Postliste RSS fra einnsyn.stortinget.no. http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/ Rss fra einnsyn.stortinget.no Filtrering: Tittel: Meld St 9 Innspill Avs/Mot: Virke Hovedorganisasjon http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194057?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Virke Hovedorganisasjon | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5344/2019 | Avdeling: Næringskomiteen | Tittel: Henvendelse - prikkbelastning og prøvetid Avs/Mot: Sigurd Kristiansen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194027?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sigurd Kristiansen | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5314/2019 | Avdeling: Transport- og kommunikasjonskomiteen | Tittel: Kopi av brev til SD og SMK - NSBs navnebytte Avs/Mot: Brynhild Trosterud http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194025?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brynhild Trosterud | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5312/2019 | Avdeling: Transport- og kommunikasjonskomiteen | Tittel: Henvendelse - Vy og NSB - produktnavn versus selskapsnavn Avs/Mot: Jens Petter Rotnes http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194022?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Petter Rotnes | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5309/2019 | Avdeling: Næringskomiteen | Tittel: Kopi av brev til JD - Prosessvarsel mot Justis- og beredskapsdepartementet Avs/Mot: Advokat Arvid Sjødin ENK m.fl. http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194015?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Arvid Sjødin ENK m.fl. | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5302/2019 | Avdeling: Justiskomiteen | Tittel: Invitasjons til Sivilombudsmannens lanseringsseminar 280319 Avs/Mot: Sivilombudsmannen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/193989?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sivilombudsmannen | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5276/2019 | Avdeling: Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Tittel: Kopi av brev til ASD og KD - uførhet og utdanning Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/193974?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5261/2019 | Avdeling: Arbeids- og sosialkomiteen | Tittel: Henvendelse - ønske om endringer i politiet Avs/Mot: Ketil Olai Pedersen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194006?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ketil Olai Pedersen | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5293/2019 | Avdeling: Justiskomiteen | Tittel: Invitasjon til trafikksikkerhetskonferanse om regionreformen og trafikksikkerhet - Oslo 090419-100419 Avs/Mot: Trygg Trafikk http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194059?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygg Trafikk | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5346/2019 | Avdeling: Transport- og kommunikasjonskomiteen | Tittel: Invitasjon til lunsjseminar - NATO 70 år - vital, relevant og tilpasningsdyktig - Oslo 280319 Avs/Mot: Den norske Atlanterhavskomité / DNAK http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194033?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Den norske Atlanterhavskomité / DNAK | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5320/2019 | Avdeling: Utenriks- og forsvarskomiteen | Tittel: Invitasjon til forestillingen "Langligger" - dokumentarteater om livet i og rundt sykesengen - Oslo 040419-060419 Avs/Mot: Teater Fusentast http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194016?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teater Fusentast | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5303/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgskomiteen | Tittel: Melding fra leverandør Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/193970?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5257/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Melding fra leverandør Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/193993?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5280/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Melding fra leverandør Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/193965?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5252/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Invitasjon til lanseringsseminar for Sivilombudsmannens årsmeldinger 2018 - Oslo 280319 Avs/Mot: Sivilombudsmannen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194001?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sivilombudsmannen | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5288/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgskomiteen | Tittel: Melding fra leverandør Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/193991?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5278/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Melding fra leverandør Avs/Mot: ***** http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/193990?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5277/2019 | Avdeling: Seksjon for innkjøp | Tittel: Henvendelse - thorium som energikilde Avs/Mot: Aksel Steinsvåg http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/193988?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aksel Steinsvåg | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5275/2019 | Avdeling: Energi- og miljøkomiteen | Tittel: Svar på henvendelse om behovsprøvd barnetrygd Avs/Mot: May Elisabeth Berge Johannesen http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194068?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Elisabeth Berge Johannesen | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5355/2019 | Avdeling: Familie- og kulturkomiteen | Tittel: Svar på henvendelse i brev av 270119 - ber om møte med komiteen for orientering om krevende situasjon for nukleær virksomhet og forskningen ved IFE Avs/Mot: Institutt for energiteknikk / IFE http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/193998?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Utgående brev | Avs/Mot: Institutt for energiteknikk / IFE | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5285/2019 | Avdeling: Utdannings- og forskningskomiteen | Tittel: Meld St 9 Høringsnotat Avs/Mot: Kolonial.no http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194062?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kolonial.no | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5349/2019 | Avdeling: Næringskomiteen | Tittel: Meld St 9 Høringsnotat Avs/Mot: Initiativ for etisk handel http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194061?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Initiativ for etisk handel | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5348/2019 | Avdeling: Næringskomiteen | Tittel: Forespørsel om møte med finanskomiteen for orientering om / presentasjon av Stad skipstunnel Avs/Mot: Måløy Vekst http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194069?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Måløy Vekst | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5356/2019 | Avdeling: Finanskomiteen | Tittel: Meld St 9 Høringsnotat Avs/Mot: Norges Bondelag http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194058?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norges Bondelag | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5345/2019 | Avdeling: Næringskomiteen | Tittel: Meld St 9 Høringsnotat Avs/Mot: NHO Mat og Drikke http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194056?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: NHO Mat og Drikke | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5343/2019 | Avdeling: Næringskomiteen | Tittel: Meld St 9 Høringsnotat Avs/Mot: Norsk Landbrukssamvirke http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194050?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Landbrukssamvirke | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5337/2019 | Avdeling: Næringskomiteen | Tittel: Møteinnkalling ***** Avs/Mot: http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/193969?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5256/2019 | Avdeling: Internasjonal avdeling | Tittel: Meld St 9 Høringsnotat Avs/Mot: Forbrukerrådet http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194049?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forbrukerrådet | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5336/2019 | Avdeling: Næringskomiteen | Tittel: Henvendelse - tidlig innsats og inkluderende fellesskap - opplæringstilbud til døvblindfødte barn og skoleelever Avs/Mot: Skådalen skole for døvblindfødte - Foreldrearbeidsutvalget / FAU http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194004?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skådalen skole for døvblindfødte - Foreldrearbeidsutvalget / FAU | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5291/2019 | Avdeling: Helse- og omsorgskomiteen | Tittel: Meld St 9 Høringsnotat Avs/Mot: Dagligvareleverandørenes Forening http://einnsyn.stortinget.no:80/einnsyn/RegistryEntry/DocumentDetails/194047?SourceDatabase=EPHORTEPROD Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dagligvareleverandørenes Forening | Journaldato: 14.03.2019 | Journalnr: 5334/2019 | Avdeling: Næringskomiteen |