eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2017/3201
:
Ole Jakob Totland
:
Under behandling
:
Felles journalenhet for Stortinget
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2017/3201 20171031 31.10.2017 Inngående brev Uttalelse - kommunal beskatningsrett på kraftnett verker og bruk Narvik kommune EPHORTEPROD
2017/3201 20171114 14.11.2017 Inngående brev Uttalelse - lavutslippssoner og avgifter - fylkesveiene Opplysningsrådet for veitrafikken EPHORTEPROD
2017/3201 20171130 30.11.2017 Inngående brev Henvendelse - utspill fra Sjømat Norge Nettverk Fjord- og Kystkommuner - NFKK EPHORTEPROD
2017/3201 20180116 16.01.2018 Inngående brev Henvendelse - bompenger / veiprosjekt avgifter - uføretrygdede ***** EPHORTEPROD
2017/3201 20180126 26.01.2018 Inngående brev Uttalelse - Kvæfjord kommunestyre - små kommuner straffes Kvæfjord kommune EPHORTEPROD
2017/3201 20180307 07.03.2018 Inngående brev Oversendelse av brev fra Nettverk av Petroleumskommunar om endringene i eiendomsskatteloven og kompensasjonsordningen Advokatfirmaet Lund & Co DA EPHORTEPROD
2017/3201 20180315 15.03.2018 Inngående brev Kopi av brev til Fylkesmannen i Molde - reguleringsplan for naturområde - Ålesund kommune Tone Alice Pedersen EPHORTEPROD
2017/3201 20180403 03.04.2018 Inngående brev Uttalelse - politisk vedtak - nasjonalt program for redusert etterslep på fylkesvegene i Norge Troms fylkeskommune EPHORTEPROD
2017/3201 20180403 03.04.2018 Inngående brev Uttalelse - tiltak mot vårflom 2018 Bent Syrrist EPHORTEPROD
2017/3201 20180416 16.04.2018 Utgående brev Svar på forespørsel om flomsikring - tiltak mot vårflom Bent Syrrist EPHORTEPROD
2017/3201 20180418 18.04.2018 Inngående brev Henvendelse/ytring om politikk vedr. fylkes- og kommunesammenslåing og navnsetting, samt utdanningskrav for og rekruttering av lærere Anonym - ikke oppgitt EPHORTEPROD
2017/3201 20180420 20.04.2018 Inngående brev Oversendelse av forslag fra årsmøte i Hedmark Arbeiderparti 2018 Hedmark Arbeiderparti EPHORTEPROD
2017/3201 20180514 14.05.2018 Inngående brev Henvendelse - digital kommunikasjon og hensyn til eldre Geir Rygg EPHORTEPROD
2017/3201 20180523 23.05.2018 Inngående brev Henvendelse - bekymring over kommunale barnevernsledere Marius Reikeraas EPHORTEPROD
2017/3201 20180525 25.05.2018 Inngående brev Henvendelse - barnevern Marius Reikerås EPHORTEPROD
2017/3201 20180601 01.06.2018 Inngående brev Henvendelse - menneskerettigheter og fortolkning av barnevernloven § 4-20 a, tredje ledd Marius Reikerås EPHORTEPROD
2017/3201 20180601 01.06.2018 Inngående brev Henvendelse - barnevern / fosterhjem ***** EPHORTEPROD
2017/3201 20180613 13.06.2018 Utgående brev Svar på henvendelser om barnevernet Marius Reikerås EPHORTEPROD
2017/3201 20180614 14.06.2018 Inngående brev Bekymringsmelding om trange økonomiske rammer for kommunene Vågsøy kommune m.fl. EPHORTEPROD
2017/3201 20180808 08.08.2018 Utgående brev Svar på henvendelse - digitalisering og hensynet til eldre Geir Rygg EPHORTEPROD
2017/3201 20180619 19.06.2018 Utgående brev Svar på henvendelse - forespørsel om avsetting av ordfører Arne Laukhamar EPHORTEPROD
2017/3201 20180730 30.07.2018 Inngående brev Henvendelse - støy fra skoler i boligstrøk - behov for lovverk og regulering Tom Dehli EPHORTEPROD
2017/3201 20180809 09.08.2018 Utgående brev Svar på henvendelse - støy fra skoler i bostedsområder Tom Dehli EPHORTEPROD
2017/3201 20180815 15.08.2018 Inngående brev Oppfølging - støy fra skoler i bostedsområde Tom Dehli EPHORTEPROD
2017/3201 20180904 04.09.2018 Inngående brev Henvendelse - bekymringsmelding overfor kommuneadvokater ***** EPHORTEPROD
