eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/58
:
Trine Hagen
:
Avsluttet
:
Felles journalenhet for Stortinget
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2019/58 20190111 11.01.2019 Inngående brev Uttalelse fra årsmøte - styring av jernbanen LO Stat EPHORTEPROD
2019/58 20190121 21.01.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - døgnhvileplasser Ragnvald Christenson EPHORTEPROD
2019/58 20190201 01.02.2019 Inngående brev Henvendelse - taxiavgifter Norges Taxiforbund EPHORTEPROD
2019/58 20190204 04.02.2019 Inngående brev Henvendelse - Follobanen - utfordringer og mulige løsninger Norsk Bane AS EPHORTEPROD
2019/58 20190204 04.02.2019 Inngående brev Henvendelse - Oslo kommunes forvaltning av drosjenæringen Roger D. Pettersen EPHORTEPROD
2019/58 20190205 05.02.2019 Inngående brev Henvendelse - høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept og klimaeffekter Norsk Bane AS EPHORTEPROD
2019/58 20190205 05.02.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept og klimaeffekter Norsk Bane AS EPHORTEPROD
2019/58 20190206 06.02.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - dieseleksos og forebyggende tiltak John Arne Dahl EPHORTEPROD
2019/58 20190218 18.02.2019 Inngående brev Henvendelse - kabotasjeregler og utenlandske busser i Norge Kent Frode Jensen EPHORTEPROD
2019/58 20190218 18.02.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - kabotasjeregler og utenlandske busser i Norge Kent Frode Jensen EPHORTEPROD
2019/58 20190219 19.02.2019 Inngående brev Forespørsel om tallmateriale til bruk i forskning på forholdet mellom avisingsprodukter og klima Jannek Schäfer EPHORTEPROD
2019/58 20190220 20.02.2019 Inngående brev Henvendelse - avgifter for lading av elbiler Jens Petter Rotnes EPHORTEPROD
2019/58 20190220 20.02.2019 Utgående brev Svar på forespørsel om tallmateriale til bruk i forskning på forholdet mellom avisingsprodukter og klima Jannek Schäfer EPHORTEPROD
2019/58 20190222 22.02.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om miljøhåndtering av U-864 Norges Miljøvernforbund EPHORTEPROD
2019/58 20190222 22.02.2019 Inngående brev Kopi av brev til Statens vegvesen og Trygg Trafikk - Klage på byrådet for trafikkfarlige og mangelfulle råd i sykkelvettbrosjyre Jens Petter Rotnes EPHORTEPROD
2019/58 20190226 26.02.2019 Inngående brev Henvendelse mot bompenger Kjetil Voll EPHORTEPROD
2019/58 20190307 07.03.2019 Inngående brev Undersøkelse om mulighet for skattefradrag / inntektsfradrag i selvangivelsen for å sykle til jobben Aksel Helmersen m.fl. EPHORTEPROD
2019/58 20190307 07.03.2019 Inngående brev Henvendelse - Statens Vegvesen sitt fagmiljø i Nordfjord må styrkes Nordfjordrådet EPHORTEPROD
2019/58 20190308 08.03.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - Statens Vegvesen sitt fagmiljø i Nordfjord må styrkes Nordfjordrådet EPHORTEPROD
2019/58 20190308 08.03.2019 Utgående brev Midlertidig svar - undersøkelse om mulighet for skattefradrag / inntektsfradrag i selvangivelsen for å sykle til jobben Aksel Helmersen m.fl. EPHORTEPROD
2019/58 20190308 08.03.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - bro eller toløpstunnel - innspill til leder i Teknisk Ukeblad Øystein Giertsen - Nei til bro over indre Oslofjord EPHORTEPROD
2019/58 20190308 08.03.2019 Utgående brev Svar - kopi av brev til Jernbanedirektoratet - Anmodning om utredning av ny trase mellom Ski og Kråkstad Grunneierlaget langs østre linje i Ski og Ås EPHORTEPROD
2019/58 20190308 08.03.2019 Inngående brev Henvendelse - behov for endring i regelverket for taxinæringen Abduweli Mohamed Abdullahi EPHORTEPROD
