eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2017/4296
:
Bjørn Tore Heyerdahl
:
Under behandling
:
Felles journalenhet for Stortinget
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2017/4296 20171124 24.11.2017 Internt notat uten oppfølging DLM - Prop 1 S (2018-2019) Kap 41 Forslag til prosess Stortingets budsjett Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2017/4296 20180418 18.04.2018 Internt notat uten oppfølging Statsbudsjettet 2019 Prosess EPHORTEPROD
2017/4296 20180418 18.04.2018 Internt notat uten oppfølging Statsbudsjettet 2019 Prosess EPHORTEPROD
2017/4296 20180418 18.04.2018 Utgående brev Statsbudsjettet 2019 Prosess EOS-utvalget m.fl. EPHORTEPROD
2017/4296 20180228 28.02.2018 Internt notat uten oppfølging DLM - Prop 1 S (2018-2019) Kap 41 Første behandling av Stortingets budsjett Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2017/4296 20180321 21.03.2018 Internt notat uten oppfølging DLM - Prop 1 S (2018-2019) Kap 41 Første behandling av Stortingets budsjett Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2017/4296 20180418 18.04.2018 Internt notat uten oppfølging Korrespondanse om budsjettprosess - notater om kostnadsreduskjoner Bjørn Tore Heyerdahl EPHORTEPROD
2017/4296 20180601 01.06.2018 Internt notat uten oppfølging DLM - Prop 1 S (2018-2019) Kap 41 Andre behandling av Stortingets budsjett Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2017/4296 20180601 01.06.2018 Internt notat uten oppfølging SPR - Prop 1 S (2018-2019) Kap 41 Stortingets budsjett Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2017/4296 20180605 05.06.2018 Internt notat uten oppfølging DLM - Prop 1 S (2018-2019) Tredje behandling Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2017/4296 20180605 05.06.2018 Internt notat uten oppfølging SPR - Prop 1 S (2018-2019) Kap 41 Stortingets budsjett Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2017/4296 20180605 05.06.2018 Internt notat uten oppfølging DLM - Prop 1 S (2018-2019) Proposisjonstekst Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2017/4296 20180620 20.06.2018 Internt notat uten oppfølging SPR - Prop 1 S (2018-2019) Kap 41 Stortingets budsjett - Proposisjonstekst Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2017/4296 20180628 28.06.2018 Internt notat uten oppfølging SPR - Statsbudsjettet 2019 Stortinget og underliggende virksomheter proposisjonstekst Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2017/4296 20180903 03.09.2018 Internt notat uten oppfølging DLM - Etablering av utviklingsorganisasjon Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2017/4296 20181001 01.10.2018 Internt notat uten oppfølging DLM - Prop 1 S (2018-2019) Prosess for utarbeidelse av virksomhetsplan 2019 Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2017/4296 20181012 12.10.2018 Internt notat uten oppfølging DLM - Mer for mindre - Bedre brukeropplevelse med mindre ressursbruk Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2017/4296 20181012 12.10.2018 Internt notat uten oppfølging Prop 1 S (2018-2019) Foreløpig disponeringsskriv Bedriftshelsetjenesten m.fl. EPHORTEPROD
2017/4296 20181017 17.10.2018 Internt notat uten oppfølging DLM - Foreløpig disponeringsskriv for 2019 Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2017/4296 20181120 20.11.2018 Internt notat uten oppfølging SPR - Reisetilskudd tilknyttet Stortingets læringsspill (B-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2017/4296 20181128 28.11.2018 Utgående brev Avslag på innsynsbegjæring i dokument nr. 19 Dagens Næringsliv EPHORTEPROD
2017/4296 20181211 11.12.2018 Internt notat uten oppfølging DLM - Prop 1 S (2019-2020) Kap 41 Forslag til rammer for Stortingets budsjett 2019 (B-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2017/4296 20181218 18.12.2018 Internt notat uten oppfølging DLM - Prop 1 S (2018-2019) Kap 41 - Første behandling av virksomhetsplan for 2019 (B-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2017/4296 20190125 25.01.2019 Internt notat uten oppfølging DLM - Prop 1 S (2018-2019) Kap 41 - Endelig behandling av overordnet virksomhetsplan for 2019 (B-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2017/4296 20190204 04.02.2019 Internt notat uten oppfølging Endelig disponeringsskriv 2019 Bedriftshelsetjenesten Liv Urdal EPHORTEPROD