2017/3201 20180913 13.09.2018 Inngående brev Henvendelse - videre betraktninger om domfellelse av Norge i EMD 060918 Marius Reikerås EPHORTEPROD
2017/3201 20180913 13.09.2018 Inngående brev Henvendelse - kommentar til betraktninger om domfellelse av Norge i EMD 060918 Frank Hegre - psevdonym EPHORTEPROD
2017/3201 20180920 20.09.2018 Inngående brev Henvendelse - kampflybase Ørland Ørland kommune EPHORTEPROD
2017/3201 20180928 28.09.2018 Inngående brev Henvendelse - boligpolitikk ***** EPHORTEPROD
2017/3201 20180928 28.09.2018 Utgående brev Svar på henvendelse om ny kommunelov og tittel på kommunenes administrative leder Avisa Sør-Trøndelag EPHORTEPROD
2017/3201 20181002 02.10.2018 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - boligpolitikk ***** EPHORTEPROD
2017/3201 20181009 09.10.2018 Inngående brev Henvendelse - oppgradering på Skjetten Mathias Johnsen EPHORTEPROD
2017/3201 20181010 10.10.2018 Inngående brev Henvendelse - barnevern og menneskerettigheter Marius Reikerås EPHORTEPROD
2017/3201 20181018 18.10.2018 Internt notat Orientering - overgangsbestemmelser til lovendring for plan- og bygningsloven Kommunal- og forvaltningskomiteen EPHORTEPROD
2017/3201 20181023 23.10.2018 Utgående brev Svar på henvendelse - oppgradering av Skjetten Mathias Johnsen EPHORTEPROD
2017/3201 20181026 26.10.2018 Inngående brev Oppfølging - støy fra skoler i bostedsområde Tom Dehli EPHORTEPROD
2017/3201 20181109 09.11.2018 Inngående brev Henvendelse - plansak i Bergen - lovendringer i plan- og bygningsloven Kehm AS EPHORTEPROD
2017/3201 20181119 19.11.2018 Utgående brev Svar på henvendelse - plan- og bygningslov Siv.Ing. Rakner AS EPHORTEPROD
2017/3201 20181123 23.11.2018 Inngående brev Uttalelse - havbruksnæringens betydning for fjord- og kystkommunene KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon - KS Bedrift m.fl. EPHORTEPROD
2017/3201 20181205 05.12.2018 Inngående brev Budsjettundersøkelsen 2019 - kommuner og fylkeskommuner KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon EPHORTEPROD
2017/3201 20181220 20.12.2018 Inngående brev Uttalelse fra Vesterålen regionråd - pilotutdanning i Andøy Vesterålen regionråd EPHORTEPROD
2017/3201 20190102 02.01.2019 Inngående brev Oppfølging - støy fra skoler i bostedsområde Tom Dehli EPHORTEPROD
2017/3201 20190107 07.01.2019 Inngående brev Henvendelse - Norges suverenitet Per Martin Steen EPHORTEPROD
2017/3201 20190107 07.01.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - Norges suverenitet Per Martin Steen EPHORTEPROD
2017/3201 20190118 18.01.2019 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - forslag fra Hedmark Arbeiderpartis årsmøte i mars 2018 Hedmark Arbeiderparti EPHORTEPROD
2017/3201 20190121 21.01.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - forslag fra Hedmark Arbeiderpartis årsmøte i mars 2018 Hedmark Arbeiderparti EPHORTEPROD
2017/3201 20190131 31.01.2019 Inngående brev Henvendelse - bevaring av bygningskomplekset ved Nonneseter Inger Anne Amundsen EPHORTEPROD
2017/3201 20190219 19.02.2019 Inngående brev Oversendelse av innspill til utviklingsarbeidet for Nord universitet og prosessen rundt studiestedstruktur KS - Kommunesektorens organisasjon EPHORTEPROD
2017/3201 20190313 13.03.2019 Inngående brev Oversendelse av innspill regjeringen om kommuneøkonomi og lokaldemokrati i konsultasjonsmøte 120319 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon EPHORTEPROD
2017/3201 20190401 01.04.2019 Inngående brev Kopi av brev til de parlamentariske lederne i Stortinget - etablering av Viken fylkeskommune og kostnader - anmodning om tilleggsbevilgning Viken fylkeskommune EPHORTEPROD
