Postliste RSS fra einnsyn.stortinget.no. http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.stortinget.no Filtrering: Tittel: Henvendelse - spørsmål om ILO konferansen 2019 - vold og trakassering på arbeidsplassen Avs/Mot: Negotia Ung http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198561?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Negotia Ung | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9848/2019 | Avdeling: Arbeids- og sosialkomiteen | Tittel: Henvendelse - regler for ladepunkter for elbil og varmepumper i sameier og borettslag Avs/Mot: Ole Chr. Renskoug http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198557?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Chr. Renskoug | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9844/2019 | Avdeling: Transport- og kommunikasjonskomiteen | Tittel: Spørsmål om videre gang i komiteen arbeid etter møte med Kielland-nettverket om Alexander L. Kielland-ulykken Avs/Mot: Screen Story http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198552?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Screen Story | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9839/2019 | Avdeling: Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Tittel: Dokument 12:3 Innspill Avs/Mot: Norges institusjon for menneskerettigheter http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198547?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges institusjon for menneskerettigheter | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9834/2019 | Avdeling: Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Tittel: Dokument 3:11 Innspill Avs/Mot: John Berg http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198542?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Berg | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9829/2019 | Avdeling: Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Tittel: Prop 90 L Innspill Avs/Mot: Norske Reindriftsamers Landsforbund http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198529?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norske Reindriftsamers Landsforbund | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9816/2019 | Avdeling: Næringskomiteen | Tittel: Meld St 22 Innspill Avs/Mot: Stiftelsen Miljøfyrtårn http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198527?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stiftelsen Miljøfyrtårn | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9814/2019 | Avdeling: Næringskomiteen | Tittel: Meld St 22 Innspill Avs/Mot: NITO http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198526?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NITO | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9813/2019 | Avdeling: Næringskomiteen | Tittel: Forespørsel om møte med kinesisk delegasjon - juni 2019 Avs/Mot: Amisol Travel AS http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198523?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amisol Travel AS | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9810/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgskomiteen | Tittel: Forespørsel om møte med kinesisk delegasjon - juni 2019 Avs/Mot: Amisol Travel AS http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198522?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amisol Travel AS | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9809/2019 | Avdeling: Næringskomiteen | Tittel: Henvendelse - løsningen på klimaproblemet, det grønne skiftet og selvforsyningsgraden Avs/Mot: Kjellrun Marie Sonefeldt http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198521?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjellrun Marie Sonefeldt | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9808/2019 | Avdeling: Næringskomiteen | Tittel: Meld St 19 Innspill Avs/Mot: Roger Dyrøy http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198518?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Dyrøy | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9805/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgskomiteen | Tittel: Invitasjon til seminaret Ett Gränslöst Norden under transportmessen ELMIA-mässan - Jönköping 091019 Avs/Mot: Nordisk Råd http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198515?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordisk Råd | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9802/2019 | Avdeling: Transport- og kommunikasjonskomiteen | Tittel: Forespørsel om møte med den irakiske ambassadøren - fjerne Irak fra EUs liste over høyrisikoland for hvitvasking av penger og terrorfinansiering Avs/Mot: Iraks ambassade Oslo http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198508?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iraks ambassade Oslo | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9795/2019 | Avdeling: Utenriks- og forsvarskomiteen | Tittel: Henvendelse om ureglementert arbeid Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198505?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9792/2019 | Avdeling: Arbeids- og sosialkomiteen | Tittel: Innsynsbegjæring - markering på Eidsvoll plass 160519 - søknadspapirer og saksbehandling - i forbindelse med kinesisk besøk til Stortinget Avs/Mot: Norsk rikskringkasting / NRK http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198500?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk rikskringkasting / NRK | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9787/2019 | Avdeling: Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen | Tittel: Henvendelse - hvordan redusere arbeidsledighet Avs/Mot: Hovhannes Charchyan http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198497?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hovhannes Charchyan | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9784/2019 | Avdeling: Arbeids- og sosialkomiteen | Tittel: Søknad om arbeidsuke Avs/Mot: Vetle Haugjord Rølsåsen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198480?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vetle Haugjord Rølsåsen | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9767/2019 | Avdeling: Seksjon for besøk og formidling | Tittel: Oppfølging - henvendelse - tolkning av lovverk og rettspraksis - voldtekt Avs/Mot: Aslak Kvarstein http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198473?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aslak Kvarstein | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9760/2019 | Avdeling: Justiskomiteen | Tittel: Henvendelse - russebusser og bråk på natten Avs/Mot: Anne Riise http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198468?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Riise | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9755/2019 | Avdeling: Familie- og kulturkomiteen | Tittel: Forespørsel om informasjon til studie om fylkestings- og stortingsvalg Avs/Mot: Jacob Storbjörk http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198458?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jacob Storbjörk | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9745/2019 | Avdeling: Ledelsessekretariatet | Tittel: Prop 109 L Stortingets behandling av forslag til endringer i klimakvoteloven Avs/Mot: Klima- og miljødepartementet Statsråden http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198457?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klima- og miljødepartementet Statsråden | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9744/2019 | Avdeling: Ledelsessekretariatet | Tittel: Henvendelse - likestilling for menn og gutter Avs/Mot: Mannsforum http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198453?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mannsforum | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9740/2019 | Avdeling: Familie- og kulturkomiteen | Tittel: Henvendelse - tortur i fengselet Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198449?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9736/2019 | Avdeling: Justiskomiteen | Tittel: Melding til leverandør Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198409?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9696/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Melding til leverandør Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198345?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9632/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Melding til leverandør Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198297?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9584/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Melding til leverandør Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198256?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9543/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Melding til leverandør Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198250?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9537/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Melding til leverandør Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/198248?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2019 | Journalnr: 9535/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp |