Postliste RSS fra einnsyn.stortinget.no. http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.stortinget.no Filtrering: Tittel: Dokument 8:82 S Departementets vurdering av representantforslag om mer effektiv bruk av strøm Avs/Mot: Olje- og energidepartementet Statsråden http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194137?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Olje- og energidepartementet Statsråden | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5424/2019 | Avdeling: Energi- og miljøkomiteen | Tittel: Meld St 8 Svar på henvendelse av 010319 Avs/Mot: KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/193849?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5136/2019 | Avdeling: Familie- og kulturkomiteen | Tittel: Fakturagrunnlag - Timeregistrering - Oppdragsbekreftelse - Vikar kjøkken februar 2019 Avs/Mot: Manpower AS http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194133?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Manpower AS | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5420/2019 | Avdeling: Kafeteriaseksjonen | Tittel: Fakturagrunnlag - Timeregistrering - Oppdragsbekreftelse - Vikar restaurant januar 2019 Avs/Mot: Manpower AS http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194131?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Manpower AS | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5418/2019 | Avdeling: Kafeteriaseksjonen | Tittel: Svar på henvendelse - klage på politiets arbeid og oppfølging etter overfall Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/193858?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5145/2019 | Avdeling: Justiskomiteen | Tittel: Svar på invitasjon til konferanse om regionreformen og trafikksikkerhet - Oslo 090419-100419 Avs/Mot: Trygg Trafikk http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194130?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygg Trafikk | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5417/2019 | Avdeling: Transport- og kommunikasjonskomiteen | Tittel: Svar på invitasjon til seminar og mottakelse - Fremtidens mobilitet - 250319 Avs/Mot: Norsk-Tysk Handelskammer http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194126?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk-Tysk Handelskammer | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5413/2019 | Avdeling: Transport- og kommunikasjonskomiteen | Tittel: Svar på invitasjon til Sikkerhetsdag på Vålerbanen 080519 Avs/Mot: Forhandlerforeningen Dekk & Felg http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194125?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Forhandlerforeningen Dekk & Felg | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5412/2019 | Avdeling: Transport- og kommunikasjonskomiteen | Tittel: Invitasjon til Norges Forsvarsforenings landsmøte - Stavanger 140619-160619 Avs/Mot: Norges Forsvarsforening http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194109?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Forsvarsforening | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5396/2019 | Avdeling: Utenriks- og forsvarskomiteen | Tittel: Samtykke til deltakelse på statsrådsmiddag - Oslo 130319 Avs/Mot: Transport- og kommunikasjonskomiteen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/193816?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Transport- og kommunikasjonskomiteen | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5103/2019 | Avdeling: Konstitusjonell avdeling | Tittel: Invitasjon til seminar - Ren biodiesel i norsk landbruk - Oslo 220319 Avs/Mot: Ruralis http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194132?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ruralis | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5419/2019 | Avdeling: Næringskomiteen | Tittel: Svar på henvendelse - prikkbelastning og prøvetid Avs/Mot: UNITECH Subsea m.fl. http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194129?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: UNITECH Subsea m.fl. | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5416/2019 | Avdeling: Transport- og kommunikasjonskomiteen | Tittel: Henvendelse - grensekryssende jernbane Norge-Sverige Avs/Mot: For Jernbane http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194128?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: For Jernbane | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5415/2019 | Avdeling: Transport- og kommunikasjonskomiteen | Tittel: Henvendelse - transport av kunstgjødsel Avs/Mot: Mathias Skogseth http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194110?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mathias Skogseth | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5397/2019 | Avdeling: Næringskomiteen | Tittel: Svar på henvendelse - høyhastighetstog - korrespondanse Avs/Mot: Bertil Burström http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194123?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bertil Burström | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5410/2019 | Avdeling: Transport- og kommunikasjonskomiteen | Tittel: Henvendelse - NSBs navnebytte Avs/Mot: Kåre Eriksen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194105?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Eriksen | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5392/2019 | Avdeling: Transport- og kommunikasjonskomiteen | Tittel: Tilbudsevaluering - Generalentreprise Wessels plass - utvendig sikring - A44003 DP1 Avs/Mot: Terje Olsen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/192935?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Terje Olsen | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 4222/2019 | Avdeling: Seksjon for byggutvikling | Tittel: Henvendelse - helsevesenet og diabetikere Avs/Mot: Leif Tore Wahlberg Apeland http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194136?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Tore Wahlberg Apeland | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5423/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgskomiteen | Tittel: Samtykke til møte med Statsbygg og befaring i det nye nasjonalmuseet 140319 Avs/Mot: Kommunal- og forvaltningskomiteen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/193893?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Kommunal- og forvaltningskomiteen | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5180/2019 | Avdeling: Konstitusjonell avdeling | Tittel: Søknad om møte med Statsbygg og befaring i det nye nasjonalmuseet 140319 Avs/Mot: Konstitusjonell avdeling http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/193859?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat | Avs/Mot: Konstitusjonell avdeling | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5146/2019 | Avdeling: Kommunal- og forvaltningskomiteen | Tittel: Invitasjon til minnehøytydelighet ved krigsseilermonumentet - Bygdøynes 080319 Avs/Mot: Norsk Maritimt Museum http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194098?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Maritimt Museum | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5385/2019 | Avdeling: Ledelsessekretariatet | Tittel: Prop 44 L Søknad om utsatt avgivelse Avs/Mot: Konstitusjonell avdeling http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/193933?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat | Avs/Mot: Konstitusjonell avdeling | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5220/2019 | Avdeling: Kommunal- og forvaltningskomiteen | Tittel: Bakgrunnsmappe - komitereise til Ghana 180319 - 210319 Avs/Mot: http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194085?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5372/2019 | Avdeling: Internasjonal avdeling | Tittel: Oversendelse av budsjett 2019 - felleskostnader Stortingsgata 6 Avs/Mot: Newsec Basale AS http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/193872?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Newsec Basale AS | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5159/2019 | Avdeling: Seksjon for eiendomsforvaltning | Tittel: Handlingsplan - Forvaltningsavdelingen Avs/Mot: http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/193696?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 4983/2019 | Avdeling: HR-seksjonen | Tittel: Prop 36 L Forslag til debattopplegg Avs/Mot: Jarle Skjørestad http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194135?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Jarle Skjørestad | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5422/2019 | Avdeling: Kommunal- og forvaltningskomiteen | Tittel: Prop 25 S Innspill Avs/Mot: Lufthavndrift AS http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194087?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lufthavndrift AS | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5374/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgskomiteen | Tittel: Avslutning av avtaleforhold - fra 011019 Avs/Mot: Telia Norge AS http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/193667?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Telia Norge AS | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 4954/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Svar - Oppfølging av innsynsbegjæring - reiseutgifter til stortingsrepresentanter - valutakurser Avs/Mot: Nettavisen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194103?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nettavisen | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5390/2019 | Avdeling: Seksjon for representantordninger | Tittel: Oppfølging av innsynsbegjæring - reiseutgifter til stortingsrepresentanter Avs/Mot: Nettavisen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194084?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nettavisen | Journaldato: 15.03.2019 | Journalnr: 5371/2019 | Avdeling: Seksjon for representantordninger |