2017/3201 20190429 29.04.2019 Inngående brev Uttalelse - fylkeskommunen er en viktig aktør for regional utvikling i nord KS Nord-Norge EPHORTEPROD
2017/3201 20190529 29.05.2019 Inngående brev Uttalelse fra landsstyret om Kommuneproposisjonen 2020 og RNB 2019 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon EPHORTEPROD
2017/3201 20190626 26.06.2019 Inngående brev Melding om politisk vedtak og interpellasjon fra Troms fylkesting - Helårsferge Botnhamn-Brensholmen Troms fylkeskommune EPHORTEPROD
2017/3201 20190712 12.07.2019 Inngående brev Henvendelse - regulering av bymarka i Trondheim Sander Sommerseth EPHORTEPROD
2017/3201 20190821 21.08.2019 Inngående brev Melding om politisk vedtak og uttalelse fra Troms fylkesting - Innføring av turistskatt Troms fylkeskommune EPHORTEPROD
2017/3201 20190829 29.08.2019 Inngående brev Uttalelse vedtatt av Andøy kommunestyre - oppheving av øremerking av statlig tilskudd til lovpålagt kommunal veterinærvaktordning Andøy kommune EPHORTEPROD
2017/3201 20190830 30.08.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om regulering av bymarka i Trondheim Sander Sommerseth EPHORTEPROD
2017/3201 20190905 05.09.2019 Inngående brev Kommentar til svar på henvendelse om regulering av bymarka i Trondheim Sander Sommerseth EPHORTEPROD
2017/3201 20191008 08.10.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - avstemmingsregler i kommuneloven - korrespondanse Jørn Aune EPHORTEPROD
2017/3201 20191022 22.10.2019 Inngående brev Melding om vedtak - Uttalelse Nei til ran av kraftkommunene Troms fylkeskommune EPHORTEPROD
2017/3201 20191028 28.10.2019 Inngående brev Henvendelse - kommuneloven - kontrollutvalg Jørund Hassel EPHORTEPROD
2017/3201 20191104 04.11.2019 Inngående brev Henvendelse - overføring av skatteoppkreverfunksjonen til staten Fagforbundet avd 200 Vesterålen EPHORTEPROD
2017/3201 20191106 06.11.2019 Inngående brev Kopi av innspill - gransking av Mattilsynet Fritt Jordbruk - Sven Inge Johansen EPHORTEPROD
2017/3201 20191107 07.11.2019 Inngående brev Henvendelse - kutt i kulturmiljøet i Møre og Romsdal Nina-Shanett Arntsen EPHORTEPROD
2017/3201 20191203 03.12.2019 Inngående brev Budsjettundersøkelsen 2020 - kommuner og fylkeskommuner KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon EPHORTEPROD
2017/3201 20191204 04.12.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - Budsjettundersøkelsen 2020 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon EPHORTEPROD
2017/3201 20191204 04.12.2019 Inngående brev Henvendelse - regelverk for hytter / fritidseiendommer bygget før 1965 i Trondheim kommune Heidi Sommerseth EPHORTEPROD
2017/3201 20191210 10.12.2019 Inngående brev Henvendelse - plan- og bygningsloven ***** EPHORTEPROD
2017/3201 20191213 13.12.2019 Utgående brev Svar på henvendelse - kommuneloven - kontrollutvalg Jørund Hassel EPHORTEPROD
2017/3201 20191217 17.12.2019 Inngående brev Henvendelse - grensejustering i Forsand kommune Raymond Nordnes EPHORTEPROD
2017/3201 20191218 18.12.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om regelverk for fritidseiendommer Heidi Sommerseth EPHORTEPROD
2017/3201 20191218 18.12.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om plan- og bygningsloven Finn W. Krohn EPHORTEPROD
2017/3201 20191219 19.12.2019 Inngående brev Henvendelse - kommuneskatt Kåre Nesset EPHORTEPROD
2017/3201 20191223 23.12.2019 Utgående brev Svar på henvendelse om grensejustering i Forsand kommune Raymond Nordnes EPHORTEPROD