2019/58 20190308 08.03.2019 Inngående brev Henvendelse - kostnader Ringeriksbanen 2019 Kåre Bech EPHORTEPROD
2019/58 20190313 13.03.2019 Inngående brev Henvendelse - Heving av U-864-kvikksølvet på en sikker og kontrollert måte UNITECH Subsea EPHORTEPROD
2019/58 20190313 13.03.2019 Inngående brev Henvendelse - Trikk og sykkel og begrepene "plikt til å gi fri veg for" og "vikeplikt" Kai Sørfjord EPHORTEPROD
2019/58 20190314 14.03.2019 Inngående brev Henvendelse - prikkbelastning og prøvetid Sigurd Kristiansen EPHORTEPROD
2019/58 20190315 15.03.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - høyhastighetstog - korrespondanse Bertil Burström EPHORTEPROD
2019/58 20190315 15.03.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - prikkbelastning og prøvetid UNITECH Subsea m.fl. EPHORTEPROD
2019/58 20190320 20.03.2019 Utgående brev Svar - Heving av U-864-kvikksølvet på en sikker og kontrollert måte UNITECH Subsea EPHORTEPROD
2019/58 20190320 20.03.2019 Utgående brev Svar på henvendelse med rettelse - høyhastighetstog - korrespondanse Bertil Burström EPHORTEPROD
2019/58 20190320 20.03.2019 Inngående brev Tillegg til bekreftelse på møte hos Semar 210319 - Heving av U-864-kvikksølvet på en sikker og kontrollert måte UNITECH Subsea EPHORTEPROD
2019/58 20190327 27.03.2019 Inngående brev Henvendelse - bil som går på biogass Linn McCully EPHORTEPROD
2019/58 20190402 02.04.2019 Inngående brev Innspill til arbeidet med ny yrkestransportlov Hallgeir Torpe EPHORTEPROD
2019/58 20190402 02.04.2019 Utgående brev Svar - innspel til arbeidet med ny yrkestransportlov. Hallgeir Torpe EPHORTEPROD
2019/58 20190402 02.04.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - bil som går på biogass Linn McCully EPHORTEPROD
2019/58 20190404 04.04.2019 Inngående brev Henvendelse - Ruters anbud på sparkesykler Jens Petter Rotnes EPHORTEPROD
2019/58 20190404 04.04.2019 Inngående brev Politisk vedtak - Si nei til EUs fjerde jernbanepakke Rana kommune EPHORTEPROD
2019/58 20190408 08.04.2019 Inngående brev Oversendelse av felles høringssvar og rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) om utfordringene knyttet til regulering av drosjenæringen i norske byer Bytaxi m.fl. EPHORTEPROD
2019/58 20190409 09.04.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - felles høringssvar - utfordringer og forslag til endringer - drosjeregulering i norske byer Oslo Taxi m.fl. EPHORTEPROD
2019/58 20190409 09.04.2019 Utgående brev Svar på melding om politisk vedtak - uttalelse om EUs fjerde jernbanepakke Rana kommune EPHORTEPROD
2019/58 20190423 23.04.2019 Inngående brev Henvendelse - drosjesentraler Anne-Karin Knutsen EPHORTEPROD
2019/58 20190423 23.04.2019 Inngående brev Kopi av uttalelse fra årsmøte - Loksituasjonen på Nordlandsbanen For Jernbane EPHORTEPROD
2019/58 20190429 29.04.2019 Inngående brev Henvendelse - bevilgning til dobbeltspor Sandbukta-Såstad Bedre Byutvikling Moss EPHORTEPROD
2019/58 20190429 29.04.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - bevilgning til dobbeltspor Sandbukta-Såstad Bedre Byutvikling Moss EPHORTEPROD
2019/58 20190506 06.05.2019 Inngående brev Henvendelse - trafikkforslag Edgar Ljone EPHORTEPROD
2019/58 20190507 07.05.2019 Inngående brev Kopi av brev til Jernbanedirektoratet og Nordland og Troms / Finnmark fylkeskommune - forbedringsbehov for bussforbindelsene nord for Fauske i korrespondanse med Nordlandsbanens fjerntog med mer For Jernbane EPHORTEPROD
2019/58 20190509 09.05.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - endring av motorferdselloven og snøscootere Iver Aasvang EPHORTEPROD
