eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2017/3133
:
Hilde Markhus
:
Under behandling
:
Felles journalenhet for Stortinget
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2017/3133 20170908 08.09.2017 Inngående brev Oversendelse av rapport om innføring av produksjonsavgift på laks og ørret Nettverk for fjord- og kystkommuner EPHORTEPROD
2017/3133 20170927 27.09.2017 Inngående brev Henvendelse - fiskeoppdrett ved Silda Oddmund Kvalheim EPHORTEPROD
2017/3133 20171106 06.11.2017 Inngående brev Henvendelse - oppdrettsnæringen Jan Jönsson EPHORTEPROD
2017/3133 20171127 27.11.2017 Inngående brev Henvendelse - forutsigbar fiskeripolitikk - sjøkart for økt verdiskapning Fiskekjøpernes Forening EPHORTEPROD
2017/3133 20171127 27.11.2017 Inngående brev Henvendelse - trafikklyssystemet for oppdrettsindustrien Norske Lakseelver EPHORTEPROD
2017/3133 20171130 30.11.2017 Inngående brev Henvendelse - utspill fra Sjømat Norge Nettverk Fjord- og Kystkommuner - NFKK EPHORTEPROD
2017/3133 20171207 07.12.2017 Inngående brev Henvendelse - grenseverdier for effekt av lakselus på vill laksefisk Norske Lakseelver EPHORTEPROD
2017/3133 20171215 15.12.2017 Utgående brev Svar vedrørende trafikklyssystemet for oppdrettsindustrien Norske Lakseelver EPHORTEPROD
2017/3133 20171222 22.12.2017 Inngående brev Henvendelse - kystflåten med hjemmelslengde under 11/13 meter ForStrukturUnder 11 og 13m EPHORTEPROD
2017/3133 20180115 15.01.2018 Inngående brev Henvendelse - oppdrettsnæringen - villfisk Thomas Haastein EPHORTEPROD
2017/3133 20180129 29.01.2018 Inngående brev Henvendelse - fiskeeksport til Kina Per Martin Steen EPHORTEPROD
2017/3133 20180129 29.01.2018 Inngående brev Henvendelse - fiskeeksport til Kina - tillegg Per Martin Steen EPHORTEPROD
2017/3133 20180215 15.02.2018 Inngående brev Oversendelse av protokoll fra AU-møte i Sogn og Fjordane Fiskarlag Sogn og Fjordane Fiskarlag EPHORTEPROD
2017/3133 20180308 08.03.2018 Inngående brev Uttalelse fra fylkesårsmøte - fiskeriforhandlinger med Storbritannia Senterpartiet i Sogn og Fjordane EPHORTEPROD
2017/3133 20180312 12.03.2018 Inngående brev Oversendelse av protokoll fra styremøte mars 2018 Sogn og Fjordane Fiskarlag EPHORTEPROD
2017/3133 20180313 13.03.2018 Inngående brev Kopi av brev vedrørende adgang til turistfiske etter kongekrabbe Fiskeridirektoratet region Nord EPHORTEPROD
2017/3133 20180319 19.03.2018 Inngående brev Henvendelse - oppdrettsanlegg for tare og blåskjell - Tysnes kommune - klage på saksbehandling Beate Hope EPHORTEPROD
2017/3133 20180319 19.03.2018 Inngående brev Oppfølging - oppdrettsanlegg for tare og blåskjell - Tysnes kommune - klage på vedtak om løyve Beate Hope EPHORTEPROD
2017/3133 20180404 04.04.2018 Inngående brev Uttalelse - overføring av statlige fiskerihavner fra staten til regionene Øksnes kommune EPHORTEPROD
2017/3133 20180409 09.04.2018 Inngående brev Henvendelse - laksenæringen - ethoxyquin og metabolitter Janne Ølmheim EPHORTEPROD
