Postliste RSS fra einnsyn.stortinget.no. http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.stortinget.no Filtrering: Tittel: Melding fra leverandør Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/205109?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 16393/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Kvalifikasjonsanmodning Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/205105?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 16389/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Henvendelse - spørsmål om varebil og avgiftsregelverket - oversendt til Finansdepartementet for videre behandling Avs/Mot: Samferdselsdepartementet http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/205095?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samferdselsdepartementet | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 16379/2019 | Avdeling: Transport- og kommunikasjonskomiteen | Tittel: Invitasjon - besøk fra FNs spesialrapportør for rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse 031019 Avs/Mot: Bufdir http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/205113?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 16397/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgskomiteen | Tittel: Invitasjon - besøk fra FNs spesialrapportør for rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse 031019 Avs/Mot: Bufdir http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/205112?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 16396/2019 | Avdeling: Familie- og kulturkomiteen | Tittel: Oversendelse av tørkerapport og plan for istandsetting etter vannlekkasje Akersgata 18 / A18 Avs/Mot: Bothner Mona http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/204877?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Bothner Mona | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 16161/2019 | Avdeling: Seksjon for eiendomsforvaltning | Tittel: Invitasjon - besøk fra FNs spesialrapportør for rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse 031019 Avs/Mot: Bufdir http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/205114?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 16398/2019 | Avdeling: Justiskomiteen | Tittel: Invitasjon - besøk fra FNs spesialrapportør for rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse - 031019 Avs/Mot: Bufdir http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/205096?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 16380/2019 | Avdeling: Arbeids- og sosialkomiteen | Tittel: Melding fra leverandør Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/205107?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 16391/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Melding fra leverandør Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/205094?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 16378/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Henvendelse - minstepensjonister Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/205111?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 16395/2019 | Avdeling: Arbeids- og sosialkomiteen | Tittel: Endringer i Stortingets forretningsorden - tilrettelegging for faste voteringstidspunkter Avs/Mot: Statsministerens kontor http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/204919?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsministerens kontor | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 16203/2019 | Avdeling: Stortingssekretariatet | Tittel: Oppsigelse av arbeidsforhold Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/204914?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 16198/2019 | Avdeling: HR-seksjonen | Tittel: Samtykke til deltakelse på COP25 - den 25. partskonferansen under FNs Klimakonvensjon og partsmøter under Kyotoprotokollen og Parisavtalen Avs/Mot: Energi- og miljøkomiteen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/205018?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Energi- og miljøkomiteen | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 16302/2019 | Avdeling: Konstitusjonell avdeling | Tittel: Søknad om deltakelse på COP25 - den 25. partskonferansen under FNs Klimakonvensjon og partsmøter under Kyotoprotokollen og Parisavtalen - Santiago 081219-141219 Avs/Mot: Konstitusjonell avdeling http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/205015?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat | Avs/Mot: Konstitusjonell avdeling | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 16299/2019 | Avdeling: Energi- og miljøkomiteen | Tittel: Dokument til D-sak 11/19 Organisering av bedriftshelsetjenesten - samarbeidsmøte 100919 Avs/Mot: Hordvik Jan m.fl. http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/204895?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Hordvik Jan m.fl. | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 16179/2019 | Avdeling: HR-seksjonen | Tittel: Svar på søknad om stipend Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/204639?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 15923/2019 | Avdeling: HR-seksjonen | Tittel: Dokument 8:146 S Søknad om å delta på høring Avs/Mot: Studentorganisasjonen på Helgeland http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/205110?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Studentorganisasjonen på Helgeland | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 16394/2019 | Avdeling: Utdannings- og forskningskomiteen | Tittel: Høytidelig åpning av det 164. Storting Avs/Mot: Arbeiderpartiets stortingsgruppe m.fl. http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/204406?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeiderpartiets stortingsgruppe m.fl. | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 15690/2019 | Avdeling: Konstitusjonell avdeling | Tittel: Dokument 8:146 S Søknad om å delta på høring Avs/Mot: Regionrådet for Fjellregionen/Tynset Studie- og høyskolesenter http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/205106?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Regionrådet for Fjellregionen/Tynset Studie- og høyskolesenter | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 16390/2019 | Avdeling: Utdannings- og forskningskomiteen | Tittel: Høytidelig åpning av det 164. Storting Avs/Mot: Stortingsrepresentantene http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/204407?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stortingsrepresentantene | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 15691/2019 | Avdeling: Konstitusjonell avdeling | Tittel: Høytidelig åpning av det 164. Storting Avs/Mot: Kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen m.fl. http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/204411?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen m.fl. | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 15695/2019 | Avdeling: Konstitusjonell avdeling | Tittel: Dokument 8:160 S Søknad om å delta på høring Avs/Mot: Revisorforeningen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/205103?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Revisorforeningen | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 16387/2019 | Avdeling: Finanskomiteen | Tittel: Innstilling Stortingets lønnskommisjon 2019 Avs/Mot: Stortingets lønnskommisjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/202042?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stortingets lønnskommisjon | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 13328/2019 | Avdeling: Seksjon for representantordninger | Tittel: Høytidelig åpning av det 164. Storting Avs/Mot: Statsministerens kontor http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/204412?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsministerens kontor | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 15696/2019 | Avdeling: Konstitusjonell avdeling | Tittel: Dokument 8:160 S Søknad om å delta på høring Avs/Mot: Hovedorganisasjonen Virke http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/205098?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hovedorganisasjonen Virke | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 16382/2019 | Avdeling: Finanskomiteen | Tittel: Høytidelig åpning av det 164. Storting Avs/Mot: Utenriksdepartementet http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/204413?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Utenriksdepartementet | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 15697/2019 | Avdeling: Konstitusjonell avdeling | Tittel: Høytidelig åpning av det 164. Storting Avs/Mot: Norges Høyesterett http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/204414?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norges Høyesterett | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 15698/2019 | Avdeling: Konstitusjonell avdeling | Tittel: Høytidelig åpning av det 164. Storting Avs/Mot: Riksrevisjonen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/204415?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Riksrevisjonen | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 15699/2019 | Avdeling: Konstitusjonell avdeling | Tittel: Høytidelig åpning av det 164. Storting Avs/Mot: EOS-utvalget http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/204416?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: EOS-utvalget | Journaldato: 11.09.2019 | Journalnr: 15700/2019 | Avdeling: Konstitusjonell avdeling |