Postliste RSS fra einnsyn.stortinget.no. http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.stortinget.no Filtrering: Tittel: Innspill til mandat for utvalget Avs/Mot: KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226405?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9747/2020 | Avdeling: Lovsekretariatet | Tittel: Prop 118 S Høringsnotat Avs/Mot: Gartnerhallen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226402?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gartnerhallen | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9744/2020 | Avdeling: Næringskomiteen | Tittel: Henvendelse - mistillit til ny oljefondsjef Avs/Mot: Martin Rijken http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226401?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Martin Rijken | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9743/2020 | Avdeling: Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Tittel: Oppfølging av henvendelse - klage på saksbehandling - vergemålsloven Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226399?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9741/2020 | Avdeling: Justiskomiteen | Tittel: Oppfølging av henvendelse - klage på saksbehandling - vergemålsloven Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226398?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9740/2020 | Avdeling: Justiskomiteen | Tittel: Invitasjon - Independent Living-festivalen 2020 - funksjonshemmedes kamp for likestilling og frihet - 050620-060620 Avs/Mot: ULOBA - Independent Living Norge SA http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226397?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ULOBA - Independent Living Norge SA | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9739/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgskomiteen | Tittel: Henvendelse - utredning i forbindelse med portforbud Avs/Mot: Ziv Elizabeth http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226396?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ziv Elizabeth | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9738/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgskomiteen | Tittel: Oversendelse av Rapport om mobbing og hatprat mot personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom Avs/Mot: Unge funksjonshemmede http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226382?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unge funksjonshemmede | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9724/2020 | Avdeling: Utdannings- og forskningskomiteen | Tittel: Prop 89 L Oppfølging etter høring Avs/Mot: Viken fylkeskommune http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226373?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Viken fylkeskommune | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9715/2020 | Avdeling: Kommunal- og forvaltningskomiteen | Tittel: Henvendelse fra Sannhetskommisjonen - forståelse av mandatet knyttet til følgeforskning. Avs/Mot: UiT Norges arktiske universitet http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226369?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UiT Norges arktiske universitet | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9711/2020 | Avdeling: Lovsekretariatet | Tittel: Henvendelse - Tog for fly Avs/Mot: For Jernbane http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226362?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: For Jernbane | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9704/2020 | Avdeling: Transport- og kommunikasjonskomiteen | Tittel: Prop 101 LS Svar på spørsmål 1-6 Avs/Mot: Samferdselsdepartementet Statsråden http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226360?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samferdselsdepartementet Statsråden | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9702/2020 | Avdeling: Transport- og kommunikasjonskomiteen | Tittel: Kopi av brev til KMD, NFD og OED - Sirkulær startpakke for kommunene Avs/Mot: NITO http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226358?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NITO | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9700/2020 | Avdeling: Næringskomiteen | Tittel: Henvendelse - riksrettssak mot statsråd Ropstad - Lobben-saken Avs/Mot: Noralf Aunan http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226356?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Noralf Aunan | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9698/2020 | Avdeling: Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Tittel: Kopi av brev til KMD, NFD og OED - Sirkulær startpakke for kommunene Avs/Mot: NITO http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226354?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NITO | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9696/2020 | Avdeling: Kommunal- og forvaltningskomiteen | Tittel: Invitasjon - markering av Verdens tobakkfri dag 310520 Avs/Mot: Roykfritt Miljø Norge http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226353?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roykfritt Miljø Norge | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9695/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgskomiteen | Tittel: Prop 90 L Innspill Avs/Mot: Berit Thiis http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226342?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Thiis | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9684/2020 | Avdeling: Energi- og miljøkomiteen | Tittel: Kopi av brev til KMD, NFD og OED - Sirkulær startpakke for kommunene Avs/Mot: NITO http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226340?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NITO | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9682/2020 | Avdeling: Energi- og miljøkomiteen | Tittel: Meld St 2 Innspill Avs/Mot: Sogn og Fjordane Næringsråd m.fl. http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226345?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sogn og Fjordane Næringsråd m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9687/2020 | Avdeling: Finanskomiteen | Tittel: Svar om reiseråd for reiser mellom Norge og Sverige Avs/Mot: Roy Andersen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226329?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roy Andersen | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9671/2020 | Avdeling: Helse- og omsorgskomiteen | Tittel: Møteinnkalling ***** Avs/Mot: http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226215?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9557/2020 | Avdeling: Internasjonal avdeling | Tittel: Sannhets- og forsoningskommisjonens årsberetning og regnskap for 2019 Avs/Mot: UiT Norges arktiske universitet http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226420?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UiT Norges arktiske universitet | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9762/2020 | Avdeling: Lovsekretariatet | Tittel: Oversendelse fra Sannhets- og forsoningskommisjonen - status pr. mai 2020 Avs/Mot: UiT Norges arktiske universitet http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226370?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UiT Norges arktiske universitet | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9712/2020 | Avdeling: Lovsekretariatet | Tittel: Oversendelse av informasjon - taushet og tillit under Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid Avs/Mot: UiT Norges arktiske universitet http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226366?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: UiT Norges arktiske universitet | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9708/2020 | Avdeling: Lovsekretariatet | Tittel: Markering 270520 - kl. 1500-1800 - korrespondanse Avs/Mot: Støtteaksjon for å bevare Y-blokka http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226409?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Støtteaksjon for å bevare Y-blokka | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9751/2020 | Avdeling: Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen | Tittel: Tildeling av kvalifikasjonsanmodning Avs/Mot: Varde Hartmark AS http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226400?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Varde Hartmark AS | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9742/2020 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Markering 090520 - kl. 0900 til 1400 - korrespondanse Avs/Mot: Negar Bajoghli http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226172?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Negar Bajoghli | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9514/2020 | Avdeling: Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen | Tittel: Kvalifikasjonsanmodning Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226395?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9737/2020 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Markering 180520 - kl. 1500 til 1600 - korrespondanse Avs/Mot: LO i Oslo http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226171?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: LO i Oslo | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9513/2020 | Avdeling: Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen | Tittel: Melding fra leverandør Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/226394?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 9736/2020 | Avdeling: Seksjon for innkjøp |