2019/58 20190520 20.05.2019 Inngående brev Spørsmål om vegtrafikkloven § 8 Elisabeth Guillot EPHORTEPROD
2019/58 20190522 22.05.2019 Inngående brev Henvendelse - folkeopprør mot bompenger Anne-marie Austbø Johannessen EPHORTEPROD
2019/58 20190523 23.05.2019 Inngående brev Henvendelse - veibygging og økonomi Gunnar Jøingsli EPHORTEPROD
2019/58 20190524 24.05.2019 Inngående brev Henvendelse - Nei til bompenger ***** EPHORTEPROD
2019/58 20190606 06.06.2019 Inngående brev Henvendelse - bomstasjoner Else Hernholm EPHORTEPROD
2019/58 20190611 11.06.2019 Inngående brev Uttalelse - Godstransport på jernbane må prioriteres Jernbaneforum Sør EPHORTEPROD
2019/58 20190612 12.06.2019 Inngående brev Henvendelse - Nei til nedlegging av trafikkstasjonen på Nordfjordeid Eid Motor AS m.fl. EPHORTEPROD
2019/58 20190620 20.06.2019 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - utbygging E134 Vågslid - Seljestad - forslag til innsparing Hans R. Tveitaskog EPHORTEPROD
2019/58 20190627 27.06.2019 Inngående brev Henvendelse - klage på system for omregistreringsavgift for kjøretøy Tom Erik Voll EPHORTEPROD
2019/58 20190628 28.06.2019 Inngående brev Kopi av brev til Statens vegvesen Region nord - vedtak - samferdsel i Salten - prioriteringer Nasjonal transportplan 2022 - 2033 Salten Regionråd EPHORTEPROD
2019/58 20190717 17.07.2019 Inngående brev Henvendelse - forslag til lovendring - kabotasjetransport i Norge Per Einar Holstad EPHORTEPROD
2019/58 20190717 17.07.2019 Inngående brev Henvendelse - forslag til rimeligere transportløsninger i Hordaland Gudleik Østerbø EPHORTEPROD
2019/58 20190718 18.07.2019 Inngående brev Henvendelse - DAB setter rikes sikkerhet på spill Øyvind Sandberg EPHORTEPROD
2019/58 20190719 19.07.2019 Inngående brev Innspill til regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart Energigass Norge EPHORTEPROD
2019/58 20190725 25.07.2019 Inngående brev Henvendelse - prisen øker for landets dårligste internett og pålegg om kommunikasjon med myndigheter via internett Svenn Myrekrok EPHORTEPROD
2019/58 20190813 13.08.2019 Inngående brev Melding om politisk vedtak og uttalelse fra Troms fylkesting - Krav om fullfinansiering av nye oppgaver Troms fylkeskommune EPHORTEPROD
2019/58 20190813 13.08.2019 Inngående brev Melding om politisk vedtak og interpellasjon fra Troms fylkesting - Helårsferge Botnhamn-Brensholmen Troms fylkeskommune EPHORTEPROD
2019/58 20190813 13.08.2019 Inngående brev Melding om politisk vedtak og interpellasjon fra Troms fylkesting - Endring i drosjenæringen Troms fylkeskommune EPHORTEPROD
2019/58 20190815 15.08.2019 Inngående brev Henvendelse - kampen for og mot eldres førerkort Anders Madslien EPHORTEPROD
2019/58 20190821 21.08.2019 Inngående brev Henvendelse - bompenger - veiprising Senior Norge Hordaland EPHORTEPROD
2019/58 20190822 22.08.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - lokalradionettet FM Michael Østereng EPHORTEPROD
2019/58 20190822 22.08.2019 Inngående brev Henvendelse - NRK-skatt ***** EPHORTEPROD
2019/58 20190827 27.08.2019 Inngående brev Henvendelse om bedre togtilbud mellom de skandinaviske hovedstedene For Jernbane EPHORTEPROD
2019/58 20190906 06.09.2019 Inngående brev Henvendelse om tilleggsgebyr i drosjeprisene Kjell Weihe EPHORTEPROD
2019/58 20190919 19.09.2019 Inngående brev Henvendelse - utslippsfrie dieselbiler og miljø Liv Randi Wold EPHORTEPROD
2019/58 20190924 24.09.2019 Inngående brev Henvendelse - godkjenning av 32 meter lange vogntog på norske veier Ine Winge EPHORTEPROD
2019/58 20190925 25.09.2019 Utgående brev Svar vedrørende godkjenning av vogntog på norske veier Ine Winge EPHORTEPROD