2017/4296 20190204 04.02.2019 Internt notat uten oppfølging Endelig disponeringsskriv 2019 Konstitusjonell avdeling Kyrre Grimstad EPHORTEPROD
2017/4296 20190204 04.02.2019 Internt notat uten oppfølging Endelig disponeringsskriv 2019 Kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen Eli Pauline Fiskvik EPHORTEPROD
2017/4296 20190204 04.02.2019 Internt notat uten oppfølging Endelig disponeringsskriv 2019 Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Terje Olsen EPHORTEPROD
2017/4296 20190204 04.02.2019 Internt notat uten oppfølging Endelig disponeringsskriv 2019 Forvaltningsavdelingen Randi Wisnes Haugen EPHORTEPROD
2017/4296 20190204 04.02.2019 Internt notat uten oppfølging Endelig disponeringsskriv 2019 Internasjonal avdeling Eivind S Homme EPHORTEPROD
2017/4296 20190204 04.02.2019 Internt notat uten oppfølging Endelig disponeringsskriv 2019 Kommunikasjonsavdelingen Siv Nordrum EPHORTEPROD
2017/4296 20190204 04.02.2019 Internt notat uten oppfølging Endelig disponeringsskriv 2019 IT-avdelingen Rebekka Gudnadottir Gundhus EPHORTEPROD
2017/4296 20180823 23.08.2018 Inngående brev Statsbudsjettet 2019 - tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek Det Norske Nobelinstitutt EPHORTEPROD
2017/4296 20190218 18.02.2019 Utgående brev Statsbudsjettet 2019 - Tilskudd til Det Norske Nobelinstitutts bibliotek - kap 41 Stortinget - post 72 Det Norske Nobelinstitutt EPHORTEPROD
2017/4296 20190215 15.02.2019 Utgående brev Belastningsfullmakt til Statens Pensjonskasse 2019 Statens pensjonskasse EPHORTEPROD
2017/4296 20190213 13.02.2019 Internt notat uten oppfølging SPR - Statsbudsjettet 2019 Kap. 41 Revidert nasjonalbudsjett Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2017/4296 20190326 26.03.2019 Internt notat uten oppfølging Tillegg 1 til disponeringsskriv 2019 - Konstitusjonell avdeling Kyrre Grimstad EPHORTEPROD
2017/4296 20190313 13.03.2019 Utgående brev Statsbudsjettet 2019 - Tildelingsbrev til Sannhets- og forsoningskommisjonen ved Universitetet i Tromsø (kap. 41 Stortinget - post 50) UiT Norges arktiske universitet, Handelshøyskolen EPHORTEPROD
2017/4296 20190312 12.03.2019 Utgående brev Statsbudsjettet 2019 Kap 41 Revidert nasjonalbudsjett Riksrevisjonen m.fl. EPHORTEPROD
2017/4296 20190327 27.03.2019 Internt notat uten oppfølging Endelig disponeringsskriv 2019 - Ledelsessekretariatet Dag Nordbotten Kristoffersen EPHORTEPROD
2017/4296 20190410 10.04.2019 Inngående brev Statsregnskapet 2018 - overføring av ubrukte bevilgninger til 2019 Finansdepartementet EPHORTEPROD
2017/4296 20190614 14.06.2019 Internt notat uten oppfølging DLM - Tertialrapport - 1. tertial 2019 (B-sak) Ledelsessekretariatet EPHORTEPROD
2017/4296 20190528 28.05.2019 Inngående brev Innledende revisjon av årsregnskapet til Stortingets administrasjon 2019 Riksrevisjonen EPHORTEPROD
2017/4296 20190612 12.06.2019 Inngående brev Årlig kontaktmøte mellom Stortingets administrasjon og Riksrevisjonen 190619 - forslag til agenda Riksrevisjonen EPHORTEPROD
2017/4296 20190813 13.08.2019 Internt notat uten oppfølging Endring 2 og 3 til disponeringsskriv 2019 - Konstitusjonell avdeling Kyrre Grimstad EPHORTEPROD
2017/4296 20190813 13.08.2019 Internt notat uten oppfølging Endring 1 til disponeringsskriv - Ledelsessekretariatet Dag Nordbotten Kristoffersen EPHORTEPROD
2017/4296 20190813 13.08.2019 Internt notat uten oppfølging Endring 1 til disponeringsskriv - Kunnskaps- og dokumentasjonsavdelingen Eli Pauline Fiskvik EPHORTEPROD
2017/4296 20190813 13.08.2019 Internt notat uten oppfølging Endring 1-4 til disponeringsskriv - Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen Terje Olsen EPHORTEPROD
2017/4296 20190813 13.08.2019 Internt notat uten oppfølging Endring 1 til disponeringsskriv - IT-avdelingen Rebekka Gudnadottir Gundhus EPHORTEPROD
2017/4296 20190822 22.08.2019 Inngående brev Svar vedrørende spørsmål om offentlighet for referatene fra møter med Stortingets administrasjon Riksrevisjonen EPHORTEPROD
2017/4296 20190826 26.08.2019 Inngående brev Oversendelse av møtereferat fra kontaktmøte 190619 mellom Stortingets administrasjon og Riksrevisjonen Riksrevisjonen EPHORTEPROD
2017/4296 20190906 06.09.2019 Internt notat uten oppfølging Justert disponeringsskriv 2019 Kommunikasjonsavdelingen Mona Mortensen Krane EPHORTEPROD
Postadresse: Stortinget, 0026 Oslo
postmottak@stortinget.no
Sentralbord: 23 31 30 50
Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
web@stortinget.no