrasjon 2019 Avs/Mot: Riksrevisjonen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/214615?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Riksrevisjonen | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 25899/2019 | Avdeling: Seksjon for økonomi og styring | Tittel: Utvidet søkerliste for stilling - Seniorrådgiver/rådgiver i stortingsbiblioteket Avs/Mot: http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215541?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26825/2019 | Avdeling: HR-seksjonen | Tittel: Dokument 8:174 S Innspill Avs/Mot: Ruth og Terje Altin http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215550?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ruth og Terje Altin | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26834/2019 | Avdeling: Familie- og kulturkomiteen | Tittel: Offentlig søkerliste for stilling - Seniorrådgiver/rådgiver i stortingsbiblioteket Avs/Mot: http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215540?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26824/2019 | Avdeling: HR-seksjonen | Tittel: Dokument 8:166 S Innspill Avs/Mot: Ruth og Terje Altin http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215549?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ruth og Terje Altin | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26833/2019 | Avdeling: Familie- og kulturkomiteen | Tittel: Prop 130 L Innspill Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215610?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26894/2019 | Avdeling: Familie- og kulturkomiteen | Tittel: Prop 130 L Søknad om å delta på høring Avs/Mot: Muslimsk Dialognettverk http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215524?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Muslimsk Dialognettverk | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26808/2019 | Avdeling: Familie- og kulturkomiteen | Tittel: Svar på invitasjon - Joint Official Visit to the Republic of Moldova of the Speakers of Parliament of the Nordic-Baltic Eight Countries - Chisinau 021219-041219 Avs/Mot: Parliament of the Republic of Moldova m.fl. http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215389?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Parliament of the Republic of Moldova m.fl. | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26673/2019 | Avdeling: Internasjonal avdeling | Tittel: Prop 130 L Høringsnotat Avs/Mot: KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215502?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26786/2019 | Avdeling: Familie- og kulturkomiteen | Tittel: Anskaffelsesprotokoll Avs/Mot: http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215616?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26900/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Anskaffelsesrapport Avs/Mot: http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215615?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26899/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Henvendelse - samværsrettigheter Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215529?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26813/2019 | Avdeling: Familie- og kulturkomiteen | Tittel: Informasjon vedrørende din søknad Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215553?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26837/2019 | Avdeling: HR-seksjonen | Tittel: Informasjon vedrørende din søknad Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/215542?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | Journalnr: 26826/2019 | Avdeling: HR-seksjonen |