2019/58 20190930 30.09.2019 Inngående brev Spørsmål om endringer i vegtrafikkloven Aslaug Lindøe EPHORTEPROD
2019/58 20191001 01.10.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om endringer i vegtrafikkloven Aslaug Lindøe EPHORTEPROD
2019/58 20191009 09.10.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om endring i førerkortforskriftene av 190619 med heving av aldersgrense for helseattest Jan Erik Rydningen EPHORTEPROD
2019/58 20191015 15.10.2019 Inngående brev Henvendelse - dobbeltsporet jernbane gjennom Østfold Per Sundby EPHORTEPROD
2019/58 20191015 15.10.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - dobbeltsporet jernbane gjennom Østfold Per Sundby EPHORTEPROD
2019/58 20191016 16.10.2019 Inngående brev Henvendelse - fergeselskaper bryter loven - Autopass-ordningen Trond Jacobsen EPHORTEPROD
2019/58 20191018 18.10.2019 Inngående brev Henvendelse - Oslofjordtunnelen Øystein Giertsen EPHORTEPROD
2019/58 20191021 21.10.2019 Inngående brev Henvendelse - Lys i tunnelen for Østfoldbanen Bedre Byutvikling Moss EPHORTEPROD
2019/58 20191021 21.10.2019 Inngående brev Henvendelse - oppfølging av ulovlighetsvarsel på dobbeltspor gjennom Moss kommune Bedre Byutvikling Moss EPHORTEPROD
2019/58 20191101 01.11.2019 Inngående brev Henvendelse - fartsgrenser - traktor med tilhenger Erland Ekeberg - Norsk Luftambulanse AS EPHORTEPROD
2019/58 20191105 05.11.2019 Inngående brev Uttalelse - ressurssituasjonen i Statens vegvesen Norsk Tjenestemannslag NTL EPHORTEPROD
2019/58 20191106 06.11.2019 Inngående brev Henvendelse - kutt i kulturmiljøet i Møre og Romsdal Nina-Shanett Arntsen EPHORTEPROD
2019/58 20191108 08.11.2019 Inngående brev Henvendelse - trailere på norske vinterveier Rolf-Magne Larsen EPHORTEPROD
2019/58 20191111 11.11.2019 Inngående brev Henvendelse - trailere på norske vinterveier Bjørn Tore Hellestøl EPHORTEPROD
2019/58 20191111 11.11.2019 Inngående brev Henvendelse - trailerkjøring Torbjørn Korella Aaberg EPHORTEPROD
2019/58 20191112 12.11.2019 Inngående brev Henvendelse - bompasseringer og fremkommelighet i Oslo Gunnar Jønsson EPHORTEPROD
2019/58 20191126 26.11.2019 Inngående brev Henvendelse - endring i yrkestransportforskriften Norges Taxiforbund EPHORTEPROD
2019/58 20191206 06.12.2019 Inngående brev Henvendelse - gebyr og dagsbøter uforsikret kjøretøy - Trafikkforsikringsforeningen ***** EPHORTEPROD
2019/58 20191210 10.12.2019 Inngående brev Purring på svar - henvendelse - dagsbøter uforsikret kjøretøy - Trafikkforsikringsforeningen ***** EPHORTEPROD
2019/58 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på henvendelse - bompasseringer og fremkommelighet i Oslo Gunnar Jønsson EPHORTEPROD
2019/58 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på henvendelse - dagsbøter uforsikret kjøretøy - Trafikkforsikringsforeningen Hans Jakob Kløvstad EPHORTEPROD
2019/58 20200107 07.01.2020 Utgående brev Svar på henvendelse - taxinæringen Nelly Hansen EPHORTEPROD
2019/58 20200109 09.01.2020 Inngående brev Kopi av brev til EFTA Surveillance Authority - krav i forbindelse med forsinket og kansellert fly fra London Airport Gatwick Truls Gunnar Thomsen EPHORTEPROD
2019/58 20200130 30.01.2020 Utgående brev Svar på henvendelse - Hurtigruten / Havila Knut Figenschau EPHORTEPROD
2019/58 20200214 14.02.2020 Utgående brev Svar vedrørende eurobonus ved flyreiser Therese Skjærvik Djupos EPHORTEPROD
Postadresse: Stortinget, 0026 Oslo
postmottak@stortinget.no
Sentralbord: 23 31 30 50
Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
web@stortinget.no