eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/3753
:
Kyrre Grimstad
:
Under behandling
:
Felles journalenhet for Stortinget
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2018/3753 20181122 22.11.2018 Internt notat uten oppfølging SPR - Bebudede saker fra regjeringen høsten 2018 Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2018/3753 20181010 10.10.2018 Inngående brev Melding fra statsråd om nasjonalbudsjettet 2019 Statsministerens kontor EPHORTEPROD
2018/3753 20181010 10.10.2018 Inngående brev Melding fra statsråd om langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028 Statsministerens kontor EPHORTEPROD
2018/3753 20181019 19.10.2018 Inngående brev Utsatt fremleggelse - ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEPROD
2018/3753 20181026 26.10.2018 Inngående brev Meldinger fra statsråd om ny sentralbanklov og om oppgaver til nye regioner Statsministerens kontor EPHORTEPROD
2018/3753 20181105 05.11.2018 Inngående brev Melding om endringer i sprøyteromsloven mm Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEPROD
2018/3753 20181122 22.11.2018 Inngående brev Endring i fremleggelsestidspunkt for proposisjon om endring i politiloven Justis- og beredskapsdepartementet EPHORTEPROD
2018/3753 20181122 22.11.2018 Inngående brev Oversikt over proposisjoner og meldinger i høstsesjonen 2018 Statsministerens kontor EPHORTEPROD
2018/3753 20181130 30.11.2018 Inngående brev Endring av fremleggelsestidspunkt for proposisjon om endring i offentleglova Justis- og beredskapsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2018/3753 20181205 05.12.2018 Inngående brev Endring av fremleggelsestidspunkt for opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2018/3753 20181212 12.12.2018 Inngående brev Fremleggelsestidspunkt for handlingsplan om bærekraftig matsikkerhet Utenriksdepartementet Utviklingsministeren EPHORTEPROD
2018/3753 20181219 19.12.2018 Inngående brev Melding fra statsråd om kvalitet og pasientsikkerhet 2017 Statsministerens kontor EPHORTEPROD
2018/3753 20190201 01.02.2019 Inngående brev Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget i vårsesjonen 2019 Statsministerens kontor EPHORTEPROD
2018/3753 20190206 06.02.2019 Internt notat uten oppfølging SPR - Bebudede saker fra regjeringen våren 2019 (O-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2018/3753 20190219 19.02.2019 Inngående brev Endring av tidspunkt for framleggelse - Meld. St. om samisk språk, kultur og samfunnsliv Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEPROD
2018/3753 20190220 20.02.2019 Inngående brev Orientering om framdrift i arbeidet med å legge fram en proposisjon om EUs fjerde jernbanepakke Samferdselsdepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2018/3753 20190228 28.02.2019 Inngående brev Planlagte proposisjoner til Stortinget våren 2019 Justis- og beredskapsdepartementet EPHORTEPROD
2018/3753 20190307 07.03.2019 Inngående brev Planlagt fremleggelse av stortingsproposisjon om endringer i klimakvoteloven Klima- og miljødepartementet EPHORTEPROD
2018/3753 20190311 11.03.2019 Inngående brev Melding fra statsråd om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2017-2018 Statsministerens kontor EPHORTEPROD
2018/3753 20190311 11.03.2019 Inngående brev Melding fra statsråd - Muligheter for alle - Fordeling og sosial bærekraft Statsministerens kontor EPHORTEPROD
2018/3753 20190314 14.03.2019 Inngående brev Planlagte proposisjoner for vårsesjonen 2019 Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEPROD
2018/3753 20190314 14.03.2019 Inngående brev Melding fra statsråd - sanksjon av Stortingets vedtak 190219 - lov om endringer i plan- og bygningsloven mm. - håndtering av overvann i arealplanleggingen mv. Statsministerens kontor EPHORTEPROD
2018/3753 20190314 14.03.2019 Inngående brev Oversendelse av Meld. St. 14 (2018-2019) - Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland Statsministerens kontor EPHORTEPROD
2018/3753 20190318 18.03.2019 Inngående brev Endring i oversikt over planlagte saker i vårsesjonen 2019 - ettermelde Stortingsmelding om nordisk samarbeid nr. x (2018-2019) Kunnskapsdepartementet EPHORTEPROD
