eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/30
:
Berit Skovly
:
Under behandling
:
Felles journalenhet for Stortinget
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2019/30 20190104 04.01.2019 Inngående brev Henvendelse om minstepensjonen Vally Vegge EPHORTEPROD
2019/30 20190110 10.01.2019 Inngående brev Henvendelse om regler for bostøtte ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190117 17.01.2019 Inngående brev Henvendelse - engangsstønad ved graviditet ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190118 18.01.2019 Inngående brev Henvendelse - overføring av Brukerstyrt personlig assistent BPA fra kommune til stat ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190121 21.01.2019 Inngående brev Henvendelse - konsekvenser av de nye reglene for arbeidsavklaringspenger / AAP ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190121 21.01.2019 Inngående brev Henvendelse - konsekvenser av de nye reglene for arbeidsavklaringspenger / AAP ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190123 23.01.2019 Inngående brev Henvendelse - oppfølging av nye regler for arbeidsavklaringspenger hos NAV ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190125 25.01.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om minstepensjonen Vally Vegge EPHORTEPROD
2019/30 20190125 25.01.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om regler for bostøtte ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190131 31.01.2019 Inngående brev Henvendelse - innvandrerkvinner i arbeid Kjellrun Marie Sonefeldt EPHORTEPROD
2019/30 20190204 04.02.2019 Inngående brev Henvendelse - NAV, økonomisk støtte og våpenopplæring Ronny Nilsen EPHORTEPROD
2019/30 20190211 11.02.2019 Inngående brev Henvendelse - klientbehandling hos NAV ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190214 14.02.2019 Inngående brev Oppfølging av henvendelse om klientbehandling hos NAV ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190218 18.02.2019 Inngående brev Oppfølging - stønadsordninger ved omsorg for sykt barn ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190218 18.02.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - oppfølging av nye regler for arbeidsavklaringspenger hos NAV ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190218 18.02.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - konsekvenser av de nye reglene for arbeidsavklaringspenger / AAP ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190218 18.02.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - brukerstyrt personlig assistanse / BPA ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190218 18.02.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - engangsstønad ved graviditet ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190218 18.02.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - innvandrerkvinner i arbeid Kjellrun Marie Sonefeldt EPHORTEPROD
2019/30 20190218 18.02.2019 Inngående brev Oppfølging - engangsstønad ved graviditet ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190218 18.02.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - NAV, økonomisk støtte og våpenopplæring Ronny Nilsen EPHORTEPROD
2019/30 20190221 21.02.2019 Inngående brev Henvendelse vedrørende skattebegrensning for uføre Uføres Landsorganisasjon EPHORTEPROD
2019/30 20190222 22.02.2019 Inngående brev Henvendelse - beregning av pensjon Sayed Baqer Rasikh EPHORTEPROD
2019/30 20190226 26.02.2019 Inngående brev Purring på svar vedrørende NAVs rolle i varslingssaker ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190228 28.02.2019 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - konsekvenser av de nye reglene for arbeidsavklaringspenger / AAP ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190301 01.03.2019 Inngående brev Henvendelse - NAV - klienthistorie ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190304 04.03.2019 Inngående brev Henvendelse - NAV uførepensjon og arbeidsavklaringspenger (AAP) ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190311 11.03.2019 Inngående brev Henvendelse - klage NAV ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190313 13.03.2019 Inngående brev Henvendelse - Uførepensjon og utgifter til tannlege og briller ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190318 18.03.2019 Inngående brev Henvendelse - AAP og uførepensjon ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190322 22.03.2019 Utgående brev Henvendelse - beregning av pensjon Sayed Baqer Rasikh EPHORTEPROD
2019/30 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - NAV - klienthistorie ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar vedrørende konsekvenser av de nye reglene for arbeidsavklaringspenger / AAP ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190319 19.03.2019 Inngående brev Henvendelse - klage på saksbehandling hos NAV ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar vedrørende skattebegrensning for uføre Uføres Landsorganisasjon EPHORTEPROD
2019/30 20190319 19.03.2019 Inngående brev Spørsmål om bostøtte forbindelse med høye kraftpriser ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar vedrørende engangsstønad ved graviditet ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190319 19.03.2019 Utgående brev Svar vedrørende NAV uførepensjon og arbeidsavklaringspenger (AAP) ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190325 25.03.2019 Inngående brev Henvendelse - NAV ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190326 26.03.2019 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - konsekvenser av de nye reglene for arbeidsavklaringspenger / AAP ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190327 27.03.2019 Inngående brev Henvendelse - Bortfall av hjelpestønad ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190402 02.04.2019 Inngående brev Henvendelse - NAV ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190403 03.04.2019 Inngående brev Henvendelse og rapport om unge uføre Tankesmien Skaperkraft EPHORTEPROD
2019/30 20190404 04.04.2019 Inngående brev Henvendelse - statens satser ved innkreving ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190404 04.04.2019 Inngående brev Henvendelse - NAV sin styringsmodell og praksis ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190411 11.04.2019 Inngående brev Henvendelse - NAV Bernt Andreassen EPHORTEPROD