2017/3201 20200102 02.01.2020 Inngående brev Henvendelse - Viken Fylke Sven Egil Arntzen EPHORTEPROD
2017/3201 20200102 02.01.2020 Inngående brev Henvendelse - anmodning om opphør av diskriminerende praksis - momskompensasjon for heldøgns omsorgsboliger Amundsen advokatfirma EPHORTEPROD
2017/3201 20200102 02.01.2020 Inngående brev Uttalelse - nye kutt for små og mellomstore kommuner Kvæfjord Kommune EPHORTEPROD
2017/3201 20200128 28.01.2020 Inngående brev Uttalelse - feil tall - fylkeskommunenes merkostnader ved innfasing av el-ferger KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon EPHORTEPROD
2017/3201 20200207 07.02.2020 Utgående brev Svar på henvendelse - kommuneskatt Kåre Nesset EPHORTEPROD
2017/3201 20200207 07.02.2020 Utgående brev Svar på henvendelse - Viken Fylke Sven Egil Arntzen EPHORTEPROD
2017/3201 20200331 31.03.2020 Inngående brev Henvendelse - oversikt over økning av kommunale avgifter Morten E. Jacobsen EPHORTEPROD
2017/3201 20200414 14.04.2020 Inngående brev Uttalelser fra LOs Regionkonferanse Vestland Landsorganisasjonen i Norge EPHORTEPROD
2017/3201 20200427 27.04.2020 Inngående brev Uttalelse fra fylkestinget i Nordland 220420 - fiskehavner Nordland fylkeskommune EPHORTEPROD
2017/3201 20200427 27.04.2020 Inngående brev Uttalelse fra fylkestinget i Nordland 220420 - Regionale utviklingsmidler – viktigere enn noensinne Nordland fylkeskommune EPHORTEPROD
2017/3201 20200428 28.04.2020 Inngående brev Henvendelse - boligkostnader Else Hernholm EPHORTEPROD
2017/3201 20200519 19.05.2020 Inngående brev Innspill - tiltakspakke for grønt skifte Trøndelag fylkeskommune EPHORTEPROD
2017/3201 20200527 27.05.2020 Inngående brev Henvendelse - vindindustri på Haramsøya Grendalaga - Volda vest og Vanylven aust EPHORTEPROD
2017/3201 20200604 04.06.2020 Inngående brev Henvendelse - stopp vindturbinanlegget på Haramsøy, Møre og Romsdal Anne Ulla EPHORTEPROD
2017/3201 20200604 04.06.2020 Inngående brev Innspill til Grønn omstillingspakke Næringshagene og Inkubatorene i Troms og Finnmark EPHORTEPROD
2017/3201 20200623 23.06.2020 Inngående brev Uttalelse - krise i kommune-Norge Voss herad EPHORTEPROD
2017/3201 20200624 24.06.2020 Inngående brev Uttalelse - utvikling av strandsonene - god distriktspolitikk Nordland Fylkeskommune EPHORTEPROD
2017/3201 20200624 24.06.2020 Utgående brev Svar på henvendelse - oversikt over økning av kommunale avgifter Morten E. Jacobsen EPHORTEPROD
2017/3201 20200624 24.06.2020 Inngående brev Oppfølging av henvendelse om oversikt over økning i kommunale avgifter Morten E. Jacobsen EPHORTEPROD
2017/3201 20200625 25.06.2020 Inngående brev Uttalelse - forsvar velferden - stopp kommunekrisa Andøy kommune EPHORTEPROD
2017/3201 20200625 25.06.2020 Inngående brev Uttalelse - Forsvar velferd og tjenester – styrk økonomien til kommuner og fylker Troms og Finnmark fylkeskommune EPHORTEPROD
2017/3201 20200625 25.06.2020 Utgående brev Svar - oppfølging av henvendelse om oversikt over økning i kommunale avgifter Morten E. Jacobsen EPHORTEPROD
2017/3201 20200707 07.07.2020 Inngående brev Uttalelse - stopp kommunekrisa Sortland kommune EPHORTEPROD
2017/3201 20200723 23.07.2020 Inngående brev Henvendelse - utestengelse fra aktivitetshus Andreas Jelstad EPHORTEPROD
2017/3201 20200731 31.07.2020 Inngående brev Henvendelse - kommunal bolig ***** EPHORTEPROD
2017/3201 20200806 06.08.2020 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - utestengelse fra aktivitetshus Andreas Jelstad EPHORTEPROD
Postadresse: Stortinget, 0026 Oslo
postmottak@stortinget.no
Sentralbord: 23 31 30 50
Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
web@stortinget.no