2017/3133 20180427 27.04.2018 Inngående brev Innspill - Sjarkflåtens rolle i et framtidsrettet kvotesystem Båtsfjord Fiskarlag EPHORTEPROD
2017/3133 20180502 02.05.2018 Inngående brev Uttalelse - grunnrenteskatt - havbruksnæringen Sjømat Norge EPHORTEPROD
2017/3133 20180606 06.06.2018 Inngående brev Uttalelse - årsmøtevedtak - krav om heving av eksportavgiften Norges Sildesalgslag EPHORTEPROD
2017/3133 20180606 06.06.2018 Inngående brev Uttalelse - årsmøtevedtak - status i arbeidet med markedsadgang for sjømat Norges Sildesalgslag EPHORTEPROD
2017/3133 20180611 11.06.2018 Inngående brev Uttalelse - resolusjon fra årsmøte - Stad skipstunnel Sogn og Fjordane Fiskarlag EPHORTEPROD
2017/3133 20180612 12.06.2018 Inngående brev Svar på spørsmål i brev av 230518 om opplysninger om norske forskningsfartøy Nærings- og fiskeridepartementet EPHORTEPROD
2017/3133 20180618 18.06.2018 Inngående brev Uttalelse - Stad skipstunnel Måløy Vekst - Prosjektgruppen for Stad skipstunnel EPHORTEPROD
2017/3133 20180618 18.06.2018 Inngående brev Uttalelse - markedsavgiften for pelagisk fisk Sjømat Norge EPHORTEPROD
2017/3133 20180618 18.06.2018 Inngående brev Oversendelse av protokoll fra årsmøte 2018 Sogn og Fjordane Fiskarlag EPHORTEPROD
2017/3133 20180627 27.06.2018 Inngående brev Uttalelse - rekefiske i fjordene i Finnmark Finnmark fylkeskommune EPHORTEPROD
2017/3133 20180629 29.06.2018 Inngående brev Uttalelse - Troms fylkesting etterlyser nytt pliktsystem for fiskeflåten Troms fylkeskommune EPHORTEPROD
2017/3133 20180803 03.08.2018 Inngående brev Henvendelse - fiskeriministerens innstilling Niels Blindheim EPHORTEPROD
2017/3133 20180806 06.08.2018 Inngående brev Henvendelse - situasjon for yrkesfiskere etter stenging av leppefisket Frank E. L. Salvesen EPHORTEPROD
2017/3133 20180905 05.09.2018 Inngående brev Kopi av brev til Fiskeridirektoratet om refordeling av hysekvantum fra kyst til trål Norges Kystfiskarlag EPHORTEPROD
2017/3133 20180907 07.09.2018 Inngående brev Kopi av brev til Fiskeridirektoratet om refordeling av hysekvantum Sjømatbedriftene EPHORTEPROD
2017/3133 20181023 23.10.2018 Inngående brev Henvendelse - opprør på kysten Hans Lauvik EPHORTEPROD
2017/3133 20181105 05.11.2018 Inngående brev Invitasjon til årsmøte i Fiskebåt Vest - Loen 071218 Fiskebåt Vest EPHORTEPROD
2017/3133 20181121 21.11.2018 Inngående brev Kopi av brev til Fiskeridirektoratet - regulering av fangst av kongekrabbe i 2019 Norges Kystfiskarlag EPHORTEPROD
2017/3133 20181130 30.11.2018 Inngående brev Uttalelse - resolusjoner om villaks og fiske etter makrellstørje Norges Jeger- og Fiskerforbund EPHORTEPROD
2017/3133 20190107 07.01.2019 Inngående brev Henvendelse om regulering av selfangst i Vesterisen og Østisen i 2019 Nordland Fylkes Fiskarlag EPHORTEPROD
2017/3133 20190114 14.01.2019 Inngående brev Henvendelse om forbud mot å fiske kysttorsk fra Telemark til svenskegrensen Pål Moe EPHORTEPROD
2017/3133 20190115 15.01.2019 Inngående brev Henvendelse - forslag om tiltak for å beskytte fisk i Oslofjord-området Pål Moe EPHORTEPROD