2018/3753 20190320 20.03.2019 Inngående brev Planlagt proposisjon til Stortinget våren 2019 Utenriksdepartementet EPHORTEPROD
2018/3753 20190327 27.03.2019 Inngående brev Endring av tidspunkt for planlagt proposisjon om endringer i postloven Samferdselsdepartementet EPHORTEPROD
2018/3753 20190402 02.04.2019 Inngående brev Orientering om utsettelse av planlagt proposisjon til Stortinget våren 2019 Nærings- og fiskeridepartementet EPHORTEPROD
2018/3753 20190404 04.04.2019 Inngående brev Endring i oversikten over planlagte proposisjoner og meldinger - vårsesjonen 2019 Barne- og likestillingsdepartementet EPHORTEPROD
2018/3753 20190408 08.04.2019 Inngående brev Proposisjoner og meldinger til Stortinget i vårsesjonen 2019 – melding om endring Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEPROD
2018/3753 20190424 24.04.2019 Inngående brev Søknad om unntak fra fremleggelsesfrist for stortingsmeldinger til behandling i vårsesjonen Finansdepartementet Finansministeren EPHORTEPROD
2018/3753 20190506 06.05.2019 Inngående brev Meldinger fra statsråd - Statens pensjonsfond 2019 - Folkehelsemeldinga - Helsenæringen Statsministerens kontor EPHORTEPROD
2018/3753 20190506 06.05.2019 Inngående brev Meldinger fra statsråd - Statsregnskapet 2018 - Finansmarkedsmeldingen 2019 Statsministerens kontor EPHORTEPROD
2018/3753 20190506 06.05.2019 Inngående brev Planlagte proposisjoner vårsesjonen 2019 Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEPROD
2018/3753 20190507 07.05.2019 Inngående brev Planlagt fremleggelse av proposisjon om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap Utenriksdepartementet EPHORTEPROD
2018/3753 20190514 14.05.2019 Inngående brev Utsatt fremleggelse av Prop L - ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTEPROD
2018/3753 20190515 15.05.2019 Inngående brev Melding fra statsråd - Revidert nasjonalbudsjett 2019 Statsministerens kontor EPHORTEPROD
2018/3753 20181130 30.11.2018 Inngående brev Meldinger fra statsråd - Handelsnæringen - når kunden alltid har nett Statsministerens kontor EPHORTEPROD
2018/3753 20190516 16.05.2019 Inngående brev Meldinger fra statsråd - Nytt regjeringskvartal - Nordisk samarbeid - Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser Statsministerens kontor EPHORTEPROD
2018/3753 20190520 20.05.2019 Inngående brev Endring i planlagte proposisjoner og meldinger vårsesjonen 2019 Barne- og familiedepartementet EPHORTEPROD
2018/3753 20190523 23.05.2019 Inngående brev Oversendelse av melding til Stortinget - Meld St 18 (2018-2019) Helsenæringen - Sammen om verdiskaping og bedre tjenester Statsministerens kontor / SMK EPHORTEPROD
2018/3753 20190523 23.05.2019 Inngående brev Oversendelse av melding til Stortinget - Meld St 15 (2018-2019) Noregs fiskeavtalar for 2019 og fisket etter avtalane i 2017 og 2018 Statsministerens kontor / SMK EPHORTEPROD
2018/3753 20190527 27.05.2019 Inngående brev Endring av varslede dato for fremleggelse av stortingsmelding om digital transformasjon i utviklingspolitikken Utenriksdepartementet EPHORTEPROD
2018/3753 20190528 28.05.2019 Inngående brev Planlagt proposisjon for vårsesjonen 2019 om endringer i obduksjonslova mv. Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTEPROD
2018/3753 20190613 13.06.2019 Inngående brev Oversendelse av meldinger fra statsråd - Meld St 25 (2018/2019) og Meld St 26 (2018/2019) Statsministerens kontor EPHORTEPROD
2018/3753 20190620 20.06.2019 Inngående brev Oversendelse av meldinger fra statsråd - Meld St 27 (2018/2019) Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid og Meld St 28 (2018/2019) Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter 2018 Statsministerens kontor EPHORTEPROD
2018/3753 20190620 20.06.2019 Inngående brev Endring i planlagte proposisjoner og meldinger for vårsesjonen 2019 Barne- og familiedepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2018/3753 20190625 25.06.2019 Inngående brev Meldinger fra statsråd - Opplysningsvesenets fond - Samisk språk, kultur og samfunnsliv - Samhandling for betre sjøtryggleik - Et kvotesystem for økt verdiskaping Statsministerens kontor EPHORTEPROD
Postadresse: Stortinget, 0026 Oslo
postmottak@stortinget.no
Sentralbord: 23 31 30 50
Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
web@stortinget.no