2019/30 20190423 23.04.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - klage på saksbehandling hos NAV ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190423 23.04.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - AAP og uførepensjon ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190423 23.04.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - Uførepensjon og utgifter til tannlege og briller ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190423 23.04.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - klage på NAV ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190423 23.04.2019 Inngående brev Henvendelse om erfaringer med NAV ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190429 29.04.2019 Inngående brev Henvendelse - regler for uføretrygd Roy M. Nilssen EPHORTEPROD
2019/30 20190506 06.05.2019 Inngående brev Henvendelse - oversendelse av resultat av undersøkelse fra Aksjon for AAP endringer Elisabeth Thoresen EPHORTEPROD
2019/30 20190507 07.05.2019 Inngående brev Henvendelse - støtte fra det offentlige ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190508 08.05.2019 Inngående brev Henvendelse - NAV - kamp om hjelpemiddel ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - regler for uføretrygd Roy M. Nilssen EPHORTEPROD
2019/30 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - NAV - kamp om hjelpemiddel ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - støtte fra det offentlige ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190520 20.05.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - oversendelse av resultat av undersøkelse fra Aksjon for AAP endringer Elisabeth Thoresen EPHORTEPROD
2019/30 20190520 20.05.2019 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - NAV - kamp om hjelpemiddel ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190521 21.05.2019 Inngående brev Henvendelse - NAV-regelverk ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190527 27.05.2019 Inngående brev Henvendelse - arbeidsavklaringspenger / AAP ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190527 27.05.2019 Inngående brev Henvendelse - NAV ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190531 31.05.2019 Inngående brev Henvendelse - logistikken og tidsbruken i anbudsavtalene for hjelpemidler i NAV ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190603 03.06.2019 Inngående brev Henvendelse - spørsmål vedrørende ulovfestet forvaltningsprinsipp ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190604 04.06.2019 Inngående brev Henvendelse - klage på NAVs vedtak om sykepenger ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190626 26.06.2019 Inngående brev Henvendelse - klage på NAVs vedtak om sykepenger ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190627 27.06.2019 Inngående brev Henvendelse - Endringer i folketrygdloven - krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190701 01.07.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - logistikken og tidsbruken i anbudsavtalene for hjelpemidler i NAV ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190701 01.07.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - arbeidsavklaringspenger / AAP ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190701 01.07.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - NAV ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190701 01.07.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - ulovfestet forvaltningsprinsipp ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190701 01.07.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - klage på NAVs vedtak om sykepenger ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190711 11.07.2019 Inngående brev Henvendelse - Klage på NAV og Trygderettens utmåling av yrkesskade ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190730 30.07.2019 Inngående brev Henvendelse - overgangsstønad som enslig forsørger ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190731 31.07.2019 Inngående brev Henvendelse - behandlingstid i NAV klageinstans ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190821 21.08.2019 Inngående brev Henvendelse - satser for uføretrygd ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190822 22.08.2019 Inngående brev Kopi - Spørsmål om referater fra sentralt brukerutvalg AAP-aksjonen EPHORTEPROD
2019/30 20190827 27.08.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - NAV ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190822 22.08.2019 Inngående brev Henvendelse - Lønnsgarantifondet og NAV ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190823 23.08.2019 Inngående brev Henvendelse - saksbehandlingsfeil hos NAV ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190826 26.08.2019 Inngående brev Henvendelse - NAV-klage - plikter og rettigheter ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190828 28.08.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om endringer i folketrygdloven ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190828 28.08.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om NAV og Trygderetten ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190828 28.08.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om overgangsstønad som enslig forsørger ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190828 28.08.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om behandlingstid i NAV klageinstans ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190902 02.09.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om satser for uføretrygd ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190902 02.09.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om referater fra sentralt brukerutvalg AAP-aksjonen EPHORTEPROD
2019/30 20190902 02.09.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om lønnsgarantifondet og NAV ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190902 02.09.2019 Inngående brev Henvendelse om skatt for uføretrygdede ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190905 05.09.2019 Inngående brev Henvendelse - NAV ***** EPHORTEPROD
2019/30 20190905 05.09.2019 Inngående brev Henvendelse - NAV ***** EPHORTEPROD
Postadresse: Stortinget, 0026 Oslo
postmottak@stortinget.no
Sentralbord: 23 31 30 50
Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
web@stortinget.no