2017/3133 20190204 04.02.2019 Inngående brev Henvendelse - forslag til ny forskrift om fiske i Oslofjorden og forholdet til Grunnlovens § 98 Pål Moe EPHORTEPROD
2017/3133 20190218 18.02.2019 Inngående brev Uttalelse fra årsmøte i Fiskebåt - ressursbeskatning i fiskerinæringen Fiskebåt - Havfiskeflåtens organisasjon EPHORTEPROD
2017/3133 20190218 18.02.2019 Inngående brev Uttalelse fra årsmøte i Fiskebåt - ressurssituasjonen i sentrale fiskebestander Fiskebåt - Havfiskeflåtens organisasjon EPHORTEPROD
2017/3133 20190301 01.03.2019 Inngående brev Uttalelse - Ja til økte bøtesatser ved tyvfiske og fiskesmugling Vest-Finnmark regionråd m.fl. EPHORTEPROD
2017/3133 20190306 06.03.2019 Inngående brev Henvendelse om nedlisting av vågehval i CITES-listene Norges Småkvalfangerlag EPHORTEPROD
2017/3133 20190531 31.05.2019 Inngående brev Svar på spørsmål fra Næringskomiteen - orientering om laksedød på grunn av algeoppblomstring Nærings- og fiskeridepartementet Statsråden EPHORTEPROD
2017/3133 20190625 25.06.2019 Inngående brev Uttalelse om bistand til algerammede havbruksaktører og berørte lokalsamfunn i nord Troms fylkeskommune - Fylkesordføreren EPHORTEPROD
2017/3133 20190701 01.07.2019 Inngående brev Melding om politisk vedtak - uttalelse - algerammede havbruksaktører i nord Troms fylkeskommune EPHORTEPROD
2017/3133 20190910 10.09.2019 Inngående brev Henvendelse - regjeringens forslag i kvotemeldingen - alternativ ordning for fartøy under 11 meter Remi Hermansen EPHORTEPROD
2017/3133 20190918 18.09.2019 Inngående brev Henvendelse om marine grunnkart og vekst i havbruksnæringene Sjømat Norge EPHORTEPROD
2017/3133 20190920 20.09.2019 Inngående brev Oversendelse av uttalelse - etablering av samfiskeordning - pelagiske fiskeri Sogn og Fjordane Fiskarlag EPHORTEPROD
2017/3133 20190920 20.09.2019 Inngående brev Oversendelse av uttalelse - Kvotemeldingen Sogn og Fjordane Fiskarlag EPHORTEPROD
2017/3133 20191017 17.10.2019 Inngående brev Henvendelse - regelverk om kvotemeldingen og miljøvennlige fartøy - hydrogenbasert fiskefartøy under 13 m Ervik Kystfiske AS EPHORTEPROD
2017/3133 20191030 30.10.2019 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - regelverk om kvotemeldingen og miljøvennlige fartøy - hydrogenbasert fiskefartøy under 13 m Ervik Kystfiske AS EPHORTEPROD
2017/3133 20191101 01.11.2019 Inngående brev Oppfølging av henvendelse - regelverk om kvotemeldingen og miljøvennlige fartøy - hydrogenbasrt fiskefartøy under 13 m Ervik Kystfiske AS EPHORTEPROD
2017/3133 20191105 05.11.2019 Inngående brev Oversendelse av landsmøtevedtak - fremtidens fiskefartøy Norges Fiskarlag EPHORTEPROD
2017/3133 20191125 25.11.2019 Inngående brev Oversendelse av årsmøtevedtak - økt verdiskapning i fangstleddet Møre og Romsdal Fiskarlag EPHORTEPROD
Postadresse: Stortinget, 0026 Oslo
postmottak@stortinget.no
Sentralbord: 23 31 30 50
Kontakt oss

Ansvarlig redaktør: Siv Nordrum
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
web@stortinget.no